eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › wniosek o ogłoszenie upadłości
 • Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej złóż w terminie

  Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej złóż w terminie

  13:07 09.07.2018

  ... restrukturyzacyjne albo zatwierdzono układ w postępowaniu o zatwierdzenie układu. Co do zasady wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może zgłosić dłużnik. W myśl art. 8 i art. 9 Prawa upadłościowego wierzyciel może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej, która była przedsiębiorcą, także po zaprzestaniu prowadzenia przez nią ... WIĘCEJ

  Tematy: wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, wniosek o ogłoszenie upadłości, upadłość konsumencka, ogłoszenie upadłości
 • Wniosek o upadłość nie zastąpi windykacji

  Wniosek o upadłość nie zastąpi windykacji

  09:35 26.03.2018

  ... polega na tym, że gdy wierzyciel dłużnika złoży wniosek o ogłoszenie upadłości, a następnie będzie chciał taki wniosek cofnąć na skutek zaspokojenia wierzytelności, to zgodnie z art. 29 a ust.2 Prawa upadłościowego to Sąd może uznać cofnięcie wniosku o ogłoszenie upadłości za niedopuszczalne, jeżeli prowadziłoby to do pokrzywdzenia innych ... WIĘCEJ

  Tematy: wniosek o upadłość, wniosek o ogłoszenie upadłości, upadłość firmy, windykacja należności
 • Kiedy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy?

  Kiedy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy?

  00:46 12.03.2017

  ... zapłaty sumy pieniężnej. Konieczny wniosek o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy w ustawowym terminie Przedsiębiorca ma obowiązek złożenia terminowego wniosku o ogłoszenie upadłości w momencie wystąpienia przesłanek do jego niewypłacalności, niezależnie od decyzji podjętej przez sąd rozpatrujący wniosek. Jednym z największych zaniedbań praktyki ... WIĘCEJ

  Tematy: ogłoszenie upadłości, bankructwo, wniosek o ogłoszenie upadłości
 • Upadłość przedsiębiorcy receptą na niewypłacalność

  Upadłość przedsiębiorcy receptą na niewypłacalność

  00:45 08.07.2016

  ... upadłościowego i występuje co najmniej 2 różnych wierzycieli. III. Oddłużenie poprzez upadłość przedsiębiorcy i ogłoszenie upadłości konsumenckiej Wariant ten dotyczy sytuacji, w której dłużnik składa wniosek o upadłość przedsiębiorcy w celu jego oddalenia, by następnie ubiegać się o ogłoszenie upadłości w trybie przewidzianym dla konsumenta.WIĘCEJ

  Tematy: upadłość, upadłość przedsiębiorcy, upadłość firmy, wniosek o ogłoszenie upadłości
 • Upadłość konsumencka szansą na wyjście z długów

  Upadłość konsumencka szansą na wyjście z długów

  10:08 23.05.2016

  ... z upadłością; grzywny i inne kary ustalone przez sąd karny; odszkodowania za szkodę na osobie i te, które wynikają z przestępstwa lub wykroczenia. Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy kierować do sądu rejonowego (wydział gospodarczy), który jest właściwy dla głównego ośrodka podstawowej działalności dłużnika. Dla osoby nieprowadzącej ... WIĘCEJ

  Tematy: upadłość konsumencka, bankructwo, upadłość, dług
 • Odpowiedzialność prokurenta za zobowiązania podmiotu gospodarczego

  Odpowiedzialność prokurenta za zobowiązania podmiotu gospodarczego

  00:23 26.04.2016

  ... art. 21 ust. 3 Prawa upadłościowego, to na wierzycielu spoczywał będzie ciężar wykazania winy w niezłożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości, szkody oraz związku przyczynowego między tą szkodą a zawinionym niezłożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości (art. 6 KC i art. 361 KC). Daniel Reck – adwokat i partner w Tomasz Kowolik – aplikant adwokacki ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność prokurenta, uprawnienia prokurenta, prokurent, prawo upadłościowe
 • Do jakiego sądu zgłosić upadłość konsumencką?

  Do jakiego sądu zgłosić upadłość konsumencką?

  19:17 17.11.2015 PORADA

  Nie jestem w stanie spłacić pobranych kredytów, ponieważ brakujące kwoty uzupełniałam następnym kredytem. Obecnie weszłam w spiralę długów. WIĘCEJ

  Tematy: upadłość konsumencka, długi, niespłacony kredyt, spirala długów
 • Nowa definicja niewypłacalności zapewni większą ochronę dłużnikom

  Nowa definicja niewypłacalności zapewni większą ochronę dłużnikom

  00:40 16.10.2015

  ... na założenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Obecnie wynosi on 14 dni i liczony jest od dnia, w którym zaistniał stan niewypłacalności w rozumieniu którejkolwiek z definicji opisanych powyżej. Jest to niezwykle krótki okres, który tak naprawdę uniemożliwia prawidłowe przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości wraz z załącznikami, a z pewnością ... WIĘCEJ

  Tematy: niewypłacalność, niewypłacalność dłużnika, wniosek o ogłoszenie upadłości, ogłoszenie upadłości
 • Odpowiedzialność członka zarządu wobec wierzycieli spółki

  Odpowiedzialność członka zarządu wobec wierzycieli spółki

  00:30 07.04.2015

  ... zgody na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości przez zarząd spółki, nie spowoduje zwolnienia członka zarządu z powołanego obowiązku i nie będzie także mogła stanowić podstawy do zwolnienia się z odpowiedzialności, także w oparciu o brak winy w złożeniu ww. wniosku. Przez pojęcie „wniosek o ogłoszenie upadłości” ustawodawca odnosi się do obu ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność członka zarządu, odpowiedzialność członków zarządu, członek zarządu, odpowiedzialność zarządu
 • Ogłoszenie upadłości: ulgi podatkowe a odpowiedzialność zarządu

  Ogłoszenie upadłości: ulgi podatkowe a odpowiedzialność zarządu

  12:28 19.01.2015

  ... skargę twierdząc, że wniosek o ogłoszenie upadłości nie został złożony w odpowiednim terminie, a skarżący jako członek zarządu ponosi winę za spóźnione złożenie tego wniosku. Sąd ponadto wskazał, że okoliczność udzielenia spółce ulgi podatkowej nie uzasadnia tezy o braku podstaw do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości we wcześniejszym okresie ... WIĘCEJ

  Tematy: spłata zobowiązań spółki, ogłoszenie upadłości, wniosek o ogłoszenie upadłości, członek zarządu
 • Wniosek o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej małego przedsiębiorcy

  Wniosek o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej małego przedsiębiorcy

  00:49 09.06.2014

  ... , wtedy będzie musiał on sam odpowiednio zredagować wniosek o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej, tzn. takiej która obejmuję likwidację majątku dłużnika. Treść i formę wniosku określają art. 22 i następne ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze. Wniosek o ogłoszenie upadłości powinien zawierać wskazanie: firmy, siedziby, reprezentantów, a w przypadku ... WIĘCEJ

  Tematy: wniosek o ogłoszenie upadłości, ogłoszenie upadłości, ogłoszenie upadłości likwidacyjnej, upadłość likwidacyjna
 • Zwolnienie na urlopie rodzicielskim

  Zwolnienie na urlopie rodzicielskim

  16:52 04.06.2014 PORADA

  Witam, bardzo proszę o pomoc. Mam umowę na czas określony do 01.2018 r., w obecnej firmie pracuję już prawie 4 lata. Obecnie przebywam na urlopie rodzicielskim, ponieważ 28.10.2013 urodziłam dziecko. Moja firma złożyła do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości, sąd 12 maja 2014 r ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa na czas określony, urlop rodzicielski, urodzenie dziecka, ogłoszenie upadłości
 • Do jakiego sądu należy złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

  Do jakiego sądu należy złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

  19:13 18.01.2013 PORADA

  Do jakiego sądu należy złożyć wniosek o upadłość konsumencką WIĘCEJ

  Tematy: upadłość konsumencka, ogłoszenie upadłości konsumenckiej, ogłoszenie upadłości osoby fizycznej, wniosek o upadłość konsumencką
 • Upadłość gospodarcza czy konsumencka?

  Upadłość gospodarcza czy konsumencka?

  12:38 02.01.2013 PORADA

  Witam serdecznie. Jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. Posiadam przeterminowane zobowiązania finansowe: składek ZUS, podatkowe, osobistych kredytów bankowych, rent alimentacyjnych. Czy powinienem wystąpić do sądu o upadłość gospodarczą, czy też zakończyć ... WIĘCEJ

  Tematy: upadłość firmy, wniosek o ogłoszenie upadłości, upadłość konsumencka, prawo upadłościowe i naprawcze
 • Co z wypowiedzeniem i wypłatą wynagrodzenia, gdy sąd odrzucił wniosek o upadłość firmy?

  Co z wypowiedzeniem i wypłatą wynagrodzenia, gdy sąd odrzucił wniosek o upadłość firmy?

  16:25 12.12.2012 PORADA

  Witam Jakiś czas temu, będąc na urlopie wychowawczym, otrzymałam od pracodawcy wypowiedzenie umowy o pracę z powodu upadłości pracodawcy. Jak się jednak okazało sąd odrzucił wniosek o upadłość. Co w takim przypadku z moim wypowiedzeniem? Czy jest nadal prawomocne? Mam jeszcze ... WIĘCEJ

  Tematy: upadłość firmy, wniosek o ogłoszenie upadłości, niewypłacalność pracodawcy, urlop wychowawczy a zwolnienie z pracy

 

1 2 3

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: