eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › wierzytelności nieściągalne
 • Strata ze zbycia przedawnionej wierzytelności w podatku dochodowym

  Strata ze zbycia przedawnionej wierzytelności w podatku dochodowym

  13:24 09.08.2018

  Nieściągalne wierzytelności w określonych przypadkach można odpisać w koszty uzyskania przychodu. Jednym z warunków takiego ich ujęcia jest jednak to, aby się nie przedawniły. A jak jest w przypadku sprzedaży takiej wierzytelności? Wierzytelności w kosztach podatkowych Art. 16. ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej ... WIĘCEJ

  Tematy: wierzytelności nieściągalne, sprzedaż wierzytelności, wierzytelności, koszty podatkowe
 • Postanowienie komornika o nieściągalnej wierzytelności w kosztach firmy

  Postanowienie komornika o nieściągalnej wierzytelności w kosztach firmy

  13:35 02.02.2018

  ... uzyskania przychodów wierzytelności odpisanych jako nieściągalne, z wyjątkiem m.in. wierzytelności, które uprzednio zostały zarachowane jako przychody należne oraz których nieściągalność została udokumentowana w określony sposób. Odnosząc się do możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych nieściągalnych wierzytelności należy także podkreślić ... WIĘCEJ

  Tematy: wierzytelności nieściągalne, sprzedaż wierzytelności, wierzytelności, koszty podatkowe
 • Zaliczanie do kosztów podatkowych nieściągalnych wierzytelności 2018

  Zaliczanie do kosztów podatkowych nieściągalnych wierzytelności 2018

  13:28 19.12.2017

  ... będzie się uważało za koszty uzyskania przychodów: wierzytelności odpisanych jako nieściągalne, z wyjątkiem wierzytelności, w części, w jakiej uprzednio zostały zarachowane do przychodów należnych i których nieściągalność została właściwie udokumentowana, umorzonych wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności lub jej części, które uprzednio zostały ... WIĘCEJ

  Tematy: wierzytelności nieściągalne, sprzedaż wierzytelności, wierzytelności, koszty podatkowe
 • Koszty z tytułu nieściągalnych wierzytelności przy ryczałtowej opłacie

  Koszty z tytułu nieściągalnych wierzytelności przy ryczałtowej opłacie

  08:58 05.12.2017

  ... związane z dochodzeniem tych wierzytelności byłyby równe albo wyższe od jej kwoty. Z wykładni tych przepisów wynika, że podatnik ma obowiązek porównać w protokole wartość odpisanej wierzytelności z wartością kosztów, które musiałby ponieść w celu jej dochodzenia. Z tego już zatem można wnioskować, że wartość wierzytelności nie ulega powiększeniu ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od firmy, koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, wierzytelności nieściągalne
 • Nieściągalne wierzytelności w kosztach firmy: nieskuteczna egzekucja

  Nieściągalne wierzytelności w kosztach firmy: nieskuteczna egzekucja

  14:00 20.07.2017

  ... . Co do zasady bowiem wierzytelności odpisane jako nieściągalne nie uznaje się za koszty uzyskania przychodów. Przede wszystkim wierzytelności określone jako nieściągalne muszą być wcześniej zarachowane jako przychody należne zgodnie z art. 12 ust. 3 updop. Wierzytelności te powinny być również odpisane jako nieściągalne (powinien być dokonany ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od firmy, koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, wierzytelności nieściągalne
 • Zaliczanie do kosztów podatkowych umorzonych wierzytelności

  Zaliczanie do kosztów podatkowych umorzonych wierzytelności

  13:13 18.04.2017

  ... 04.2017 r. nr 1462-IPPB3.4510.40.2017.1.DP. Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy? Spółka posiada wobec swojego kontrahenta w Polsce wierzytelności z tytułu dostaw towarów. Wierzytelności te zostały objęte układem w ramach toczącego się w wobec dłużnika postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu. Układ przyjęty przez wierzycieli ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od firmy, koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, wierzytelności nieściągalne
 • Koszt uzyskania przychodu sprzedaży nieprzedawnionych wierzytelności

  Koszt uzyskania przychodu sprzedaży nieprzedawnionych wierzytelności

  13:46 21.02.2017

  ... sprzedaży zarówno wierzytelności przedawnionych jak i nieprzedawnionych. Cena takich wierzytelności jest oczywiście niższa, niż ich wartość nominalna - odpowiada wartości rynkowej wierzytelności. W efekcie powyższego spółka ponosi stratę w wysokości różnicy pomiędzy wartością nominalną wierzytelności, a ceną sprzedaży wierzytelności. Zadano pytanie ... WIĘCEJ

  Tematy: wierzytelności nieściągalne, sprzedaż wierzytelności, wierzytelności, koszty podatkowe
 • Wierzytelności nieściągalne: cudze postanowienie komornika

  Wierzytelności nieściągalne: cudze postanowienie komornika

  12:07 30.11.2016

  ... zakwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów określonej wierzytelności od spełnienia konkretnych warunków. Po pierwsze, wierzytelności określone jako nieściągalne muszą być wcześniej zarachowane jako przychody należne, zgodnie z art. 12 ust. 3 updop. Po drugie, wierzytelności określone jako nieściągalne, w celu zakwalifikowania ich do kosztów ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od firmy, koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, wierzytelności nieściągalne
 • Należności nieściągalne w kosztach firmy

  Należności nieściągalne w kosztach firmy

  13:23 12.05.2016

  ... po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Co istotne, kosztami uzyskania przychodów nie mogą być wierzytelności przedawnione. Wynika z tego jasno, że wierzytelności nieściągalne mogą być rozliczane jako koszty podatkowe tylko do chwili, w której nastąpi ich przedawnienie. Udokumentowanie nieściągalnych należności Do ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od firmy, koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, wierzytelności nieściągalne
 • Koszty podatkowe: dokumentowanie nieściągalnych wierzytelności

  Koszty podatkowe: dokumentowanie nieściągalnych wierzytelności

  13:38 11.04.2016

  ... , wierzytelności określone jako nieściągalne muszą być wcześniej zarachowane jako przychody należne, zgodnie z art. 12 ust. 3 updop. Wierzytelności te powinny być również odpisane jako nieściągalne (powinien być dokonany odpowiedni zapis w ewidencji prowadzonej zgodnie z art. 9 ust. 1 updop). Ponadto, wierzytelności określone jako nieściągalne ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od firmy, koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, wierzytelności nieściągalne

 

1 2 ... 8

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: