eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › wierzyciel
 • Umowa cesji wierzytelności na samochód zastępczy bez podatku PCC

  Umowa cesji wierzytelności na samochód zastępczy bez podatku PCC

  ... regulują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r., poz. 459, ze zm.). Zgodnie z art. 509 § 1 ww. Kodeksu wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba, że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości ... WIĘCEJ

  Tematy: cesja wierzytelności, umowa cesja wierzytelności, wierzyciel, dłużnik
 • Negocjacja odsetek karnych

  Negocjacja odsetek karnych PORADA

  Dzień dobry, pragnę się dowiedzieć czy mam prawo do negocjacji odsetek karnych z firmą windykacyjną, która w ramach cesji nabyła dług od banku - jest to 2742,66 zł oraz odsetki - 21379,04 zł. Jednocześnie chcę poinformować, że sprawa była u komornika od 13.12.2010 r., a ... WIĘCEJ

  Tematy: odsetki karne, odsetki, dług, firma windykacyjna
 • Przedawnienie kredytu

  Przedawnienie kredytu PORADA

  Witam, mieliśmy kredyt w Eurobanku w 2013 r. prawnym wierzycielem została firma FUNDUSZ BEST INSFIZ i teraz dostałam pismo, że mam spłacić dług i moje pytanie brzmi, czy już zostało to przedawnione czy nie? W ciągu tych czterech lat żadnego pisma nie dostaliśmy. WIĘCEJ

  Tematy: przedawnienie, przedawnienie długu, przedawnienie roszczeń, kredyt
 • Zadłużone mieszkanie rodziców

  Zadłużone mieszkanie rodziców PORADA

  Witam, moi rodzice mają zadłużone mieszkanie. Ja też jestem tam zameldowana, ale faktycznie od 3 lat mieszkam osobno. Ostatnio komornik zablokował moje konto bankowe i nie mam dostępu do swoich środków. Udałam się z mamą do komornika i powiedział nam, że nie może sam odblokować mi ... WIĘCEJ

  Tematy: długi rodziców, adres zameldowania, odpowiedzialność za długi, zajęcie konta bankowego przez komornika
 • Podatek PCC od „sprzedaży” wierzytelności za towary

  Podatek PCC od „sprzedaży” wierzytelności za towary

  Polskie firmy coraz śmielej wychodzą za granicę i prowadzą interesy w krajach, gdzie obowiązują inne zasady prawne, np. szariat w Arabii Saudyjskiej. Aby ominąć niektóre reguły, polscy przedsiębiorcy muszą się nieco pogimnastykować. I – czasem – zapłacić dodatkowy podatek. W Polsce firma, która po dostawie towarów czy usług do kontrahenta, nie ... WIĘCEJ

  Tematy: cesja wierzytelności, umowa cesja wierzytelności, wierzyciel, dłużnik
 • Co mogę umieścić w zażaleniu od postanowienia sądu/odrzucania zarzutów w postępowaniu nakazowym?

  Co mogę umieścić w zażaleniu od postanowienia sądu/odrzucania zarzutów w postępowaniu nakazowym? PORADA

  Mój dług dotyczy opłat za telefon z 2003 i 2004 r. wobec TP SA, które sprzedało długi dla Procura. Wierzyciel wniósł pozew w 2008/XII. Wyrok nakazowy sąd wydał 2009/VI. Wierzyciel oddał sprawę do komornika 2015/VIII. Wniosłam do sądu zarzut na przedawnienie. Sąd odrzucił zarzut na ... WIĘCEJ

  Tematy: dług, TP S.A., sprzedaż długów, wierzyciel
 • Zwolnienie z długu bez zgody dłużnika?

  Zwolnienie z długu bez zgody dłużnika?

  ... będzie korzystać z ochrony prawnej, a dłużnik będzie mógł się domagać zwrotu tego świadczenia od wierzyciela. W razie zaś zrzeczenia się roszczenia w procesie, wierzyciel rezygnuje jedynie z możliwości dochodzenia roszczenia przed sądem państwowym. Zobowiązanie jednak nie wygasa. Dłużnik, który po zrzeczeniu się roszczenia spełni świadczenie ... WIĘCEJ

  Tematy: zwolnienie z długu, dług, dłużnik, dłużnicy
 • Zakup i sprzedaż wierzytelności w podatku VAT i PCC

  Zakup i sprzedaż wierzytelności w podatku VAT i PCC

  Wierzyciel może co do zasady swoją wierzytelność, i to bez zgody dłużnika, przenieść ... towarów i usług bądź od czynności cywilnoprawnych? Zbywanie wierzytelności regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 509 i następne). I tak wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie ... WIĘCEJ

  Tematy: cesja wierzytelności, umowa cesja wierzytelności, wierzyciel, dłużnik
 • Darowizna a długi ojca

  Darowizna a długi ojca PORADA

  Witam, mam kolejne już pytanie o darowiznę. Ojciec darował mi pół swojego mieszkania, 1,5 roku temu. W chwili dokonania darowizny ojciec miał pracę. Czy można to uznać, że był wypłacalny? Art. 529 - jeżeli w chwili darowizny dłużnik był niewypłacalny, domniemywa się, iż ... WIĘCEJ

  Tematy: darowizna, darowizna mieszkania, dłużnik, wierzyciel
 • Spłacone zadłużenie a komornik

  Spłacone zadłużenie a komornik PORADA

  Witam! W dniu 26.01.15 otrzymałam pismo od komornika z informacją o zajęciu mi pensji. Po przeanalizowaniu okazało się, iż dług wobec wierzyciela został spłacony we wrześniu 2014 roku po otrzymaniu nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. Nie rozumiem zatem dlaczego po 4 ... WIĘCEJ

  Tematy: zajęcie wynagrodzenia przez komornika, komornik sądowy, spłata długu, wierzyciel
 • Cesja wierzytelności w zamian za zwolnienie z długu bez podatku PCC

  Cesja wierzytelności w zamian za zwolnienie z długu bez podatku PCC

  Umowa cesji wierzytelności została uregulowana w art. 509 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu, wierzyciel może przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. W świetle art. ... WIĘCEJ

  Tematy: cesja wierzytelności, umowa cesja wierzytelności, wierzyciel, dłużnik
 • Odsetki umowne za opóźnienie w zmiennej wysokości

  Odsetki umowne za opóźnienie w zmiennej wysokości

  ... rodzaju zabezpieczeniem dla interesów przedsiębiorcy w tym zakresie są odsetki. Zgodnie z kodeksem cywilnym jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności ... WIĘCEJ

  Tematy: odsetki umowne, odsetki ustawowe, odsetki maksymalne, zmienna wielkość odsetek
 • Cesja wierzytelności a VAT u dłużnika i wierzyciela

  Cesja wierzytelności a VAT u dłużnika i wierzyciela PORADA

  Witam, mam zapytanie dotyczące VAT-u w przypadku cesji. Spółka wystawiła fakturę, która została nieopłacona w terminie. Faktura została scedowana do firmy windykacyjnej (umowa cesji powierniczej), następnie dłużnik opłacił fakturę na rachunek firmy windykacyjnej, a firma ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek VAT, cesja wierzytelności, windykacja, cesja powiernicza
 • Postępowanie egzekucyjne: skarga na czynności komornika

  Postępowanie egzekucyjne: skarga na czynności komornika

  ... skarga na czynności komornika, jak już napisałam wyżej, jest postępowaniem incydentalnym w stosunku do postępowania egzekucyjnego, a więc stronami są w dalszym ciągu wierzyciel i dłużnik. Przydatne linki: Kodeks postępowania cywilnego Pomimo, iż zarówno wierzycielowi jak i dłużnikowi, w myśl art. 767 k.p.c. przysługuje skarga na czynności komornika ... WIĘCEJ

  Tematy: postępowanie egzekucyjne, czynności komornika, skarga na komornika, dłużnik
 • Korekta VAT naliczonego a postępowanie naprawcze

  Korekta VAT naliczonego a postępowanie naprawcze PORADA

  Dzień dobry, czy w stosunku do dłużnika, wobec którego toczy się postępowanie naprawcze można wystąpić o korektę podatku VAT należnego z tytułu nieuregulowanych faktur (VAT zd) oraz czy ten że dłużnik powinien korygować podatek VAT naliczony z tego samego powodu? Czy w takiej ... WIĘCEJ

  Tematy: korekta VAT, VAT naliczony, VAT należny, dłużnik
 • Kiedy i czy przedawnia się dług w Orange?

  Kiedy i czy przedawnia się dług w Orange? PORADA

  Witam, mam problem z operatorem Orange. W 2011 roku został wzięty telefon na abonament. Nie był płacony. Dług jest teraz u wierzyciela. Czy po tylu latach dług może być przedawniony? Dodam jeszcze, że nagle z 2 tysięcy co są do spłacenia, zrobiło się dodatkowe 4 tysiące. Podobno ... WIĘCEJ

  Tematy: windykacja, dług, Orange, spłata długu
 • Umowa zwolnienia z długu a PIT-8C

  Umowa zwolnienia z długu a PIT-8C PORADA

  Mam pytanie, czy umowa zwolnienia z długu między osobami fizycznymi (częściowe umorzenie należności z tytułu wcześniejszej umowy sprzedaży udziałów w spółce z o.o.) zawarta między członkami najbliższej rodziny (tj. ojcem i synem) rodzi skutki podatkowe dla dłużnika? Czy ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-8C, umorzenie długu, osoba fizyczna, spółka z o.o.
 • Sąd Najwyższy: sprawa w e-sądzie przerywa przedawnienie

  Sąd Najwyższy: sprawa w e-sądzie przerywa przedawnienie

  ... kwoty kilkuset złotych, którą to sumę zalegał dłużnik pewnej firmy z Torunia. Wierzyciel pozwał dłużnika do e-sądu, który po zbadaniu sprawy wydał nakaz zapłaty. ... , jednak ten nie zrobił tego w wyznaczonym czasie, sąd więc postępowanie umorzył. Wierzyciel ponownie złożył pozew przeciw dłużnikowi, tym razem do Sądu Rejonowego w Toruniu, który ... WIĘCEJ

  Tematy: Sąd Najwyższy, e-sąd, przedawnienie, przedawnienie należności
 • Spłata długu: zasady zaliczania wpłat od kontrahentów

  Spłata długu: zasady zaliczania wpłat od kontrahentów

  ... wskazał, który dług reguluje, wierzyciel ma pole manewru tylko w zakresie odsetek. To, co przypada na poczet danego długu, wierzyciel może przede wszystkim zaliczyć na ... postępowania, następnie na odsetki, a w końcu na sumę dłużną (art. 1026 § 2 K.p.c.). Wierzyciel, który otrzymał pieniądze od komornika, nie powinien ich zaliczyć w inny sposób niż ... WIĘCEJ

  Tematy: odzyskiwanie należności, zaległe należności, spłata długu, dłużnik
 • Darowizna z pokrzywdzeniem wierzycieli a skarga pauliańska

  Darowizna z pokrzywdzeniem wierzycieli a skarga pauliańska

  ... z małżonków zaciągnął zobowiązanie bez zgody drugiego małżonka. Następnie małżonkowie dokonali z majątku wspólnego darowizny na rzecz osoby trzeciej. Powyższą darowiznę zakwestionował wierzyciel, który stwierdził, że została ona dokonana z jego pokrzywdzeniem i wystąpił z tzw. skargą pauliańską. W tym kontekście warto zatem wyjaśnić, że tzw. skarga ... WIĘCEJ

  Tematy: skarga pauliańska, odzyskiwanie wierzytelności, wierzyciel, pokrzywdzenie wierzyciela

 

1 2 3

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

REKLAMA

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.