eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › wierzyciel
 • Skup wierzytelnościami w podatku dochodowym

  Skup wierzytelnościami w podatku dochodowym

  13:31 05.11.2018

  Firmy, które mają trudności z wyegzekwowaniem swoich wierzytelności od dłużników, często są zainteresowane ich sprzedażą. Oczywiście transakcja taka następuje na ogół po cenie niższej od wartości nominalnej wierzytelności. Zakup wierzytelności i jej późniejsze wyegzekwowanie wymaga rozliczenia w podatku dochodowym. Art. 509-518 Kodeksu cywilnego ... WIĘCEJ

  Tematy: cesja wierzytelności, umowa cesja wierzytelności, wierzyciel, dłużnik
 • Umorzenie zadłużenia

  Umorzenie zadłużenia

  09:16 30.01.2018 PORADA

  Witam, mam pytanie odnośnie jazdy bez ważnego biletu w autobusie MPK. Dzisiaj rano dostałam telefon od pani z pewnej firmy, że mam do zapłacenia dużą kwotę za jazdę bez ważnego biletu. Zaznaczę, że mandat ten dostałam będąc uczennicą w gimnazjum, czyli 11 lat temu. Tak, to moja ... WIĘCEJ

  Tematy: umorzenie długu, umorzenie, brak biletu, mandat
 • Zadłużenie alimentacyjne

  Zadłużenie alimentacyjne

  21:03 24.01.2018 PORADA

  Witam, komornik prowadzi sprawę egzekucja zaległych alimentów (alimenty zasądzone ponad 25 lat temu, wycofane od komornika około 15 lat temu). W chwili obecnej prowadzone jest zajęcie nieruchomości dłużnika, który nie ma żadnego źródła dochodu. Czy komornik może zająć pensję ... WIĘCEJ

  Tematy: alimenty, zaległe alimenty, komornik sądowy, małżeństwo
 • Umowa cesji wierzytelności na samochód zastępczy bez podatku PCC

  Umowa cesji wierzytelności na samochód zastępczy bez podatku PCC

  13:09 09.11.2017

  ... regulują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r., poz. 459, ze zm.). Zgodnie z art. 509 § 1 ww. Kodeksu wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba, że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości ... WIĘCEJ

  Tematy: cesja wierzytelności, umowa cesja wierzytelności, wierzyciel, dłużnik
 • Negocjacja odsetek karnych

  Negocjacja odsetek karnych

  21:53 02.08.2017 PORADA

  Dzień dobry, pragnę się dowiedzieć czy mam prawo do negocjacji odsetek karnych z firmą windykacyjną, która w ramach cesji nabyła dług od banku - jest to 2742,66 zł oraz odsetki - 21379,04 zł. Jednocześnie chcę poinformować, że sprawa była u komornika od 13.12.2010 r., a ... WIĘCEJ

  Tematy: odsetki karne, odsetki, dług, firma windykacyjna
 • Przedawnienie kredytu

  Przedawnienie kredytu

  11:39 28.07.2017 PORADA

  Witam, mieliśmy kredyt w Eurobanku w 2013 r. prawnym wierzycielem została firma FUNDUSZ BEST INSFIZ i teraz dostałam pismo, że mam spłacić dług i moje pytanie brzmi, czy już zostało to przedawnione czy nie? W ciągu tych czterech lat żadnego pisma nie dostaliśmy. WIĘCEJ

  Tematy: przedawnienie, przedawnienie długu, przedawnienie roszczeń, kredyt
 • Zadłużone mieszkanie rodziców

  Zadłużone mieszkanie rodziców

  11:50 08.08.2016 PORADA

  Witam, moi rodzice mają zadłużone mieszkanie. Ja też jestem tam zameldowana, ale faktycznie od 3 lat mieszkam osobno. Ostatnio komornik zablokował moje konto bankowe i nie mam dostępu do swoich środków. Udałam się z mamą do komornika i powiedział nam, że nie może sam odblokować mi ... WIĘCEJ

  Tematy: długi rodziców, adres zameldowania, odpowiedzialność za długi, zajęcie konta bankowego przez komornika
 • Podatek PCC od „sprzedaży” wierzytelności za towary

  Podatek PCC od „sprzedaży” wierzytelności za towary

  12:55 18.04.2016

  Polskie firmy coraz śmielej wychodzą za granicę i prowadzą interesy w krajach, gdzie obowiązują inne zasady prawne, np. szariat w Arabii Saudyjskiej. Aby ominąć niektóre reguły, polscy przedsiębiorcy muszą się nieco pogimnastykować. I – czasem – zapłacić dodatkowy podatek. W Polsce firma, która po dostawie towarów czy usług do kontrahenta, nie ... WIĘCEJ

  Tematy: cesja wierzytelności, umowa cesja wierzytelności, wierzyciel, dłużnik
 • Co mogę umieścić w zażaleniu od postanowienia sądu/odrzucania zarzutów w postępowaniu nakazowym?

  Co mogę umieścić w zażaleniu od postanowienia sądu/odrzucania zarzutów w postępowaniu nakazowym?

  14:28 28.09.2015 PORADA

  Mój dług dotyczy opłat za telefon z 2003 i 2004 r. wobec TP SA, które sprzedało długi dla Procura. Wierzyciel wniósł pozew w 2008/XII. Wyrok nakazowy sąd wydał 2009/VI. Wierzyciel oddał sprawę do komornika 2015/VIII. Wniosłam do sądu zarzut na przedawnienie. Sąd odrzucił zarzut na ... WIĘCEJ

  Tematy: dług, TP S.A., sprzedaż długów, wierzyciel
 • Zwolnienie z długu bez zgody dłużnika?

  Zwolnienie z długu bez zgody dłużnika?

  00:40 11.06.2015

  ... będzie korzystać z ochrony prawnej, a dłużnik będzie mógł się domagać zwrotu tego świadczenia od wierzyciela. W razie zaś zrzeczenia się roszczenia w procesie, wierzyciel rezygnuje jedynie z możliwości dochodzenia roszczenia przed sądem państwowym. Zobowiązanie jednak nie wygasa. Dłużnik, który po zrzeczeniu się roszczenia spełni świadczenie ... WIĘCEJ

  Tematy: zwolnienie z długu, dług, dłużnik, dłużnicy
 • Zakup i sprzedaż wierzytelności w podatku VAT i PCC

  Zakup i sprzedaż wierzytelności w podatku VAT i PCC

  13:38 15.04.2015

  Wierzyciel może co do zasady swoją wierzytelność, i to bez zgody dłużnika, przenieść ... towarów i usług bądź od czynności cywilnoprawnych? Zbywanie wierzytelności regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 509 i następne). I tak wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie ... WIĘCEJ

  Tematy: cesja wierzytelności, umowa cesja wierzytelności, wierzyciel, dłużnik
 • Darowizna a długi ojca

  Darowizna a długi ojca

  13:49 15.02.2015 PORADA

  Witam, mam kolejne już pytanie o darowiznę. Ojciec darował mi pół swojego mieszkania, 1,5 roku temu. W chwili dokonania darowizny ojciec miał pracę. Czy można to uznać, że był wypłacalny? Art. 529 - jeżeli w chwili darowizny dłużnik był niewypłacalny, domniemywa się, iż ... WIĘCEJ

  Tematy: darowizna, darowizna mieszkania, dłużnik, wierzyciel
 • Spłacone zadłużenie a komornik

  Spłacone zadłużenie a komornik

  17:22 30.01.2015 PORADA

  Witam! W dniu 26.01.15 otrzymałam pismo od komornika z informacją o zajęciu mi pensji. Po przeanalizowaniu okazało się, iż dług wobec wierzyciela został spłacony we wrześniu 2014 roku po otrzymaniu nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. Nie rozumiem zatem dlaczego po 4 ... WIĘCEJ

  Tematy: zajęcie wynagrodzenia przez komornika, komornik sądowy, spłata długu, wierzyciel
 • Cesja wierzytelności w zamian za zwolnienie z długu bez podatku PCC

  Cesja wierzytelności w zamian za zwolnienie z długu bez podatku PCC

  13:41 05.12.2014

  Umowa cesji wierzytelności została uregulowana w art. 509 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu, wierzyciel może przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. W świetle art. ... WIĘCEJ

  Tematy: cesja wierzytelności, umowa cesja wierzytelności, wierzyciel, dłużnik
 • Odsetki umowne za opóźnienie w zmiennej wysokości

  Odsetki umowne za opóźnienie w zmiennej wysokości

  00:11 14.10.2014

  ... rodzaju zabezpieczeniem dla interesów przedsiębiorcy w tym zakresie są odsetki. Zgodnie z kodeksem cywilnym jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności ... WIĘCEJ

  Tematy: odsetki umowne, odsetki ustawowe, odsetki maksymalne, zmienna wielkość odsetek
 • Cesja wierzytelności a VAT u dłużnika i wierzyciela

  Cesja wierzytelności a VAT u dłużnika i wierzyciela

  11:46 30.09.2014 PORADA

  Witam, mam zapytanie dotyczące VAT-u w przypadku cesji. Spółka wystawiła fakturę, która została nieopłacona w terminie. Faktura została scedowana do firmy windykacyjnej (umowa cesji powierniczej), następnie dłużnik opłacił fakturę na rachunek firmy windykacyjnej, a firma ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek VAT, cesja wierzytelności, windykacja, cesja powiernicza
 • Postępowanie egzekucyjne: skarga na czynności komornika

  Postępowanie egzekucyjne: skarga na czynności komornika

  00:40 12.08.2014

  ... skarga na czynności komornika, jak już napisałam wyżej, jest postępowaniem incydentalnym w stosunku do postępowania egzekucyjnego, a więc stronami są w dalszym ciągu wierzyciel i dłużnik. Przydatne linki: Kodeks postępowania cywilnego Pomimo, iż zarówno wierzycielowi jak i dłużnikowi, w myśl art. 767 k.p.c. przysługuje skarga na czynności komornika ... WIĘCEJ

  Tematy: postępowanie egzekucyjne, czynności komornika, skarga na komornika, dłużnik
 • Korekta VAT naliczonego a postępowanie naprawcze

  Korekta VAT naliczonego a postępowanie naprawcze

  14:27 14.03.2014 PORADA

  Dzień dobry, czy w stosunku do dłużnika, wobec którego toczy się postępowanie naprawcze można wystąpić o korektę podatku VAT należnego z tytułu nieuregulowanych faktur (VAT zd) oraz czy ten że dłużnik powinien korygować podatek VAT naliczony z tego samego powodu? Czy w takiej ... WIĘCEJ

  Tematy: korekta VAT, VAT naliczony, VAT należny, dłużnik
 • Sąd Najwyższy: sprawa w e-sądzie przerywa przedawnienie

  Sąd Najwyższy: sprawa w e-sądzie przerywa przedawnienie

  00:07 22.11.2013

  ... kwoty kilkuset złotych, którą to sumę zalegał dłużnik pewnej firmy z Torunia. Wierzyciel pozwał dłużnika do e-sądu, który po zbadaniu sprawy wydał nakaz zapłaty. ... , jednak ten nie zrobił tego w wyznaczonym czasie, sąd więc postępowanie umorzył. Wierzyciel ponownie złożył pozew przeciw dłużnikowi, tym razem do Sądu Rejonowego w Toruniu, który ... WIĘCEJ

  Tematy: Sąd Najwyższy, e-sąd, przedawnienie, przedawnienie należności
 • Spłata długu: zasady zaliczania wpłat od kontrahentów

  Spłata długu: zasady zaliczania wpłat od kontrahentów

  11:56 15.05.2012

  ... wskazał, który dług reguluje, wierzyciel ma pole manewru tylko w zakresie odsetek. To, co przypada na poczet danego długu, wierzyciel może przede wszystkim zaliczyć na ... postępowania, następnie na odsetki, a w końcu na sumę dłużną (art. 1026 § 2 K.p.c.). Wierzyciel, który otrzymał pieniądze od komornika, nie powinien ich zaliczyć w inny sposób niż ... WIĘCEJ

  Tematy: odzyskiwanie należności, zaległe należności, spłata długu, dłużnik

 

1 2 3

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: