eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › wezwanie do zapłaty kary umownej
 • Kara umowna za zerwanie umowy najmu jako koszt uzyskania przychodu

  Kara umowna za zerwanie umowy najmu jako koszt uzyskania przychodu

  13:38 04.07.2019

  ... umowy najmu lokalu w galerii handlowej. W wyniku analizy podatnik doszedł do wniosku, że kontynuacja najmu byłaby dla niego nieopłacalna, a korzystniejszą alternatywą jest odstąpienie od umowy, nawet jeżeli oznaczałoby to konieczność zapłaty kary umownej. NSA wskazał, iż prowadzenie przedsiębiorstwa wiąże się z podejmowaniem przez przedsiębiorców ... WIĘCEJ

  Tematy: kary umowne, kara umowna, wezwanie do zapłaty kary umownej, dłużnik
 • Kara umowna za niedotrzymany termin nie jest kosztem podatkowym

  Kara umowna za niedotrzymany termin nie jest kosztem podatkowym

  13:37 18.06.2019

  ... kary umownej, jak i szczegółowe jej uregulowanie zależą od umownego uznania i ułożenia przez strony. Ma zatem do niej w pełni zastosowanie zasada swobody umów ustanowiona w art. 3531 Kodeksu cywilnego. Wobec tego – również w odniesieniu do ... WIĘCEJ

  Tematy: kary umowne, kara umowna, wezwanie do zapłaty kary umownej, dłużnik
 • Zasady zaliczania kar umownych do kosztów uzyskania przychodu

  Zasady zaliczania kar umownych do kosztów uzyskania przychodu

  13:07 29.04.2019

  ... omawianych regulacji doszło do wykształcenia zasady, zgodnie z którą, dla zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków obejmujących kary umowne, konieczne pozostaje wykazanie braku zawinienia po stronie podmiotu zobowiązanego do zapłaty kary. Mowa tutaj o sytuacjach, w których obowiązek uregulowania kary umownej nie jest następstwem ... WIĘCEJ

  Tematy: kary umowne, kara umowna, wezwanie do zapłaty kary umownej, dłużnik
 • Wydatki z tytułu rękojmi stanowią koszty uzyskania przychodu

  Wydatki z tytułu rękojmi stanowią koszty uzyskania przychodu

  11:07 22.11.2018

  ... , jako forma usunięcia wad W lutym 2018 r. spółka z o.o. z branży skórzanej wystąpiła do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (dalej: DKIS) z wnioskiem o wydanie interpretacji w ... wymienionych w art. 16 ust. 1. Nie spełniał on zwłaszcza definicji „odszkodowania” i „kary umownej” ujętych w tym katalogu. Obciążenie finansowe poniesione przez ... WIĘCEJ

  Tematy: kary umowne, kara umowna, wezwanie do zapłaty kary umownej, dłużnik
 • Kara umowna za zwłokę w dostarczeniu towaru w kosztach podatkowych

  Kara umowna za zwłokę w dostarczeniu towaru w kosztach podatkowych

  12:26 13.03.2018

  ... do naliczenia kary umownej na rzecz wnioskodawcy. Ten jednak nie ma żadnego wpływu na opóźnienia przewoźników. Nie zawarł dodatkowego ubezpieczenia w zakresie zapłaty takich kar umownych. Obciąża za to za opóźnienie przewoźnika, jednakże kwota kary umownej, którą zostaje obciążony przewoźnik jest niewspółmiernie niższa od kwoty kary umownej ... WIĘCEJ

  Tematy: kary umowne, kara umowna, wezwanie do zapłaty kary umownej, dłużnik
 • Kary umowne w kosztach i przychodach podatkowych

  Kary umowne w kosztach i przychodach podatkowych

  13:43 01.09.2017

  ... wartości pieniężne - w czym zdaje się mieszczą także kary umowne. Przytoczone regulacje wskazują, iż aby powstał przychód z tytułu kary umownej, ta nie może być „wirtualna”, a rzeczywista. Dlatego właśnie przychód powstaje w dacie otrzymania kary umownej, czyli z momentem otrzymania pieniędzy do kasy firmy, ich wpływu na rachunek bankowy podatnika ... WIĘCEJ

  Tematy: kary umowne, kara umowna, wezwanie do zapłaty kary umownej, dłużnik
 • Roboty budowlane: kary umowne nie zawsze w kosztach uzyskania przychodu

  Roboty budowlane: kary umowne nie zawsze w kosztach uzyskania przychodu

  07:30 11.02.2017

  ... uwagę ich celowość oraz racjonalność, przez którą rozumie się adekwatność do rzeczywistych potrzeb i zakresu prowadzonej działalności oraz konieczność ich poniesienia ... iż nie stanowią kosztów uzyskania przychodów wydatki, którym można przypisać przymiot kary umownej lub odszkodowania, będące m.in. następstwem dostarczenia przez podmiot wadliwego ... WIĘCEJ

  Tematy: kary umowne, kara umowna, wezwanie do zapłaty kary umownej, dłużnik
 • Tylko niezawinione kary umowne są kosztami podatkowymi

  Tylko niezawinione kary umowne są kosztami podatkowymi

  13:57 31.01.2017

  ... przesłanka wynikająca z art. 15 ust. 1 ww. ustawy, warunkująca zaliczenie wydatków do kosztów uzyskania przychodów - poniesiony wydatek musi być związany z uzyskaniem przychodu ... aby zapłacenie kary umownej nie było związane z nieprawidłowościami, których powstanie zostało spowodowane (zawinione) przez podatnika. Ponadto poniesienie kary musi ... WIĘCEJ

  Tematy: kary umowne, kara umowna, wezwanie do zapłaty kary umownej, dłużnik
 • Kara za nielegalne odprowadzanie ścieków poza kosztami firmy

  Kara za nielegalne odprowadzanie ścieków poza kosztami firmy

  09:02 14.08.2016

  ... – zobowiązana jest do zapłaty odszkodowania za nielegalne odprowadzenie ścieków do kanalizacji miejskiej. Ustalenie odszkodowania miało miejsce w związku z przeprowadzoną kontrolą, w ramach której wykryto niezinwentaryzowane i nieopomiarowane ujęcia własne wody, która jest używana w procesach technologicznych do chłodzenia urządzeń produkcyjnych ... WIĘCEJ

  Tematy: kary umowne, kara umowna, wezwanie do zapłaty kary umownej, dłużnik
 • 4 mln kara umowna nie jest kosztem uzyskania przychodu

  4 mln kara umowna nie jest kosztem uzyskania przychodu

  10:30 09.07.2016

  ... doszło do realizacji umowy, jej największy zwolennik odszedł z firmy. Dodatkowo okazało się, że koszty przebudowy zostały niedoszacowane, za to korzyści, związane z uzyskaniem magazynu do dyspozycji, okazały się dla odmiany przeszacowane. W efekcie spółka odstąpiła od umowy, a właściciel nieruchomości zażądał wypłaty kary umownej. Sprawa trafiła do ... WIĘCEJ

  Tematy: kary umowne, kara umowna, wezwanie do zapłaty kary umownej, dłużnik

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: