eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › umowa pożyczki
 • Wypowiedzenie umowy kredytu lub pożyczki a opóźnienie w jej spłacie

  Wypowiedzenie umowy kredytu lub pożyczki a opóźnienie w jej spłacie

  00:15 29.01.2019

  ... listopada 2018 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie przypomniał bankowi, że dla skutecznego wypowiedzenia umowy pożyczki (kredytu) wystarczającą przesłanką nie jest opóźnienie w jej spłacie (sygn. akt IX ... żadnych dokumentów, które potwierdzałyby, że strony łączyła powołana w pozwie umowa o kredyt obrotowy nieodnawialny, z której warunków pozwany się nie ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa kredytu, umowa kredytowa, umowa pożyczki, wypowiedzenie umowy kredytu
 • Odsetki od pożyczki udzielonej spółce osobowej nie są kosztem dla jej wspólnika

  Odsetki od pożyczki udzielonej spółce osobowej nie są kosztem dla jej wspólnika

  13:39 26.09.2018

  ... gospodarczą w ramach spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej. Wnioskodawca udzielił swojej spółce, w której jest jednym z trzech wspólników i posiada największy udział w dochodach, pożyczki na kwotę 2 433 151 złotych. Natomiast żona wnioskodawcy, która również jest jednym ze wspólników, pożyczyła spółce 320 000 złotych. Obie ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa pożyczki, oprocentowanie pożyczki, udzielenie pożyczki przez wspólnika, przychody podatkowe
 • Umowa pożyczki od wspólników spółki z o.o. na zasilenie spółki

  Umowa pożyczki od wspólników spółki z o.o. na zasilenie spółki

  17:11 21.06.2018 PORADA

  Witam, na wstępie chciałam powiedzieć, że uczę się na księgową, stąd moje pytanie wyjaśniam. Spółka z o.o. powstała w lipcu 2017 r., wpis do KRS 09.2017. Spółka 1 sprawozdanie będzie miała za okres od 07.2017 do 31.12.2018 połączenie obu lat. W spółce nie dochodziło do ... WIĘCEJ

  Tematy: KUP, koszty uzyskania przychodu, umowa pożyczki, spółka z o.o.
 • Umowa pożyczki pomiędzy wspólnikiem a spółką osobową

  Umowa pożyczki pomiędzy wspólnikiem a spółką osobową

  12:30 21.09.2017

  ... , niemniej nie jest on zbyt dotkliwy. Wynosi 0,5% wartości pożyczki. Potratkowanie udzielonej pożyczki spółce osobowej jako zmiany umowy spółki skutkuje tym ... koszty uzyskania przychodów odsetek od własnego kapitału włożonego przez podatnika w źródło przychodów, a umowa pożyczki zawarta pomiędzy wspólnikiem spółki osobowej a samą spółką sprowadza się ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa pożyczki, oprocentowanie pożyczki, udzielenie pożyczki przez wspólnika, przychody podatkowe
 • Umowa odnowienia pożyczki a różnice kursowe

  Umowa odnowienia pożyczki a różnice kursowe

  15:10 31.07.2017

  ... , wprost wskazując, że umowa z 2010 r. ulega rozwiązaniu, a niespłacona część kapitału wraz z odsetkami stanowi przedmiot nowej pożyczki. Zdaniem Wnioskodawcy, przekształcenie niespłaconej kwoty pożyczki z 2010 r. w Nową pożyczkę, należy zatem traktować jako nowację, wskutek której doszło do uregulowania pierwotnej pożyczki, co z kolei doprowadziło ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, podatek od firmy, Różnice kursowe, rozliczenie różnic kursowych
 • Lichwa potrzebuje penalizacji

  Lichwa potrzebuje penalizacji

  12:42 27.12.2016

  ... nie tak dawno przez media tzw. „doradztwo dla nadmiernie zadłużonych”, w wykonaniu niewielkiej grupy nieuczciwych firm, stwarzających pozory legalności, czy też pożyczki drobnych sum pieniędzy pod zabezpieczenie mieszkań nieszczęsnych dłużników, którzy następnie je tracą. Jeśli w wyniku przyjęcia niedobrej propozycji Ministerstwa Sprawiedliwości do ... WIĘCEJ

  Tematy: odsetki maksymalne, lichwa, umowa pożyczki, firmy pożyczkowe
 • Cash pooling bez podatku od czynności cywilnoprawnych

  Cash pooling bez podatku od czynności cywilnoprawnych

  12:56 22.07.2016

  ... w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 8 lipca 2016 r. o sygn. IBPB-2-1/4514-308/16/MZ przyznał spółce rację, uznając, że umowy cash poolingu nie można zakwalifikować do umowy pożyczki, choć nosi jej znamiona. Przy pożyczce pożyczkodawca zobowiązuje się przenieść na własność pożyczkodawcy pieniądze, a ten zobowiązuje się zwrócić taką samą ... WIĘCEJ

  Tematy: PCC, podatek PCC, opodatkowanie PCC, pożyczka a PCC
 • Pożyczka a PCC

  Pożyczka a PCC

  15:57 25.11.2015 PORADA

  Chcę pożyczyć od rodziców kwotę powyżej 15000 zł. Czy taka pożyczka jest zwolniona z podatku oraz czy konieczne jest spisanie umowy i określenie terminu oraz warunków spłaty, czy ta kwestia zostaje tylko między nami? WIĘCEJ

  Tematy: rodzice, pożyczka, zwolnienia podatkowe, PCC
 • Udostępnienie konta a depozyt nieprawidłowy i podatek PCC

  Udostępnienie konta a depozyt nieprawidłowy i podatek PCC

  13:07 14.07.2015

  ... , która uregulowana została w art. 845 Kodeksu cywilnego. Powyższa czynność nie może również zostać zakwalifikowana jako umowa pożyczki uregulowana w art. 720 § 1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którego treścią przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko ... WIĘCEJ

  Tematy: Depozyt nieprawidłowy, umowa pożyczki, pożyczka a PCC, depozyt nieprawidłowy a PCC
 • Depozyt nieprawidłowy opodatkowany PCC tak jak pożyczka

  Depozyt nieprawidłowy opodatkowany PCC tak jak pożyczka

  13:51 06.07.2015

  ... pożyczki. Tutaj podstawą opodatkowania również jest wartość bądź kwota pożyczki, stawka podatku wynosi 2%, zaś obarczonym do jego zapłaty jest pożyczkobiorca. Nadto podobnie jak w przypadku umowy pożyczki ... j) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, który stanowi, że umowa depozytu nieprawidłowego podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych ... WIĘCEJ

  Tematy: Depozyt nieprawidłowy, umowa pożyczki, pożyczka a PCC, depozyt nieprawidłowy a PCC
 • Umowa pożyczki: przygotowanie i wypłata pieniędzy bez opłat

  Umowa pożyczki: przygotowanie i wypłata pieniędzy bez opłat

  11:38 29.06.2015

  ... zwróć uwagę na: całkowitą kwotę do zapłaty - każdy pożyczkodawca zobowiązany jest do poinformowania o wysokości rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania pożyczki (RRSO to całkowity koszt pożyczki uwzględniający wszystkie opłaty, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu, w stosunku rocznym) oraz o całkowitej kwocie do zapłaty, czy ... WIĘCEJ

  Tematy: firmy pożyczkowe, prawa konsumentów, niedozwolone klauzule umowne, porady dla konsumentów
 • Chwilówka na święta - problemy na lata

  Chwilówka na święta - problemy na lata

  10:14 03.04.2015

  ... dodatkowymi dokumentami stanowiącymi integralną część umowy pożyczki - takimi jak ogólne warunki i regulaminy. Ponieważ podmioty pozabankowe również muszą przestrzegać przepisów ustawy o kredycie konsumenckim, umowa pożyczki powinna zawierać następujące informacje: czas umowy, całkowitą kwotę udzielonej pożyczki oraz sposób jej wypłaty, termin ... WIĘCEJ

  Tematy: pożyczka gotówkowa, chwilówka, szybka pożyczka, chwilówka
 • Pożyczka w euro od firmy pożyczkowej

  Pożyczka w euro od firmy pożyczkowej

  18:27 20.07.2013 PORADA

  Firma przelała pieniądze bezpośrednio na konto kontrahenta niemieckiego, od którego zakupiono środek trwały. Czy w tym wypadku, dniem udzielenia pożyczki jest dzień podpisania umowy, czy dzień przelewu za środek trwały? (art. 24c, 4, 5) Jaki kurs należy zastosować? WIĘCEJ

  Tematy: euro, kredyt w euro, różnice kursowe, kontrahent zagraniczny
 • Umowa słowna a odmowa pożyczki

  Umowa słowna a odmowa pożyczki

  22:01 27.04.2013 PORADA

  Dzień dobry, Aktualnie znajduję się w bardzo dziwnej sytuacji i bardzo proszę o poradę. Kilka tygodni temu umówiłem się z kolegą, że pożyczę mu sporo gotówki. Ale kilka dni później dowiedziałem się, że ten kolega ma ogromne problemy finansowe i grozi mu windykacja długów. ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa ustna, windykacja, dług, egzekucja długu
 • Windykacja należności, gdy umowa ustna

  Windykacja należności, gdy umowa ustna

  21:02 27.10.2012 PORADA

  W jaki sposób wyegzekwować należność od nieuczciwego przedsiębiorcy. Umowa pożyczki była słowna i bez świadków. WIĘCEJ

  Tematy: windykacja, umowa pożyczki, windykacja należności, pożyczka

 

1 2 ... 4

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: