eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › umowa na okres próbny
 • Umowa o pracę a okresy zatrudnienia

  Umowa o pracę a okresy zatrudnienia PORADA

  Witam, chciałbym zapytać, czy jest to zgodne z prawem. Pierwsza umowa: umowa o pracę na czas próby, 3 miesiące, stanowisko ''sprzedawca'. ' Druga umowa: umowa o pracę na czas próby, 3 miesiące, stanowisko ''zastępca kierownika''. Trzecia umowa: umowa o pracę na okres 3 miesiące ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa o pracę, umowa na okres próbny, umowa na czas określony, forma umowy o pracę
 • Praca w Czechach z okresem próbnym a ciąża

  Praca w Czechach z okresem próbnym a ciąża PORADA

  Witam, pracuję w Czechach, umowę mam na 2 lata z okresem próbnym 3-miesięcznym. Jeżeli mam zwolnienie od lekarza, ponieważ nie mogę pracować w warunkach szkodliwych, jak i dojeżdżać codziennie tak daleko? Czy pracodawca może mnie zwolnić, przypominam że pracuję w Czechach? WIĘCEJ

  Tematy: praca za granicą, praca w Czechach, Czechy, umowa na okres próbny
 • Urlop wypoczynkowy, a nowe miejsce pracy

  Urlop wypoczynkowy, a nowe miejsce pracy PORADA

  Witam, obecnie jestem zatrudniona w firmie na czas nieokreślony i 25 maja złożyłam wypowiedzenie, które na mocy porozumienia stron nastąpi z dniem 30 czerwca. Do tego czasu wykorzystam zaległy urlop i ten, który należy się do 30 czerwca. Od 1 lipca będę mieć zatrudnienie w nowej ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa na czas nieokreślony, urlop wypoczynkowy, termin urlopu wypoczynkowego, ilość dni urlopu
 • Urlop wypoczynkowy. Ile wyniesie po umowie na okres próbny i czas określony?

  Urlop wypoczynkowy. Ile wyniesie po umowie na okres próbny i czas określony? PORADA

  Dzień dobry, proszę o pomoc w wyliczeniu przysługujących dni urlopu. Jestem zatrudniona na umowę o pracę na czas określony (na pół roku) i mam poniżej 10 lat pracy. Ile zatem przysługuje mi urlopu wypoczynkowego? Chciałam jeszcze nadmienić, że umowa została podpisana po upływie ... WIĘCEJ

  Tematy: urlop wypoczynkowy, ilość dni urlopu, prawo do urlopu wypoczynkowego, umowa na czas określony
 • Urlop wypoczynkowy. Czy mi się należy na okresie próbnym?

  Urlop wypoczynkowy. Czy mi się należy na okresie próbnym? PORADA

  Mam pytanie. Mam 22 lata, to jest moja druga praca. Od września do grudnia 2016 miałam umowę na okres próbny, potem dostałam na pół roku umowę o pracę i mi się w czerwcu kończy, prawdopodobnie dostanę umowę na okres próbny na inne stanowisko. Jak wygląda mój urlop wypoczynkowy od ... WIĘCEJ

  Tematy: urlop wypoczynkowy, prawo do urlopu wypoczynkowego, ilość dni urlopu, umowa na okres próbny
 • Pierwsza praca i ciąża. Od kiedy mogę iść na L4?

  Pierwsza praca i ciąża. Od kiedy mogę iść na L4? PORADA

  Witam, 8.05.2017 zaczęłam prace na okres próbny na 3 miesiące. Dowiedziałam się, że jestem w ciąży.   Czy od 7 czerwca mogę iść już na chorobowe i będę miała płacone? Wcześniej dłuższy czas nigdzie nie pracowałam, więc nie mam ciągłości w ubezpieczeniu. WIĘCEJ

  Tematy: umowa na okres próbny, pierwsza praca, ciąża, kiedy mogę iść na L4
 • Koniec umowy próbnej, podpisanie na czas określony a ciąża

  Koniec umowy próbnej, podpisanie na czas określony a ciąża PORADA

  Witam, z dniem 31.05.2017 kończy mi się umowa na okres próbny 3 miesiące. Dostałam propozycję przejścia na umowę na czas określony na pół roku licząc od dnia 01.06.2017. W dniu 01.06.2017 będę w 10. tygodniu ciąży. Kiedy mogę powiedzieć pracodawcy o ciąży? Czy będzie ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa na okres próbny, umowa na czas określony, ciąża, ciąża a umowa na czas określony
 • Umowa na czas określony, a ciąża. Czy dostanę zasiłek macierzyński?

  Umowa na czas określony, a ciąża. Czy dostanę zasiłek macierzyński? PORADA

  Witam, obecnie jest umowa na okres próbny do dnia 31.05.2017. Ma być przedłużona na czas określony na pół roku, do 31.11.2017. Termin porodu przewidziany jest mniej więcej na 02.01.2018 - czyli umowa o pracę będzie przedłużona do dnia porodu, po czym pracodawca najprawdopodobniej jej ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa na okres próbny, umowa na czas określony, przedłużenie umowy o pracę, ciąża
 • Okres próbny a wczesna ciąża

  Okres próbny a wczesna ciąża PORADA

  Witam, moja żona 01.03.2017 została zatrudniona na umowę na okres próbny 3 miesiące, do końca maja tego roku. Okazało się w tym tygodniu, że jest w 8. tygodniu ciąży. Zaraz kończy jej się umowa, pracodawca jeszcze nic o tym fakcie nie wie. Możliwe, że pracodawca będzie chciał jej ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa na okres próbny, ciąża, wygaśnięcie umowy o pracę, przedłużenie umowy o pracę
 • Ciąża a przedłużenie umowy o pracę. Czy dostanę zasiłek macierzyński?

  Ciąża a przedłużenie umowy o pracę. Czy dostanę zasiłek macierzyński? PORADA

  Mam umowę na próbę 3 miesiące i jestem w 10. tygodniu ciąży, a od czerwca mam dostać umowę o pracę na rok. Czy mogę powiedzieć pracodawcy o ciąży po otrzymaniu umowy? Czy będzie mi się należeć urlop macierzyński? WIĘCEJ

  Tematy: ciąża, umowa na okres próbny, przedłużenie umowy o pracę, podpisanie umowy o pracę
 • Umowa o pracę na okres próbny

  Umowa o pracę na okres próbny

  ... wynosi: 3 dni robocze, gdy długość umowy nie przekracza 2 tygodni 1 tydzień, gdy umowa jest dłuższa niż 2 tygodnie 2 tygodnie, gdy umowa jest zawarta na 3 miesiące Umowa na okres próbny nie może być zawierana przy takich formach zatrudnienia, jak: spółdzielcza umowa o pracę, mianowanie, nabór czy powołanie, a także z pracownikami młodocianymi.WIĘCEJ

  Tematy: umowa na okres próbny, okres próbny, umowa o pracę, formy zatrudnienia
 • Nawiązanie stosunku pracy po okresie próbnym

  Nawiązanie stosunku pracy po okresie próbnym

  ... na czas nieokreślony. 1. Kolejna umowa po okresie próbnym nie jest obowiązkowa Umowa na okres próbny jest umowa terminową, która może poprzedzać każda inną umowę o pracę. Maksymalny czas trwania umowy o pracę na okres próbny wynosi 3 miesiące. Po takiej umowie strony mogą zawrzeć każdą inną umowę o pracę, tj. umowę o pracę na czas nieokreślony, na ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa na okres próbny, umowa o pracę, zawarcie umowy o pracę, okres próbny
 • Świadectwo pracy a umowa bezterminowa

  Świadectwo pracy a umowa bezterminowa

  ... okres próbny, a następnie od razu umowę na czas określony. Pracodawca nie będzie mógł wydać temu pracownikowi jednego świadectwa pracy za czas zatrudnienia na okres próbny i czas nieokreślony, gdy strony definitywne zakończą współpracę. Takiej opcji w przepisach już nie ma. Zatem na pewno trzeba wydać oddzielne świadectwa pracy: za okres próbny ... WIĘCEJ

  Tematy: wydanie świadectwa pracy, świadectwo pracy, umowa bezterminowa, umowa na czas nieokreślony
 • Umowa na czas określony a ustawa antykryzysowa

  Umowa na czas określony a ustawa antykryzysowa

  ... umowa o pracę na czas określony zawarta po umowie na okres próbny, która zakończyła się 30 listopada 2009 r., mogła zostać zawarta na 24 miesiące. Na marginesie warto zaznaczyć, że umowa na czas określony zawarta po umowie na okres próbny ... WIĘCEJ

  Tematy: ustawa antykryzysowa, umowa na czas określony, umowa o pracę, umowa na okres próbny
 • Praktyki absolwenckie: zasady zatrudnienia

  Praktyki absolwenckie: zasady zatrudnienia

  ... aby rozstać się z praktykantem na mocy porozumienia stron. Po praktyce - np. umowa na okres próbny Po zakończeniu praktyki można zatrudnić praktykanta na podstawie umowy o pracę i nie ma przeszkód, aby była to umowa na okres próbny. Jeżeli pracodawca nie przewiduje dalszego zatrudniania praktykanta, wówczas na wniosek praktykanta wydaje mu pisemne ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa o staż absolwencki, staż absolwencki, praktyki absolwenckie, umowa na okres próbny
 • Staż i praktyki absolwenckie a umowa na okres próbny

  Staż i praktyki absolwenckie a umowa na okres próbny

  ... umowa o pracę na okres próbny. Czy takie rozwiązanie jest dopuszczalne, czy też fakt, że młodzi ludzie odbywali już staż lub praktyki sprawia, że konieczne się staje pominięcie okresu próby i zatrudnienie ich w oparciu o "normalną" umowę (na czas określony albo nieokreślony)? Przypomnijmy, praktyka ma na ... WIĘCEJ

  Tematy: staż z urzędu pracy, umowa o staż absolwencki, staż absolwencki, praktyki absolwenckie
 • Umowa na okres próbny

  Umowa na okres próbny

  ... pracę na okres próbny wolno podpisać z tym samym pracownikiem i na to samo stanowisko pracy? Umowa na okres próbny z danym pracownikiem na dane stanowisko pracy może być zawarta tylko raz. Jeżeli jednak pracownik ma podjąć pracę innego rodzaju i pracodawca uzna to za uzasadnione, istnieje możliwość powtórnego zawarcia umowy na okres próbny, choćby ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa o pracę, umowa na okres próbny, formy zatrudnienia, zasady zatrudniania
 • Umowa na okres próbny a dni wolne na poszukiwanie pracy

  Umowa na okres próbny a dni wolne na poszukiwanie pracy

  ... ekwiwalentu za dni wolne na poszukiwanie pracy, których nie zdołał wykorzystać. Szef zaoponował- twierdził, że nie przysługują mu żadne pieniądze, ponieważ w przypadku zatrudnienia na okres próbny zwolnienie na poszukiwanie posady po prostu nie przysługuje. Czy należy przyznać mu słuszność? Przypomnijmy, umowa na okres próbny to szczególny rodzaj ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa na okres próbny, umowy terminowe, umowa o pracę, wypowiedzenie umowy o pracę
 • Umowy na czas określony a okres próbny i zastępstwo

  Umowy na czas określony a okres próbny i zastępstwo

  ... się w umowę na czas nieokreślony. Umowa na zastępstwo ani umowa na okres próbny nie są zaliczone do tego limitu. Pracodawca mógł zaproponować pracownikowi podpisanie umowy na zastępstwo oraz dwóch następujących po sobie umów na czas określony. 1. Trzecia umowa jest umową na czas określony Kodeks pracy stanowi, że trzecia umowa na czas określony ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa na okres próbny, umowa na czas określony, umowa na zastępstwo, pracownik na zastępstwo
 • Umowa na okres próbny: szef nie może nic obiecać

  Umowa na okres próbny: szef nie może nic obiecać

  ... omawianego tu zagadnienia warto przypomnieć, że zgodnie z art. 25 § 2 K.p. umowa na okres próbny może poprzedzać zatrudnienie na podstawie: umowy o pracę na czas nieokreślony, umowy o pracę na czas określony, umowy na czas wykonania określonej pracy, umowy na zastępstwo. Należy jednak pamiętać, że niektórych pracowników nie można „przetestować ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa na okres próbny, umowy terminowe, umowa o pracę, zawarcie umowy o pracę

 

1 2 ... 10 ... 20 ... 39

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

REKLAMA

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.