eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › umowa na okres próbny
 • Koniec umowy i chorobowe w tym samym dniu

  Koniec umowy i chorobowe w tym samym dniu PORADA

  Co w przypadku gdy mam umowę na 3 miesiące okresu próbnego. W dniu 30.09 umowa wygasa, pracodawca nie przedłuża zatrudnienia. Co w przypadku gdy otrzymam dokumenty związane z zakończeniem zatrudnienia (a ja w celu jakiegoś finansowego zabezpieczenia na okres poszukiwań innego ... WIĘCEJ

  Tematy: wygaśnięcie umowy o pracę, umowa na okres próbny, prawo do zasiłku chorobowego, zasiłek chorobowy
 • Od którego tygodnia ciąży jest ochrona?

  Od którego tygodnia ciąży jest ochrona? PORADA

  Witam, w dniu 05.09.2016 podpisałam umowę o pracę na okres próbny, obowiązującą do dnia 05.12.2016. Wczoraj dowiedziałam się, że jestem w 7. tygodniu ciąży. Moje pytanie: Czy pracodawca może mnie zwolnić, jeżeli np jutro przyznam się do tego faktu, czy prawo mnie chroni od tych ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa na okres próbny, ciąża, zwolnienie z pracy, wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę
 • L4 na nowej umowie

  L4 na nowej umowie PORADA

  Witam, chciałabym iść na L4 z powodu ciąży, ale nie wiem czy mogę. Pracuję w kontakcie z materiałem biologicznym, co wyklucza możliwość kontynuowania pracy. Pracowałam przez 3 miesiące na okresie próbnym i w tym miesiącu podpisałam nową umowę. Chciałabym pójść na zwolnienie ... WIĘCEJ

  Tematy: L4 w ciąży, ciąża, umowa na okres próbny, okres wyczekiwania
 • Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika. Którą datę wpisać?

  Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika. Którą datę wpisać? PORADA

  Witam, którą datę wpisać w wypowiedzeniu? 2011 umowa na okres próbny, 2012 na czas określony, 2015 na czas określony. Wszystkie umowy u jednego pracodawcy. Czy umowę na okres próbny uwzględnia się choć pozostałe są kontynuacją? WIĘCEJ

  Tematy: umowa na okres próbny, umowa na czas określony, ciągłość zatrudnienia, data wypowiedzenia umowy
 • Staż pracy. Jak go liczyć przy umowie na okres próbny?

  Staż pracy. Jak go liczyć przy umowie na okres próbny? PORADA

  Witam, czy umowa na okres próbny wlicza się w staż pracy, jeśli po niej została podpisana umowa na czas określony? WIĘCEJ

  Tematy: umowa na okres próbny, staż pracy, umowa na czas określony
 • Zaległy urlop dla pracownika. Ile mu się należy po okresie próbnym?

  Zaległy urlop dla pracownika. Ile mu się należy po okresie próbnym? PORADA

  Podstawa urlopowa pracownika wynosi 26 dni. Od 6 czerwca 2016 r, pracownika został zatrudniony na okres próbny - koniec obowiązywania okresu próbnego to 5 września 2016 r. W tym czasie pracownik wykorzystał 2 dni urlopu wypoczynkowego oraz jeden dzień urlopu na żądanie. W związku z tym ... WIĘCEJ

  Tematy: urlop wypoczynkowy, zaległy urlop wypoczynkowy, niewykorzystany urlop wypoczynkowy, urlop na żądanie
 • Umowa do dnia porodu a wysokość zasiłku macierzyńskiego

  Umowa do dnia porodu a wysokość zasiłku macierzyńskiego PORADA

  Dzień dobry,  czy w sytuacji, kiedy w okresie obowiązywania umowy o pracę: na czas próbny 3-miesieczny  ciąża trwa dłużej niż 3 miesiące przed zakończeniem umowy umowa ulega przedłużeniu do czasu porodu  pracownicy przysługuje zasiłek macierzyński za okres 26 ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa na okres próbny, umowa na czas określony, ciąża, ciąża a umowa na czas określony
 • Ciąża, nowa umowa o pracę a zawieszenie działalności gospodarczej

  Ciąża, nowa umowa o pracę a zawieszenie działalności gospodarczej PORADA

  Jestem w drugim miesiącu ciąży. Pracodawca został o tym poinformowany, ale z dniem 31.12 br. chce zawisić działalność gospodarczą z przyczyn zdrowotnych. Z dniem dzisiejszym kończy mi się umowa o prace na okres próbny w wymiarze 1/1 etatu. Pracodawca nie wie jaką  ma podpisać teraz ... WIĘCEJ

  Tematy: ciąża, zasiłek macierzyński, zawieszenie działalności gospodarczej, umowa na okres próbny
 • L4 a ciąża na okresie próbnym

  L4 a ciąża na okresie próbnym PORADA

  Witam, wczoraj podpisałam umowę próbną do 30.09.16, czyli na 2 miesiące. Wcześniej do 15.07.16 pracowałam przez pół roku na umowę zlecenie, jednak dopiero od 06.2016 lub 07.2016 (nie jestem pewna), odprowadzałam dodatkową składkę dla ZUS żeby móc iść na L4. Dowiedziałam się ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa na okres próbny, zasiłek dla bezrobotnych, składka na ubezpieczenie chorobowe, ciąża
 • Trzecia umowa a ciąża

  Trzecia umowa a ciąża PORADA

  Podjęłam drugą pracę w połowie lutego na miesiąc na umowie zlecenie. Po tym czasie podpisałam umowę na 3 miesiące na okres próbny, kolejną na czas określony. Zaszłam w ciąże (jeszcze będąc na okresie próbnym spędziłam tydzień w szpitalu z powodu zagrażającego poronienia) ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa zlecenia, umowa na okres próbny, umowa na czas określony, ciąża a umowa na czas określony
 • Umowa o pracę na okres próbny

  Umowa o pracę na okres próbny

  ... wynosi: 3 dni robocze, gdy długość umowy nie przekracza 2 tygodni 1 tydzień, gdy umowa jest dłuższa niż 2 tygodnie 2 tygodnie, gdy umowa jest zawarta na 3 miesiące Umowa na okres próbny nie może być zawierana przy takich formach zatrudnienia, jak: spółdzielcza umowa o pracę, mianowanie, nabór czy powołanie, a także z pracownikami młodocianymi.WIĘCEJ

  Tematy: umowa na okres próbny, okres próbny, umowa o pracę, formy zatrudnienia
 • Nawiązanie stosunku pracy po okresie próbnym

  Nawiązanie stosunku pracy po okresie próbnym

  ... na czas nieokreślony. 1. Kolejna umowa po okresie próbnym nie jest obowiązkowa Umowa na okres próbny jest umowa terminową, która może poprzedzać każda inną umowę o pracę. Maksymalny czas trwania umowy o pracę na okres próbny wynosi 3 miesiące. Po takiej umowie strony mogą zawrzeć każdą inną umowę o pracę, tj. umowę o pracę na czas nieokreślony, na ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa na okres próbny, umowa o pracę, zawarcie umowy o pracę, okres próbny
 • Świadectwo pracy a umowa bezterminowa

  Świadectwo pracy a umowa bezterminowa

  ... okres próbny, a następnie od razu umowę na czas określony. Pracodawca nie będzie mógł wydać temu pracownikowi jednego świadectwa pracy za czas zatrudnienia na okres próbny i czas nieokreślony, gdy strony definitywne zakończą współpracę. Takiej opcji w przepisach już nie ma. Zatem na pewno trzeba wydać oddzielne świadectwa pracy: za okres próbny ... WIĘCEJ

  Tematy: wydanie świadectwa pracy, świadectwo pracy, umowa bezterminowa, umowa na czas nieokreślony
 • Umowa na czas określony a ustawa antykryzysowa

  Umowa na czas określony a ustawa antykryzysowa

  ... umowa o pracę na czas określony zawarta po umowie na okres próbny, która zakończyła się 30 listopada 2009 r., mogła zostać zawarta na 24 miesiące. Na marginesie warto zaznaczyć, że umowa na czas określony zawarta po umowie na okres próbny ... WIĘCEJ

  Tematy: ustawa antykryzysowa, umowa na czas określony, umowa o pracę, umowa na okres próbny
 • Praktyki absolwenckie: zasady zatrudnienia

  Praktyki absolwenckie: zasady zatrudnienia

  ... aby rozstać się z praktykantem na mocy porozumienia stron. Po praktyce - np. umowa na okres próbny Po zakończeniu praktyki można zatrudnić praktykanta na podstawie umowy o pracę i nie ma przeszkód, aby była to umowa na okres próbny. Jeżeli pracodawca nie przewiduje dalszego zatrudniania praktykanta, wówczas na wniosek praktykanta wydaje mu pisemne ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa o staż absolwencki, staż absolwencki, praktyki absolwenckie, umowa na okres próbny
 • Staż i praktyki absolwenckie a umowa na okres próbny

  Staż i praktyki absolwenckie a umowa na okres próbny

  ... umowa o pracę na okres próbny. Czy takie rozwiązanie jest dopuszczalne, czy też fakt, że młodzi ludzie odbywali już staż lub praktyki sprawia, że konieczne się staje pominięcie okresu próby i zatrudnienie ich w oparciu o "normalną" umowę (na czas określony albo nieokreślony)? Przypomnijmy, praktyka ma na ... WIĘCEJ

  Tematy: staż z urzędu pracy, umowa o staż absolwencki, staż absolwencki, praktyki absolwenckie
 • Umowa na okres próbny

  Umowa na okres próbny

  ... pracę na okres próbny wolno podpisać z tym samym pracownikiem i na to samo stanowisko pracy? Umowa na okres próbny z danym pracownikiem na dane stanowisko pracy może być zawarta tylko raz. Jeżeli jednak pracownik ma podjąć pracę innego rodzaju i pracodawca uzna to za uzasadnione, istnieje możliwość powtórnego zawarcia umowy na okres próbny, choćby ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa o pracę, umowa na okres próbny, formy zatrudnienia, zasady zatrudniania
 • Umowa na okres próbny a dni wolne na poszukiwanie pracy

  Umowa na okres próbny a dni wolne na poszukiwanie pracy

  ... ekwiwalentu za dni wolne na poszukiwanie pracy, których nie zdołał wykorzystać. Szef zaoponował- twierdził, że nie przysługują mu żadne pieniądze, ponieważ w przypadku zatrudnienia na okres próbny zwolnienie na poszukiwanie posady po prostu nie przysługuje. Czy należy przyznać mu słuszność? Przypomnijmy, umowa na okres próbny to szczególny rodzaj ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa na okres próbny, umowy terminowe, umowa o pracę, wypowiedzenie umowy o pracę
 • Umowy na czas określony a okres próbny i zastępstwo

  Umowy na czas określony a okres próbny i zastępstwo

  ... się w umowę na czas nieokreślony. Umowa na zastępstwo ani umowa na okres próbny nie są zaliczone do tego limitu. Pracodawca mógł zaproponować pracownikowi podpisanie umowy na zastępstwo oraz dwóch następujących po sobie umów na czas określony. 1. Trzecia umowa jest umową na czas określony Kodeks pracy stanowi, że trzecia umowa na czas określony ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa na okres próbny, umowa na czas określony, umowa na zastępstwo, pracownik na zastępstwo
 • Umowa na okres próbny: szef nie może nic obiecać

  Umowa na okres próbny: szef nie może nic obiecać

  ... omawianego tu zagadnienia warto przypomnieć, że zgodnie z art. 25 § 2 K.p. umowa na okres próbny może poprzedzać zatrudnienie na podstawie: umowy o pracę na czas nieokreślony, umowy o pracę na czas określony, umowy na czas wykonania określonej pracy, umowy na zastępstwo. Należy jednak pamiętać, że niektórych pracowników nie można „przetestować ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa na okres próbny, umowy terminowe, umowa o pracę, zawarcie umowy o pracę

 

1 2 ... 10 ... 20 ... 32

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

REKLAMA

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.