eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › ulgi podatkowe 2018
 • Darowizny na działalność charytatywną kościoła w PIT za 2018 r.

  Darowizny na działalność charytatywną kościoła w PIT za 2018 r.

  13:11 19.03.2019

  ... kasie takiej organizacji nie są honorowane przy określaniu prawa do ulgi. Z kolei przy darowiznach niepieniężnych, darczyńca musi posiadać dowód, z którego będą ... przedstawienia sprawozdania o przeznaczeniu darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą. Organy podatkowe są przy tym uprawnione do oceny przedstawionego dowodu (sprawozdania) ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • Ulga rehabilitacyjna: współwłasność samochodu osobowego

  Ulga rehabilitacyjna: współwłasność samochodu osobowego

  13:51 08.03.2019

  ... 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1340), w wysokości obowiązującej w grudniu roku podatkowego. Do dochodów tych nie zalicza się alimentów na rzecz dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4 ustawy o PIT oraz zasiłku pielęgnacyjnego. Co można odliczyć w ramach ulgi W ramach ulgi samochodowej odliczane są wydatki z tytułu ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • Wielość umów zleceń w zeznaniu podatkowym

  Wielość umów zleceń w zeznaniu podatkowym

  13:49 05.03.2019

  ... (PIT-11). Wynagrodzenie to jest opodatkowane na zasadach ogólnych wg skali podatkowej. Na podstawie tak otrzymanych informacji podatnik następnie wypełnia zeznanie podatkowe (na ogół będzie to PIT-37). Składki do ZUS od drobnych zleceń Płatnik składek potrąca składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne nie ... WIĘCEJ

  Tematy: odliczenia podatkowe, PIT-y, rozliczenia roczne, zeznania roczne
 • Specjalistyczne mleko dla dziecka poza ulgą rehabilitacyjną

  Specjalistyczne mleko dla dziecka poza ulgą rehabilitacyjną

  13:12 04.03.2019

  ... spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1844 oraz z 2018 r. poz. 650 i 697) – zwanej dalej „ustawą o refundacji”, jest już ... jak i w doktrynie prawa podatkowego, ulgi podatkowe są wyjątkiem od zasady równości i powszechności opodatkowania. Tak więc przepisy regulujące prawo do ulgi winny być ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • PIT 2018: Nowości i ciekawostki w podatkowych zeznaniach rocznych

  PIT 2018: Nowości i ciekawostki w podatkowych zeznaniach rocznych

  13:40 27.02.2019

  ... PFR obowiązywało w rozliczeniu za 2017 rok, a Twój e-PIT – za 2018. W rozliczeniu za 2018 r. na portalu podatkowym ( w terminie 15.02 – 30.04 będą dostępne formularze ... w tym również przez część roku. Natomiast rodzice wychowujący dwoje i więcej dzieci skorzystają z ulgi bez względu na wysokość uzyskanego dochodu. Kwota podlegająca odliczeniu za ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • Darowizny na cele pożytku publicznego w PIT za 2018 r.

  Darowizny na cele pożytku publicznego w PIT za 2018 r.

  13:37 27.02.2019

  ... wymaga przy tym wycenienia. Odliczeniu podlega bowiem jej odpowiednik pieniężny. Przepisy podatkowe mówią tutaj o wartości rynkowej darowizny z dnia jej dokonania. Wartość tę ... podatkowego państwa, na którego terytorium organizacja posiada siedzibę. Wykazanie ulgi Prawo do odliczenia darowizny mają podatnicy rozliczający się na formularzach: PIT-28 ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • Oddajesz honorowo krew? Pamiętaj o odliczeniu w PIT za 2018 r.

  Oddajesz honorowo krew? Pamiętaj o odliczeniu w PIT za 2018 r.

  13:49 25.02.2019

  ... wpływów podatkowych. Dlatego wprowadza liczne ograniczenia, które odnoszą się także do ulgi na krew. Nie zawsze da się tutaj w pełni skorzystać z odliczenia. Dlaczego? ... określone ilości krwi. Oczywiście tacy darczyńcy również mają prawo do skorzystania z ulgi na krew. Jakie dokumenty? Odliczeniu podlega jedynie krew przekazana wybranym organizacjom, ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • Twój e-PIT: fiskus wyjaśnia jak złożyć rozliczenie roczne przez Internet

  Twój e-PIT: fiskus wyjaśnia jak złożyć rozliczenie roczne przez Internet

  13:49 21.02.2019

  ... 2018 r. będzie oczekiwać na podatnika od dnia 15 lutego na Portalu Podatkowym w miejscu wskazanym na stronie https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/ Jeśli będziemy posiadać dane kontaktowe podatnika dodatkowo powiadomimy go e-mailem, że przygotowane zostało dla niego zeznanie podatkowe ... 2018 r. i w rozliczeniu będzie chciał skorzystać z ulgi, dane ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • PIT 2018: Odliczenie składek na ubezpieczenie społeczne

  PIT 2018: Odliczenie składek na ubezpieczenie społeczne

  13:26 01.02.2019

  ... inna ratyfikowana umowa międzynarodowa, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, nie zawiera podstawy prawnej do wystąpienia przez polski organ podatkowy o informacje podatkowe do organu podatkowego tego państwa odliczone: - od dochodu (przychodu) albo od podatku w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej ... WIĘCEJ

  Tematy: odliczenia podatkowe, PIT-y, rozliczenia roczne, zeznania roczne
 • Ulga prorodzinna (na dzieci) w PIT za 2018 r.

  Ulga prorodzinna (na dzieci) w PIT za 2018 r.

  12:57 29.01.2019

  ... poniższa tabela: Wartość odliczeń w ramach ulgi prorodzinnej 2018 Liczba posiadanych dzieci (uprawnionych do skorzystania z ulgi): Podatnik będący Singlem, rozwodnikiem, wdowcem, ... Należy w tym miejscu dodać, że powyższy sposób ustalania dochodu potwierdzają organy podatkowe. Niemniej istnieje też inna linia interpretacyjna, zgodnie z którą dochodem ... WIĘCEJ

  Tematy: ulgi podatkowe, ulga prorodzinna, ulga na dziecko, rozliczenie roczne

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: