eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › system ubezpieczeń społecznych
 • Kontrakt menadżerski to wyższy podatek i składki ZUS

  Kontrakt menadżerski to wyższy podatek i składki ZUS

  11:00 06.07.2015

  ... ubezpieczeń społecznych obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym – oprócz pracowników – podlegają m.in. tzw. zleceniobiorcy, czyli osoby zatrudnione na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące zlecenia. Innym tytułem obowiązkowych ubezpieczeń społecznych ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, spółki menedżerskie, podatek od firmy, skala podatkowa
 • Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych: jakie zmiany?

  Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych: jakie zmiany?

  10:18 26.09.2013

  ... lub umowy agencyjnej i posiadające co najmniej półroczny staż ubezpieczeniowy. Przydatne linki: - Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw Składki emerytalne będą finansowane osobom mającym krótszy staż ubezpieczeniowy lub nieubezpieczonym. Prawo do objęcia ubezpieczeniami ... WIĘCEJ

  Tematy: ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, system ubezpieczeń społecznych, obowiązki płatnika, składki ZUS
 • Dobrowolne ubezpieczenie emerytalne i rentowe

  Dobrowolne ubezpieczenie emerytalne i rentowe

  00:20 03.08.2012

  Utrata pracy albo wygaśnięcie umowy o pracę wiąże się z automatycznym ustaniem obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. Istnieje jednak możliwość podlegania ubezpieczeniu dobrowolnemu. Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych w art. 7 wskazuje osoby, które mają prawo do dobrowolnego objęcia ubezpieczeniem emerytalnym ... WIĘCEJ

  Tematy: dobrowolne ubezpieczenie emerytalno rentowe, ubezpieczenie emerytalno-rentowe, ubezpieczenia społeczne, system ubezpieczeń społecznych
 • Kary za niepłacenie składek ZUS - nowelizacja ustaw

  Kary za niepłacenie składek ZUS - nowelizacja ustaw

  10:47 04.06.2012

  ... czym polegają zmiany wprowadzone nowelizacją, warto wyjaśnić podstawowe instytucje, których dotyczą. Opłatę dodatkową reguluje ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 205, poz. 1585, dalej „ustawa”). Jest ona wymierzana przez ZUS w przypadku nieopłacania składek lub opłacania ich w zaniżonej ... WIĘCEJ

  Tematy: ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, system ubezpieczeń społecznych, obowiązki płatnika, składki ZUS
 • Przepisy prawne: najważniejsze zmiany V 2012

  Przepisy prawne: najważniejsze zmiany V 2012

  12:45 31.05.2012

  ... ustawę – Kodeks karny oraz ustawę o systemie ubezpieczeń, której przewidywany termin wejścia w życie to 31 maja 2012 r. Nowelizacją: utrzymano w mocy przepisy ustawy, zgodnie z którymi w razie nieopłacenia składek lub opłacenia ich w zaniżonej wysokości Zakład Ubezpieczeń Społecznych może wymierzyć płatnikowi składek opłatę dodatkową do wysokości ... WIĘCEJ

  Tematy: postępowanie gospodarcze, postępowanie w sprawach gospodarczych, prawo telekomunikacyjne, premium rate
 • Składki ZUS: zakaz podwójnego karania płatników

  Składki ZUS: zakaz podwójnego karania płatników

  10:56 28.05.2012

  ... ubezpieczeń społecznych, zgodnie z którymi w razie nieopłacenia składek lub opłacenia ich w zaniżonej wysokości, ZUS mógł wymierzyć płatnikowi dodatkową opłatę do wysokości 100% nieopłaconych składek(art. 24 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych) oraz art. 98 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych ... stosowane łącznie tworzą system naruszający ... WIĘCEJ

  Tematy: system ubezpieczeń społecznych, obowiązki płatnika, składki ZUS, zaległości w ZUS
 • Umowa o zarządzanie spółką a składki ZUS

  Umowa o zarządzanie spółką a składki ZUS

  13:39 29.08.2011

  ... podstawy podlegania ubezpieczeniom społecznym z art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, jeżeli są realizowane w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej. Jak wynika z przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlega osoba fizyczna prowadząca pozarolniczą ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa o zarządzanie spółką, kontrakt menadżerski, ubezpieczenia społeczne, składki ZUS
 • Zatrudnienie za granicą a ubezpieczenie społeczne

  Zatrudnienie za granicą a ubezpieczenie społeczne

  10:11 02.02.2011

  ... za granicą w podmiotach zagranicznych. Zasady zgłaszania do ubezpieczeń Każda osoba objęta obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi podlega zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych. Obowiązek zgłoszenia pracownika należy do płatnika składek. Obowiązek zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych osób prowadzących pozarolniczą działalność należy do ... WIĘCEJ

  Tematy: ubezpieczenia społeczne, praca za granicą, Polacy za granicą, składki na ubezpieczenie społeczne
 • System ubezpieczeń społecznych do zmiany

  System ubezpieczeń społecznych do zmiany

  13:28 07.07.2010

  ... na obniżenie kosztów rozstrzygania sporów prawnych – podkreśla ekspert Pracodawców RP, Piotr Rogowiecki. Zrezygnowano także ze zmian w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Przewidywały one szereg rozwiązań, które poprawiały warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Pracodawcy RP postulują ich przywrócenie do projektu, tj. opowiadają ... WIĘCEJ

  Tematy: ustawa o ograniczaniu barier administracyjnych, bariery administracyjne, biurokracja, bariery przedsiębiorczości
 • Przychód emeryta: konieczne powiadomienie ZUS

  Przychód emeryta: konieczne powiadomienie ZUS

  13:27 19.01.2010

  ... emeryturę lub rentę. Informacja o przychodach potrzebna jest ZUS-owi do rozliczenia wypłacanego świadczenia. Zgodnie z przepisami ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, osoby, których dodatkowy przychód mieści się w przedziale pomiędzy 70 proc. a 130 proc. kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (czyli pomiędzy 25 ... WIĘCEJ

  Tematy: przychód emeryta, powiadomienie ZUS, emeryci, renciści

 

1 2 3

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: