eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › system kontroli eksportu
 • Eksport towarów: dokumenty celne i nie tylko a 0% stawka VAT

  Eksport towarów: dokumenty celne i nie tylko a 0% stawka VAT

  13:22 16.05.2019

  ... rodzaju eksportu w przypadku braku posiadania omawianej dokumentacji podatnik nie jest uprawniony do zastosowania zerowej stawki VAT. Najczęściej wykorzystywanym w praktyce gospodarczej dokumentem mającym potwierdzać prawo do zastosowania zerowej stawki jest komunikat IE 599. Komunikat ten jest tworzony w systemie ECS (ang. Export Control System ... WIĘCEJ

  Tematy: eksport, opodatkowanie VAT, dokumenty SAD, system kontroli eksportu
 • Automatyczny System Eksportu ma problemy z komunikatem IE 599

  Automatyczny System Eksportu ma problemy z komunikatem IE 599

  12:32 24.04.2018

  ... dniem 2 listopada 2017r. został wdrożony nowy system do obsługi operacji wywozowych - Automatyczny System Eksportu (AES). System ten zastąpił obowiązujący dotychczas System Kontroli Eksportu (ECS). Oba systemy stworzone zostały do w pełni zautomatyzowanej obsługi zgłoszeń wywozowych, a także wymiany informacji w formie elektronicznej między ... WIĘCEJ

  Tematy: eksport, opodatkowanie VAT, dokumenty SAD, system kontroli eksportu
 • Eksport towarów: data obowiązku podatkowego w VAT

  Eksport towarów: data obowiązku podatkowego w VAT

  13:20 19.01.2016

  ... faktur dokumentujących eksport towaru. Należy zatem tu stosować zasady ogólne. Obowiązek podatkowy powstaje więc z chwilą dokonania dostawy. Jeśli przed dokonaniem eksportu podatnik otrzyma zaliczkę (zadatek, ratę, itp.), obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania wpłaty (w tej części). Decydujące znaczenie dla momentu, w którym powstaje ... WIĘCEJ

  Tematy: eksport, opodatkowanie VAT, dokumenty SAD, system kontroli eksportu
 • Sprzedaż dla osób prywatnych ze stawką VAT 0%?

  Sprzedaż dla osób prywatnych ze stawką VAT 0%?

  14:30 26.08.2015

  ... na rzecz innych przedsiębiorców może być opodatkowana preferencyjną stawką podatku w wysokości 0% (tak jest w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów czy ich eksportu). Szczęśliwym nabywcą może być także osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej (tzw. klient indywidualny). Występuje tutaj jednak pewien haczyk. Przede wszystkim ... WIĘCEJ

  Tematy: eksport, opodatkowanie VAT, dokumenty SAD, system kontroli eksportu
 • Eksport towarów: korekta podatku VAT należnego

  Eksport towarów: korekta podatku VAT należnego

  12:32 13.01.2015

  ... i pośredniego. Korekty takiej dokonuje się w deklaracji za okres, w którym podatnik otrzymał w/w dokument. Przykład Spółka dokonała eksportu towarów kwietniu 2014 r. Transakcja została zrealizowana w ramach eksportu bezpośredniego. Podatnik do upływu terminu do złożenia deklaracji VAT-7 za maj 2014 r. nie posiadał dokumentu potwierdzającego wywóz ... WIĘCEJ

  Tematy: eksport, opodatkowanie VAT, dokumenty SAD, system kontroli eksportu
 • Podatek VAT i eksport towaru: kopia SAD e-mailem?

  Podatek VAT i eksport towaru: kopia SAD e-mailem?

  13:04 05.02.2014

  ... ” kopii dokumentu potwierdzającego wywóz. NSA wskazał, że w „(…) celu realizacji norm wspólnotowych w Polsce, z dniem 31 sierpnia 2007 r., uruchomiono System Kontroli Eksportu (ECS). System ten pozwolił na elektroniczną obsługę zgłoszenia wywozowego przesyłanego przez zgłaszającego/eksportera, zarówno w urzędzie celnym wywozu, jak też w urzędzie ... WIĘCEJ

  Tematy: eksport, opodatkowanie VAT, dokumenty SAD, system kontroli eksportu
 • Eksport pośredni w VAT: potrzebne dokumenty

  Eksport pośredni w VAT: potrzebne dokumenty

  12:41 11.10.2011

  ... na stronie internetowej Służby celnej odnośnie księgowego ujęcia Systemu Kontroli Eksportu (ECS) w sytuacji, gdy zgłoszenie celne obsługiwane jest w systemie ECS, ... ona uwzględniać również specyfikę systemu ECS, tj. szybką i prostą procedurę oraz sprawny system weryfikacji danych. W tym sensie wymaganie od strony skarżącej, aby kopia dokumentu, ... WIĘCEJ

  Tematy: eksport, opodatkowanie VAT, dokumenty SAD, system kontroli eksportu
 • Eksport pośredni: elektroniczny dokument IE-599

  Eksport pośredni: elektroniczny dokument IE-599

  10:21 05.11.2010

  ... w eksporcie. Wyrok NSA odpowiada istocie stosowanego systemu ECS (Systemu Kontroli Eksportu), w którym wszelka dokumentacja powinna być generowana i przesyłana elektronicznie celem usprawnienia i przyśpieszenia prawidłowego obiegu dokumentów dotyczących eksportu. Wyrok ten powinien także usunąć wątpliwości interpretacyjne dotyczące tego problemu ... WIĘCEJ

  Tematy: eksport, opodatkowanie VAT, dokumenty SAD, system kontroli eksportu
 • System kontroli eksportu (ECS): ryzyko sprzedawcy

  System kontroli eksportu (ECS): ryzyko sprzedawcy

  13:18 19.08.2008

  ... kontroli. Należy również pamiętać, iż jakakolwiek zmiana w treści tego komunikatu spowoduje utratę jego autentyczności i wartości dowodowej. Sprzedawcy towarów, wywożonych w ramach eksportu ... WIĘCEJ

  Tematy: eksport, opodatkowanie VAT, dokumenty SAD, system kontroli eksportu


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: