eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › świadczenie rehabilitacyjne
 • Odwołanie od rozwiązania umowy o pracę

  Odwołanie od rozwiązania umowy o pracę PORADA

  Pracownik dostał rozwiązanie umowy o pracę na podstawie artykułu 53, paragraf 1 pkt 1 lit b wszystkie okresy zostały zastosowane. Pracownik zostaje na świadczeniu rehabilitacyjnym złożył jednak wniosek o odwołanie od rozwiązania umowy, by przywrócić go do pracy. Co należy zrobić w ... WIĘCEJ

  Tematy: rozwiązanie umowy o pracę, wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę, świadczenie rehabilitacyjne, przywrócenie do pracy
 • Zasiłek rehabilitacyjny po L4

  Zasiłek rehabilitacyjny po L4 PORADA

  Witam, do ZUS złożony został  wniosek o świadczenie rehabilitacyjne po 182 dniach L4 (L4 do 31.01.2017). Czy w oczekiwaniu na orzeczenie ZUS można wnioskować u pracodawcy o zaległy urlop za 2016 (umowa o pracę na czas nieokreślony)? WIĘCEJ

  Tematy: zasiłek rehabilitacyjny, świadczenie rehabilitacyjne, wniosek o świadczenie rehabilitacyjne, L4
 • Rozwiązanie umowy o pracę po świadczeniu rehabilitacyjnym. Jak to zrobić?

  Rozwiązanie umowy o pracę po świadczeniu rehabilitacyjnym. Jak to zrobić? PORADA

  Witam, proszę o poradę - chcę rozwiązać umowę o pracę na czas nieokreślony z pracownikiem mającym 20-letni staż pracy na podstawie art. 53 pafagraf 1 pkt 1 lit b kodeksu pracy. Kiedy mogę to zrobić? 3-miesięczny okres pobierania świadczenia rehabilitacyjnego mija dokładnie ... WIĘCEJ

  Tematy: rozwiązanie umowy o pracę, warunki wypowiedzenia umowy o pracę, art. 53 kodeksu pracy, umowa na czas nieokreślony
 • Świadczenie rehabilitacyjne. Do kiedy można się starać?

  Świadczenie rehabilitacyjne. Do kiedy można się starać? PORADA

  27 stycznia 2017 r. kończy mi się okres zasiłkowy i muszę przejść na świadczenie rehabilitacyjne. Chciałabym się dowiedzieć, jaki jest ostateczny termin (konkretna data) złożenia wniosku na zasiłek rehabilitacyjny? WIĘCEJ

  Tematy: okres zasiłkowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek rehabilitacyjny, wniosek o zasiłek rehabilitacyjny
 • Możliwości po złamaniu kręgosłupa

  Możliwości po złamaniu kręgosłupa PORADA

  W sierpniu 2016 miałam wypadek, konieczna była operacja kregosłupa. Zwolnienie lekarskie mam obecnie do 06.12.2016 r. Mam 26 lat, jestem zatrudniona jako pracownik socjalny. Pani Dyrektor poinformowała mnie, że kiedy moje zwolnienie się zakończy zostanę zwolniona. Nie mam doświadczenia w ... WIĘCEJ

  Tematy: złamanie kręgosłupa, zwyrodnienie kręgosłupa, operacja, zwolnienie lekarskie
 • Świadczenie rehabilitacyjne a ciąża

  Świadczenie rehabilitacyjne a ciąża PORADA

  Witam, jestem na świadczeniach rehabilitacyjnych do 26.04.2017, ale okazało się również, że jestem w ciąży 2 tygodnie. Nadmienię, że umowę o pracę mam do 31.03.2017, więc co w takiej sytuacji? Gdzie mam zanieść zwolnienie? Czy brać takowe zwolnienie? Bardzo proszę o poradę i ... WIĘCEJ

  Tematy: świadczenie rehabilitacyjne, ciąża, umowa na czas określony, ciąża a umowa na czas określony
 • Kiedy zarejestrować się na kuroniówkę?

  Kiedy zarejestrować się na kuroniówkę? PORADA

  Rozwiązano mi umowę na czas nieokreślony przez likwidację zakładu. Byłem 282 dni na chorobowym, a po nim dostałem 5 miesięcy świadczenia rehabilitacyjnego i 4 miesiące, które kończę 14 listopada. Oczekuję na pismo z ZUS-u o kolejnej komisji, bo mogę jeszcze być 3 miesiące na tym ... WIĘCEJ

  Tematy: rozwiązanie umowy o pracę, wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę, likwidacja zakładu pracy, zasiłek chorobowy
 • Czy dostanę rentę chorobową lub rehabilitacyjną?

  Czy dostanę rentę chorobową lub rehabilitacyjną? PORADA

  Witam, w marcu tego roku miałam wypadek komunikacyjny, mam 33 lata. Obecnie jestem na chorobowym, gdzie wykorzystałam 182 dni, a teraz jestem na rehabilitacyjnym świadczeniu z ZUS. W badaniu TK została wykryta kręgoszczelina w obrębie nasady łuku L5 po stronie lewej. Z rezonansu ... WIĘCEJ

  Tematy: wypadek komunikacyjny, wypadek samochodowy, renta, prawo do renty
 • Przyznanie renty a rozwiązanie umowy o pracę

  Przyznanie renty a rozwiązanie umowy o pracę PORADA

  Witam, pracownik zachorował 18 stycznia 2016 r., wykorzystał 182 dni zasiłku, do połowy października otrzymywał świadczenie rehabilitacyjne, a aktualnie lekarz wydał orzeczenie o przyznaniu renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (do pracodawcy pismo/decyzja z ZUS o ... WIĘCEJ

  Tematy: choroba pracownika, 182 dni chorobowego, niezdolność do pracy, świadczenie rehabilitacyjne
 • Świadczenie rehabilitacyjne a wypowiedzenie

  Świadczenie rehabilitacyjne a wypowiedzenie PORADA

  Pracownikowi zostało przyznane świadczenie rehabilitacyjne, czekam jednak na decyzję z ZUS. Chciałabym mu wręczyć wypowiedzenie umowy o pracę, kiedy mam to zrobić? Wiem, że przez okres 3 miesięcy jest pod ochroną. Od jakiego czasu naliczyć okres wypowiedzenia, gdyż wcześniej ... WIĘCEJ

  Tematy: świadczenie rehabilitacyjne, wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika, ochrona przed zwolnieniem, okres wypowiedzenia
 • Rozwiązanie umowy o pracę po 3 miesiącach świadczenia rehabilitacyjnego

  Rozwiązanie umowy o pracę po 3 miesiącach świadczenia rehabilitacyjnego

  ... upływu łącznego okresu pobierania wynagrodzenia i zasiłku chorobowego (przez 182 dni) oraz 3 miesięcy świadczenia rehabilitacyjnego, bez względu na przyznane pracownikowi świadczenie rehabilitacyjne na dalszy okres. Zwolnienie można wysłać pocztą Dokonane w tym trybie wypowiedzenie umowy o pracę ma skutek natychmiastowy, co oznacza, że pracodawca ... WIĘCEJ

  Tematy: świadczenie rehabilitacyjne, wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę, ochrona pracownika
 • Podstawa zasiłku chorobowego po świadczeniu rehabilitacyjnym

  Podstawa zasiłku chorobowego po świadczeniu rehabilitacyjnym

  ... zasiłku chorobowego przyjęta do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego po dokonanej waloryzacji. Pytanie: Od 10 lipca do 7 września 2012 r. pracownik pobierał świadczenie rehabilitacyjne. Podstawę wypłaty tego świadczenia stanowiła zwaloryzowana podstawa zasiłku. W okresie od 8 września do 11 grudnia 2012 r. pracownik świadczył pracę, a następnie ... WIĘCEJ

  Tematy: świadczenie rehabilitacyjne, wymiar zasiłku chorobowego, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego, zasiłek chorobowy
 • Wypadki przy pracy - nowe regulacje

  Wypadki przy pracy - nowe regulacje

  ... za wypadek przy pracy, na podstawie którego osoba poszkodowana może otrzymać świadczenie z tego tytułu. Osobom objętym ubezpieczeniem wypadkowym, niebędącym pracownikami, które uległy wypadkowi przy pracy, przysługuje odszkodowanie lub inne świadczenie rekompensujące uszczerbek na zdrowiu. Kogo zawiadomić o wypadku? Poszkodowani muszą zawiadomić ... WIĘCEJ

  Tematy: wypadek przy pracy, wypadki przy pracy, niezdolność do pracy, świadczenie rehabilitacyjne
 • Jak obliczyć zasiłek macierzyński po długotrwałej chorobie?

  Jak obliczyć zasiłek macierzyński po długotrwałej chorobie?

  ... a następnie pobierała świadczenie rehabilitacyjne. Jak obliczyć wysokość zasiłku macierzyńskiego? Podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie, które zostało przyjęte do obliczenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. W sytuacji gdy po zasiłku chorobowym było wypłacane świadczenie rehabilitacyjne, a podstawa ... WIĘCEJ

  Tematy: wymiar zasiłku macierzyńskiego, zasiłek macierzyński, zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne
 • Zasiłki ZUS - druki po zmianach

  Zasiłki ZUS - druki po zmianach

  ... , jeśli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem w pracy, decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej wydana przez inspektora sanitarnego, w przypadku choroby zawodowej. Jeżeli świadczenie rehabilitacyjne ma być wypłacane przez ZUS za okres po ustaniu zatrudnienia, dotychczasowy płatnik zasiłku przedkłada druk ZUS Z-3 lub odpowiednio ZUS ... WIĘCEJ

  Tematy: zasiłek chorobowy, wynagrodzenie chorobowe, ZUS ZLA, świadczenie rehabilitacyjne
 • Zwolnienie pracownika na skutek niezdolności do pracy

  Zwolnienie pracownika na skutek niezdolności do pracy

  ... Pracodawca cofa „dyscyplinarkę” W sprawie rozpatrywanej przez sąd pracownik przebywał 182 dni na zwolnieniu lekarskim, a następnie miał starać się o świadczenie rehabilitacyjne. Po upływie okresu zwolnienia lekarskiego nie stawił się jednak w pracy, a pracodawca potraktował to jako nieusprawiedliwioną nieobecność i zwolnił pracownika dyscyplinarnie ... WIĘCEJ

  Tematy: niezdolność do pracy, zwolnienie lekarskie, świadczenie rehabilitacyjne, zwolnienie dyscyplinarne
 • Brak kodu na zwolnieniu lekarskim pracownika

  Brak kodu na zwolnieniu lekarskim pracownika

  Niezdolność do pracy, w której występują przerwy krótsze niż 60 dni, bez oznaczenia zaświadczenia lekarskiego kodem literowym A, wymaga od płatnika składek wszczęcia postępowania wyjaśniającego. Brak kodu literowego nie zawsze oznacza, że niezdolność do pracy orzeczona w tym zwolnieniu jest spowodowana inną chorobą niż ta, która była przyczyną ... WIĘCEJ

  Tematy: zwolnienie lekarskie, niezdolność do pracy, zaświadczenie lekarskie, świadczenie rehabilitacyjne
 • Dokumenty do świadczenia rehabilitacyjnego

  Dokumenty do świadczenia rehabilitacyjnego

  ... ciąży lub gruźlicy – 270 dni. Do wniosku o świadczenie rehabilitacyjne należy dołączyć: druk N-10 (wywiad zawodowy do celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego) oraz druk N-9 (zaświadczenie o stanie zdrowia). Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne wypełniają: osoba ubiegająca się o to świadczenie – część I, pracodawca – część II. Pracodawca, poza ... WIĘCEJ

  Tematy: świadczenie rehabilitacyjne, niezdolność do pracy, wniosek o świadczenie rehabilitacyjne, ZUS Np-7
 • Świadczenie rehabilitacyjne dla małżonka zmarłego pracownika

  Świadczenie rehabilitacyjne dla małżonka zmarłego pracownika

  ... w pytaniu, świadczenie rehabilitacyjne przysługujące, a nie wypłacone pracownikowi, należy wypłacić jego żonie. To, że świadczenie rehabilitacyjne zostanie wypłacone żonie zmarłego pracownika, nie zmienia faktu, że jest ono finansowane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Ze względu na to, że wypłacone świadczenie rehabilitacyjne jest świadczeniem ... WIĘCEJ

  Tematy: świadczenie rehabilitacyjne, świadczenia pracownicze, śmierć pracownika, renta rodzinna
 • Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego

  Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego

  ... pracownikowi przysługuje bowiem 100% wynagrodzenie za czas choroby przewidziane w art. 92 Kodeksu pracy lub 100% zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego. Świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia wypadkowego przysługuje ubezpieczonemu, który jest niezdolny do pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej i po wyczerpaniu zasiłków ... WIĘCEJ

  Tematy: zasiłek chorobowy, ubezpieczenie wypadkowe, świadczenie rehabilitacyjne, niezdolność do pracy

 

1 2 ... 10 ... 20 ... 21

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

REKLAMA

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.