eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › świadczenie rehabilitacyjne
 • Czy można otrzymać odprawę przy rozwiązaniu umowy pracę bez wypowiedzenia?

  Czy można otrzymać odprawę przy rozwiązaniu umowy pracę bez wypowiedzenia? PORADA

  Czy można otrzymać odprawę przy rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia, jak tak to w jakim wymiarze? Jestem zatrudniona u danego pracodawcy ponad 6 lat. Jestem na świadczeniu rehabilitacyjnym, które zostało mi przedłużone na 7 miesięcy od dnia 6 listopada 2016 roku. WIĘCEJ

  Tematy: odprawa, prawo do odprawy, rozwiązanie umowy o pracę, świadczenie rehabilitacyjne
 • Rozwiązanie umowy o pracę na świadczeniu rehabilitacyjnym

  Rozwiązanie umowy o pracę na świadczeniu rehabilitacyjnym PORADA

  Witam, dziś w dniu 25.10.2016 roku otrzymałam rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, obecnie  przebywam na świadczeniu rehabilitacyjnym do dnia 5 listopada 2016 roku. 17 października miałam komisję i lekarz orzecznik orzekł, że zostanie ono przedłużone jeszcze o 7 miesięcy od ... WIĘCEJ

  Tematy: rozwiązanie umowy o pracę, wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę, świadczenie rehabilitacyjne, prawo do świadczeń
 • Świadczenie rehabilitacyjne a zasiłek chorobowy w ciąży

  Świadczenie rehabilitacyjne a zasiłek chorobowy w ciąży PORADA

  Dzień dobry! Bardzo proszę o poradę,ponieważ mam skomplikowaną sytuację. Otóż, 15-19 grudnia 2015 r. przebywałam w szpitalu z powodu operacji stopy. Następnie było zwolnienie poszpitalne do 7 lutego. 8 lutego miałam wstawić się do pracy, lecz dostarczyłam kolejne zwolnienie, tym ... WIĘCEJ

  Tematy: świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek rehabilitacyjny, pobyt w szpitalu, operacja
 • Wypowiedzenie. Jak je dać pracownikowi?

  Wypowiedzenie. Jak je dać pracownikowi? PORADA

  Pracownik wykorzystał zasiłek chorobowy do 182 dni. Nie otrzymał świadczenia rehabilitacyjnego, o które się starał. W jaki sposób mogę rozwiązać z nim umowę o pracę? WIĘCEJ

  Tematy: zasiłek chorobowy, 182 dni chorobowego, świadczenie rehabilitacyjne, odmowa przyznania świadczenia rehabilitacyjnego
 • Koniec umowy o pracę i L4 dłużej niż 6 miesięcy. Co dalej?

  Koniec umowy o pracę i L4 dłużej niż 6 miesięcy. Co dalej? PORADA

  Witam, potrzebuję pomocy, bo nie wiem jak to jest z tym L4, z pieniędzmi... Jestem zatrudniony w firmie OD sierpnia 2015 DO 26.11.2016.   Od 04.07.2016 jestem cały czas na zwolnieniu L4 z powodu choroby o nazwie rwa kulszowa, przepuklina kręgosłupa, czyli na L4 jestem już od ponad 3 ... WIĘCEJ

  Tematy: L4, kto wypłaci L4, zwolnienie lekarskie, 182 dni chorobowego
 • Podpisanie umowy o pracę w trakcie pobytu w szpitalu - brak badania wstępnego

  Podpisanie umowy o pracę w trakcie pobytu w szpitalu - brak badania wstępnego PORADA

  Od 07.2015 roku pracowałem na umowę zlecenie jako przedstawiciel handlowy. W czasie od 7 do 19 lutego przebywałem w szpitalu na diagnostyce z poważnymi objawami zdrowotnymi. Czując, że nie jest dobrze podpisaliśmy z szefem umowę o pracę 15.02.2016 r., abym nie został na lodzie w razie ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa zlecenia, przedstawiciel handlowy, pobyt w szpitalu, podpisanie umowy o pracę
 • Świadczenia rehabilitacyjne po wypadku przy pracy

  Świadczenia rehabilitacyjne po wypadku przy pracy PORADA

  Pracownik został skierownay na rehabilitacje po wypadku przy pracy. Termin rehabilitacji z ZUS-u został zaplanowany za parę miesięcy. Pracownik załatwił sobie rehabilitacje na własną rękę za którą zapłacił 350 zł. Czy jest możliwość zwrotu kosztów rehabilitacji? WIĘCEJ

  Tematy: świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek chorobowy, wypadek przy pracy, rehabilitacja
 • Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia zgodnie z art. 53. § 1.

  Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia zgodnie z art. 53. § 1. PORADA

  Rozpocząłem właśnie 4 miesiąc przebywania na świadczeniu rehabilitacyjnym. Po trzech miesiącach zakład pracy rozwiązał ze mną umowę bez wypowiedzenia zgodnie z Art. 53. § Czy za 3 miesiące przebywania na zwolnieniu i 3 miesiące świadczenia rehabilitacyjnego należy mi się od ... WIĘCEJ

  Tematy: wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę, art. 53 kodeksu pracy, świadczenie rehabilitacyjne, ekwiwalent za urlop
 • Od kiedy dostanę rentę?

  Od kiedy dostanę rentę? PORADA

  Przebywałam na zwolnieniu lekarskim, następnie rok na świadczeniu rehabilitacyjnym. Od 23.06.2014 ZUS przyznał mi rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy do 31.12.2014 r. Na kolejnej komisji ZUS lekarz stwierdził zdolność do pracy. Odwołałam się do sądu. Sąd oddalił ... WIĘCEJ

  Tematy: wniosek o rentę, renta, zdolność do pracy, odwołanie od decyzji ZUS
 • L4, świadczenie i ciąża. Jaka będzie stawka za urlop?

  L4, świadczenie i ciąża. Jaka będzie stawka za urlop? PORADA

  Witam, żona była 182 dni na chorobowym. Następnie 12 miesięcy na świadczeniu rehabilitacyjnym. Pod koniec świadczenia zaszła w ciążę. Z firmą uzgodniła, że po świadczeniu wykorzysta urlop za 2 lata i pójdzie na L4. Mam pytanie: jak będzie obliczany kwotowo urlop skoro żony tyle ... WIĘCEJ

  Tematy: 182 dni chorobowego, świadczenie rehabilitacyjne, ciąża, L4
 • Rozwiązanie umowy o pracę po 3 miesiącach świadczenia rehabilitacyjnego

  Rozwiązanie umowy o pracę po 3 miesiącach świadczenia rehabilitacyjnego

  ... upływu łącznego okresu pobierania wynagrodzenia i zasiłku chorobowego (przez 182 dni) oraz 3 miesięcy świadczenia rehabilitacyjnego, bez względu na przyznane pracownikowi świadczenie rehabilitacyjne na dalszy okres. Zwolnienie można wysłać pocztą Dokonane w tym trybie wypowiedzenie umowy o pracę ma skutek natychmiastowy, co oznacza, że pracodawca ... WIĘCEJ

  Tematy: świadczenie rehabilitacyjne, wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę, ochrona pracownika
 • Podstawa zasiłku chorobowego po świadczeniu rehabilitacyjnym

  Podstawa zasiłku chorobowego po świadczeniu rehabilitacyjnym

  ... zasiłku chorobowego przyjęta do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego po dokonanej waloryzacji. Pytanie: Od 10 lipca do 7 września 2012 r. pracownik pobierał świadczenie rehabilitacyjne. Podstawę wypłaty tego świadczenia stanowiła zwaloryzowana podstawa zasiłku. W okresie od 8 września do 11 grudnia 2012 r. pracownik świadczył pracę, a następnie ... WIĘCEJ

  Tematy: świadczenie rehabilitacyjne, wymiar zasiłku chorobowego, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego, zasiłek chorobowy
 • Wypadki przy pracy - nowe regulacje

  Wypadki przy pracy - nowe regulacje

  ... za wypadek przy pracy, na podstawie którego osoba poszkodowana może otrzymać świadczenie z tego tytułu. Osobom objętym ubezpieczeniem wypadkowym, niebędącym pracownikami, które uległy wypadkowi przy pracy, przysługuje odszkodowanie lub inne świadczenie rekompensujące uszczerbek na zdrowiu. Kogo zawiadomić o wypadku? Poszkodowani muszą zawiadomić ... WIĘCEJ

  Tematy: wypadek przy pracy, wypadki przy pracy, niezdolność do pracy, świadczenie rehabilitacyjne
 • Jak obliczyć zasiłek macierzyński po długotrwałej chorobie?

  Jak obliczyć zasiłek macierzyński po długotrwałej chorobie?

  ... a następnie pobierała świadczenie rehabilitacyjne. Jak obliczyć wysokość zasiłku macierzyńskiego? Podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie, które zostało przyjęte do obliczenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. W sytuacji gdy po zasiłku chorobowym było wypłacane świadczenie rehabilitacyjne, a podstawa ... WIĘCEJ

  Tematy: wymiar zasiłku macierzyńskiego, zasiłek macierzyński, zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne
 • Zasiłki ZUS - druki po zmianach

  Zasiłki ZUS - druki po zmianach

  ... , jeśli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem w pracy, decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej wydana przez inspektora sanitarnego, w przypadku choroby zawodowej. Jeżeli świadczenie rehabilitacyjne ma być wypłacane przez ZUS za okres po ustaniu zatrudnienia, dotychczasowy płatnik zasiłku przedkłada druk ZUS Z-3 lub odpowiednio ZUS ... WIĘCEJ

  Tematy: zasiłek chorobowy, wynagrodzenie chorobowe, ZUS ZLA, świadczenie rehabilitacyjne
 • Zwolnienie pracownika na skutek niezdolności do pracy

  Zwolnienie pracownika na skutek niezdolności do pracy

  ... Pracodawca cofa „dyscyplinarkę” W sprawie rozpatrywanej przez sąd pracownik przebywał 182 dni na zwolnieniu lekarskim, a następnie miał starać się o świadczenie rehabilitacyjne. Po upływie okresu zwolnienia lekarskiego nie stawił się jednak w pracy, a pracodawca potraktował to jako nieusprawiedliwioną nieobecność i zwolnił pracownika dyscyplinarnie ... WIĘCEJ

  Tematy: niezdolność do pracy, zwolnienie lekarskie, świadczenie rehabilitacyjne, zwolnienie dyscyplinarne
 • Brak kodu na zwolnieniu lekarskim pracownika

  Brak kodu na zwolnieniu lekarskim pracownika

  Niezdolność do pracy, w której występują przerwy krótsze niż 60 dni, bez oznaczenia zaświadczenia lekarskiego kodem literowym A, wymaga od płatnika składek wszczęcia postępowania wyjaśniającego. Brak kodu literowego nie zawsze oznacza, że niezdolność do pracy orzeczona w tym zwolnieniu jest spowodowana inną chorobą niż ta, która była przyczyną ... WIĘCEJ

  Tematy: zwolnienie lekarskie, niezdolność do pracy, zaświadczenie lekarskie, świadczenie rehabilitacyjne
 • Dokumenty do świadczenia rehabilitacyjnego

  Dokumenty do świadczenia rehabilitacyjnego

  ... ciąży lub gruźlicy – 270 dni. Do wniosku o świadczenie rehabilitacyjne należy dołączyć: druk N-10 (wywiad zawodowy do celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego) oraz druk N-9 (zaświadczenie o stanie zdrowia). Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne wypełniają: osoba ubiegająca się o to świadczenie – część I, pracodawca – część II. Pracodawca, poza ... WIĘCEJ

  Tematy: świadczenie rehabilitacyjne, niezdolność do pracy, wniosek o świadczenie rehabilitacyjne, ZUS Np-7
 • Świadczenie rehabilitacyjne dla małżonka zmarłego pracownika

  Świadczenie rehabilitacyjne dla małżonka zmarłego pracownika

  ... w pytaniu, świadczenie rehabilitacyjne przysługujące, a nie wypłacone pracownikowi, należy wypłacić jego żonie. To, że świadczenie rehabilitacyjne zostanie wypłacone żonie zmarłego pracownika, nie zmienia faktu, że jest ono finansowane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Ze względu na to, że wypłacone świadczenie rehabilitacyjne jest świadczeniem ... WIĘCEJ

  Tematy: świadczenie rehabilitacyjne, świadczenia pracownicze, śmierć pracownika, renta rodzinna
 • Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego

  Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego

  ... pracownikowi przysługuje bowiem 100% wynagrodzenie za czas choroby przewidziane w art. 92 Kodeksu pracy lub 100% zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego. Świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia wypadkowego przysługuje ubezpieczonemu, który jest niezdolny do pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej i po wyczerpaniu zasiłków ... WIĘCEJ

  Tematy: zasiłek chorobowy, ubezpieczenie wypadkowe, świadczenie rehabilitacyjne, niezdolność do pracy

 

1 2 ... 10 ... 20

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

REKLAMA

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.