eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › sprzedaż części przedsiębiorstwa
 • Podział spółki: majątek pozostający bez podatku VAT

  Podział spółki: majątek pozostający bez podatku VAT

  13:50 11.01.2019

  ... – na mocy art. 2 pkt 6 ustawy – rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Jak stanowi art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o ... ustawy, za odpłatne świadczenie usług uznaje się również: 1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w ... WIĘCEJ

  Tematy: podział spółek, opodatkowanie VAT, rozliczenie VAT, wyłączenie z VAT
 • Sprzedaż przedsiębiorstwa czy jego majątku: skutki w podatku o VAT

  Sprzedaż przedsiębiorstwa czy jego majątku: skutki w podatku o VAT

  12:47 09.05.2018

  ... jej przepisów. Jednym z nich jest zbycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Art. 6 pkt 1 ustawy o VAT Przepisów tej ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa (...). Zatem sprzedaż przedsiębiorstwa bądź jego zorganizowanej części nie jest opodatkowana podatkiem od towarów ... WIĘCEJ

  Tematy: sprzedaż przedsiębiorstw, wyłączenie z VAT, wyłączenia z opodatkowania, sprzedaż części przedsiębiorstwa
 • Sprzedaż firmy z podatkiem od czynności cywilnoprawnych

  Sprzedaż firmy z podatkiem od czynności cywilnoprawnych

  13:24 17.05.2016

  ... przedsiębiorstwa czy zorganizowanej części przedsiębiorstwa, jest umową sprzedaży. A to oznacza, że podlega ona opodatkowaniu ... przedsiębiorstwa podlega ocenie jako całość – zespół powiązanych elementów, a nie poszczególne, przypadkowe elementy zbioru. W tej części zatem należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że sprzedaż przedsiębiorstwa to sprzedaż ... WIĘCEJ

  Tematy: sprzedaż przedsiębiorstw, wyłączenia z opodatkowania, sprzedaż części przedsiębiorstwa, opodatkowanie PCC
 • Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w podatku VAT i dochodowym

  Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w podatku VAT i dochodowym

  10:21 03.05.2016

  ... organizacje. Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa a podatki Artykuł 6 ust. 1 ustawy o VAT wskazuje, że przepisy ustawy o VAT nie mają zastosowania w przypadku zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Oznacza to, iż takie zbycie nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Zbycie nie jest tutaj traktowane jedynie jako sprzedaż, może być ... WIĘCEJ

  Tematy: sprzedaż przedsiębiorstw, wyłączenie z VAT, wyłączenia z opodatkowania, sprzedaż części przedsiębiorstwa
 • Sprzedaż przedsiębiorstwa bez (korekty) podatku VAT

  Sprzedaż przedsiębiorstwa bez (korekty) podatku VAT

  13:53 13.05.2014

  ... zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Pojęcie „transakcja zbycia” należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu „dostawa towarów” w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy, tzn. „zbycie” obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, np. sprzedaż, zamianę ... WIĘCEJ

  Tematy: sprzedaż przedsiębiorstw, wyłączenie z VAT, wyłączenia z opodatkowania, sprzedaż części przedsiębiorstwa
 • Sprzedaż przedsiębiorstwa poza podatkiem VAT i bez faktury

  Sprzedaż przedsiębiorstwa poza podatkiem VAT i bez faktury

  13:17 26.03.2014

  ... na potrzeby swojej firmy. Wnioskodawca zadał pytanie, czy sprzedaż jego przedsiębiorstwa nie będzie opodatkowana podatkiem VAT oraz czy winna być udokumentowana ... od towarów i usług, możliwość wyłączenia z zakresu opodatkowania przekazania całości lub części majątku przedsiębiorstwa. Jak stanowi obowiązujący od dnia 1 stycznia 2014 r. art. 106a pkt ... WIĘCEJ

  Tematy: sprzedaż przedsiębiorstw, wyłączenie z VAT, wyłączenia z opodatkowania, sprzedaż części przedsiębiorstwa
 • Sprzedaż części przedsiębiorstwa sposobem na kryzys

  Sprzedaż części przedsiębiorstwa sposobem na kryzys

  13:46 26.03.2013

  ... struktury organizacyjne, których wartość trudno jest ocenić nawet ich udziałowcom. Pozbycie się części przedsiębiorstwa, (która np. nie pasuje do nowej strategii) pozwala na ... jak robi się to w funduszach private equity, po to, aby potencjalna sprzedaż przyniosła jak najwyższy zysk” – ocenia Katarzyna Sermanowicz-Giza. Niemal trzy czwarte ... WIĘCEJ

  Tematy: badania przedsiębiorców, sprzedaż firmy, wydzielenie części firmy, sprzedaż części przedsiębiorstwa
 • Opodatkowanie VAT gdy sprzedaż przedsiębiorstwa

  Opodatkowanie VAT gdy sprzedaż przedsiębiorstwa

  09:41 21.02.2012

  ... przedsiębiorstwa, nawet w przypadku, gdy następują one w określonym przedziale czasowym. Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa W przypadku zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa stosuje się regulacje analogiczne do całego przedsiębiorstwa. Podatnik powinien pamiętać, że aby część mienia przedsiębiorstwa ... WIĘCEJ

  Tematy: sprzedaż przedsiębiorstw, wyłączenie z VAT, wyłączenia z opodatkowania, sprzedaż części przedsiębiorstwa
 • Podział spółki przez wydzielenie a podatek VAT

  Podział spółki przez wydzielenie a podatek VAT

  12:07 25.07.2010

  ... zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa”. Pojęcie „transakcji zbycia” należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu „dostawy towarów” w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy tzn. „zbycie” obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, np. sprzedaż, zamianę ... WIĘCEJ

  Tematy: podział spółek, opodatkowanie VAT, rozliczenie VAT, wyłączenie z VAT
 • Proces przejęcia lub połączenia firmy

  Proces przejęcia lub połączenia firmy

  13:22 26.06.2009

  ... tych transakcji. Sprzedaż firmy Transakcja potocznie określana jako sprzedaż firmy polega w istocie na zbyciu całego przedsiębiorstwa (lub jego zorganizowanej części), rozumianego jako ogół składników materialnych i niematerialnych posiadanych przez daną firmę, albo zbyciu części majątku przedsiębiorstwa, albo sprzedaży całości lub części udziałów ... WIĘCEJ

  Tematy: przejęcie firmy, sprzedaż części przedsiębiorstwa, sprzedaż firmy, przejęcie spółki

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: