eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › składki zus
 • Zatrudnienie emeryta na umowę zlecenie

  Zatrudnienie emeryta na umowę zlecenie PORADA

  Jestem emerytem z niepełnosprawnością w stopniu znacznym. Chciałbym zatrudnić się w zakładzie pracy chronionej na umowę zlecenie z wynagrodzeniem brutto przykładowo 500 zł miesięcznie. Jakie wynagrodzenie otrzymam po odliczeniu wszystkich obowiązujących mnie składek? Proszę o ich ... WIĘCEJ

  Tematy: emeryt, umowa zlecenia, stopień niepełnosprawności, pracownik niepełnosprawny
 • Składki ZUS a świadczenie przedemerytalne

  Składki ZUS a świadczenie przedemerytalne PORADA

  Spełniam wszystkie warunki, by starać się o świadczenie przedemerytalne. Mój ostatni pracodawca, u którego byłam zatrudniona 7 miesięcy i otrzymałam wypowiedzenie z powodu likwidacji stanowiska pracy nie opłacił składek na ZUS za ostatnie 3 miesiące. Czy to będzie miało wpływ na ... WIĘCEJ

  Tematy: składki ZUS, świadczenie przedemerytalne, wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę, likwidacja stanowiska pracy
 • Księgowanie wynagrodzenia oraz składek ZUS w PKPiR

  Księgowanie wynagrodzenia oraz składek ZUS w PKPiR PORADA

  Witam, jak poprawnie zaksięgować w PKPiR wynagrodzenie oraz składki ZUS w przypadku, gdy wynagrodzenie powinno być wypłacone ostatniego dnia miesiąca tj. 31.12.2014, ale zostało przelane na konto dopiero 09.01.2015? Składki ZUS zostały natomiast ujęte w deklaracji 12.2014 i zapłacone w ... WIĘCEJ

  Tematy: zapisy w PKPiR, wynagrodzenie dla pracownika, ewidencja księgowa, składki ZUS
 • Kończący się etat i działalność gospodarcza a zasiłek chorobowy

  Kończący się etat i działalność gospodarcza a zasiłek chorobowy PORADA

  Witam serdecznie, kazus, na który dzisiaj natrafiłam w ZUS, a na który Pani nie do końca umiała mi wytłumaczyć: 1. 27 grudnia 2014 zakończyłam umowę o pracę gdzie brutto otrzymywałam 2800 zł. 2. Od 7 marca mam również działalność gospodarczą (pierwszą ze zgłoszeniem na ... WIĘCEJ

  Tematy: działalność gospodarcza, zasiłek chorobowy, podstawa wymiaru zasiłku, składki ZUS
 • Kiedy należy złożyć deklarację ZUS DRA i przelać składkę, jeśli 10-ty wypada w sobotę?

  Kiedy należy złożyć deklarację ZUS DRA i przelać składkę, jeśli 10-ty wypada w sobotę? PORADA

  Czy jeśli 10-ty wypada teraz w sobotę to mogę złożyć DRA i przelać składkę w poniedziałek? WIĘCEJ

  Tematy: ZUS DRA, składki ZUS, rozliczenia z ZUS, termin płatności
 • Zatrudnienie na 1/4 etatu

  Zatrudnienie na 1/4 etatu PORADA

  Witam, dostałam ofertę zatrudnienia na 1/4 etatu i chciałabym się dowiedzieć, co mi przysługuje m.in. chodzi mi o urlopy chorobowe? Jakie składki są odprowadzane i czy takie zatrudnienie liczy mi się do lat pracy? WIĘCEJ

  Tematy: 1/4 etatu, składki ZUS, zwolnienie chorobowe, lata pracy
 • Ile trzeba opłacić składek na ubezpieczenie chorobowe żeby należały się odpowiednie świadczenia?

  Ile trzeba opłacić składek na ubezpieczenie chorobowe żeby należały się odpowiednie świadczenia? PORADA

  Witam, prowadzę działalność gospodarczą od marca 2014. W ZUS jestem na składkach preferencyjnych - ale nie opłacam dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Od swojej księgowej dowiedziałam się, że aby dostać świadczenia, składki na ubezpieczenie chorobowe muszę płacić min. 6 ... WIĘCEJ

  Tematy: działalność gospodarcza, preferencyjne składki ZUS, wysokość składek ZUS, składki ZUS
 • Ustalenie zaliczki na podatek dochodowy

  Ustalenie zaliczki na podatek dochodowy PORADA

  Witam, prowadzę małą działalność gospodarczą, nie jestem VAT-owcem, formą opodatkowania jest PKPiR. Mam pytanie odnośnie ustalenia zaliczki na podatek dochodowy. Od stycznia do listopada 2014 r. uzyskałam dochód w wysokości 2 807,95 zł (narastająco), czyli poniżej kwoty dochodu ... WIĘCEJ

  Tematy: dochód, składki ZUS, mała firma, działalność gospodarcza
 • Urlop macierzyński a preferencyjne składki ZUS

  Urlop macierzyński a preferencyjne składki ZUS PORADA

  Witam, prowadzę działalność gospodarczą, ubezpieczona jestem w ZUS-ie i do listopada 2015 mam prawo korzystać z preferencyjnych składek ZUS. Aktualnie jestem w ciąży i niedługo będę przechodzić na urlop macierzyński. Czy to prawda, że w terminie 7 dni od przejścia na macierzyński ... WIĘCEJ

  Tematy: urlop macierzyński, składki ZUS, działalność gospodarcza, preferencyjne składki ZUS
 • Czas płacenia składek

  Czas płacenia składek PORADA

  Czy mogę tak płacić składki, że teraz od stycznia przez 3 miesiące płacić od podstawy tej średniej, a po trzech miesiącach płacić najwyższą podstawę? Związane jest to z planowaniem ciąży. Prowadzę działalność jednoosobową. Czy wtedy chorobowe jest liczone od średniej czy ... WIĘCEJ

  Tematy: planowanie ciąży, jednoosobowa działalność gospodarcza, zwolnienie chorobowe, wynagrodzenie chorobowe
 • Umowa zlecenia a ubezpieczenie wypadkowe

  Umowa zlecenia a ubezpieczenie wypadkowe

  ... z obowiązkiem podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym może stwarzać problemy. Jeśli kontrola ZUS zakwestionuje ten fakt, może to w konsekwencji doprowadzić do konieczności ... siedzibą zleceniodawcy przy zgłaszaniu do ubezpieczeń społecznych tego zleceniobiorcy w druku ZUS ZUA zleceniodawca powinien podać kod 04 12, tj. osoba wykonująca umowę ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa zlecenia, ubezpieczenie wypadkowe, składki zus
 • Ustanie dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego

  Ustanie dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego

  ... składki. Pojęcie nieopłacenia składki nie zostało w sposób ustawowy zinterpretowane. ZUS w swojej praktyce przyjął, że obejmuje ono: nieopłacenie składki w ogóle, opłacenie jej w niepełnej wysokości, opłacenie za dany miesiąc składki ... WIĘCEJ

  Tematy: ubezpieczenie chorobowe, ustanie ubezpieczenia, zus ZWUA, składki zus
 • Napiwki w restauracji a składki ZUS

  Napiwki w restauracji a składki ZUS

  ... pracownikom razem z wynagrodzeniem. Czy od kwoty napiwków otrzymanych przez pracowników restauracji należy odprowadzić składki na ubezpieczenia społeczne? To zależy od sposobu otrzymywania napiwków przez pracowników. Otóż ... w praktyce szczegółowo informują o nowych lub problematycznych przepisach dotyczących rozliczeń ubezpieczeń, a nasi autorzy z ZUS ... WIĘCEJ

  Tematy: ubezpieczenia społeczne, składki zus, napiwki, podstawa wymiaru składek
 • Zwrócone składki ZUS a rozliczenie roczne

  Zwrócone składki ZUS a rozliczenie roczne

  ... gospodarczą składki ZUS, które w terminie późniejszym zostały zwrócone, należy doliczyć do przychodu wykazanego w zeznaniu podatkowym za rok, w którym nastąpił ich zwrot. Natomiast zwrócona składka ubezpieczenia zdrowotnego odliczona od podatku będzie stanowić doliczenie do podatku w zeznaniu za rok, w którym podatnik otrzymał zwrot składki ... WIĘCEJ

  Tematy: składki zus, PIT-y, składki zus dla przedsiębiorców, rozliczenia podatkowe
 • Składki od umowy o dzieło w trakcie urlopu bezpłatnego

  Składki od umowy o dzieło w trakcie urlopu bezpłatnego

  ... udzielonego pracownikowi urlopu bezpłatnego jest zobowiązany odprowadzać do ZUS składki z tytułu tej umowy. Za pracownika – zgodnie z art. 8 ust. 1 oraz 2a ustawy systemowej ... dzieło osoba ta podlega ubezpieczeniom i czy należało przekazać za nią do ZUS jakieś dokumenty? Jak wyjaśniliśmy wcześniej, w przypadku, gdy płatnik składek zawiera umowę ... WIĘCEJ

  Tematy: składki zus, umowa o dzieło, urlop bezpłatny, praca dodatkowa
 • Wypłata wynagrodzenia po rozwiązaniu umowy o pracę

  Wypłata wynagrodzenia po rozwiązaniu umowy o pracę

  ... miesiącu następującym po miesiącu, w którym ustało zatrudnienie, i po dokonaniu wyrejestrowania na formularzu ZUS ZWUA byłemu pracownikowi zostanie wypłacony składnik stanowiący podstawę wymiaru ... lutego 2007 r. i 21 lutego został wyrejestrowany z ubezpieczeń na formularzu ZUS ZWUA, a wynagrodzenie za luty pracodawca wypłaci w marcu, to sporządzając ... WIĘCEJ

  Tematy: RCA, kody tytułów ubezpieczeń, ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne
 • Oddelegowanie pracownika za granicę a ubezpieczenie w ZUS

  Oddelegowanie pracownika za granicę a ubezpieczenie w ZUS

  ... świadczy pracę. Może się zatem zdarzyć, że będziesz musiał opłacać zagraniczne składki na ubezpieczenia, według przepisów kraju zatrudnienia. Zmiana prawa ubezpieczeniowego byłaby dla ... przepisy, jeżeli uzyskasz formularz E101 poświadczony przez właściwą terenowo jednostkę ZUS. Taka możliwość istnieje jednak tylko w przypadku krótkotrwałych wyjazdów ... WIĘCEJ

  Tematy: oddelegowanie pracownika, ubezpieczenia społeczne, składki zus, oszczędności w firmie
 • Szybsza obniżka składki rentowej

  Szybsza obniżka składki rentowej

  ... obniżka dla pracodawcy sięgnie 2 punktów procentowych. Następne 1,5 punktu mniej będą też płacić pracownicy. Eksperci cytowani przez "ŻW" podkreślają, że mniejsze składki oznaczają wzrost konsumpcji i oszczędności. – A skoro wzrośnie konsumpcja, w lepszej sytuacji będą przedsiębiorcy. Zmiana wpłynie też na spadek bezrobocia, ale trudno będzie ... WIĘCEJ

  Tematy: składka rentowa, składki zus, pozapłacowe koszty pracy
 • Wyrejestrowanie ubezpieczonego

  Wyrejestrowanie ubezpieczonego

  ... oraz data objęcia ubezpieczeniami wykazanych w zgłoszeniu do ubezpieczeń ZUS ZUA lub ZUS ZZA, płatnik składek zobowiązany jest złożyć wyrejestrowanie z ubezpieczeń, a ... z tym płatnik składek (pracodawca) zobowiązany jest wyrejestrować tę osobę z ubezpieczeń na druku ZUS ZWUA z dniem 20 stycznia 2007 r., podając kod przyczyny wyrejestrowania 100 ( ... WIĘCEJ

  Tematy: ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, składki zus, wyrejestrowanie ubezpieczonego
 • Działalność gospodarcza: wyższe składki ZUS

  Działalność gospodarcza: wyższe składki ZUS

  ... objęcia ubezpieczeniem społecznym lub ubezpieczeniem społecznym rolników, które są osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą lub osobami z nimi współpracującymi. Oznacza to, że składki zarówno na ubezpieczenie społeczne jak i na ubezpieczenie zdrowotne płacone przez przedsiębiorców wzrosną. Podstawa obliczania składek nie może być mniejsza niż ... WIĘCEJ

  Tematy: składki zus, podwyżka składek zus, składki zus dla przedsiębiorców, podwyżka składek

poprzednia  

1 ... 20 ... 33 34 35 ... 40 ... 80 ... 113

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

REKLAMA

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.