eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › rozliczenie ryczałtu samochodowego
 • Kilometrówka (ryczałt) za jazdy lokalne dla pracownika z podatkiem

  Kilometrówka (ryczałt) za jazdy lokalne dla pracownika z podatkiem

  ... SA/Gd 1461/16 przyznał rację fiskusowi (wyrok nie jest prawomocny). Przydane narzędzia: Kalkulator ryczałtu samochodowego Sąd wskazał, iż pojęcie przychodu - na potrzeby podatku dochodowego od osób ... wprost z przepisów innych ustaw - do wysokości miesięcznego ryczałtu pieniężnego albo do wysokości nieprzekraczającej kwoty ustalonej przy zastosowaniu ... WIĘCEJ

  Tematy: samochód w firmie, samochód osobowy w podatkach, samochód prywatny w firmie, koszty podatkowe
 • Prywatny samochód do celów służbowych w podatkach

  Prywatny samochód do celów służbowych w podatkach

  ... mieszkańców. Kwotę ryczałtu stanowi iloczyn stawki za 1 kilometr przebiegu i miesięcznego limitu przebiegu kilometrów na jazdy lokalne. Przydatne narzędzia: Kalkulator ryczałtu samochodowego Warunkiem wypłaty ... za jazdy lokalne to przychód pracownika. Kilometrówka stanowiąca rozliczenie podróży służbowej jest zwolniona z podatku PIT, jeśli przyznana ... WIĘCEJ

  Tematy: ryczałt na samochód, składki na ubezpieczenie społeczne, używanie prywatnego samochodu pracownika do celów, podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Ryczałt na jazdy lokalne dla pracownika w koszty firmy

  Ryczałt na jazdy lokalne dla pracownika w koszty firmy

  ... niego zapłacić podatek dochodowy (stanowi on bowiem opodatkowany przychód pracownika ze stosunku pracy). Niemniej ponoszone przez pracodawcę wydatki z tytułu wypłaty ryczałtu za jazdy lokalne dla pracowników należą do kosztów pracowniczych, które są związane z prowadzoną działalnością i spełniają definicję kosztów uzyskania przychodów (z reguły ... WIĘCEJ

  Tematy: samochód w firmie, samochód osobowy w podatkach, samochód prywatny w firmie, koszty podatkowe
 • Ryczałt dla pracownika na jazdy lokalne z podatkiem dochodowym

  Ryczałt dla pracownika na jazdy lokalne z podatkiem dochodowym

  ... kosztów przez zakład pracy albo możliwość przyznania prawa do zwrotu tych kosztów wynika wprost z przepisów innych ustaw - do wysokości miesięcznego ryczałtu pieniężnego albo do wysokości nieprzekraczającej kwoty ustalonej przy zastosowaniu stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, określonych w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ... WIĘCEJ

  Tematy: samochód w firmie, samochód osobowy w podatkach, samochód prywatny w firmie, koszty podatkowe
 • Ryczałt na samochód ciężarowy pracownika w podatku dochodowym

  Ryczałt na samochód ciężarowy pracownika w podatku dochodowym

  ... czym nie może on przekroczyć 1500 km (§ 3 ust. 3 analizowanego rozporządzenia). Zwrot kosztów używania pojazdów do celów służbowych następuje w formie miesięcznego ryczałtu obliczonego jako iloczyn stawki za 1 kilometr przebiegu, o której mowa w § 2, i miesięcznego limitu przebiegu kilometrów na jazdy lokalne, o którym mowa w § 3, po złożeniu ... WIĘCEJ

  Tematy: samochód w firmie, samochód osobowy w podatkach, samochód prywatny w firmie, koszty podatkowe
 • Ryczałt samochodowy. Potrącić czy nie?

  Ryczałt samochodowy. Potrącić czy nie? PORADA

  Pracownik ma przyznany ryczałt samochodowy na jazdy lokalne. Rozpoczyna pracę o godz. 7.30, a następnie ok. godz. 11 wyjeżdża w delegację. Wraca do domu ok. godz. 20. Czy w takim przypadku, w związku z podróżą służbową trwającą powyżej 8 godzin należy potrącić pracownikowi ... WIĘCEJ

  Tematy: ryczałt samochodowy, podróż służbowa, delegacja, ryczałt na samochód
 • Użycie samochodu prywatnego do jazd lokalnych w celach służbowych

  Użycie samochodu prywatnego do jazd lokalnych w celach służbowych PORADA

  Proszę o wyjaśnienie / rozwinięcie określeń: „Samochód prywatny do jazd lokalnych w celach służbowych” oraz „Ryczałt na jazdy lokalne stanowi dla pracownika przychód ze stosunku pracy”. Jestem pracownikiem w firmie „Rafpol S.C.” i użyczam samochodu prywatnego do jazd ... WIĘCEJ

  Tematy: ryczałt na jazdy lokalne, samochód prywatny, rozliczenie ryczałtu samochodowego, ryczałt na samochód
 • Ryczałt samochodowy w 2013 r. bez zmian?

  Ryczałt samochodowy w 2013 r. bez zmian?

  ... dokonuje się tutaj o jedną dwudziestą drugą za każdy roboczy dzień, w którym wystąpiły powyższe okoliczności. Rozporządzenie to, poza samymi zasadami rozliczania ryczałtu samochodowego, określa także stawkę za 1 km przebiegu samochodu oraz dopuszczalne limity kilometrów. I tak miesięczny limit kilometrów na jazdy lokalne ustala pracodawca ... WIĘCEJ

  Tematy: samochód w firmie, samochód osobowy w podatkach, samochód prywatny w firmie, koszty podatkowe
 • Ryczałt samochodowy a nieobecność w pracy

  Ryczałt samochodowy a nieobecność w pracy

  ... z tego tytułu rekompensata w postaci ryczałtu samochodowego. Co do zasady jest to stała, z góry ustalona kwota, która po stronie pracownika stanowi przychód podlegający opodatkowaniu, zaś po stronie pracodawcy koszt uzyskania przychodu. Jeżeli jednak pracownika nie ma w pracy, wartość ryczałtu ulega obniżeniu. Firmy nie zawsze ... WIĘCEJ

  Tematy: samochód w firmie, samochód osobowy w podatkach, samochód prywatny w firmie, koszty podatkowe
 • Ryczałt samochodowy w 2012 r.: będą zmiany?

  Ryczałt samochodowy w 2012 r.: będą zmiany?

  ... 500 tys. mieszkańców. Kwotę tego ryczałtu zmniejsza się proporcjonalnie o czas nieobecności pracownika w pracy. Policzmy zatem, jaki maksymalny limit ryczałtu może przyznać pracodawca swoim ... paliwa służącego do napędu samochodu, którego cena nieustannie szybuje w górę, kwoty limitów ryczałtu nie wydają się być zbyt wysokie. Mogą jednak ulec zmianie. ... WIĘCEJ

  Tematy: samochód w firmie, samochód osobowy w podatkach, samochód prywatny w firmie, koszty podatkowe
 • Ryczałt samochodowy = przychód pracownika?

  Ryczałt samochodowy = przychód pracownika?

  ... kosztów przez zakład pracy albo możliwość przyznania prawa do zwrotu tych kosztów wynika wprost z przepisów innych ustaw do wysokości miesięcznego ryczałtu pieniężnego albo do wysokości nieprzekraczającej kwoty ustalonej przy zastosowaniu stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, określonych w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ... WIĘCEJ

  Tematy: samochód w firmie, samochód osobowy w podatkach, samochód prywatny w firmie, koszty podatkowe
 • Wykaż ryczałt na jazdy lokalne w PIT-11

  Wykaż ryczałt na jazdy lokalne w PIT-11

  ... dla niego przychód ze stosunku pracy, który należy wykazać w informacji PIT-11 w poz. 36. Pytanie: Gdzie w informacji PIT-11 umieścić przychód z tytułu ryczałtu na jazdy lokalne, jaki otrzymuje pracownik - w przychodach z innych źródeł, czy w przychodach ze stosunku służbowego, stosunku pracy? Odpowiedź: Wypłacony pracownikowi ryczałt ... WIĘCEJ

  Tematy: jazdy lokalne pracowników, PIT-11, ryczałt na jazdy lokalne, przychód ze stosunku pracy

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

REKLAMA

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.