eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › rozliczenie różnic kursowych
 • Różnice kursowe przy różnych walutach obcych

  Różnice kursowe przy różnych walutach obcych

  ... omawianych różnic kursowych związanych z zapłatą kosztu polega na powstaniu zobowiązania wyrażonego w walucie obcej, które jest realizowane w późniejszym czasie również w walucie obcej, a w okresie między powstaniem zobowiązania a ich realizacją nastąpiła zmiana kursów walutowych. W konsekwencji warunkiem powstania różnic kursowych jest operacja ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, podatek od firmy, Różnice kursowe, rozliczenie różnic kursowych
 • Ujemne różnice kursowe na ryczałcie ewidencjonowanym

  Ujemne różnice kursowe na ryczałcie ewidencjonowanym

  ... art. 6 ust. 1c tej pierwszej mówi, że do przychodów z działalności gospodarczej z tytułu różnic kursowych stosuje się odpowiednio art. 24c updof. Dodatnie i ujemne różnice kursowe Ustawa o podatku dochodowym określa jednak dwa rodzaje różnic kursowych: dodatnie - które odnoszone są w przychody podatkowe, ujemne - które odnoszone są w koszty ... WIĘCEJ

  Tematy: ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, ryczałt ewidencjonowany, różnice kursowe, rozliczenie różnic kursowych
 • Różnice kursowe a zapłata faktury walutowej w złotówkach

  Różnice kursowe a zapłata faktury walutowej w złotówkach

  ... prawne dotyczące różnic kursowych należy stwierdzić, że w rozpatrywanej sprawie w momencie wpłaty na rzecz Kancelarii Adwokackiej ustalonej w umowie zlecenia kwoty w części wyrażonej w złotówkach (odpowiadającej 45,45% maksymalnej ceny odsprzedaży udziałów Spółki X), nie wystąpią różnice kursowe. Jak powyżej wskazano, dla powstania różnic kursowych ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, podatek od firmy, Różnice kursowe, rozliczenie różnic kursowych
 • Umowa odnowienia pożyczki a różnice kursowe

  Umowa odnowienia pożyczki a różnice kursowe

  ... ujemnych różnic kursowych. W konsekwencji, Spółka była uprawniona do rozliczenia powstałych w ten sposób ujemnych różnic kursowych jako kosztów uzyskania przychodu. Stanowisko Wnioskodawcy, w świetle którego w wyniku nowacji pierwotnego zobowiązania, zaciągniętego w walucie obcej, dochodzi do powstania podatkowych różnic kursowych, potwierdzają ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, podatek od firmy, Różnice kursowe, rozliczenie różnic kursowych
 • Jaki kurs walut przy kompensacie zobowiązań i należności?

  Jaki kurs walut przy kompensacie zobowiązań i należności?

  ... na złotówki wg odpowiednich kursów walut obcych, w celu określenia wartości przychodu lub kosztu, wiąże się z powstaniem różnic kursowych, które powinny być ujęte w rachunku podatkowym. Zasady ustalania podatkowych różnic kursowych, w obydwu ustawach o podatku dochodowym (czyli od osób fizycznych oraz od osób prawnych) są tożsame. Określają ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, podatek od firmy, Różnice kursowe, rozliczenie różnic kursowych
 • Rozliczanie różnic kursowych z walutowego konta PayPal

  Rozliczanie różnic kursowych z walutowego konta PayPal

  ... internetowych PayPal (w tym celu musiała założyć konto walutowe u operatora PayPal). Rozliczenie systemu PayPal ze sprzedającym polega na odnotowaniu wpłaty od ... różnic kursowych od środków własnych. Nie ma ona natomiast znaczenia dla celów ustalania różnic kursowych od przeprowadzonych transakcji gospodarczych. Zasady ustalania różnic kursowych ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, podatek od firmy, Różnice kursowe, rozliczenie różnic kursowych
 • Różnice kursowe: jak ująć w księdze przychodów i rozchodów?

  Różnice kursowe: jak ująć w księdze przychodów i rozchodów?

  ... , że różnice kursowe nie będą przyjmować wartości ujemnych. Co przy tym niezwykle ważne, ustawodawca nie dopuszcza tutaj (w przepisach podatkowych) rozliczania różnic kursowych per saldo, chociaż jak najbardziej można ująć jednym zapisem w księdze dodatnie różnice kursowe z danego miesiąca i jednym zapisem ujemne różnice kursowe ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, podatek od firmy, Różnice kursowe, rozliczenie różnic kursowych
 • Różnice kursowe w podatku dochodowym rozliczane per saldo?

  Różnice kursowe w podatku dochodowym rozliczane per saldo?

  ... . Wskutek powyższego rozliczenie różnicy kursowej skutkuje zwiększeniem wartości ... różnic kursowych nad dodatnimi, z wyjątkiem odsetek, prowizji, dodatnich i ujemnych różnic kursowych, o których mowa w art. 28 ust. 4 i ust. 8 pkt 2. W związku z powyższym przepisy ustawy o rachunkowości nakazują wykazywanie w księgach rachunkowych różnic kursowych ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, podatek od firmy, Różnice kursowe, rozliczenie różnic kursowych
 • Zapłata w złotych faktur walutowych w podatku dochodowym

  Zapłata w złotych faktur walutowych w podatku dochodowym

  ... płatności, powyższe wymaga rozliczania różnic kursowych. Ustawodawca regulacje w zakresie różnić kursowych zawarł w art. 24c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i odpowiednio art. 15a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepisy te określają pojęcia ujemnych i dodatnich różnic kursowych. Podatkowe dodatnie różnice kursowe ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, podatek od firmy, Różnice kursowe, rozliczenie różnic kursowych
 • Różnice kursowe „per saldo” w księgach rachunkowych i podatku CIT?

  Różnice kursowe „per saldo” w księgach rachunkowych i podatku CIT?

  ... metody rachunkowej rozliczania różnic kursowych uprawnia ją do stosowania w zakresie zasad określenia różnic kursowych dla celów podatkowych wyłącznie przepisów ustawy o rachunkowości, a zatem pozwala na ujmowanie różnic kursowych dla celów podatkowych poprzez wykazanie jedynie nadwyżki dodatnich lub ujemnych różnic kursowych danego okresu, ujętej ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, podatek od firmy, Różnice kursowe, rozliczenie różnic kursowych

 

1 2 ... 7

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

REKLAMA

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.