eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › rozliczenie różnic kursowych
  • Różnice kursowe przy handlu bitcoinami

    Różnice kursowe przy handlu bitcoinami

    12:39 30.04.2018

    ... jest bardzo istotna z punktu widzenia różnic kursowych. Z uwagi bowiem na to, że nie jest to prawny środek płatniczy, różnic kursowych się w ich przypadku nie ... prawa traktować na równi z walutami obcymi. Sprawę rozliczania różnic kursowych od kryptowalut wyjaśniał m.in. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 5 ... WIĘCEJ

    Tematy: podatek dochodowy, podatek od firmy, Różnice kursowe, rozliczenie różnic kursowych
  • Łączenie metod ustalania różnic kursowych w PIT

    Łączenie metod ustalania różnic kursowych w PIT

    12:50 27.03.2018

    ... (tzw. metoda rachunkowa). Zasadą jest rozliczanie różnic kursowych metodą podatkową. Jednakże Ustawa o PIT dopuszcza ustalanie różnic kursowych metodą rachunkową przy łącznym spełnieniu poniższych warunków: • prowadzenia ksiąg rachunkowych; • stosowania rachunkowej metody ustalania różnic kursowych przez okres nie krótszy niż trzy lata podatkowe ... WIĘCEJ

    Tematy: podatek dochodowy, podatek od firmy, Różnice kursowe, rozliczenie różnic kursowych
  • Różnice kursowe przy różnych walutach obcych

    Różnice kursowe przy różnych walutach obcych

    12:04 29.10.2017

    ... omawianych różnic kursowych związanych z zapłatą kosztu polega na powstaniu zobowiązania wyrażonego w walucie obcej, które jest realizowane w późniejszym czasie również w walucie obcej, a w okresie między powstaniem zobowiązania a ich realizacją nastąpiła zmiana kursów walutowych. W konsekwencji warunkiem powstania różnic kursowych jest operacja ... WIĘCEJ

    Tematy: podatek dochodowy, podatek od firmy, Różnice kursowe, rozliczenie różnic kursowych
  • Ujemne różnice kursowe na ryczałcie ewidencjonowanym

    Ujemne różnice kursowe na ryczałcie ewidencjonowanym

    13:51 04.09.2017

    ... art. 6 ust. 1c tej pierwszej mówi, że do przychodów z działalności gospodarczej z tytułu różnic kursowych stosuje się odpowiednio art. 24c updof. Dodatnie i ujemne różnice kursowe Ustawa o podatku dochodowym określa jednak dwa rodzaje różnic kursowych: dodatnie - które odnoszone są w przychody podatkowe, ujemne - które odnoszone są w koszty ... WIĘCEJ

    Tematy: ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, ryczałt ewidencjonowany, różnice kursowe, rozliczenie różnic kursowych
  • Różnice kursowe a zapłata faktury walutowej w złotówkach

    Różnice kursowe a zapłata faktury walutowej w złotówkach

    13:46 29.08.2017

    ... prawne dotyczące różnic kursowych należy stwierdzić, że w rozpatrywanej sprawie w momencie wpłaty na rzecz Kancelarii Adwokackiej ustalonej w umowie zlecenia kwoty w części wyrażonej w złotówkach (odpowiadającej 45,45% maksymalnej ceny odsprzedaży udziałów Spółki X), nie wystąpią różnice kursowe. Jak powyżej wskazano, dla powstania różnic kursowych ... WIĘCEJ

    Tematy: podatek dochodowy, podatek od firmy, Różnice kursowe, rozliczenie różnic kursowych
  • Umowa odnowienia pożyczki a różnice kursowe

    Umowa odnowienia pożyczki a różnice kursowe

    15:10 31.07.2017

    ... ujemnych różnic kursowych. W konsekwencji, Spółka była uprawniona do rozliczenia powstałych w ten sposób ujemnych różnic kursowych jako kosztów uzyskania przychodu. Stanowisko Wnioskodawcy, w świetle którego w wyniku nowacji pierwotnego zobowiązania, zaciągniętego w walucie obcej, dochodzi do powstania podatkowych różnic kursowych, potwierdzają ... WIĘCEJ

    Tematy: podatek dochodowy, podatek od firmy, Różnice kursowe, rozliczenie różnic kursowych
  • Jaki kurs walut przy kompensacie zobowiązań i należności?

    Jaki kurs walut przy kompensacie zobowiązań i należności?

    13:37 28.07.2017

    ... na złotówki wg odpowiednich kursów walut obcych, w celu określenia wartości przychodu lub kosztu, wiąże się z powstaniem różnic kursowych, które powinny być ujęte w rachunku podatkowym. Zasady ustalania podatkowych różnic kursowych, w obydwu ustawach o podatku dochodowym (czyli od osób fizycznych oraz od osób prawnych) są tożsame. Określają ... WIĘCEJ

    Tematy: podatek dochodowy, podatek od firmy, Różnice kursowe, rozliczenie różnic kursowych
  • Rozliczanie różnic kursowych z walutowego konta PayPal

    Rozliczanie różnic kursowych z walutowego konta PayPal

    12:27 20.04.2017

    ... internetowych PayPal (w tym celu musiała założyć konto walutowe u operatora PayPal). Rozliczenie systemu PayPal ze sprzedającym polega na odnotowaniu wpłaty od ... różnic kursowych od środków własnych. Nie ma ona natomiast znaczenia dla celów ustalania różnic kursowych od przeprowadzonych transakcji gospodarczych. Zasady ustalania różnic kursowych ... WIĘCEJ

    Tematy: podatek dochodowy, podatek od firmy, Różnice kursowe, rozliczenie różnic kursowych
  • Różnice kursowe: jak ująć w księdze przychodów i rozchodów?

    Różnice kursowe: jak ująć w księdze przychodów i rozchodów?

    14:01 22.03.2017

    ... , że różnice kursowe nie będą przyjmować wartości ujemnych. Co przy tym niezwykle ważne, ustawodawca nie dopuszcza tutaj (w przepisach podatkowych) rozliczania różnic kursowych per saldo, chociaż jak najbardziej można ująć jednym zapisem w księdze dodatnie różnice kursowe z danego miesiąca i jednym zapisem ujemne różnice kursowe ... WIĘCEJ

    Tematy: podatek dochodowy, podatek od firmy, Różnice kursowe, rozliczenie różnic kursowych
  • Różnice kursowe w podatku dochodowym rozliczane per saldo?

    Różnice kursowe w podatku dochodowym rozliczane per saldo?

    13:09 26.08.2016

    ... . Wskutek powyższego rozliczenie różnicy kursowej skutkuje zwiększeniem wartości ... różnic kursowych nad dodatnimi, z wyjątkiem odsetek, prowizji, dodatnich i ujemnych różnic kursowych, o których mowa w art. 28 ust. 4 i ust. 8 pkt 2. W związku z powyższym przepisy ustawy o rachunkowości nakazują wykazywanie w księgach rachunkowych różnic kursowych ... WIĘCEJ

    Tematy: podatek dochodowy, podatek od firmy, Różnice kursowe, rozliczenie różnic kursowych

 

1 2 ... 7

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: