eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › rozliczenie dotacji
  • Rozliczenie dotacji z PUP a zakup sprzętu w Niemczech

    Rozliczenie dotacji z PUP a zakup sprzętu w Niemczech

    11:57 09.02.2018 PORADA

    Dzień dobry, dostałem dotację z PUP na rozpoczęcie działalności. Przed założeniem działalności zrobiłem zakupy nie na firmę, tylko na siebie jako osobę prywatną. Zakup rzeczy do prowadzenia działalności kupiłem w niemieckim sklepie i teraz muszę się rozliczyć z urzędem ... WIĘCEJ

    Tematy: dotacja, rozliczenie dotacji, dotacja z urzędu pracy, zakładanie działalności gospodarczej
  • Ryczałt ewidencjonowany a dotacja z PUP i kasa fiskalna

    Ryczałt ewidencjonowany a dotacja z PUP i kasa fiskalna

    00:05 01.12.2017 PORADA

    Witam, założyłam działalność 2.11.17 opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych - 5.5% - firma remontowo wykończeniowa. W poprzednim miesiącu tzn. październik otrzymałam 20 000 zł dotacji z PUP. Moje pytania: 1. Czy kwota dotacji nie przeznaczona na środki trwałe musi ... WIĘCEJ

    Tematy: ryczałt ewidencjonowany, dotacja z urzędu pracy, środki trwałe, dofinansowanie z Urzędu Pracy
  • Likwidacja firmy z dotacji PUP a podatek VAT

    Likwidacja firmy z dotacji PUP a podatek VAT

    10:07 19.07.2016 PORADA

    Witam, założyłam firmę z dotacji PUP. Wszystkie materiały i maszyny kupiłam z tej dotacji. Teraz po roku chciałabym zamknąć firmę i muszę zrobić spis likwidacyjny, a że jestem płatnikiem VAT, to powinnam zapłacić VAT od tego co się w tym spisie znajdzie. I tu moje pytanie, bo w ... WIĘCEJ

    Tematy: dotacja z urzędu pracy, dotacje dla firm, rozliczenie dotacji, dofinansowanie dla firm
  • Ewidencja księgowa otrzymania dotacji w księgach rachunkowych i KPiR

    Ewidencja księgowa otrzymania dotacji w księgach rachunkowych i KPiR

    13:26 29.03.2016

    ... dotacji może przebiegać następująco: OT – przyjęcie środka trwałego do używania Wn: konto 010 „Środki trwałe” 80 000,00 zł Ma konto: 300 „Rozliczenie zakupu” 80 000,00 zł WB – wpływ dotacji ... konto 070 „Odpisy umorzeniowe środków trwałych” 800,00 zł PK – rozliczenie dotacji w kwocie odpowiadającej 45% wartości odpisu amortyzacyjnego (45% x 800 zł) Wn ... WIĘCEJ

    Tematy: ewidencja wpływów dotacji celowych, rozliczenie dotacji, księgi rachunkowe, ewidencja księgowa
  • Rozliczenie dotacji z PUP na ryczałcie ewidencjonowanym

    Rozliczenie dotacji z PUP na ryczałcie ewidencjonowanym

    03:13 28.08.2015 PORADA

    Witam, otrzymałem dotację z PUP na rozpoczęcie działalności w kwocie 19600 zł. Założyłem firmę budowlaną (docieplenia, elewacje). Znaczna część środków tj. 14500 brutto przeznaczyłem na rusztowanie ramowe, 1300 na młotowiertarkę, 600 na mieszarkę ręczną. Pozostałe wydatki to ... WIĘCEJ

    Tematy: dotacja z urzędu pracy, ryczałt ewidencjonowany, działalność gospodarcza, rozliczenie dotacji
  • Jak rozliczyć dotację z urzędu pracy na założenie działalności gospodarczej?

    Jak rozliczyć dotację z urzędu pracy na założenie działalności gospodarczej?

    11:06 02.06.2015 PORADA

    Witam, dostałem dotację z urzędu pracy na podjęcie działalności gospodarczej i mam problem jak to rozliczyć. Kupiłem jedno urządzenie za ponad 3500 zł i będę je użytkował ponad 12 miesięcy. Tu nie ma problemu, jest to środek trwały i nie jest kosztem. Mam również 3 urządzenia o ... WIĘCEJ

    Tematy: dotacja z urzędu pracy, działalność gospodarcza, rozliczenie dotacji, środek trwały
  • Regulamin sklepu internetowego wpisany w koszty dotacji

    Regulamin sklepu internetowego wpisany w koszty dotacji

    09:51 27.01.2015 PORADA

    Czy opracowanie regulaminu sklepu internetowego można wpisać w koszty na dotację z UP na założenie działalności? Czy moglibyście polecić jakieś sprawdzone kancelarie prawne zajmujące się tworzeniem regulaminów? WIĘCEJ

    Tematy: regulamin sklepu internetowego, dotacja, dotacja z urzędu pracy, rozliczenie dotacji
  • Minimalna sprzedaż opodatkowana

    Minimalna sprzedaż opodatkowana

    08:35 29.12.2014 PORADA

    Założyłam działalność gospodarczą z dotacji, jestem płatnikiem podatku VAT. Przeczytałam, że zwrot ubiegać się o zwrot VAT można jedynie wtedy gdy nastąpi  minimalna sprzedaż opodatkowana. Co to znaczy ta minimalna sprzedaż opodatkowana? WIĘCEJ

    Tematy: działalność gospodarcza, podatnik VAT, rozliczenie dotacji, dofinansowanie dla firm
  • Rozliczenie dotacji z PUP

    Rozliczenie dotacji z PUP

    22:08 27.12.2014 PORADA

    Dzień dobry, otworzyłam działalność (sklep internetowy) z dotacji z PUP. Nie jestem VAT-owcem i rozliczam się na zasadach ogólnych. Chciałam zapytać, w jaki sposób mam rozliczyć zakupy za te 21 tys. zł (sprzęt, meble, programy - ok. 11 tys. zł, reszta to zakup towaru). Nie chcę ... WIĘCEJ

    Tematy: działalność gospodarcza, sklep internetowy, dotacja z urzędu pracy, zasady ogólne opodatkowania
  • Jak rozliczyć otrzymaną dotację na rozpoczęcie działalności?

    Jak rozliczyć otrzymaną dotację na rozpoczęcie działalności?

    19:50 27.02.2014 PORADA

    Witam, Otrzymałam dotację z Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności. Prowadzę KPiR bez VAT - działalność fotograficzna. Mam problem jak prawidło się rozliczyć z tej dotacji, czy mam ją ujmować w KPiR. Wiem, że wydatki sfinansowane z dotacji nie stanowią kosztów uzyskania ... WIĘCEJ

    Tematy: dotacja z urzędu pracy, dotacje dla firm, usługi fotograficzne, PKPiR
  • Jak rozliczyć dofinansowanie żłobka prywatnego?

    Jak rozliczyć dofinansowanie żłobka prywatnego?

    02:59 29.10.2013 PORADA

    Żłobek prywatny - działalność od 09.2013, ma otrzymać dofinansowanie z UM w terminie wrzesień - grudzień 13 w proporcji 80/20 (80% dofinansowanie, 20% finansowane ze środków własnych). Z uwagi na to, że umowa jest sporządzona z datą 22.10 i pieniądze z dotacji nie wpłynęły, w ... WIĘCEJ

    Tematy: dotacja, dotacja z urzędu miasta, żłobek prywatny, zapisy w PKPiR
  • Kontrola projektów inwestycyjnych

    Kontrola projektów inwestycyjnych

    14:08 22.12.2011

    ... sprawdzana jest spójność informacji i dokumentów posiadanych przez beneficjenta z tymi, które zostały przedłożone wcześniej instytucji w ramach wniosków o płatność, rozliczających transze dotacji lub raportujących postęp rzeczowy projektu. Warto jednak podkreślić, iż szczegółowy zakres weryfikowanych dokumentów w znacznym stopniu zależy od rodzaju ... WIĘCEJ

    Tematy: kontrola projektów inwestycyjnych, dotacje unijne, projekty unijne, audyt projektów unijnych
  • Rozliczanie inwestycji finansowanych z dotacji unijnych

    Rozliczanie inwestycji finansowanych z dotacji unijnych

    13:37 27.10.2011

    ... regulowanie płatności za faktury Przytoczone powyżej argumenty oraz przykłady potwierdzają fakt iż rozliczenie projektu jest najważniejszą pracą jaką należy wykonać podczas całego procesu wdrożeniowego. Nieprawidłowe rozliczenie lub naruszenie procedur może spowodować decyzję instytucji wdrażającej o pomniejszeniu dofinansowania lub w skrajnych ... WIĘCEJ

    Tematy: dotacje unijne, rozliczenie dotacji, rozliczenie z dotacji, dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej
  • Wykorzystanie funduszy UE a odpowiedzialność karno-skarbowa

    Wykorzystanie funduszy UE a odpowiedzialność karno-skarbowa

    13:58 01.07.2011

    ... za zrealizowane zadania, na które dotacja nie była udzielona albo realizację innych celów niż wskazane w przepisach stanowiących o sposobie udzielenia i rozliczenia dotacji. Wnioskodawcy oraz beneficjenci powinni pamiętać więc o tym, że oprócz „klasycznej’ odpowiedzialności karnej za tzw. „oszustwo dotacyjne” będą im grozić powyższe ... WIĘCEJ

    Tematy: odpowiedzialność karnoskarbowa, oszustwo dotacyjne, fundusze unijne, wykorzystanie funduszy unijnych
  • Nieprawidłowości w projektach unijnych

    Nieprawidłowości w projektach unijnych

    13:48 08.04.2011

    Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie ogólnych zasad określania pojęcia nieprawidłowości występujących przy projektach realizowanych z wykorzystaniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Definicja nieprawidłowości Za nieprawidłowość według art. 2 pkt 7 Rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006 uznaje się jakiekolwiek naruszenie ... WIĘCEJ

    Tematy: projekty unijne, rozliczenie dotacji, zwrot dofinansowania, dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej
  • Rozliczanie projektów unijnych: na co uważać?

    Rozliczanie projektów unijnych: na co uważać?

    10:22 13.08.2010

    ... jaki może być, określają zasady kwalifikowalności, których znajomość zapewni nam prawidłowe rozliczenie w przyszłości wniosku o płatność, a co za tym idzie – sprawne ... r. o podatku od towarów i usług; zakupienie środka trwałego z udziałem środków dotacji krajowej wykorzystanej na współfinansowanie projektów finansowanych ze środków wspólnotowych, a ... WIĘCEJ

    Tematy: dotacje unijne, dotacje unijne dla firm, rozliczenie z dotacji, dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej
  • Rozliczanie dotacji unijnych

    Rozliczanie dotacji unijnych

    11:52 07.07.2010

    ... skuteczne rozliczenie dotacji. Jak to? - myślałam wówczas - przecież podpisanie umowy o dofinansowanie jest największym sukcesem! Cykl życia projektu składa się z sześciu podstawowych elementów: pomysłu, opracowania wniosku aplikacyjnego i załączników, podpisania umowy o dofinansowanie, realizacji przedsięwzięcia, rozliczenia dotacji, zachowania ... WIĘCEJ

    Tematy: rozliczenie dotacji, dotacje unijne, zarządzanie projektami, rozliczenie z dotacji
  • Jak rozliczyć projekt B+R

    Jak rozliczyć projekt B+R

    02:10 21.11.2009

    ... dotacji jest prawidłowa dokumentacja poniesionych kosztów. Szeroki katalog kosztów kwalifikowanych posiada działanie ... – wspólnotowych lub krajowych. Jeżeli firma otrzymała uprzednio dofinansowanie na nabycie maszyny, to rozliczenie jej amortyzacji jako kosztu wytworzenia środka trwałego w ramach innego projektu współfinansowanego ze środków unijnych ... WIĘCEJ

    Tematy: wnioski o dofinansowanie, rozliczenie dotacji, dofinansowanie realizacji projektu, dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej
  • ZPORR 2004-2006: rozliczenie dotacji to nie koniec

    ZPORR 2004-2006: rozliczenie dotacji to nie koniec

    12:54 07.05.2008

    ... Rozliczenie projektu W terminie 25 dni od dnia zakończenia realizacji projektu określonego w umowie o dofinansowanie, beneficjent zobowiązany jest do jego rozliczenia. Przez rozliczenie ... odpowiednio wysokiej ilości punktów, zwiększającej szanse na podpisanie umowy dotacji. Przykłady: wzrost zatrudnienia, wpływ inwestycji na środowisko, wpływ na ... WIĘCEJ

    Tematy: dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, dofinansowanie dla przedsiębiorców, wnioski o dofinansowanie, wnioski o dofinansowanie z unii
  • Ewidencja dotacji w jednostce samorządu terytorialnego

    Ewidencja dotacji w jednostce samorządu terytorialnego

    14:22 04.05.2006

    ... . Do ewidencji rozliczeń z tymi jednostkami służy konto 223 „Rozliczenie wydatków budżetowych” . Wydatki zrealizowane ewidencjonowane są na koncie 902 „Wydatki budżetu” . Do kont 901 i 902 należy prowadzić ewidencję analityczną, która pozwala na określenie źródeł dotacji i rodzaje wydatków poniesionych z tych środków według działów, rozdziałów ... WIĘCEJ

    Tematy: jednostki budżetowe, ewidencja wpływów dotacji celowych, jednostki samorządu terytorialnego, rozliczenie dotacji

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.