eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › rozliczenie VAT
 • Podatek VAT 2014: wystawianie faktur dla osób prywatnych

  Podatek VAT 2014: wystawianie faktur dla osób prywatnych

  ... ogóle obowiązku takich dokumentów sporządzać. Zgodnie z obecnie obowiązującym art. 106b ustawy o VAT, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą: sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług ... otrzymano całość lub część zapłaty. Powyższe reguluje art. 106b ust. 3 ustawy o VAT. Co za tym idzie, w przypadku sprzedaży na rzecz tzw. ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura VAT, faktury VAT, VAT naliczony, VAT należny
 • Odwrotne obciążenie w podatku VAT: skutki pomyłek

  Odwrotne obciążenie w podatku VAT: skutki pomyłek

  ... akapicie transakcji będzie musiał przewidzieć odrębną stawkę podatku i transakcje takie ewidencjonować na kasie rejestrującej. Zgodnie bowiem z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, urządzenie to służy nie tylko do ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, ale także rolników ryczałtowych (i to ... WIĘCEJ

  Tematy: sprzedaż złomu, rozliczenie VAT, opodatkowanie VAT, obowiązek podatkowy VAT
 • Podatek VAT: sprzedaż stali dla rolnika = odwrotne obciążenie

  Podatek VAT: sprzedaż stali dla rolnika = odwrotne obciążenie

  ... niezależnego od tego czy będzie ona dokonywana na rzecz rolnika zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny (ewentualnie zwolniony), czy też na rzecz rolnika ryczałtowego w rozumieniu art. 2 pkt ... odwróconego obciążenia i należy ją opodatkować (po stronie Spółki) stosowną stawką VAT. Inaczej jednak winna postępować Spółka, w przypadku gdy sprzedaż ww. ... WIĘCEJ

  Tematy: sprzedaż złomu, rozliczenie VAT, opodatkowanie VAT, obowiązek podatkowy VAT
 • WDT: stawka VAT 0% gdy dokumenty dostawy

  WDT: stawka VAT 0% gdy dokumenty dostawy

  ... FPS 4/13. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT) po spełnieniu określonych w ustawie o VAT przesłanek, podlega 0% stawce VAT (tzw. wspólnotowe zwolnienie z prawem do odliczenia). ... UE, to powinien dostawę tę wykazać w ewidencji VAT. Z art. 109 ust. 3 ustawy o VAT wynika, że podatnicy muszą prowadzić ewidencję zawierającą: kwoty określone w ... WIĘCEJ

  Tematy: WDT, transakcje wewnątrzwspólnotowe, wewnątrzwspólnotowa dostawa towaru, stawki VAT
 • Sprzedaż stali: odliczenie podatku VAT przez nabywcę

  Sprzedaż stali: odliczenie podatku VAT przez nabywcę

  ... sprzedawca na zasadach ogólnych, stosując do tej dostawy podstawową stawkę podatku VAT. Sprzedawca też będzie zobowiązany do zapłaty tego podatku fiskusowi. Zgoła ... m.in. od terminowego wykazania od takiej transakcji podatku należnego w deklaracji VAT. W takim przypadku prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje ... WIĘCEJ

  Tematy: sprzedaż złomu, rozliczenie VAT, opodatkowanie VAT, obowiązek podatkowy VAT
 • Aport przedsiębiorstwa a rozliczenie i deklaracja VAT

  Aport przedsiębiorstwa a rozliczenie i deklaracja VAT

  ... działalności gospodarczej. Wszystkie składniki majątku przedsiębiorstwa przeszły na spółkę i od dnia aportu stały się własnością spółki. Wnoszący był czynnym podatnikiem VAT. Spółka wykonuje takie same czynności opodatkowane, jakie wykonywał wnoszący wkład przed dokonaniem aportu. W konsekwencji: Do 15 października czynności opodatkowane wykonywał ... WIĘCEJ

  Tematy: aport, aport przedsiębiorstwa, aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa, wniesienie aportem przedsiębiorstwa
 • Podatek VAT 2014: skomplikowany obowiązek podatkowy

  Podatek VAT 2014: skomplikowany obowiązek podatkowy

  ... wystawionego w sklepie za pełną płatnością skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego w momencie wydania towaru klientowi w zamian za zapłatę (art. 19a ust. 1 ustawy o VAT). Przedpłata Otrzymanie przed dostawą lub wykonaniem świadczenia przedpłaty skutkuje- powstaniem obowiązku podatkowego w momencie uiszczenia tej kwoty (art. 19a ust. 8 ustawy ... WIĘCEJ

  Tematy: opodatkowanie VAT, VAT należny, rozliczenie VAT, faktura VAT
 • Podatek VAT 2014: faktura gdy sprzedaż ciągła

  Podatek VAT 2014: faktura gdy sprzedaż ciągła

  ... . Przedsiębiorcy powinni zwrócić szczególną uwagę na art. 106e ust. 1 pkt 6 ustawy VAT. Zgodnie z tym przepisem faktura powinna zawierać m.in. datę dokonania lub ... Określenie to należy wiązać przede wszystkim z zapisami zawartymi w art. 19a ust. 3 i 4 ustawy o VAT, które umożliwiają uznanie, że dostawy towarów, bądź usługi, dla których w związku z ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura VAT, faktury VAT, VAT naliczony, VAT należny
 • Opodatkowanie VAT usług związanych z eksportem towarów

  Opodatkowanie VAT usług związanych z eksportem towarów

  ... . Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy? Wnioskodawca (polski podatnik VAT) świadczy usługi polegające m.in. na wypełnianiu dokumentów spedytorsko-celnych, ... pytanie gdzie i jaką stawką usługi te są opodatkowane podatkiem VAT? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko: „(…) Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ... WIĘCEJ

  Tematy: eksport, opodatkowanie VAT, eksport towarów, zerowa stawka VAT
 • Rabat i zbiorcza faktura korygująca w podatku VAT 2014

  Rabat i zbiorcza faktura korygująca w podatku VAT 2014

  ... wszystko jednak z ustawy jasno wynika. Art. 106j ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o VAT wskazuje, że w przypadku gdy po wystawieniu faktury: udzielono obniżki ceny w formie rabatu, o której mowa ... niniejszym artykule nie będziemy się zajmować. Art. 29a ust. 7 pkt 1 ustawy o VAT jako rabat traktuje obniżkę ceny z tytułu wcześniejszej zapłaty. Z kolei ust. 19 ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura VAT, faktury VAT, VAT naliczony, VAT należny

poprzednia  

1 ... 10 ... 2i"> licz30czenie-VA tkowy zajął następuj t60icz6iczeniia  

/>br>>br> cl 2i">

ął naskursy-walut">kursy walutum Webmastera ął naskoszdark obowią">koszdaem obowiąum Webmastera ął naskoszdarut10k. da/106uslodu">koszdaeut10k. da 106usloduum Webmastera ął naskoszdarut10k. da/106uslodow">koszdaeut10k. da 106uslodzory dokumentra ął nas106uslodark obowią">106uslodaem obowiąum Webmastera ął naspa.pl/10od-ption vpa.pl/1a spptionum Webmastera ął naspa.pl/10doslodown vpa.pl/1adoslodownum Webmastera ął nas"mt1l> ..sc-iałalnośa">"mt10"> ... ćziałalnośrum Webmastera ął następuj ark obowią">tępuj aem obowiąum Webmastera ął nasca-w">VATVAT ął nas.pl/grafika2/opod"> oego-z Webmastera ął nastkw-po6">tkz">V6um Webmastera ął naspa.pl/10pod">pa.pl/1aego-z Webmastera ął nastkw-po5">tkz">V5um Webmastera ął nasca-w">Vezsp="egoz">VAT ął naspa.pl/10doslodown0od-e-fak rzecz os vpa.pl/1adoslodowna spży na rzecz osum Webmastera ął nas.pl/grafika">y: ął nass="ynenie- "> ="ynenieem obowirum Webmastera ął naskomplikowany-obowiazpod"> omplikowany obowiązego-z Webmastera ął nasszedaz-stali-odliczeni"> daż stali: odliczeniwoją stronę
w300go-tgo-scright_columnlass="w660 fl">colassx-news-list b0"> ął na#tgo-sc ($("a-tbdef-$("a.artext" name-ntentl }); $("a.>Artykuły-z Webmastera ął na#tgo-sc ($("a-tbdef-ps łninamext" name-ntentl }); $("a.>KdatktFirmy zlikwidowane 2i"> r; $("a.article_t. 19 ... atkowai-budowlci tku-VAT-2014,Wz">V7 rła wka2">

Odwrotne obegoz">jaką stabudowlciie-VAebmasterader-top"pg-4 la10">2i"> r; $("a.article_t. 19 ... 2i"> r; $("a.article_t. 19 ... V7orte6-towarow,Sk1l>em obowirz">VATV7ie-VAebmasterader-top"pg-4 la10">2i"> r; $("a.article_t. 19 ... V6um WAebmasterader-top"pg-4 la10">2i"> r; $("a.article_t. 19 ... 2i"> r; $("a.article_t. 19 ... 2i"> r; $("a.article_t. 19 ... .e V7 rłmytupptio tekrt10"a z kz za> .e < tępuj . dazeniwoj kwidowane
 • ..sc-iałalnośanw-m zk. duekl82acja-VAT> cl-.prablue4,1,68,1.html"> ..sc-iałalnośa/Jakzn lozec-"mt1l> ..sc-iałalnośanw-m zk. du-151301-50x3332221-150x100crJwszy. otryćz"mt10"> ... ćziałalnośąu po zk. du? atku VAT r"> rastwerk0"att[© apops - Fku VAT Jwszy. otryćz"mt10"> ... ćziałalnośąu po zk. du? atku VAT r"> rastwerk0"att[© apops - Fxt" nameeGosp Jwszy. otryćz"mt10"> ... ćziałalnośąu po zk. du? a2014 ażne adresy
 • V7orte6-towarow> cl-blackw,Sk1l>em obowirz">VATV7ie-VAebmasterago-logo-2 fl">acdiv ran -nas-cybersiębtepcazek12acja-VAT> cl-blackw,-po7: ">jcOkreraT<ąunas cybersiębtępca?ie-VAebmasterago-logo-2 fl">awakenier">V7ort39-towarow> cl-blackw,10 najgoręts6usl tre_paniupa.tóTV7ie-VAebmasterago-logo-2 fl"> .css"nofollow_t. 19 ...
 • rss014 a/li> eh2Fotolia.com]" cltab cla>
 • Eksperciy//www.porady.ewoj kwh2/a> >
 • #1 Fotolia.; if ($("a.gy//wnt = $("a.egliczeni a> #2 Fotolia.; if ($("a.ggliczeni a> #3 Fotolia.; if ($("a.ggliczeni ie-Vodpa>Narzędzia

 • WIa>
>	-big
 • -big">
 • 201
 • e[&cDmt10
 • -big">
 • WIa>
>	-big
 • -big">
 • VAT
 • e[&cDmt10
 • -big">
 • -Rartur="htngospodarka.pl/">[&cRartu ="htn alt="WIa> > -big">
 • [&cRartu ="htn="WIĘCEJ"h3> -big">
 • aczas-ącsnien-ara-odaowarow,Pra ... sczaso spełnien a > Odwra="WIĘn> 201 mb25 colassx-go-scssx-aart-paginator"div cxtw,REKLAMAĘCEJ"ass="ad750">
 • colassx-newh2Fotolia.com]" cltab cv>
 • a2260-pk zek-1-towarow> bldef14 lh150st-border68,1.html"> a2260-pk -187165abywce-133617-150x100croment.P500[&cem aolidenie, wsparcie.. s2260t. 2.rzez nabywment.P500[&cem aolidenie, wsparcie.. s2260t. 2. Fotolia.com]" class="ewidth="100zg/Ia> >wment.P500[&cem aolidenie, wsparcie.. s2260t. 2.ĘCEJ"
 • >Fedszym spuni za kigi z gazuĘCEJ"
 • bldef14 lh150st-border68,1.html"> >EUR/USD[&c"mtśgdecyzjo obem e(donnie ECB ĘCEJ"
 • bldef14 lh150st-border68,1.html"> >Hyundai i40 Wagon 1.7 CRDI 7DCT poemiumĘCEJ"
 • a poj">aW i-dlolarotne-83-towarow> bldef14 lh150st-border68,1.html"> /Decyzja-admin cla.plj">a poj">aW i-dlolarot-18714AT-2014-132221-150x100crDecyzja admin cla.plj"> pój">gan peła wfisktne obciążDecyzja admin cla.plj"> pój">gan peła wfisktneatku VAT Andrey P pksym Yemelyanov - Fotolia.com]" class="ewidth="100zg/Ia> >Decyzja admin cla.plj"> pój">gan peła wfisktneĘCEJ" /ul> cript>
 • colassx-newh2Fotolia.com]" cltab c a>
 • zędzia

 • Kddeks karny-z Webmastera
 • O="ynenieem obowirum Webmastera
 • Pokku gdzać pre="WIĘCEJ" /> />colassx-news-list b0">
 • KALKULATORY zlikwidowanezędzia

 • zędzia

  ews-ego-top-menu">
 • P"zepuj ik walutum Webmastera
 • Pokku gdzać pre="WIĘCEJ" /> />colassx-newh2Fotolia.com]" cltab#2stp-menu">
 • Beze za peiwzo- wypełniani obiżka.arzy. >br> TemWyszukaj iadcbie06towi.prmostrong>Temia sterabel>Szukapeisłirumrabel>er6nput namżkezekJava" cxtwFotolia.com]input"/Ia>a  

  Casst pbo0argenput kJava"submitwFotolia.com]submitwFvaluabywZUKA" alt="CEJ" iżknews-list b0">
 • ? W-wzo--Curriculum-Vitae,56,0ja-VAT,Wzo- CVy dokumentra
 • ..sc-iałalnośa/2,P obowia-Ksiega-mt1uslodowwi-RozslodowwPKPiR,447owarow,PKPiRwoją stronę
 • a>
  ad-sks="newss="ad750">