eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › rozliczanie kosztów w czasie
 • Rozliczanie kosztów pośrednich w CIT

  Rozliczanie kosztów pośrednich w CIT

  ... pośrednie, które zamykają się w obrębie jednego roku podatkowego, powinny być potrącone w jednym czasie - dacie ich poniesienia. Inaczej jest w przypadku kosztów pośrednich przekraczających rok podatkowy. Tutaj koszt jest rozliczany w czasie - potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 11.09.2017 r. nr ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura VAT, korekta faktury, koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu
 • To przepisy a nie spółka decyduje o rozliczeniu kosztów wynagrodzeń

  To przepisy a nie spółka decyduje o rozliczeniu kosztów wynagrodzeń

  ... kosztów bezpośrednich kluczowe jest zachowanie zasady współmierności, tj. ujęcie kosztów dla celów podatkowych w okresie, w którym rozpoznano przychód. W odniesieniu natomiast do kosztów ... przewidział odmienne reguły ujęcia w odniesieniu do niektórych grup kosztów, w szczególności kosztów wynagrodzeń oraz składek ZUS płatnika, które polegają zarówno ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, koszty pracownicze
 • Wydatki na CSR można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu

  Wydatki na CSR można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu

  ... i będzie wspierać różnego rodzaju wydarzenia kulturalne i artystyczne. Pytanie, jakie zadała spółka, dotyczyło możliwości potraktowania wydatków na programy CSR jako kosztów uzyskania przychodów. CSR wpływa na przychody Izba Skarbowa w Katowicach w wykładni z 4 kwietnia 2016 r. (IBPB-1-3/4510-259/16/TS) przyznała rację wnioskodawcom. Jako że ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, koszty pośrednie, rozliczanie kosztów w czasie
 • Księgowanie kosztów bezpośrednich po kilku latach?

  Księgowanie kosztów bezpośrednich po kilku latach?

  ... do tego, w którym nastąpił przychód, ustawodawca nie ograniczył bezpośrednio do roku, w którym powstał przychód. Przepis ten zawiera otwartą formułę rozliczenia kosztów bezpośrednich w czasie, to jest w tym roku podatkowym następnym, w którym został poniesiony i udokumentowany koszt bezpośredni. Gdyby ustawodawca uznał za stosowne, aby w trybie ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura VAT, korekta faktury, koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu
 • Zwrot wynagrodzenia = wsteczna korekta kosztów podatkowych?

  Zwrot wynagrodzenia = wsteczna korekta kosztów podatkowych?

  ... odniesiona do momentu, w którym koszt ten został potrącony (należy dokonać korekty kosztów wstecz). Podsumowując, Spółka winna dokonać korekty kosztów uzyskania przychodów w okresie którego dotyczą zwroty nienależnego wynagrodzenia, zaliczonego uprzednio do kosztów uzyskania przychodów, tj. odpowiednio w latach 2011, 2012, 2013. (…)” Pełną treść ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, koszty pracownicze
 • Podatek dochodowy: wynagrodzenie pracownika w koszty bezpośrednie

  Podatek dochodowy: wynagrodzenie pracownika w koszty bezpośrednie

  ... Dla ustalenia momentu zaliczenia wydatków w ciężar kosztów uzyskania przychodów, podatnik powinien rozpoznać rodzaj powiązania kosztów z przychodami. Koszty podatkowe na gruncie ... kosztów bez względu na charakter (powiązanie) kosztów z przychodami. Oznacza to, że pracodawca, który terminowo wypłaca ww. należności może je zaliczyć do kosztów ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, koszty pracownicze
 • Bezpośrednie koszty uzyskania przychodu w podatku dochodowym

  Bezpośrednie koszty uzyskania przychodu w podatku dochodowym

  ... pośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami. Moment ujęcia w rachunku podatkowym kosztów bezpośrednio związanych z przychodami został jednakże uregulowany dosyć lakonicznie ... za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty. W zakresie bezpośrednich kosztów uzyskania przychodu z kolei ustawodawca wskazuje, że koszty te poniesione w ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura VAT, korekta faktury, koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu
 • Rozliczenie kosztów bezpośrednich w podatku dochodowym

  Rozliczenie kosztów bezpośrednich w podatku dochodowym

  ... zaliczenia kosztów bezpośrednio związanych z przychodami roku 2008 do kosztów roku 2010, gdyż wyraźnie wskazano w nim na możliwość zaliczenia w koszty jedynie roku następnego. Należy również podkreślić, że przepis art. 15 ust. 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie stanowi o zasadach potrącalności kosztów w czasie i nie ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura VAT, korekta faktury, koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu
 • Księgi rachunkowe: ubezpieczenie auta w kosztach firmy

  Księgi rachunkowe: ubezpieczenie auta w kosztach firmy

  ... wykazania związku poniesionych kosztów z działalnością gospodarczą oraz okoliczności, iż ich poniesienie ma wpływ na wysokość osiągniętych przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, zwłaszcza w sytuacji wystąpienia sporu w tej kwestii. Rozwiązania prawne dotyczące potrącalności kosztów w czasie, pozwalają wyróżnić: • koszty ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, koszty pośrednie, rozliczanie kosztów w czasie
 • Podatek dochodowy: dzień poniesienia kosztu

  Podatek dochodowy: dzień poniesienia kosztu

  ... więc dla celów bilansowych wydatki (tu: remontowe) rozliczane są w czasie, to w taki sam sposób powinny być one ujmowane w kosztach uzyskania ... SA/Po 529/12; wyrok NSA z dnia 20 lipca 2012 r., II FSK 2406/12; A. Mariański, Rozliczanie kosztów podatkowych - według przepisów prawa podatkowego czy bilansowego, Przegląd Podatkowy 2011, nr 8, s.22 i ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, koszty pośrednie, rozliczanie kosztów w czasie

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

REKLAMA

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.