eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › równoważny system czasu pracy
 • Jak określić czas pracy i wynagrodzenie pracownika mobilnego?

  Jak określić czas pracy i wynagrodzenie pracownika mobilnego?

  09:32 29.11.2018

  ... czasu, decyduje o godzinie rozpoczęcia świadczenia pracy. Godziny rozpoczęcia czasu pracy mogą być różne w dniach, które zgodnie z rozkładem czasu pracy są dla pracowników dniami pracy. Pracodawca może zatem wyznaczyć czas-okres, w którym pracownik ma rozpocząć pracę. Rozkład ruchomego czasu pracy może obowiązywać niezależnie od systemu czasu pracy ... WIĘCEJ

  Tematy: czas pracy, czas pracy pracownika, zadaniowy czas pracy, równoważny system czasu pracy
 • Urlop dodatkowy - służba więzienna

  Urlop dodatkowy - służba więzienna

  10:04 17.11.2018 PORADA

  Jestem funkcjonariuszem służby więziennej. Jak należy rozliczać urlop dodatkowy tj. 5 dni w roku - dla funkcjonariusza pełniącego służbę w stałym wypełnianiu zadań w zakresie bezpośredniej ochrony i opieki nad osadzonymi w oddziale dla osadzonych stwarzających poważne zagrożenie ... WIĘCEJ

  Tematy: urlop dodatkowy, prawo do urlopu, służba więzienna, podstawa wymiaru urlopu
 • Przerwa w systemie równoważnym

  Przerwa w systemie równoważnym

  16:48 15.08.2018 PORADA

  Witam, w mojej pracy, kiedy przychodzę na tzw. dwunastkę do pracy, to według panujących zasad w firmie przysługuje mi godzinna przerwa lecz nie jest ona wliczana do mojego czasu pracy, czyli np. na liście obecności wpisuję, że jestem od 10 do 14. Następnie od 15 do 22, co łącznie ... WIĘCEJ

  Tematy: równoważny system czasu pracy, przerwa w pracy, czas pracy, godziny pracy
 • Równoważny czas pracy, a dzień wolny

  Równoważny czas pracy, a dzień wolny

  15:26 09.08.2018 PORADA

  Dzień dobry, jestem zatrudniona na umowę o pracę na czas określony, jako pracownik outsourcingowy. Obowiązuje równoważny czas pracy - harmonogram jest ustalany indywidualnie, godziny nadliczbowe są odbierano albo jako dzień wolny (wpisany wcześniej w harmonogram miesiąca) albo jako ... WIĘCEJ

  Tematy: outsourcing, równoważny system czasu pracy, godziny nadliczbowe, nadgodziny
 • Jak policzyć wynagrodzenie za przepracowane godziny?

  Jak policzyć wynagrodzenie za przepracowane godziny?

  10:16 27.02.2018 PORADA

  Pracuję w systemie równoważnym na pełnym etacie. Wymiar czasu pracy to 7 godzin, 35 min. dziennie, okres rozliczeniowy 2 miesiące. W styczniu przepracowałam 188 godzin, czyli więcej niż norma do przepracowania na ten miesiąc. Czy pracodawca powinien mi wypłacić wynagrodzenie w styczniu ... WIĘCEJ

  Tematy: równoważny system czasu pracy, praca na pełny etat, okres rozliczeniowy, wynagrodzenie dla pracownika
 • Wynagrodzenie za dodatkowo przepracowane godziny

  Wynagrodzenie za dodatkowo przepracowane godziny

  22:32 08.02.2018 PORADA

  1.    Jestem zatrudniona w równoważnym systemie czasu pracy z trzymiesięcznym okresem rozliczeniowym. Dobowa i tygodniowa norma czasu pracy wynosi przeciętnie 7 godz. 35 min. i 37 godz. 55 min. 2.    Otrzymuję wynagrodzenie miesięczne, niezależne od ilości godzin ... WIĘCEJ

  Tematy: nadgodziny, godziny nadliczbowe, wynagrodzenie dla pracownika, zaległe wynagrodzenie
 • Zmiana w regulaminie czasu pracy na "przeciętnie"

  Zmiana w regulaminie czasu pracy na "przeciętnie"

  10:41 20.09.2017 PORADA

  Pracodawca aneksem do umowy planuje zmienić dotychczasowy równoważny czas pracy (40 godz. tygodniowo) na "przeciętnie 40 godz. w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy w 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym". Czy taka zmiana jest zgodna z prawem? Obawiam się, że podpisanie takiego aneksu ... WIĘCEJ

  Tematy: wymiar czasu pracy, zwiększony wymiar czasu pracy, równoważny system czasu pracy, aneks do umowy o pracę
 • Jak ująć zwolnienie lekarskie w karcie ewidencji czasu pracy?

  Jak ująć zwolnienie lekarskie w karcie ewidencji czasu pracy?

  12:36 13.09.2017 PORADA

  W naszej firmie obowiązuje równoważny system czasu pracy. Pracownik miał wolny poniedziałek w zamian za pracę w sobotę. W czwartek natomiast poszedł na 3-tygodniowe zwolnienie lekarskie. Jak w karcie ewidencji czasu pracy należy wypełnić rubrykę dotyczącą soboty, w którą miał ... WIĘCEJ

  Tematy: czas pracy, godziny pracy, zwolnienie lekarskie, ewidencja czasu pracy
 • Jak obliczyć nadgodziny w systemie równoważnym?

  Jak obliczyć nadgodziny w systemie równoważnym?

  18:44 13.12.2016 PORADA

  Witam, pracuję w firmie w systemie równoważnym 12/12. Okres rozliczeniowy 3 m-c. W październiku przepracowałem 228 godzin (limit 184 godz.). W listopadzie byłem na zwolnieniu lekarskim 16 dni x 8 godzin = 128 godz. (limit 152 godziny). W grudniu przepracowałem 324 godziny (limit 152 ... WIĘCEJ

  Tematy: nadgodziny, godziny nadliczbowe, wynagrodzenie za nadgodziny, praca w godzinach nadliczbowych
 • Praca w warunkach szkodliwych dla zdrowia a równoważny czas pracy

  Praca w warunkach szkodliwych dla zdrowia a równoważny czas pracy

  11:51 21.01.2016 PORADA

  Witam, pracuję na stanowisku asystentki stomatologicznej, na którym pracownicy są narażeni na wpływ czynników biologicznych (bakterie, wirusy, grzyby, tkanki ludzkie). Pracodawca ostatnio wprowadził równoważny czas pracy i jednego dnia muszę pracować 12 godzin, innego mniej, tak aby w ... WIĘCEJ

  Tematy: asystentka stomatologiczna, równoważny system czasu pracy, warunki pracy, okres rozliczeniowy
 • Wynagrodzenie za nadgodziny

  Wynagrodzenie za nadgodziny

  08:40 20.11.2015 PORADA

  Witam, proszę o pomoc, jak należy wyliczać wynagrodzenie za nadgodziny i dodatek z przekroczeń dobowych w systemie równoważnym w 3 miesięcznym okresie rozliczeniowym? Czy w danym miesiącu, w którym doszło do nadgodzin należy przyjmować faktycznie przepracowane godziny czy ... WIĘCEJ

  Tematy: nadgodziny, godziny nadliczbowe, wynagrodzenie dla pracownika, rozliczenie nadgodzin
 • Projekt zmian KP: ruchomy czas pracy i dłuższy okres rozliczeniowy

  Projekt zmian KP: ruchomy czas pracy i dłuższy okres rozliczeniowy

  13:25 22.01.2013

  ... do nich system równoważnego czasu pracy, o którym mowa w art. 137 KP, czyli z możliwością przedłużenia dobowego czasu pracy do 24 godzin). umożliwienie przedłużania okresu rozliczeniowego czasu pracy powyżej 4 miesięcy – do maksymalnie 12 miesięcy Projekt zakłada, że dopuszczalne będzie przedłużanie okresów rozliczeniowych czasu pracy z 4 miesięcy ... WIĘCEJ

  Tematy: czas pracy, system czasu pracy, równoważny system czasu pracy, ruchomy czas pracy
 • Czas pracy: zawsze 5-dniowy tydzień

  Czas pracy: zawsze 5-dniowy tydzień

  13:02 05.12.2011

  ... stosowania innego niż podstawowy system czasu pracy. Praca powyżej 8 godzin - konieczny będzie system równoważny Jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją, pracodawca może zatrudniać pracowników w systemie równoważnego czasu pracy. W systemie tym dopuszczalne jest przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż ... WIĘCEJ

  Tematy: czas pracy, rozkłady czasu pracy, czas pracy pracownika, system zmianowy
 • Zmiana harmonogramu w równoważnym czasie pracy

  Zmiana harmonogramu w równoważnym czasie pracy

  12:02 03.11.2011

  ... równoważnego systemu czasu pracy. I jeszcze jedno - przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy nie zmienia normy czasu pracy! Dopuszczalność wydłużenia dobowej normy czasu pracy pracowników nawet do 12 godzin w ramach systemu równoważnego czasu pracy nie powoduje zmiany wartości obowiązującej ich dobowej normy czasu pracy. Pracownika nadal ... WIĘCEJ

  Tematy: harmonogram czasu pracy, czas pracy, równoważny system czasu pracy, równoważny czas pracy
 • Praca w warunkach uciążliwych w systemie równoważnym

  Praca w warunkach uciążliwych w systemie równoważnym

  13:42 15.06.2011

  ... wprowadza ograniczenie normy czasu pracy dla takich pracowników. Czy zatem można ustalić czas pracy zgodnie z zasadami zaproponowanymi przez pracowników? Odpowiedź: Tak, w odniesieniu do pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia możesz zastosować równoważny system czasu pracy. Powszechnie obowiązujące ... WIĘCEJ

  Tematy: praca w warunkach uciążliwych, czas pracy, praca w szczególnych warunkach, równoważny system czasu pracy
 • Harmonogram czasu pracy - błędy

  Harmonogram czasu pracy - błędy

  13:22 23.03.2011

  ... będzie pracą w godzinach nadliczbowych, a tej, co do zasady, nie wolno planować. Równoważny system czasu pracy wprowadza się w układzie zbiorowym lub w regulaminie pracy, a jeśli pracodawca zatrudnia mniej niż 20 pracowników i nie musi mieć regulaminu pracy - w obwieszczeniu. Błąd 2? pracująca niedziela? Tak, ale nie co tydzień! Zasadniczo praca ... WIĘCEJ

  Tematy: czas pracy, czas pracy pracownika, harmonogram czasu pracy, rozliczanie czasu pracy
 • Praca w systemie równoważnym a karmienie piersią

  Praca w systemie równoważnym a karmienie piersią

  13:32 15.09.2010

  ... nie uzyska zgody pracownicy zatrudnionej w systemie równoważnego czasu pracy i opiekującej się małym dzieckiem na wykonywanie pracy w przedłużonym dobowym wymiarze, obowiązany będzie zmniejszyć wymiar jej czasu pracy do 8 godzin dziennie. W przypadku zmniejszenia z tego powodu wymiaru czasu pracy pracownica zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas ... WIĘCEJ

  Tematy: równoważny system czasu pracy, równoważny czas pracy, przerwa na karmienie piersią, przerwy na karmienie
 • Przedłużany czas pracy a system równoważny

  Przedłużany czas pracy a system równoważny

  13:39 20.04.2010

  ... czasu wolnego od pracy. Pracy w godzinach nadliczbowych pracodawca nie może jednak planować, może ją polecać jedynie w jednostkowych, szczególnych przypadkach. Jeżeli zatem powstaje konieczność dłuższego zatrudniania pracownika w wyższym niż w wyżej wskazanym wymiarze czasu pracy, pracodawca powinien wprowadzić równoważny system czasu pracy ... WIĘCEJ

  Tematy: czas pracy pracownika, dobowy czas pracy, system czasu pracy, równoważny system czasu pracy
 • Równoważny czas pracy a prywatne wyjście

  Równoważny czas pracy a prywatne wyjście

  09:44 01.12.2009

  ... systemie czasu pracy będzie mógł odpracować prywatne wyjście z pracy w dniu wolnym od pracy. 1. Można przyjść do pracy w dniu wolnym… Odpracowanie przez pracownika zwolnienia z części dnia pracy jest możliwe tylko pod warunkiem, iż nie narusza dobowej oraz średniotygodniowej normy czasu pracy oraz zasady przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy ... WIĘCEJ

  Tematy: czas pracy, systemy i rozkłady czasu pracy, rozliczanie czasu pracy, równoważny system czasu pracy
 • Dla kogo równoważny czas pracy?

  Dla kogo równoważny czas pracy?

  12:28 01.03.2009

  Czasu pracy pewnych kategorii pracowników nie można regulować sztywnymi dobowymi i tygodniowymi normami. Wynika to przede wszystkim ze specyficznego charakteru danej pracy. Przepisy art. 135 - 137 k.p. oraz 143 i 144 k.p. umożliwiają pracodawcom wprowadzenie, po spełnieniu przesłanek określonych w kodeksie, szczególnego rodzaju czasu pracy, ... WIĘCEJ

  Tematy: czas pracy, równoważny system czasu pracy, harmonogram pracy, normy i ogólny wymiar czasu pracy

 

1 2 3

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: