eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › rolnik ryczałtowy
 • Korekta faktury VAT

  Korekta faktury VAT

  15:57 29.01.2018 PORADA

  Dzień dobry, we wrześniu 2017 będąc jeszcze rolnikiem ryczałtowym zapłaciłem zaliczkę na zakup maszyny w wysokości 10 tys. zł brutto, otrzymałem na to fakturę. W październiku 2017 przeszedłem na VAT. W grudniu 2017 musiałem zrezygnować z zakupu i dostałem zwrot zaliczki ... WIĘCEJ

  Tematy: rolnik, rolnik ryczałtowy, kupno maszyn, zaliczka
 • Rolnik ryczałtowy i własna działalność gospodarcza: jedna kasa fiskalna

  Rolnik ryczałtowy i własna działalność gospodarcza: jedna kasa fiskalna

  12:42 15.01.2018

  ... na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy. Należy również wskazać, że na podstawie art. 117 ustawy o podatku od towarów i usług, rolnik ryczałtowy w zakresie prowadzonej działalności rolniczej dostarczający produkty rolne jest zwolniony z obowiązku: 1. wystawiania faktur; 2. prowadzenia ewidencji dostaw i nabyć towarów i usług; 3. składania ... WIĘCEJ

  Tematy: kasa fiskalna, zwolnienie z ewidencjonowania na kasie fiskalnej, ewidencja sprzedaży, ewidencja księgowa
 • Firma i gospodarstwo rolne: faktury, ewidencje i deklaracje VAT

  Firma i gospodarstwo rolne: faktury, ewidencje i deklaracje VAT

  13:33 03.01.2018

  Podatnik nie może wystawiać faktur samemu sobie - z prowadzonego gospodarstwa rolnego do prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej bądź odwrotnie. Jeżeli takie wystawił, może je anulować. Musi też dokonać odpowiednich korekt deklaracji VAT - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 02.08.2018 r. ... WIĘCEJ

  Tematy: rolnik ryczałtowy, VAT w rolnictwie, działalność rolnicza, produkty rolne
 • Moment wystawienia paragonu

  Moment wystawienia paragonu

  10:25 15.11.2017 PORADA

  Witam, prowadzę działalność w zakresie dostarczenia towaru do rolnika ryczałtowego. Kierowca dostarczając towar do rolnika wystawia dokument wz. Pytanie moje jest takie: kiedy kierowca ma obowiązek wydrukowania paragonu fiskalnego? Zdarzają się sytuacje, że kierowca w danym momencie ... WIĘCEJ

  Tematy: paragon fiskalny, działalność gospodarcza, rolnik ryczałtowy, dostawa towaru
 • Sprzedaż nasion roślin polnych - forma opodatkowania

  Sprzedaż nasion roślin polnych - forma opodatkowania

  16:16 05.11.2017 PORADA

  Witam, zajmuję się zbiorem nasion roślin łąkowych dziko rosnących. Nie posiadam ziemi. Jak mam się rozliczyć przy sprzedaży tych nasion do firm nasiennych, pośredników? Czy jak rolnik ryczałtowy? Czy jeszcze inaczej? Rozumiem, że podatku PIT od tego nie płacę (podobnie jak od ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek VAT, rolnik ryczałtowy, ryczałt ewidencjonowany, forma opodatkowania
 • Rolnik ryczałtowy - umowa

  Rolnik ryczałtowy - umowa

  18:19 11.09.2017 PORADA

  Witam, kupuję od rolników ryczałtowych warzywa i owoce. Do tej pory wystawiałam na zakup towarów od nich dowody wewnętrzne, ponieważ nie jestem na VAT i nie mogę wystawiać faktury RR. Wyczytałam, że muszę mieć umowę na każdy zakupiony produkt od rolnika. Umowę między mną a ... WIĘCEJ

  Tematy: rolnik ryczałtowy, rolnik, kupno towaru, dowód wewnętrzny
 • Odliczenie VAT z faktury VAT RR ze spóźnioną zapłatą

  Odliczenie VAT z faktury VAT RR ze spóźnioną zapłatą

  13:20 08.08.2017

  ... dokonana zapłaty za produkty rolne na rachunek bankowy nie później niż 14. dnia, licząc od dnia zakupu, z wyjątkiem przypadku, gdy rolnik zawarł umowę z podmiotem nabywającym produkty rolne określającą dłuższy termin płatności. Czy zatem opóźnienie w płatności oraz brak stosownej umowy o wydłużeniu terminu ... WIĘCEJ

  Tematy: VAT naliczony, odliczenie VAT, faktura VAT, faktura VAT RR
 • Rolnik ryczałtowy nie musi mieć gospodarstwa rolnego

  Rolnik ryczałtowy nie musi mieć gospodarstwa rolnego

  12:57 24.03.2017

  ... koniecznym jest, aby rolnik ryczałtowy dokonywał dostawy produktów rolnych z własnej działalności rolniczej lub świadczył usługi rolnicze korzystając ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust 1 pkt 3. Warunkiem korzystania ze zwolnienia jest prowadzenie tylko działalności jako rolnik ryczałtowy, czyli dokonywanie dostawy ... WIĘCEJ

  Tematy: rolnik ryczałtowy, VAT w rolnictwie, działalność rolnicza, produkty rolne
 • Rejestr sprzedaży VAT

  Rejestr sprzedaży VAT

  16:19 01.03.2017 PORADA

  Witam serdecznie, mam wątpliwości odnośnie prowadzenia ewidencji sprzedaży. Mianowicie, firma prowadzi sklep z artykułami rolnymi, w związku z tym większość klientów to rolnicy. Część na VAT, część na ryczałcie. Firma do tej pory do każdej wystawianej faktury drukowała ... WIĘCEJ

  Tematy: ewidencja sprzedaży, ewidencja księgowa, rejestry VAT, podatek VAT
 • Działalność rolnicza niebędąca działem specjalnej produkcji rolnej, a podatek od towarów i usług

  Działalność rolnicza niebędąca działem specjalnej produkcji rolnej, a podatek od towarów i usług

  21:44 26.02.2017 PORADA

  Dzień dobry, chciałbym rozpocząć hodowlę zwierząt nie należących do działu specjalnej produkcji rolnej, ale należących do działalności rolniczej (min. materiał nieprzewożony, a biologiczny wzrost wynosi ponad dwa miesiące). W przypadku podatku dochodowego powinienem być z niego ... WIĘCEJ

  Tematy: działalność rolnicza, rolnictwo, hodowla zwierząt, podatek VAT
 • Termin płatności na fakturach od rolnika ryczałtowego

  Termin płatności na fakturach od rolnika ryczałtowego

  11:32 27.01.2017 PORADA

  1. Czy wystawiając fakturę rolnikowi ryczałtowemu zgodnie z przepisami termin płatności musi być 14 dni, czy np. mogę ją wystawić z terminem 5 dni lub innym krótszym niż 14 dni? 2. Czy czytelny podpis na fakturze rr musi być w postaci: imie i nazwisko czy wystarczy samo nazwisko ... WIĘCEJ

  Tematy: wystawienie faktury, zasady wystawiania faktur, faktura rr, ewidencja księgowa
 • Rolnik ryczałtowy a handel zwierzętami

  Rolnik ryczałtowy a handel zwierzętami

  16:59 12.01.2017 PORADA

  Witam, jestem rolnikiem ryczałtowcem. Czasem jak nadaży się okazja i kupuję krowy, byki, cielęta i sprzedaję je z zyskiem. Czy muszę odprowadzić od tego podatek? W jaki sposób mogę to zrobić? Czy muszę zakładać działalność gospodarczą aby przy gospodarstwie nastawionym na chów ... WIĘCEJ

  Tematy: rolnik ryczałtowy, rolnik, skup bydła, chów bydła
 • Apartament nad morzem uprawnia do odliczenia VAT

  Apartament nad morzem uprawnia do odliczenia VAT

  14:00 15.12.2016

  ... od wysokości obrotu jaki osiągany jest z tytułu jej prowadzenia, zaś rolnika korzystającego z tego zwolnienia określa się mianem rolnika ryczałtowego. Jednocześnie rolnik ryczałtowy ma prawo zrezygnować ze zwolnienia i opłacać podatek VAT od sprzedaży produktów rolnych. Z kolei działalność gospodarcza inna niż rolnicza podlega opodatkowaniu ... WIĘCEJ

  Tematy: rolnik ryczałtowy, VAT w rolnictwie, działalność rolnicza, produkty rolne
 • VAT od środków trwałych przekazanych z firmy do gospodarstwa rolnego

  VAT od środków trwałych przekazanych z firmy do gospodarstwa rolnego

  13:57 12.10.2016

  ... nabywców - to czynni podatnicy VAT dokonujący zakupu od tzw. rolnika ryczałtowego, są obowiązani wystawić fakturę VAT RR dokumentującą zawartą transakcję. Rolnik ją jedynie podpisuje oraz przechowuje jeden egzemplarz u siebie. A ponieważ działalność rolnicza jest działalnością gospodarczą w myśl ustawy o VAT, to przedsiębiorca z naszego ... WIĘCEJ

  Tematy: odliczenie podatku VAT, odliczenie VAT, odliczenia podatku VAT, zwolnienie z VAT
 • VAT w rolnictwie przy firmie: status rolnika ryczałtowego

  VAT w rolnictwie przy firmie: status rolnika ryczałtowego

  11:14 18.08.2016

  ... z własnej działalności rolniczej i jako rolnik ryczałtowy będzie mógł korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, określonego w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy. A zatem Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku odprowadzania podatku VAT od dokonywanej sprzedaży. Jednocześnie, Wnioskodawca jako rolnik ryczałtowy, na podstawie art. 117 ustawy ... WIĘCEJ

  Tematy: rolnik ryczałtowy, VAT w rolnictwie, działalność rolnicza, produkty rolne
 • Zakup kamienia od rolnika

  Zakup kamienia od rolnika

  16:59 01.08.2016 PORADA

  Prowadzę kamieniarstwo, chcę kupić kamień polny od rolnika ryczałtowego na potrzeby działalności, konkretnie do ułożenia kostki. Czy mam wystawić fakturę VAT RR, czy jakiś inny dokument, aby wpisać w księgę przychodów i rozchodów jako koszt? Co z podatkiem VAT od tej transakcji ... WIĘCEJ

  Tematy: rolnik ryczałtowy, kamieniarstwo, faktura VAT RR, zasady wystawiania faktur
 • Czy mogę zastosować stawkę zw na sprzedaż auta?

  Czy mogę zastosować stawkę zw na sprzedaż auta?

  18:41 29.04.2016 PORADA

  Nabyłem auto ciężąrowe w 2008 roku kiedy byłem rolnikiem ryczałtowym. W grudniu 2011 roku zrezygnowałem z bycia rolnikiem ryczałtowym i przeszedłem na VAT. W czerwcu 2012 nabyłem samochód ciężarowy. Obecnie chcę sprzedać auto zakupine w 2008 roku. Nadmieniam, że auto to nie ... WIĘCEJ

  Tematy: samochód ciężarowy, kupno samochodu, rolnik ryczałtowy, przejście na VAT
 • Odliczenie podatku VAT po utracie/rezygnacji ze zwolnienia

  Odliczenie podatku VAT po utracie/rezygnacji ze zwolnienia

  13:33 02.03.2016

  Podatnik, który rezygnuje bądź traci status podatnika zwolnionego z VAT (tyczy się to także rolników ryczałtowych) z reguły posiada towary, które zakupił przed tym zdarzeniem, a które zostaną wykorzystane już do działalności opodatkowanej. Rodzi się w związku z tym pytanie, czy w takiej sytuacji możliwe jest odzyskanie podatku naliczonego od ich ... WIĘCEJ

  Tematy: rolnik ryczałtowy, VAT w rolnictwie, działalność rolnicza, produkty rolne
 • Usługi rolnicze w VAT to także działalność rolnicza

  Usługi rolnicze w VAT to także działalność rolnicza

  13:36 14.10.2015

  Działalność rolnicza na gruncie podatku od towarów i usług jest traktowana w sposób szczególny. Z jednej strony stanowi ona działalność gospodarczą w myśl tej ustawy, z drugiej zaś daje szczególne zwolnienie i dodatkowe preferencje rolnikom. Również sposób zgłoszenia takiej działalności do VAT jest szczególny. Art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT ... WIĘCEJ

  Tematy: rolnik ryczałtowy, VAT w rolnictwie, działalność rolnicza, produkty rolne
 • Fundusz promocji rolnictwa a odliczenie VAT z faktury VAT RR

  Fundusz promocji rolnictwa a odliczenie VAT z faktury VAT RR

  13:50 10.06.2015

  ... dostawcy za sprzedane płody rolne zostaje pomniejszona o wartość takiej opłaty. Rodzi się w związku z tym pytanie, czy w przypadku, gdy dostawcą był rolnik ryczałtowy, zaś transakcja sprzedaży płodów rolnych została udokumentowana fakturą VAT RR, przekazanie mu na konto bankowe wartości tej faktury pomniejszonej o pobraną ... WIĘCEJ

  Tematy: VAT naliczony, odliczenie VAT, faktura VAT, faktura VAT RR

 

1 2 ... 6

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: