eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › rodzaje bezrobocia
 • Bezrobocie strukturalne

  Bezrobocie strukturalne

  15:29 24.11.2014

  Bezrobocie o charakterze trwałym, będące wynikiem rozbieżności między potrzebami rynku a kwalifikacjami i wykształceniem pracowników. Jest konsekwencją zmian technologicznych, poprzez które praca ludzi staje się zbyteczna, kurczenia pewnych dziedzin produkcji, likwidacji zakładów pracy w danej lokalizacji czy niedostosowania systemu edukacji do ... WIĘCEJ

  Tematy: bezrobocie strukturalne, bezrobocie, rodzaje bezrobocia, typy bezrobocia
 • Bezrobocie sezonowe

  Bezrobocie sezonowe

  15:27 24.11.2014

  ... w branżach takich jak budownictwo czy turystyka. Z reguły bezrobocie sezonowe nasila się zimą, a spada w miesiącach wiosenno-letnich. Ze względu na swoją specyfikę bezrobocia tego nie można wyeliminować, możliwe są jedynie próby zwiększenia zatrudnienia w "gorszych" okresach roku.WIĘCEJ

  Tematy: bezrobocie sezonowe, bezrobocie cykliczne, bezrobocie, typy bezrobocia
 • Bezrobocie naturalne

  Bezrobocie naturalne

  15:18 24.11.2014

  ... pracy i stopy znajdowania pracy. W przypadku, gdy obie stopy znajdują się na stałym poziomie, gospodarka automatycznie zmierza do naturalnej stopy bezrobocia. Redukcja bezrobocia naturalnego możliwa jest między innymi poprzez: dostarczanie informacji na temat rynku pracy, skuteczne pośrednictwo pracy, dopasowanie szkoleń i wymagań edukacyjnych do ... WIĘCEJ

  Tematy: bezrobocie naturalne, bezrobocie, rodzaje bezrobocia, typy bezrobocia
 • Bezrobocie frykcyjne

  Bezrobocie frykcyjne

  15:14 24.11.2014

  Bezrobocie będące konsekwencją ruchu zatrudnionych na rynku pracy. Bezrobocie to jest w naturalny sposób wpisane w funkcjonowanie gospodarki i nie powinno się go rozpatrywać jako zjawiska negatywnego – może pełnić pozytywną rolę jako czynnik elastyczności rynku pracy i regulowania płac. Bezrobocie frykcyjne dotyka między innymi: osoby zmieniające ... WIĘCEJ

  Tematy: bezrobocie frykcyjne, bezrobocie, typy bezrobocia, rodzaje bezrobocia
 • Bezrobocie dobrowolne

  Bezrobocie dobrowolne

  15:11 24.11.2014

  ... Typ bezrobocia występujący wówczas, gdy osoba zdolna do pracy dobrowolnie rezygnuje z jej podjęcia przez wzgląd na pewne okoliczności, jak np. wysokość proponowanego ... WIĘCEJ

  Tematy: bezrobocie dobrowolne, bezrobocie, typy bezrobocia, rodzaje bezrobocia
 • Bezrobocie

  Bezrobocie

  15:03 24.11.2014

  ... nie mogą (bądź nie chcą) znaleźć zatrudnienia. Bezrobocie jest zjawiskiem stałym, nie dającym się całkowicie wyeliminować. Jego miarą jest współczynnik bezrobocia, będący stosunkiem liczby osób bezrobotnych do liczby osób aktywnych zawodowo – jest to wielkość zmienna, obrazująca stan gospodarki w danym czasie. Przez ... WIĘCEJ

  Tematy: bezrobocie, osoby bezrobotne, współczynnik bezrobocia, rodzaje bezrobocia


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: