eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › roboty budowlane
 • Ulga mieszkaniowa: ważne kto pożycza pieniądze

  Ulga mieszkaniowa: ważne kto pożycza pieniądze

  10:37 16.01.2019

  ... 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.). W myśl art. 3 pkt 6 Prawa budowlanego – ilekroć w ustawie jest mowa o budowie należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. Zgodnie z art. 3 pkt 7 ww. ustawy – przez roboty budowlane należy ... WIĘCEJ

  Tematy: usługi budowlane, roboty budowlane, instalacja fotowoltaiczna, podatek od nieruchomości
 • Wydatki z tytułu umowy deweloperskiej uprawniają do ulgi mieszkaniowej

  Wydatki z tytułu umowy deweloperskiej uprawniają do ulgi mieszkaniowej

  13:40 13.12.2018

  Dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości podlega 19% opodatkowaniu. Daniny można uniknąć, przeznaczając uzyskane ze sprzedaży środki na własne cele mieszkaniowe, czyli np. na zakup innej nieruchomości, w terminie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiła sprzedaż. Fiskus wymagał jednak, by w terminie tym nastąpiło przeniesienie ... WIĘCEJ

  Tematy: usługi budowlane, roboty budowlane, instalacja fotowoltaiczna, podatek od nieruchomości
 • Zakup działki budowlanej jako inwestycji nie jest celem mieszkaniowym

  Zakup działki budowlanej jako inwestycji nie jest celem mieszkaniowym

  13:52 19.11.2018

  Zakup z pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości gruntu na przyszłe potrzeby mieszkaniowe dzieci podatnika nie mieści się w uldze mieszkaniowej – uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 14.11.2018 r. nr 0115-KDIT2-1.4011.323.2018.2.MN. Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy? W 2016 r. ... WIĘCEJ

  Tematy: usługi budowlane, roboty budowlane, instalacja fotowoltaiczna, podatek od nieruchomości
 • Ulga mieszkaniowa w PIT na budowę domu

  Ulga mieszkaniowa w PIT na budowę domu

  13:14 26.10.2018

  ... . Jeżeli podatnik korzysta z domu jedynie w celach wypoczynkowych, sezonowo, wówczas dom taki uznać należy za letniskowy. Z treści art. 3 pkt 6 ustawy Prawo budowlane wynika, że poprzez sformułowanie „budowa” należy rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. Zatem przez ... WIĘCEJ

  Tematy: usługi budowlane, roboty budowlane, instalacja fotowoltaiczna, podatek od nieruchomości
 • Solidarna odpowiedzialność - czy inwestor musi płacić dwa razy?

  Solidarna odpowiedzialność - czy inwestor musi płacić dwa razy?

  09:15 21.06.2018

  Branża budowlana to jeden z najbardziej zadłużonych sektorów w kraju. Firmy z tego sektora częstokroć borykają się z utrzymaniem płynności finansowej i terminową zapłatą należności. Wpływ na taki obrót spraw ma wiele czynników, w tym m.in. zmieniające się ceny materiałów budowlanych, czy kłopoty, których nastręcza odbiór robót lub roszczenia z ... WIĘCEJ

  Tematy: inwestor, generalny wykonawca, roboty budowlane, podwykonawca robót budowlanych
 • Ulga mieszkaniowa: urzędnik się spóźni a podatnik zapłaci

  Ulga mieszkaniowa: urzędnik się spóźni a podatnik zapłaci

  12:00 11.06.2018

  ... 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073, z późn. zm.). Gruntami pod budowę budynków mieszkalnych są przede wszystkim działki budowlane. Zgodnie z art. 2 pkt 12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przez pojęcie działki budowlanej należy rozumieć nieruchomość gruntową lub działkę gruntu ... WIĘCEJ

  Tematy: usługi budowlane, roboty budowlane, instalacja fotowoltaiczna, podatek od nieruchomości
 • Kiedy inwestor może odmówić odbioru robót budowlanych?

  Kiedy inwestor może odmówić odbioru robót budowlanych?

  12:07 09.05.2018

  ... tyle istotne, że uniemożliwiają użytkowanie. Prawo nakłada na inwestora obowiązek odbioru robót Zgodnie z treścią art. 647 Kodeksu cywilnego, przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania ... WIĘCEJ

  Tematy: roboty budowlane, prawo budowlane, odbiór robót budowlanych, odbiór robót
 • Usługi zduńskie jako budowlane na ryczałcie ewidencjonowanym

  Usługi zduńskie jako budowlane na ryczałcie ewidencjonowanym

  13:47 20.02.2018

  ... roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków, • Dział 42 – budowle i roboty ogólnobudowlane związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej, • Dział 43 – roboty budowlane specjalistyczne. Sekcja F – obiekty budowlane i roboty budowlane – wskazuje zatem, że obejmuje ona: • budynki i pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, • roboty ... WIĘCEJ

  Tematy: pozarolnicza działalność gospodarcza, podatek dochodowy dla rolników, podatek dochodowy, ryczałt ewidencjonowany
 • Układanie kostki brukowej na ryczałcie ewidencjonowanym

  Układanie kostki brukowej na ryczałcie ewidencjonowanym

  08:16 19.02.2018

  ... niezbędne materiały budowlane - jest usługą, która nie jest realizacją projektu inwestycyjnego na własny rachunek, obejmującą przedsięwzięcia finansowe, ... się usługa wykonana przez Wnioskodawcę, sklasyfikowana pod kodem 42.11.20.0 jako „Roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg, ulic i innych dróg dla pojazdów i pieszych oraz ... WIĘCEJ

  Tematy: pozarolnicza działalność gospodarcza, podatek dochodowy dla rolników, podatek dochodowy, ryczałt ewidencjonowany
 • Umowa o roboty budowlane a nowe regulacje dotyczące podwykonawców

  Umowa o roboty budowlane a nowe regulacje dotyczące podwykonawców

  09:24 26.01.2018

  ... 2017 roku), zatem nowa praktyka w zakresie konstruowania umów o roboty budowlane powinna znaleźć zastosowanie już od tej daty. Jak uregulować kwestię podwykonawców w umowie? Strony umowy o roboty budowlane zazwyczaj regulują kwestię podwykonawców w umowie o roboty budowlane, nie pozostawiając tej materii jedynie Kodeksowi cywilnemu. Istnieje przy ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa o roboty budowlane, roboty budowlane, podwykonawcy, prawo budowlane
 • Zatrudnianie na umowę o pracę w zamówieniach publicznych

  Zatrudnianie na umowę o pracę w zamówieniach publicznych

  11:37 11.10.2017 PORADA

  Zamawiający w SIWZ wskazał, że Wykonawca musi zatrudniać na umowę o pracę min. 3 pracowników do robót brukarskich i min. 3 pracowników do robót sanitarnych. Jeżeli wykonawca zamierza powierzyć część robót budowlanych podwykonawcy (np. 40% z zakresu), to obowiązek zatrudnienia ... WIĘCEJ

  Tematy: zamówienia publiczne, prawo zamówień publicznych, wykonawca, podwykonawca
 • Dostawa (usługa) roboty budowlane

  Dostawa (usługa) roboty budowlane

  20:28 10.11.2015 PORADA

  Proszę o wytłumaczenie, czym różnią się te trzy rodzaje zamówień publicznych, ale nie przez podawanie ich reguły z ustawy PZP, którą znam, tylko najlepiej na przykładach, czym się różnią itd. Dziękuję WIĘCEJ

  Tematy: prawo zamówień publicznych, zamówienia publiczne, rodzaje zamówień publicznych, roboty budowlane
 • Nadzór budowy. Co znaczy termin "bezpośredni nadzór"?

  Nadzór budowy. Co znaczy termin "bezpośredni nadzór"?

  15:06 29.10.2015 PORADA

  Witam, jak interpretować art. 5 " Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków." z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie BHP ... WIĘCEJ

  Tematy: BHP, przepisy BHP, obowiązki pracodawcy w zakresie BHP, BHP w firmie
 • Czy w instalacji 24 V żyła żółto-zielona przewodu może być wykorzystana jako żyła robocza?

  Czy w instalacji 24 V żyła żółto-zielona przewodu może być wykorzystana jako żyła robocza?

  19:58 20.02.2014 PORADA

  W piwnicy budynku instalacja 24V, ułożnona przewodem o przekroju 2,5 mm2. Czy inspektor nadzoru (reprezentujący interesy inwestora) może żądać od wykonawcy robót: a). by instalacja była wykonana przewodem 3-żyłowym, jak twierdzi inspektor "w perspektywie czasowej mogą przejść na ... WIĘCEJ

  Tematy: inspektor nadzoru budowlanego, roboty budowlane, instalacja, napięcie
 • Wykonanie fundamentu pod dom mieszkalny a stawka VAT

  Wykonanie fundamentu pod dom mieszkalny a stawka VAT

  14:42 27.12.2013 PORADA

  Otrzymałam od wykonawcy fakturę VAT z 23% stawką. Było to wykonanie robót ziemnych: zdjęcie humusu, wykonanie wykopu pod ławę fundamentową oraz wylanie i zbrojenie ławy fundamentowej pod budynek mieszkalny. Na fakturze nie jest podany PKWiU. Wykonawca odmawia zmiany stawki VAT na 8%, a ... WIĘCEJ

  Tematy: stawki VAT, faktura VAT, generalny wykonawca, PKWiU
 • Naruszenie w użytkowaniu tarasu i okna wychodzące na taras

  Naruszenie w użytkowaniu tarasu i okna wychodzące na taras

  13:01 08.06.2013 PORADA

  Jestem właścicielem mieszkania z tarasem, z którego wejście jest tylko z mojego lokalu, ale mam tylko prawo do użytkowania tarasu. Mój blok ma numer 2, a obok powstaje przyległy budynek 2a. Mamy z nim wspólną ścianę. Tylko, że ten budynek (nie udostępniono wcześniej nam jego ... WIĘCEJ

  Tematy: taras, prawa lokatora, prawa właściciela nieruchomości, właściciel nieruchomości
 • Jaki sposób rozliczenia wybrać?

  Jaki sposób rozliczenia wybrać?

  16:23 28.11.2012 PORADA

  Zapytam inaczej, jeśli w przyszłym roku będę pracował w większości na terenie Republiki Czeskiej rozliczając się ze wszystkiego w Polsce i wystawiając faktury VAT 0% za wykonane prace związane z branżą budowlaną (nadzór inspektorski nad robotami budowlanymi) osiągając roczne ... WIĘCEJ

  Tematy: formy opodatkowania, forma opodatkowania, podatek od firmy, działalność gospodarcza
 • Czy mogę nadzorować prace budowlane dla Wspólnot Mieszkaniowych?

  Czy mogę nadzorować prace budowlane dla Wspólnot Mieszkaniowych?

  19:44 04.11.2012 PORADA

  Czy mogę nadzorować jako inspektor nadzoru prace budowlane dla Wspólnot Mieszkaniowych, gdy jestem zatrudniony w administracji państwowej na tym samym stanowisku. Tomek WIĘCEJ

  Tematy: nadzór budowlany, inspektor nadzoru budowlanego, roboty budowlane, wspólnota mieszkaniowa

 

1 2 ... 7

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: