eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › roboty budowlane
 • Kiedy inwestor może odmówić odbioru robót budowlanych?

  Kiedy inwestor może odmówić odbioru robót budowlanych?

  ... tyle istotne, że uniemożliwiają użytkowanie. Prawo nakłada na inwestora obowiązek odbioru robót Zgodnie z treścią art. 647 Kodeksu cywilnego, przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania ... WIĘCEJ

  Tematy: roboty budowlane, prawo budowlane, odbiór robót budowlanych, odbiór robót
 • Usługi zduńskie jako budowlane na ryczałcie ewidencjonowanym

  Usługi zduńskie jako budowlane na ryczałcie ewidencjonowanym

  ... roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków, • Dział 42 – budowle i roboty ogólnobudowlane związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej, • Dział 43 – roboty budowlane specjalistyczne. Sekcja F – obiekty budowlane i roboty budowlane – wskazuje zatem, że obejmuje ona: • budynki i pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, • roboty ... WIĘCEJ

  Tematy: pozarolnicza działalność gospodarcza, podatek dochodowy dla rolników, podatek dochodowy, ryczałt ewidencjonowany
 • Układanie kostki brukowej na ryczałcie ewidencjonowanym

  Układanie kostki brukowej na ryczałcie ewidencjonowanym

  ... niezbędne materiały budowlane - jest usługą, która nie jest realizacją projektu inwestycyjnego na własny rachunek, obejmującą przedsięwzięcia finansowe, ... się usługa wykonana przez Wnioskodawcę, sklasyfikowana pod kodem 42.11.20.0 jako „Roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg, ulic i innych dróg dla pojazdów i pieszych oraz ... WIĘCEJ

  Tematy: pozarolnicza działalność gospodarcza, podatek dochodowy dla rolników, podatek dochodowy, ryczałt ewidencjonowany
 • Umowa o roboty budowlane a nowe regulacje dotyczące podwykonawców

  Umowa o roboty budowlane a nowe regulacje dotyczące podwykonawców

  ... 2017 roku), zatem nowa praktyka w zakresie konstruowania umów o roboty budowlane powinna znaleźć zastosowanie już od tej daty. Jak uregulować kwestię podwykonawców w umowie? Strony umowy o roboty budowlane zazwyczaj regulują kwestię podwykonawców w umowie o roboty budowlane, nie pozostawiając tej materii jedynie Kodeksowi cywilnemu. Istnieje przy ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa o roboty budowlane, roboty budowlane, podwykonawcy, prawo budowlane
 • Ulga mieszkaniowa przy sprzedaży wspólnego domu jednorodzinnego

  Ulga mieszkaniowa przy sprzedaży wspólnego domu jednorodzinnego

  Podatniczka - w ramach ulgi mieszkaniowej - rozliczyć może jedynie połowę wydatków poniesionych razem z mężem z majątku wspólnego na remont nieruchomości mieszkalnej należącej do jej majątku odrębnego - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 16.01.2018 r. nr 0115-KDIT2-1.4011.311.2017.2.JG. Jakie ... WIĘCEJ

  Tematy: usługi budowlane, roboty budowlane, podatek od nieruchomości, podatek od sprzedaży mieszkania lub domu
 • Zakup mebli i sprzętu AGD poza ulgą mieszkaniową

  Zakup mebli i sprzętu AGD poza ulgą mieszkaniową

  ... wchodzą w zakres tego zwolnienia zasadne będzie odwołanie się do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn.zm). Zgodnie z art. 3 pkt 8 ustawy Prawo budowlane - przez „remont” należy rozumieć wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego ... WIĘCEJ

  Tematy: sługi budowlane, roboty budowlane, instalacja fotowoltaiczna, podatek od nieruchomości
 • Ulga mieszkaniowa: materiały budowlane przed pozwoleniem na budowę

  Ulga mieszkaniowa: materiały budowlane przed pozwoleniem na budowę

  ... , którą sprzedał w 2014 r. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży w całości chce przeznaczyć na budowę domu. Rozpoczęcie budowy planuje na wiosnę zaś materiały budowlane chciałby gromadzić już teraz - jeszcze przed uzyskaniem pozwolenia na budowę. Wnioskodawca posiada działkę budowlaną z wyodrębnionymi warunkami zabudowy oraz zakupiony projekt ... WIĘCEJ

  Tematy: sługi budowlane, roboty budowlane, instalacja fotowoltaiczna, podatek od nieruchomości
 • Zatrudnianie na umowę o pracę w zamówieniach publicznych

  Zatrudnianie na umowę o pracę w zamówieniach publicznych PORADA

  Zamawiający w SIWZ wskazał, że Wykonawca musi zatrudniać na umowę o pracę min. 3 pracowników do robót brukarskich i min. 3 pracowników do robót sanitarnych. Jeżeli wykonawca zamierza powierzyć część robót budowlanych podwykonawcy (np. 40% z zakresu), to obowiązek zatrudnienia ... WIĘCEJ

  Tematy: zamówienia publiczne, prawo zamówień publicznych, wykonawca, podwykonawca
 • Utwardzanie gruntu - jakie formalności administracyjne?

  Utwardzanie gruntu - jakie formalności administracyjne?

  Chcemy przeprowadzić roboty budowlane polegające na utwardzeniu powierzchni gruntu na naszej działce – czy konieczne będzie uzyskanie pozwolenia na budowę? Zamierzenie budowlane polegające na utwardzeniu powierzchni gruntu wymagać będzie od właścicieli dopełnienia kilku formalności administracyjnych. Kwestia konieczności uzyskania pozwolenia na ... WIĘCEJ

  Tematy: utwardzenie terenu, utwardzanie gruntu, roboty budowlane, pozwolenie na budowę
 • Zakup działki budowlanej i budowa domu jako cel mieszkaniowy

  Zakup działki budowlanej i budowa domu jako cel mieszkaniowy

  Przeznaczenie na zakup działki pod budowę domu oraz materiałów i usług budowlanych co najmniej uzyskanego przychodu ze sprzedaży nieruchomości, zwalnia te pieniądze w całości z podatku dochodowego. W takim przypadku wystarczy jedynie złożyć w urzędzie skarbowym PIT-39. Wnioski takie płyną z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji ... WIĘCEJ

  Tematy: usługi budowlane, roboty budowlane, instalacja fotowoltaiczna, podatek od nieruchomości
 • Usługi budowlane na ryczałcie ewidencjonowanym

  Usługi budowlane na ryczałcie ewidencjonowanym

  ... pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej (PKWiU 41) budowle i roboty ogólnobudowlane związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKWiU 42) roboty budowlane specjalistyczne (PKWiU 43). Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane mówi natomiast, że pod pojęciami: roboty budowlane – należy rozumieć budowę, a także prace polegające na ... WIĘCEJ

  Tematy: pozarolnicza działalność gospodarcza, podatek dochodowy dla rolników, podatek dochodowy, ryczałt ewidencjonowany
 • Dostawa (usługa) roboty budowlane

  Dostawa (usługa) roboty budowlane PORADA

  Proszę o wytłumaczenie, czym różnią się te trzy rodzaje zamówień publicznych, ale nie przez podawanie ich reguły z ustawy PZP, którą znam, tylko najlepiej na przykładach, czym się różnią itd. Dziękuję WIĘCEJ

  Tematy: prawo zamówień publicznych, zamówienia publiczne, rodzaje zamówień publicznych, roboty budowlane
 • Nadzór budowy. Co znaczy termin "bezpośredni nadzór"?

  Nadzór budowy. Co znaczy termin "bezpośredni nadzór"? PORADA

  Witam, jak interpretować art. 5 " Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków." z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie BHP ... WIĘCEJ

  Tematy: BHP, przepisy BHP, obowiązki pracodawcy w zakresie BHP, BHP w firmie
 • Czy w instalacji 24 V żyła żółto-zielona przewodu może być wykorzystana jako żyła robocza?

  Czy w instalacji 24 V żyła żółto-zielona przewodu może być wykorzystana jako żyła robocza? PORADA

  W piwnicy budynku instalacja 24V, ułożnona przewodem o przekroju 2,5 mm2. Czy inspektor nadzoru (reprezentujący interesy inwestora) może żądać od wykonawcy robót: a). by instalacja była wykonana przewodem 3-żyłowym, jak twierdzi inspektor "w perspektywie czasowej mogą przejść na ... WIĘCEJ

  Tematy: inspektor nadzoru budowlanego, roboty budowlane, instalacja, napięcie
 • Wykonanie fundamentu pod dom mieszkalny a stawka VAT

  Wykonanie fundamentu pod dom mieszkalny a stawka VAT PORADA

  Otrzymałam od wykonawcy fakturę VAT z 23% stawką. Było to wykonanie robót ziemnych: zdjęcie humusu, wykonanie wykopu pod ławę fundamentową oraz wylanie i zbrojenie ławy fundamentowej pod budynek mieszkalny. Na fakturze nie jest podany PKWiU. Wykonawca odmawia zmiany stawki VAT na 8%, a ... WIĘCEJ

  Tematy: stawki VAT, faktura VAT, generalny wykonawca, PKWiU
 • Naruszenie w użytkowaniu tarasu i okna wychodzące na taras

  Naruszenie w użytkowaniu tarasu i okna wychodzące na taras PORADA

  Jestem właścicielem mieszkania z tarasem, z którego wejście jest tylko z mojego lokalu, ale mam tylko prawo do użytkowania tarasu. Mój blok ma numer 2, a obok powstaje przyległy budynek 2a. Mamy z nim wspólną ścianę. Tylko, że ten budynek (nie udostępniono wcześniej nam jego ... WIĘCEJ

  Tematy: taras, prawa lokatora, prawa właściciela nieruchomości, właściciel nieruchomości
 • Jaki sposób rozliczenia wybrać?

  Jaki sposób rozliczenia wybrać? PORADA

  Zapytam inaczej, jeśli w przyszłym roku będę pracował w większości na terenie Republiki Czeskiej rozliczając się ze wszystkiego w Polsce i wystawiając faktury VAT 0% za wykonane prace związane z branżą budowlaną (nadzór inspektorski nad robotami budowlanymi) osiągając roczne ... WIĘCEJ

  Tematy: formy opodatkowania, forma opodatkowania, podatek od firmy, działalność gospodarcza
 • Czy mogę nadzorować prace budowlane dla Wspólnot Mieszkaniowych?

  Czy mogę nadzorować prace budowlane dla Wspólnot Mieszkaniowych? PORADA

  Czy mogę nadzorować jako inspektor nadzoru prace budowlane dla Wspólnot Mieszkaniowych, gdy jestem zatrudniony w administracji państwowej na tym samym stanowisku. Tomek WIĘCEJ

  Tematy: nadzór budowlany, inspektor nadzoru budowlanego, roboty budowlane, wspólnota mieszkaniowa

 

1 2 ... 6

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

REKLAMA

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.