eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › PUP
 • PIT 2019, obniżenie dochodu o składki społeczne

  PIT 2019, obniżenie dochodu o składki społeczne

  20:51 19.02.2019 PORADA

  Witam, dostałam PIT-11 od pracodawcy, PIT-11 z urzędu pracy, dodatkowo mam roczny raport z PUP o składkach społecznych i zdrowotnych za 2018 rok. Czy mogę odliczyć od dochodu te składki z PUP? WIĘCEJ

  Tematy: PIT-11, urząd pracy, raport roczny, PUP
 • Czy staż z PUP wlicza się do lat pracy?

  Czy staż z PUP wlicza się do lat pracy?

  11:09 05.02.2019 PORADA

  Witam, jestem cztery lata zatrudniona na czas nieokreślony na cały etat w sklepie. Wcześniej odbywałam 3-miesięczy staż z PUP i byłam potem zatrudniona na czas określony na 6 miesięcy na pół etatu. Następnie odbyłem drugi staż z PUP, który trwał 6 miesięcy i potem byłam ... WIĘCEJ

  Tematy: lata pracy, staż pracy, okresy zatrudnienia, staż z urzędu pracy
 • Czy mogę się zarejestrować do PUP?

  Czy mogę się zarejestrować do PUP?

  18:19 28.11.2018 PORADA

  Witam, czy mogę zarejestrować się do PUP w czasie odwołania się do sądu po odebraniu renty? WIĘCEJ

  Tematy: rejestracja w urzędzie pracy, PUP, Urząd Pracy, odmowa przyznania renty
 • Zakupy z dotacji zwolnionej od podatku są kosztem firmy

  Zakupy z dotacji zwolnionej od podatku są kosztem firmy

  13:43 28.11.2018

  Dotacja otrzymana z urzędu pracy na otwarcie firmy jest zwolniona z podatku dochodowego. Podatnik nie płaci zatem od niej podatku. Mimo to wydatki pokryte z takiego dofinansowania, poniesione na zakup składników majątku niestanowiących środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu – ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, wyposażenie
 • Otworzenie firmy ze środków UP, a gospodarstwo rolne

  Otworzenie firmy ze środków UP, a gospodarstwo rolne

  13:21 17.09.2018 PORADA

  Witam, od przeszło tygodnia jestem żoną rolnika, który odziedziczył grunty przed ślubem (darowizna imienna) oraz wydzierżawił. Przed wstąpieniem w związek małżeński zaczęłam starać się o dofinansowanie z UP na otworzenie pierwszej działalności.  Pokątnie dowiedziałam się ... WIĘCEJ

  Tematy: dotacja, dotacja z urzędu pracy, PUP, dofinansowanie z Urzędu Pracy
 • Dopisanie dodatkowego PKD a dotacja z PUP

  Dopisanie dodatkowego PKD a dotacja z PUP

  12:05 07.09.2018 PORADA

  Witam, na początku roku otworzyłem działalność gospodarczą z środków uzyskanych z PUP, jest to salon fryzjerski dla psów. Teraz chciałbym dopisać kolejne PKD zupełnie niezwiązane z profilem mojej obecnej działalności, miałyby być to usługi budowlane. Dodam, że w umowie mam ... WIĘCEJ

  Tematy: działalność gospodarcza, PKD, kody PKD, dotacja
 • Skierowanie z PUP do pracy a oddanie skierowania

  Skierowanie z PUP do pracy a oddanie skierowania

  05:26 09.07.2018 PORADA

  Dostałam skierowanie z Urzędu Pracy do pracy jako pomoc kuchenna. Podpisałam umowę do września tego roku, bo mi się podobało, jednak po kilku dniach pracy doszłam do wniosku, że to jednak nie dla mnie i chcę zrezygnować i iść w innym kierunku. Tylko że jeszcze nie oddałam do urzędu ... WIĘCEJ

  Tematy: PUP, skierowanie do pracy, wyrejestrowanie z urzędu pracy, podjęcie pracy przez bezrobotnego
 • Refundacja za zatrudnienie bezrobotnego z podatkiem dochodowym

  Refundacja za zatrudnienie bezrobotnego z podatkiem dochodowym

  13:45 05.07.2018

  Urzędy pracy dają przedsiębiorcom różnego rodzaju zachęty, aby ci zatrudniali zarejestrowanych u nich bezrobotnych. Jedną z nich jest dofinansowanie stanowiska pracy takiego bezrobotnego. Urzędy fundują też staże dla takich osób. Innym sposobem jest refundacja części wypłacanego wynagrodzenia (oraz należnych od niego składek ZUS). Przedsiębiorca ... WIĘCEJ

  Tematy: przychody podatkowe, podatek od firmy, podatek dochodowy, dofinansowanie z PFRON
 • Wyposażenie sfinansowane dotacją jest kosztem podatkowym

  Wyposażenie sfinansowane dotacją jest kosztem podatkowym

  13:29 14.11.2017

  Nabyte składniki majątku, o wartości początkowej nieprzekraczającej 3.500 zł - a sfinansowane z otrzymanej dotacji otrzymanej na otwarcie firmy, mogą nie być zaklasyfikowane do środków trwałych i w efekcie trafić do kosztów uzyskania przychodu - potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 08.11.2017 r. ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, wyposażenie
 • Zabezpieczenie dotacji

  Zabezpieczenie dotacji

  19:38 05.05.2017 PORADA

  Witam, czy otrzymam zgodę w PUP o dotację, jeżeli nie posiadam żadnego majątku, a podpiszę akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika? Urząd pracy zezwala na taką opcje zabezpieczenia. WIĘCEJ

  Tematy: dotacja, zabezpieczenie dotacji, Urząd Pracy, dofinansowanie z PUP
 • Kara dla pracodawcy. Czy to możliwe?

  Kara dla pracodawcy. Czy to możliwe?

  18:52 29.12.2016 PORADA

  Odbywałam staż z Urzędu Pracy (z Funduszy Europejskich), po którym pracodawca zobowiązał się (w umowie z PUP) przyjąć mnie na okres 4 miesięcy. Staż się zakończył, umowy nie przyjęłam, wcześniej zostałam powiadomiona przez PUP, że jeśli nie doniosę innej umowy (z innym ... WIĘCEJ

  Tematy: staż z urzędu pracy, PUP, urząd pracy, koszty stażu
 • Dotacje PFRON na rozpoczęcie działalności jako koszt uzyskania przychodu

  Dotacje PFRON na rozpoczęcie działalności jako koszt uzyskania przychodu

  13:28 28.11.2016 PORADA

  Witam, mam pytanie odnośnie dotacji PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Czy można je wliczyć jako koszt uzyskania przychodu w jednoosobowej działalności gospodarczej? WIĘCEJ

  Tematy: dofinansowanie z PFRON, PFRON, jednoosobowa działalność gospodarcza, koszty uzyskania przychodu
 • Świadczenia z tytułu urodzenia dziecka

  Świadczenia z tytułu urodzenia dziecka

  19:58 04.10.2016 PORADA

  Dzień dobry, pracowałam na umowę zastępstwo do końca czerwca 2016 r. W czerwcu dostarczyłam do zakładu pracy zwolnienie lekarskie, ponieważ jestem w ciąży. Obecnie nie pracuję i dostaję zasiłek chorobowy z ZUS-u przysługujący mi do dnia porodu. Po porodzie zamierzam zarejestrować ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa na zastępstwo, zasiłek chorobowy, L4 w ciąży, ciąża
 • Internetowa rejestracja w PUP w 2013 r.

  Internetowa rejestracja w PUP w 2013 r.

  00:05 22.11.2012

  ... będzie mimo to konieczna w celu dostarczenia pozostałych dokumentów niezbędnych do rejestracji. Taka forma rejestracji w PUP powinna przyspieszyć i usprawnić proces. Do pełnej rejestracji w PUP przez Internet konieczne będzie posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ... WIĘCEJ

  Tematy: internetowa rejestracja, elektroniczna rejestracja, bezrobotni, PUP
 • Rejestracja bezrobotnych: wniosek online?

  Rejestracja bezrobotnych: wniosek online?

  00:19 16.05.2012

  Chcąc uzyskać wpis w rejestrze bezrobotnych lub poszukujących pracę, będzie można wypełnić wniosek za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej - tak przewiduje nowy projekt rozporządzenia MPiPS w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy. Informatyzacja danych z duchem czasu Projektowane ... WIĘCEJ

  Tematy: rejestracja bezrobotnych, elektroniczna rejestracja, PUP, bezrobotni
 • PUP uzasadni odrzucenie oferty pracy

  PUP uzasadni odrzucenie oferty pracy

  11:08 25.10.2010

  ... jeszcze zmiany może wprowadzić projektowana ustawa! PUP pisemnie uzasadni nieprzyjęcie oferty Projektodawcy utrzymują obowiązek PUP polegający na nieprzyjmowaniu ofert pracy, w ... będzie jednak możliwość nieprzyjęcia oferty pracy z uwagi na przyczyny uznane przez PUP za istotne z punktu widzenia pośrednictwa pracy. Katalog tych przyczyn ma być ... WIĘCEJ

  Tematy: ustawa o promocji zatrudnienia, ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynk, oferty pracy, PUP
 • Dotacja z PUP na wyposażenie a koszty firmy

  Dotacja z PUP na wyposażenie a koszty firmy

  07:31 25.06.2010

  Wydatki na nabycie wyposażenia o wartości poniżej 3.500 zł, niezbędnego do rozpoczęcia działalności gospodarczej, sfinansowane ze środków otrzymanych z Urzędu Pracy, mogą być zaliczone bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, wyposażenie
 • Dotacja dla firmy a ryczałt ewidencjonowany

  Dotacja dla firmy a ryczałt ewidencjonowany

  12:09 13.05.2010

  W przypadku ryczałtu ewidencjonowanego podatek jest obliczany wg określonej stawki od uzyskanego przychodu. Przychodem z kolei są co do zasady kwoty należne za sprzedane towary i świadczone usługi. Choć ustawa o ryczałcie nie wskazuje tego wprost, przychodem takim może być także otrzymana dotacja czy też inne dofinansowanie. Rozpatrzmy następującą ... WIĘCEJ

  Tematy: ryczałt ewidencjonowany, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, podatek zryczałtowany, metody rozliczania podatków
 • Dotacja z PUP na otwarcie firmy a ryczałt ewidencjonowany

  Dotacja z PUP na otwarcie firmy a ryczałt ewidencjonowany

  09:00 17.12.2009

  Rozpatrzmy następującą sytuację: Podatnik otrzymał dotację z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Zakupił za nią wyposażenie (nie będące środkami trwałymi) i towary handlowe. Przychody z tej działalności będą opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym. Będzie on także czynnym podatnikiem VAT. Od powyższych zakupów VAT został ... WIĘCEJ

  Tematy: ryczałt ewidencjonowany, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, podatek zryczałtowany, metody rozliczania podatków
 • Start działalności: wydatki w koszty a korekta PIT

  Start działalności: wydatki w koszty a korekta PIT

  06:59 17.11.2009

  Poniesione przez podatnika w 2008 r. wydatki na zakup wyposażenia sfinansowanego ze środków otrzymanych z Urzędu Pracy na otworzenie firmy stanowią koszt uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej roku 2008. Prawo do zaliczenia poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów przysługuje mu poprzez możliwość skorygowania ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, wyposażenie

 

1 2 3

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: