eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › przepisy podatkowe
 • Podatek dochodowy od budynków: limit wyłączenia z opodatkowania

  Podatek dochodowy od budynków: limit wyłączenia z opodatkowania

  13:32 14.03.2019

  ... wielkość posiadanego pośrednio udziału lub prawa jest ustalana, łączy więcej niż jeden posiadany pośrednio udział lub prawo. (…) Odnosząc powołane wyżej przepisy do przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego w pierwszej kolejności zauważyć należy, że treść art. 24b ust. 10 ... WIĘCEJ

  Tematy: optymalizacja podatkowa, podatek od firmy, podatek dochodowy, podatki
 • Opodatkowanie nieruchomości komercyjnych w 2019

  Opodatkowanie nieruchomości komercyjnych w 2019

  14:00 13.03.2019

  ... programów rządowych lub samorządowych dotyczących budownictwa społecznego. Co ważne, znowelizowane przepisy dotyczą jedynie budynków (lub ich części), które są wynajmowane, dzierżawione, ... wpłacać go do urzędu. Zatem podatek ten dotyka podmioty wykazujące straty podatkowe bądź małą rentowność. Ustawodawca przewidział także procedurę zwrotu tego ... WIĘCEJ

  Tematy: optymalizacja podatkowa, podatek od firmy, podatek dochodowy, podatki
 • Danina solidarnościowa w 2019 r.

  Danina solidarnościowa w 2019 r.

  13:29 14.12.2018

  ... Obciążenie płatników Kolejnym obciążeniem, obok daniny solidarnościowej, będzie dodatkowa składka na Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, do której będą stosowane odpowiednio przepisy dotyczące obowiązkowych składek na Fundusz Pracy. Składki będą opłacane m.in. przez pracodawców oraz inne jednostki organizacyjne za osoby pozostające w stosunku ... WIĘCEJ

  Tematy: optymalizacja podatkowa, podatek dochodowy, podatki, metody rozliczania podatków
 • Sprzedaż praw do własnych utworów nie jest zyskiem kapitałowym

  Sprzedaż praw do własnych utworów nie jest zyskiem kapitałowym

  13:32 29.11.2018

  Przenosząc na klienta autorskie prawa majątkowe do utworów będących wynikiem współpracy pracowników i kontraktorów, spółka nie uzyskuje przychodu z zysków kapitałowych, o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 6 ustawy o CIT – potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 28.11.2018 r. nr 0111-KDIB1-2.4010.493. ... WIĘCEJ

  Tematy: optymalizacja podatkowa, podatek od firmy, podatek dochodowy, podatki
 • W 2019 r. nowa danina/podatek dla najbogatszych i firm

  W 2019 r. nowa danina/podatek dla najbogatszych i firm

  13:31 13.11.2018

  Dnia 23 października 2018 r. sejm uchwalił ustawę o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Fundusz ten zostanie utworzony w celu wsparcia społecznego, zawodowego lub zdrowotnego osób niepełnosprawnych. Kto się na niego złoży? Dzięki zawiązaniu Funduszu większa ilość środków finansowych ma iść na potrzeby osób niepełnosprawnych. ... WIĘCEJ

  Tematy: optymalizacja podatkowa, podatek dochodowy, podatki, metody rozliczania podatków
 • Przychody z dywidend: zasady alokowania kosztów pośrednich

  Przychody z dywidend: zasady alokowania kosztów pośrednich

  13:43 29.10.2018

  ... dochodów nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo jest zwolniona z tego opodatkowania; w takim przypadku przepis art. 7 ust. 3 pkt 3 stosuje się odpowiednio. Przepisy art. 15 ust. 2 i 2a ustawy o CIT, ustanawiają zasadę proporcjonalnego podziału pośrednich kosztów uzyskania przychodów, których nie można w sposób wyłączny przyporządkować ... WIĘCEJ

  Tematy: optymalizacja podatkowa, podatek od firmy, podatek dochodowy, podatki
 • Podatek od komercyjnych nieruchomości wartych ponad 10 mln zł w 2019 r.

  Podatek od komercyjnych nieruchomości wartych ponad 10 mln zł w 2019 r.

  12:42 17.09.2018

  ... wpłacają zaliczki kwartalne, odliczeniu podlega podatek od przychodów z budynków zapłacony za miesiące przypadające na dany kwartał. (…) Biorąc pod uwagę powyższe przepisy oraz opis zdarzenia przyszłego wskazać należy, że w wyniku nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych od dnia 1 stycznia 2019 r., minimalnym ... WIĘCEJ

  Tematy: optymalizacja podatkowa, podatek od firmy, podatek dochodowy, podatki
 • Firma opodatkuje sprzedaż prawa do utworu jak zysk kapitałowy

  Firma opodatkuje sprzedaż prawa do utworu jak zysk kapitałowy

  13:57 11.09.2018

  ... Skarbowej, rozpatrując wniosek, uznał, iż stanowisko wnioskodawcy jest błędne. Obowiązujące przepisy wprost wskazują na zamknięty katalog zysków kapitałowych. Jedyne wyłączenie ustawa ... wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i temu przede wszystkim służą przepisy ustawy o CIT oraz konstrukcja zysków kapitałowych. Nie jest zatem zasadne ... WIĘCEJ

  Tematy: optymalizacja podatkowa, podatek od firmy, podatek dochodowy, podatki
 • Fundusz solidarnościowy czyli nowa danina od pracodawców i przedsiębiorców

  Fundusz solidarnościowy czyli nowa danina od pracodawców i przedsiębiorców

  13:43 11.09.2018

  ... o pracę nakładczą, wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, oraz za osoby z nimi współpracujące. Nadto składka obejmie też osoby wykonujące pracę w okresie odbywania kary pozbawienia wolności lub ... WIĘCEJ

  Tematy: optymalizacja podatkowa, podatek dochodowy, podatki, metody rozliczania podatków
 • Danina solidarnościowa: nowy podatek dla najbogatszych

  Danina solidarnościowa: nowy podatek dla najbogatszych

  13:29 10.09.2018

  W lipcu br. zaprezentowano projekt ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, która ma na celu zapewnić wsparcie finansowe osobom niepełnosprawnym. Środki te mają pochodzić m.in. z nowych obowiązkowych składek oraz nowego podatku. Przychodami tworzonego Funduszu, którego dysponentem będzie minister właściwy do spraw ... WIĘCEJ

  Tematy: optymalizacja podatkowa, podatek dochodowy, podatki, metody rozliczania podatków

 

1 2 ... 5

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: