eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › praca w szczególnych warunkach
 • Zasiłek przedemerytalny. Czy spełniam warunki otrzymania?

  Zasiłek przedemerytalny. Czy spełniam warunki otrzymania? PORADA

  Witam, pracowałem od dnia 1.07.1975 do 7.08.2002 roku. Z firmy tej mam zaświadczenie o wykonywaniu pracy w warunkach szczególnych od dnia 1.07.1975 do 31.05.1978 oraz od 15.08.1980 do 31.12.1998 roku. Łącznie około 20 lat. Od dnia 8.08.2002 do dnia 31.08.2014 pracowałem w drugiej firmie ... WIĘCEJ

  Tematy: praca w szczególnych warunkach, rozwiązanie umowy o pracę z winy pracodawcy, likwidacja urzędu pracy, zasiłek chorobowy
 • Czy mogę przejść na emeryturę?

  Czy mogę przejść na emeryturę? PORADA

  Hej, czy mogę przejść na emeryturę mając 25 lat stażu pracy, w tym 15 lat w warunkach o szczególnym charakterze do roku 1999. W maju kończę 60 lat. Prosze o odpowiedź, EWA WIĘCEJ

  Tematy: przejście na emeryturę, emerytura, zasady przyznawania emerytur, lata pracy
 • Praca na kopalni i KRUS. Kiedy mogę przejść na emeryturę?

  Praca na kopalni i KRUS. Kiedy mogę przejść na emeryturę? PORADA

  Witam, mam 59 lat. Pracowałem na kopalni 14 lat w szczególnych warunkach do 1991 roku. Od 1991 roku jestem w KRUS-ie. Kiedy mogę przejść na emeryturę? WIĘCEJ

  Tematy: emerytura, przejście na emeryturę, przejście na emeryturę, praca na kopalni
 • Kiedy mogę przejść na emeryturę?

  Kiedy mogę przejść na emeryturę? PORADA

  Witam, jestem urodzony w marcu 1957 roku. W roku 1978 po skończeniu szkoły podjąłem pracę i do roku 1999 pracowałem w warunkach szczególnych, więc więcej niż przewidziane 15 lat. Czy w 2017 roku w momencie ukończenia 60 lat życia należy mi się normalna pełna emerytura? Kiedy trzeba ... WIĘCEJ

  Tematy: emerytura, prawo do emerytury, zasady przyznawania emerytur, praca w szczególnych warunkach
 • Wcześniejsza emerytura. Jak zwiększyć szanse na uzyskanie świadczenia?

  Wcześniejsza emerytura. Jak zwiększyć szanse na uzyskanie świadczenia?

  ... świadczenia. Czym jest praca w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze? Ustawa o emeryturach i rentach – sama w sobie – nie zawiera definicji pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze i budować można ją jedynie w oparciu o inne przepisy. Przyjmuje się, że prace w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze to ... WIĘCEJ

  Tematy: wcześniejsza emerytura, emerytura, wniosek o emeryturę, wniosek o przyznanie emerytury
 • Emerytura pomostowa. Kiedy można ją dostać?

  Emerytura pomostowa. Kiedy można ją dostać? PORADA

  Witam, mój tato skończył w sierpniu 2015 r. 60 lat. Pracował do czerwca 2015 i został zwolniony z winy pracodawcy. Do 1998 przepracował 18 lat i 10 miesięcy i 11 dni w warunkach szczególnych i miał 23, 8 miesiecy i 5 dni stażu pracy. Łącznie do 2015 miał 35 lat. Obecnie jest na ... WIĘCEJ

  Tematy: emerytura pomostowa, prawo do emerytury, rozwiązanie umowy o pracę z winy pracodawcy, praca w szczególnych warunkach
 • Ile mogę zarobić będąc na emeryturze jako samozatrudniony?

  Ile mogę zarobić będąc na emeryturze jako samozatrudniony? PORADA

  Jestem na emeryturze od grudnia 2013 gdy ukończyłem 60 lat (warunki szczególne). Zakładając działalność gospodarczą, ile mogę zarobić bez utraty emerytury? Pozdrawiam Józef WIĘCEJ

  Tematy: emerytura, praca w szczególnych warunkach, działalność gospodarcza, zakładania działalności gospodarczej
 • Emerytura a choroba zawodowa

  Emerytura a choroba zawodowa PORADA

  Mąż jest od paru lat na emeryturze. Ostatnio stwierdzono u niego pylicę (pracował jako górnik). Czy może się starać o odszkodowanie i dodatek do emerytury tzn. renty? Czy przysługuje mu renta i emerytura? WIĘCEJ

  Tematy: emerytura, dodatek do emerytury, choroba zawodowa, pylica
 • Czy mogę pracować na emeryturze pomostowej?

  Czy mogę pracować na emeryturze pomostowej? PORADA

  Jestem pielegniarką zespołu operacyjnego. Czy po przejściu na emeryturę pomostową będę mogła  pracować na tym samym stanowisku, ale nie na umowę o pracę tylko na tzw. ''śmieciówki''? Składka na Fundusz Emerytur Pomostowych nie będzie już wtedy odprowadzana, ponieważ ustawa o ... WIĘCEJ

  Tematy: pielęgniarka, pielęgniarka operacyjna, emerytura pomostowa, praca w szczególnych warunkach
 • Czy mogę pracować na umowę zlecenie po przejściu na emeryturę pomostową?

  Czy mogę pracować na umowę zlecenie po przejściu na emeryturę pomostową? PORADA

  Byłam pielęgniarką anestozjologiczną, pracowalam na bloku operacyjnym, na emeryturę odeszłam ze względu na pracę w szczególnych warunkach. Czy mogę podjąć pracę w tym samym szpitalu na umowę zelecenie na odziale chirurgicznym, wewnętrznym, jak również bloku operacyjnym? WIĘCEJ

  Tematy: emerytura pomostowa, umowa zlecenie, praca w szczególnych warunkach, praca na emeryturze
 • Dopuszczalne normy przenoszenia i przetaczania ciężarów

  Dopuszczalne normy przenoszenia i przetaczania ciężarów PORADA

  Witam, pracuję w zakładzie produkcyjnym, od pewnego czasu zajmuję stanowisko produkcji silikonu. Praca polega na przetaczaniu, a w zasadzie na przewożeniu ręcznym wózkiem typu "żuraw" beczek o masie 200 kg. Waga łączna beczki i wózka wynosi ok. 700 kg. Czy są jakieś normy dopuszczalne ... WIĘCEJ

  Tematy: warunki pracy, stanowisko pracy, zmiana stanowiska pracy, praca w szczególnych warunkach
 • Kiedy emerytura pomostowa?

  Kiedy emerytura pomostowa?

  ... pracy w szczególnym charakterze, ale praca ta nie musi trwać w momencie ukończenia wymaganego do emerytury pomostowej wieku. Prawo do emerytury pomostowej przysługuje pracownikowi, który spełnia łącznie następujące warunki: urodził się po dniu 31 grudnia 1948 r., ma okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wynoszący ... WIĘCEJ

  Tematy: praca w szczególnych warunkach, emerytura pomostowa, prawo do emerytury pomostowej, praca w warunkach uciążliwych
 • Następca prawny firmy wystawi świadectwo pracy?

  Następca prawny firmy wystawi świadectwo pracy?

  ... pracy, nie potwierdza wykonywania przez niego pracy w szczególnych warunkach. Osoba ta zatrudniona była od 1 czerwca 1983 r. do 31 sierpnia 1996 r. Prace w szczególnych warunkach wykonywała w okresie od 1 kwietnia 1985 r. do 30 września 1993 r. na stanowisku maszynista maszyn drogowych. Praca ta była wykonywana przed przejęciem przez naszą ... WIĘCEJ

  Tematy: świadectwo pracy, wydanie świadectwa pracy, treść świadectwa pracy, obowiązki pracodawcy
 • Praca w warunkach uciążliwych w systemie równoważnym

  Praca w warunkach uciążliwych w systemie równoważnym

  ... dla takich pracowników. Czy zatem można ustalić czas pracy zgodnie z zasadami zaproponowanymi przez pracowników? Odpowiedź: Tak, w odniesieniu do pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia możesz zastosować równoważny system czasu pracy. Powszechnie obowiązujące przepisy nie określają, jaką pracę uważa ... WIĘCEJ

  Tematy: praca w warunkach uciążliwych, czas pracy, praca w szczególnych warunkach, równoważny system czasu pracy
 • Kiedy złożyć i jak wypełnić ZUS ZSWA?

  Kiedy złożyć i jak wypełnić ZUS ZSWA?

  ... pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze (w polu 03 - należy podać datę, od kiedy ubezpieczony rozpoczął wykonywanie tego rodzaju pracy, a w polu 04 - datę, do kiedy trwał okres jej wykonywania). Z kolei w polu 05 należy wpisać wymiar czasu pracy, w którym wykonywana była praca w szczególnych warunkach lub o szczególnym ... WIĘCEJ

  Tematy: ZUS ZSWA, praca w szczególnych warunkach, praca o szczególnym charakterze, praca w warunkach uciążliwych
 • Pomostówki - nowe obowiązki pracodawcy

  Pomostówki - nowe obowiązki pracodawcy

  ... składki na FEP w przypadku, gdy pracownik wykonuje pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w niepełnym wymiarze czasu pracy. Kto ocenia, czy dana praca jest pracą w szczególnych warunkach lub charakterze? Oceny, czy pracownik wykonuje prace w szczególnych warunkach, których wykaz określa załącznik nr 1 do ustawy o emeryturach ... WIĘCEJ

  Tematy: emerytury pomostowe, pomostówki, praca o szczególnym charakterze, praca w szczególnych warunkach
 • Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych

  Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych

  ... wykonuje prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 3 ustawy o emeryturach pomostowych. Od kiedy należy naliczać składki na FEP? Składki na FEP płatnicy muszą naliczać, począwszy od dnia rozpoczęcia przez danego pracownika wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze ... WIĘCEJ

  Tematy: emerytury pomostowe, składka na FEP, Fundusz Emerytur Pomostowych, praca w szczególnych warunkach
 • Emerytury pomostowe: obowiązek opłacania składek na FEP

  Emerytury pomostowe: obowiązek opłacania składek na FEP

  ... szczególnych warunkach, zawiera z pracodawcą dodatkową umowę zlecenia lub umowę o dzieło na wykonanie prac, które nie mogą być już uznane za pracę w warunkach szczególnych ... WIĘCEJ

  Tematy: emerytury pomostowe, Fundusz Emerytur Pomostowych, składka na FEP, praca w szczególnych warunkach
 • Praca w szczególnych warunkach a zgłoszenie do ZUS

  Praca w szczególnych warunkach a zgłoszenie do ZUS

  ... i numer dowodu osobistego lub paszportu; okres wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze; kod pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Dane te płatnik podaje na druku ZUS ZSWA „Zgłoszenie danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze”. Zasady finansowania składek na FEP ... WIĘCEJ

  Tematy: praca w szczególnych warunkach, składka na FEP, wymiar składek, praca o szczególnym charakterze
 • Zmiany w przepisach o naliczaniu odpisu na ZFŚS

  Zmiany w przepisach o naliczaniu odpisu na ZFŚS

  ... u pracodawcy w przeliczeniu na pełne etaty, skorygowanej w końcu roku – do faktycznego (wykonanego) średniorocznego zatrudnienia. 2. Od 15 stycznia 2009 praca w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze – w rozumieniu ustawy o emerytach pomostowych! Dnia 15 stycznia 2009 r. znowelizowany został art. 5 ust. 3 ustawy o zakładowym ... WIĘCEJ

  Tematy: ustawa o ZFŚS, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, praca w szczególnych warunkach, praca o szczególnym charakterze

 

1 2 ... 8

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

REKLAMA

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.