eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › pozwolenie na pracę
 • Zatrudnianie cudzoziemców: barierą biurokracja i koszty

  Zatrudnianie cudzoziemców: barierą biurokracja i koszty

  13:05 16.04.2019

  ... Polsce nadal napotykamy na dwie bariery zatrudniania obywateli z Azji i Dalekiego Wschodu. Pierwsza występuje na poziomie urzędów wojewódzkich – terminy wydawania zezwoleń na pobyt czy pracę są w ... RBH. Przykładowo obywatele Białorusi (58 proc. kobiet, 42 proc. mężczyzn) na pracę poświęcili wtedy 161 RBH, Gruzini (34 proc. kobiet, 66 proc. mężczyzn) ... WIĘCEJ

  Tematy: zatrudnianie cudzoziemców, praca dla cudzoziemców, zezwolenie na pracę, pozwolenie na pracę
 • Legalne zatrudnianie cudzoziemców. Co warto wiedzieć?

  Legalne zatrudnianie cudzoziemców. Co warto wiedzieć?

  10:31 07.02.2019

  ... Polsce – od czego zacząć? Osoba, która chce się ubiegać o pracę w Polsce, powinna zwrócić uwagę na to, czy otrzyma kontrakt w formie pisemnej w języku zrozumiałym dla ... wynagrodzenia zgodnie z umową w odpowiednim terminie. Jeśli pracownik został zatrudniony na umowę o pracę, powinien mieć również wykonane wszystkie badania oraz szkolenie BHP. To jest ... WIĘCEJ

  Tematy: zatrudnianie cudzoziemców, zasady zatrudniania cudzoziemców, jak zatrudnić cudzoziemca, praca dla cudzoziemców
 • Zatrudnienie obcokrajowców. O czym lepiej wiedzieć?

  Zatrudnienie obcokrajowców. O czym lepiej wiedzieć?

  10:59 30.10.2018

  ... , że warunkiem legalnego wykonywania pracy przez cudzoziemca jest pozwolenie na pracę, dotyczy obywateli sześciu państw: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy. W ich przypadku może być zastosowana tzw. procedura uproszczona, nazywana także oświadczeniową. Pozwala ona na wykonywanie pracy w Polsce przez 6 miesięcy (niekoniecznie ... WIĘCEJ

  Tematy: zatrudnianie cudzoziemców, zasady zatrudniania cudzoziemców, jak zatrudnić cudzoziemca, praca dla cudzoziemców
 • Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce – co musisz wiedzieć?

  Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce – co musisz wiedzieć?

  13:15 13.08.2018

  ... na pracę na okres nie dłuższy niż 5 lat. Zezwolenia wydawane są dla konkretnego pracodawcy, konkretnego cudzoziemca oraz w konkretnym miejscu i na konkretnym stanowisku, na okres oznaczony datami. A więc samo uzyskanie zezwolenia nie oznacza prawa do swobodnej zmiany pracy. - Zezwolenie na pracę wydawane jest przez wojewodę właściwego ze względu na ... WIĘCEJ

  Tematy: zatrudnianie cudzoziemców, zasady zatrudniania cudzoziemców, jak zatrudnić cudzoziemca, praca dla cudzoziemców
 • Jak zatrudniać cudzoziemców: przedłużenie zezwolenia na pracę

  Jak zatrudniać cudzoziemców: przedłużenie zezwolenia na pracę

  00:15 20.05.2018

  ... podróżny, a termin złożenia wniosku o przedłużenie pozwolenia na pracę u tego samego pracodawcy został zachowany, to pracę takiego obcokrajowca uważa się za legalną od dnia złożenia wniosku – tłumaczy Ivanna Byczkowska. W większości wypadków, po uzyskaniu decyzji Wojewody o wydaniu zezwolenia na pracę na terytorium Polski, cudzoziemiec udaje się do ... WIĘCEJ

  Tematy: zatrudnianie cudzoziemców, zasady zatrudniania cudzoziemców, jak zatrudnić cudzoziemca, praca dla cudzoziemców
 • Zatrudnianie cudzoziemców: praca sezonowa na nowych zasadach w 2017 roku

  Zatrudnianie cudzoziemców: praca sezonowa na nowych zasadach w 2017 roku

  00:50 24.10.2016

  ... być wykonywana na podstawie zezwoleń na pracę sezonową, ma być w nowym systemie możliwa po uzyskaniu zezwolenia na pracę krótkoterminową (do 6 kolejnych miesięcy pobytu). Z tego rozwiązania skorzystają przede wszystkim obywatele krajów trzecich, którzy obecnie mogą podejmować pracę na podstawie oświadczeń. „Zezwolenia na pracę krótkoterminową będą ... WIĘCEJ

  Tematy: zatrudnianie cudzoziemców, praca sezonowa, praca krótkoterminowa, zmiany w prawie
 • Imigranci mile widziani? Tak, ale ci z USA

  Imigranci mile widziani? Tak, ale ci z USA

  09:37 17.06.2016

  ... zawodowo. Najczęściej pracują w gospodarstwach domowych, a także zasilają takie branże sezonowe jak budownictwo i rolnictwo. Z roku na rok przybywa pracowników zza wschodniej granicy w Polsce, bo rośnie również popyt na pracę. W pierwszym kwartale br. liczba wakatów w sektorze prywatnym wyniosła 295 tys., co oznacza, że nieobsadzonych miejsc ... WIĘCEJ

  Tematy: rynek pracy, oferty pracy, imigranci, uchodźcy
 • Co ustawa o cudzoziemcach mówi o wydaleniu pracownika?

  Co ustawa o cudzoziemcach mówi o wydaleniu pracownika?

  11:18 10.03.2016

  ... art. 302 ust. 1 pkt. 4 Ustawy o cudzoziemcach: „Decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu wydaje się cudzoziemcowi, gdy wykonuje lub wykonywał [on] pracę bez wymaganego zezwolenia na pracę lub zarejestrowanego w powiatowym urzędzie pracy oświadczenia pracodawcy o zamiarze powierzenia mu wykonywania pracy, lub został ukarany karą grzywny za ... WIĘCEJ

  Tematy: ustawa o cudzoziemcach, zatrudnienie cudzoziemca, pozwolenie na pracę, wydalenie cudzoziemca
 • Imigranci w Polsce: pracodawcy na "tak", pracownicy na "nie"

  Imigranci w Polsce: pracodawcy na "tak", pracownicy na "nie"

  08:45 21.10.2015

  ... że stanowić oni mogą dość poważną konkurencję na rynku pracy. I półrocze bieżącego roku przyniosło prawie 31 tysięcy wniosków o pozwolenie na pracę dla obcokrajowców. Taki wynik oznacza ... stanowić dla niego konkurencję w oczach pracodawców. - Pomimo poprawiającej się sytuacji na polskim rynku pracy, wielu naszych rodaków obawia się utraty zatrudnienia ... WIĘCEJ

  Tematy: rynek pracy, oferty pracy, imigranci, uchodźcy
 • Zatrudnienie cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

  Zatrudnienie cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

  09:35 11.02.2014

  ... ograniczyć okres, na który wydaje zezwolenie na pracę (art. 88e ust. 4 ustawy o promocji zatrudnienia). W województwie małopolskim obowiązuje rozporządzenie nr 6/10 Wojewody Małopolskiego z dnia 13 sierpnia 2010 roku w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców, zgodnie z którym zezwolenie na pracę może być wydane na okres krótszy ... WIĘCEJ

  Tematy: zatrudnienie cudzoziemca, zatrudnianie cudzoziemców, praca cudzoziemca, jak zatrudnić obcokrajowca

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: