eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › pozarolnicza działalność gospodarcza
 • Usługi zduńskie jako budowlane na ryczałcie ewidencjonowanym

  Usługi zduńskie jako budowlane na ryczałcie ewidencjonowanym

  13:47 20.02.2018

  ... stanowi art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, użyte w niej pojęcie pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym. Stosownie od treści art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku ... WIĘCEJ

  Tematy: pozarolnicza działalność gospodarcza, podatek dochodowy dla rolników, podatek dochodowy, ryczałt ewidencjonowany
 • Układanie kostki brukowej na ryczałcie ewidencjonowanym

  Układanie kostki brukowej na ryczałcie ewidencjonowanym

  08:16 19.02.2018

  ... roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej: a. samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem, b. w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków, c. samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka - jeżeli małżonek lub ... WIĘCEJ

  Tematy: pozarolnicza działalność gospodarcza, podatek dochodowy dla rolników, podatek dochodowy, ryczałt ewidencjonowany
 • Piekarnia w formie spółki cywilnej na ryczałcie ewidencjonowanym?

  Piekarnia w formie spółki cywilnej na ryczałcie ewidencjonowanym?

  13:03 20.10.2017

  ... wyłącznie samodzielnie warunek kwotowy dotyczy sumy przychodów wszystkich wspólników danej spółki, a zatem jest konsekwencją formy, w jakiej jest prowadzona działalność gospodarcza. W powyższej sprawie nie powinny mieć miejsca wyłączenia podmiotowe jak i przedmiotowe w zakresie skorzystania z opodatkowania przychodów w formie ryczałtu od przychodów ... WIĘCEJ

  Tematy: pozarolnicza działalność gospodarcza, podatek dochodowy dla rolników, podatek dochodowy, rok 2017
 • Usługi budowlane na ryczałcie ewidencjonowanym

  Usługi budowlane na ryczałcie ewidencjonowanym

  13:22 14.09.2017

  Przedsiębiorcy prowadzący firmy budowlane mogą być opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Ich przychody opodatkowane są preferencyjną, bo 5,5% stawką ryczałtu ewidencjonowanego. Przepisy regulujące ryczałt ewidencjonowany nie definiują jednak pojęcia robót budowlanych. Ryczałt ewidencjonowany obejmuje stosunkowo szeroki rynek ... WIĘCEJ

  Tematy: pozarolnicza działalność gospodarcza, podatek dochodowy dla rolników, podatek dochodowy, ryczałt ewidencjonowany
 • Rolnik może zarobić 20 000 zł nie płacąc podatku!

  Rolnik może zarobić 20 000 zł nie płacąc podatku!

  12:43 23.02.2017

  W 2016 r. weszły w życie regulacje, które pozwoliły opodatkować rolnikom przychody uzyskane ze sprzedaży przetworzonych płodów rolnych bez konieczności otwierania działalności gospodarczej. Z początkiem 2017 r. zdecydowano się na zwolnienie tych przychodów z podatku. Przypomnijmy, poczynając od 2016 r. przychody ze sprzedaży przetworzonych w ... WIĘCEJ

  Tematy: produkcja rolna, działalność rolnicza, produkty rolne, działy specjalne produkcji rolnej
 • Zmiany w ryczałcie ewidencjonowanym na 2017 r.

  Zmiany w ryczałcie ewidencjonowanym na 2017 r.

  12:52 03.02.2017

  ... kończy 6. rok życia, a w przypadku dziecka, które z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wymaga osobistej opieki osoby prowadzącej działalność gospodarczą, na okres do 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Z uprawnienia takiego przedsiębiorca może ... WIĘCEJ

  Tematy: pozarolnicza działalność gospodarcza, podatek dochodowy dla rolników, podatek dochodowy, rok 2017
 • Ryczałt ewidencjonowany w 2017 r. z wyższym limitem

  Ryczałt ewidencjonowany w 2017 r. z wyższym limitem

  13:43 11.01.2017

  ... . zł wyniosła 4,5%. Zryczałtowanego podatku dochodowego nie mogą natomiast płacić samozatrudnieni, rozliczający się w formie karty podatkowej oraz przeważnie ci, którzy zmieniają działalność, a pracowali czy zamierzają pracować z małżonkiem. Nie mogą też wybrać go osoby osiągające w całości lub w części przychody z prowadzenia aptek, działalności ... WIĘCEJ

  Tematy: pozarolnicza działalność gospodarcza, podatek dochodowy dla rolników, podatek dochodowy, rok 2017
 • Czy muszę zapłaci podatek VAT dwa razy od tego samego samochodu?

  Czy muszę zapłaci podatek VAT dwa razy od tego samego samochodu?

  16:22 09.01.2017 PORADA

  Jestem rolnikiem i prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą. W 2008 r. kupiłem samochód ciężarowy za kwotę 66 000 zł, nie odliczałem podatku VAT. Samochód wpisałem do ewidencji środków trwałych, ponieważ przez okres prowadzenia działalności, tj. 8 lat pracowałem na nim w ... WIĘCEJ

  Tematy: rolnik, pozarolnicza działalność gospodarcza, samochód ciężarowy, kupno samochodu
 • Faktura VAT za wykonywaną pracę w Niemczech

  Faktura VAT za wykonywaną pracę w Niemczech

  20:31 10.11.2016 PORADA

  Prowadzę działalność gospodarczą pozarolniczą na KRUS-ie na zasadzie, że mam określoną kwotę podatku. Od zarobionej kwoty odprowadzam podatek 8,5% w Polsce (przecinanie winogron i drzewek owocowych). Składam deklaracje VAT-7 i VAT-UE. Faktura wypisywana jest na komputerze, zaznaczone ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura VAT, ewidencja księgowa, praca za granicą, praca w Niemczech
 • Pozarolnicza działalność gospodarcza

  Pozarolnicza działalność gospodarcza

  16:27 19.10.2016 PORADA

  Dzień dobry Państwu, czy jako domownik, podlegający ubezpieczeniu z tytułu ubezpieczenia KRUS mojej matki (rolnika), a jednocześnie student studiów dziennych na polskiej uczelni mogę rozpocząć działalność gospodarczą i jednocześnie pozostać w na ubezpieczeniu rolniczym? Jakie w ... WIĘCEJ

  Tematy: pozarolnicza działalność gospodarcza, KRUS, ubezpieczenie rolnicze, składki KRUS
 • Podatek dochodowy w rolnictwie: nowa stawka ryczałtu

  Podatek dochodowy w rolnictwie: nowa stawka ryczałtu

  12:57 10.09.2016

  ... nie zawsze oznacza konieczność założenia działalności gospodarczej. Jest to zależne od tego czy prowadzona sprzedaż spełnia warunki uznania jej za działalność gospodarczą. Podatnicy uzyskujący przychody, o których mowa wyżej mają obowiązek prowadzenia za każdy rok odrębnie ewidencji sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych. Zawierać ... WIĘCEJ

  Tematy: produkcja rolna, działalność rolnicza, produkty rolne, działy specjalne produkcji rolnej
 • Podatek liniowy a utrata/nieskuteczny ryczałt ewidencjonowany

  Podatek liniowy a utrata/nieskuteczny ryczałt ewidencjonowany

  13:36 25.08.2016

  ... roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Nadto w razie utraty warunków do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podatnik jest obowiązany ... WIĘCEJ

  Tematy: pozarolnicza działalność gospodarcza, podatek dochodowy, ryczałt ewidencjonowany, działalność gospodarcza
 • Różna forma opodatkowania spółki cywilnej i własnej firmy

  Różna forma opodatkowania spółki cywilnej i własnej firmy

  13:44 23.08.2016

  ... także osoby, której zajmują się kupnem i sprzedażą nieruchomości na własny rachunek. A taką działalność chce rozpocząć podatnik, który skierował wniosek o interpretację podatkową. Dokładnie zamierzał on rozszerzyć o tę działalność biznes, który już prowadził a który rozliczał właśnie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Podatnik miał ... WIĘCEJ

  Tematy: produkcja rolna, działalność rolnicza, produkty rolne, działy specjalne produkcji rolnej
 • Jak przejść z ZUS na KRUS?

  Jak przejść z ZUS na KRUS?

  13:15 16.02.2016 PORADA

  Dzień dobry, prowadzę sezonową działalność gospodarczą (lipiec/sierpień) w woj. pomorskim. Przymierzam się jednak do zakupu nieruchomości rolnej. Jak mam zrezygnować z ZUS aby opłacać KRUS? Czy będę mógł równolegle prowadzić pozarolniczą działalność gospodarczą? Czy jest ... WIĘCEJ

  Tematy: działalność sezonowa, działalność gospodarcza, przejście z ZUS na KRUS, zakup nieruchomości
 • Podatek dochodowy w KRUS

  Podatek dochodowy w KRUS

  19:11 06.01.2016 PORADA

  Witam, planuję otworzyć pozarolniczą działalność gospodarczą (PHU) w KRUS, forma opodatkowania ryczałt 5,5%. Kwota graniczna należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na rok 2015 wynosi 3204 zł. Jaki jest maksymalny roczny przychód, aby ... WIĘCEJ

  Tematy: pozarolnicza działalność gospodarcza, ryczałt ewidencjonowany, podatek dochodowy, KRUS
 • KRUS a korepetycje

  KRUS a korepetycje

  22:17 03.01.2016 PORADA

  Żona płaci składki KRUS od kilku lat. Okazjonalnie udziela korepetycji. Jednak zastanawia się nad bardziej zorganizowanym udzielaniem korepetycji. Jeśli chciałaby to zalegalizować to jaki ma wybór? Czy można to podpiąć na pozarolniczą działalność gospodarczą? Generalnie jakie są ... WIĘCEJ

  Tematy: KRUS, składki KRUS, korepetycje, pozarolnicza działalność gospodarcza
 • Zasiłek dla bezrobotnych po zawieszeniu działalności gospodarczej

  Zasiłek dla bezrobotnych po zawieszeniu działalności gospodarczej

  18:04 15.09.2015 PORADA

  Witam, jestem obecnie na zasiłku macierzyńskim, po którym chcę otworzyć pozarolniczą działalność gospodarczą, w związku z czym nie zarejestruje się jako bezrobotna w urzędzie pracy. Działalność może się zakończyć fiaskiem. Czy podczas zawieszenia działalności i ... WIĘCEJ

  Tematy: zasiłek macierzyński, pozarolnicza działalność gospodarcza, preferencyjne składki ZUS, zawieszenie działalności gospodarczej
 • Wszczęcie postępowania wyjaśniającego ZUS

  Wszczęcie postępowania wyjaśniającego ZUS

  11:22 06.05.2015 PORADA

  Czy ZUS wypłaca zasiłek chorobowy w przypadku toczącego się postępowania wyjaśniającego z tytułu współpracy Pani X przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej? W piśmie informującym o wszczęciu nie ma informacji o wstrzymaniu wypłaty zasiłku. WIĘCEJ

  Tematy: zasiłek chorobowy, pozarolnicza działalność gospodarcza, wstrzymanie wypłaty zasiłku
 • Jak wpisać raport dobowy, jak miesięczny w poszczególne rubryki ewidencji przychodów?

  Jak wpisać raport dobowy, jak miesięczny w poszczególne rubryki ewidencji przychodów?

  16:14 28.02.2015 PORADA

  Prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą - usługi. Od marca będę używała kasy fiskalnej, w której stawki podatku nie ma (zwolnione), dlatego też obliczam sama od dochodu 8,5%. Z tego co czytałam z tyłu raportu muszę napisać kwotę dochodu i to jest jedno z moich pytań ... WIĘCEJ

  Tematy: ewidencja przychodów, ewidencja księgowa, raport dobowy, raport miesięczny
 • KRUS a dzialalność

  KRUS a dzialalność

  23:03 20.01.2015 PORADA

  W darowiźnie otrzymałam pole i chciałabym zacząć opłacać składki KRUS. Czy mogę również otworzyć w KRUS pozarolniczą działalność gospodarczą? Jeżeli tak, to ile trzeba mieć lat składkowych? WIĘCEJ

  Tematy: KRUS, działalność gospodarcza, darowizna, grunty rolne

 

1 2 3

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: