eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › postępowanie karne
 • Wygaśnięcie zobowiązania podatkowego: przejęcie nieruchomości

  Wygaśnięcie zobowiązania podatkowego: przejęcie nieruchomości

  11:15 15.02.2019

  ... wszczęcia egzekucji. Brak reakcji ze strony podatnika uprawnia organ do wystawienia tytułu wykonawczego, który stanowi podstawę egzekucji. Należy pamiętać, że postępowanie egzekucyjne generuje dodatkowe koszty – opłaty egzekucyjne, opłatę manipulacyjną oraz opłaty za dokonanie czynności egzekucyjnej. Jak bronić się przed egzekucją? Tytuł ... WIĘCEJ

  Tematy: termin przedawnienia, przedawnienie zobowiązań podatkowych, postępowanie karne, zobowiązanie podatkowe
 • Przedawnienie zobowiązania podatkowego: rola pełnomocnika

  Przedawnienie zobowiązania podatkowego: rola pełnomocnika

  13:55 07.01.2019

  ... biegu terminu przedawnienia. Jest to częsty przypadek, ponieważ postępowania karne skarbowe często są wszczynane przed wydaniem decyzji podatkowej ... postępowanie podatkowe do powiadamiania podatnika o nierozpoczęciu lub zawieszeniu biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, którego to postępowanie podatkowe dotyczy, w przypadku, ... WIĘCEJ

  Tematy: termin przedawnienia, przedawnienie zobowiązań podatkowych, postępowanie karne, zobowiązanie podatkowe
 • Postępowanie karne skarbowe a przedawnienie podatków

  Postępowanie karne skarbowe a przedawnienie podatków

  17:15 06.01.2019

  ... kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności objętego zobowiązaniem podatku. Wszczęte w jego trakcie postępowanie w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, mające związek z niespełnieniem ... podatku od towarów i usług” (sygn. akt I SA/Po 481/18). Prawo karne skarbowe i gospodarcze Jak stanowi art. 61 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 ... WIĘCEJ

  Tematy: termin przedawnienia, przedawnienie zobowiązań podatkowych, postępowanie karne, zobowiązanie podatkowe
 • Postępowanie karne skarbowe przy braku decyzji podatkowej

  Postępowanie karne skarbowe przy braku decyzji podatkowej

  13:27 22.12.2018

  ... przedawnienia zobowiązania podatkowego) organ ścigania zawiesza to postępowanie. Akta sprawy podatkowej mają bowiem duże znaczenie na gruncie sprawy karnej. Stanowią one zazwyczaj większość materiału dowodowego, na podstawie którego prowadzone jest postępowanie. Wyrażenie „postępowanie karne skarbowe może zostać zawieszone” sugeruje charakter ... WIĘCEJ

  Tematy: termin przedawnienia, przedawnienie zobowiązań podatkowych, postępowanie karne, zobowiązanie podatkowe
 • Przedawnienie zobowiązania podatkowego a wszczęcie postępowania z kks

  Przedawnienie zobowiązania podatkowego a wszczęcie postępowania z kks

  17:01 23.09.2018

  18 czerwca 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów wydał kolejną niekorzystną dla podatników uchwałę dotyczącą przedawnienia zobowiązania podatkowego (sygn. akt I FPS 1/18). Przedmiotem rozstrzygnięcia było ustalenie, w jaki sposób podatnik powinien zostać poinformowany o wszczęciu postępowania karnoskarbowego, aby można ... WIĘCEJ

  Tematy: termin przedawnienia, przedawnienie zobowiązań podatkowych, postępowanie karne, zobowiązanie podatkowe
 • Pełnomocnik świadka w postępowaniu karnym i karnym skarbowym

  Pełnomocnik świadka w postępowaniu karnym i karnym skarbowym

  00:19 10.04.2018

  ... , a taka obrona jest konieczna ze względu na okoliczności. Może to mieć miejsce chociażby wtedy, gdy przeciwko świadkowi toczy się inne postępowanie karne i uzasadniona by była odmowa odpowiedzi na niektóre pytania, ponieważ jej udzielenie mogłoby narazić świadka na odpowiedzialność karną (art. 183 par ... WIĘCEJ

  Tematy: pełnomocnik świadka, pełnomocnik, postępowanie karne, postępowanie karne skarbowe
 • Czy oskarżony przedsiębiorca może zachować anonimowość?

  Czy oskarżony przedsiębiorca może zachować anonimowość?

  00:20 29.11.2016

  Jedną z podstawowych reguł rządzących postępowaniem karnym jest zasada domniemania niewinności – każdy pozostaje niewinny dopóty, dopóki jego wina nie zostanie wykazana. Niestety, zasada ta ma się nijak do odbioru oskarżonego w oczach opinii publicznej, która swój wyrok wydaje z reguły znacznie wcześniej niż czyni to sąd, kierując się z reguły ... WIĘCEJ

  Tematy: oskarżony, przedsiębiorca, postępowanie karne, domniemanie niewinności
 • Prywatna opinia biegłego jako dowód w sprawie karnej?

  Prywatna opinia biegłego jako dowód w sprawie karnej?

  11:18 14.09.2015

  ... musi zawierać szczegółowy opis przeprowadzonych czynności oraz wnioski. Osoba sporządzająca opinię przesłuchiwana jest w sprawie jako biegły. Jak zatem powinno wyglądać postępowanie w przypadku sporządzenia prywatnej opinii biegłego? Opinię taką przedstawić można w procesie na podstawie art. 393 § 3 k.p.k. jako dokument prywatny. Prywatna opinia ... WIĘCEJ

  Tematy: dowody w postępowaniu karnym, postępowanie karne, biegły sądowy, opinia biegłego
 • Radca prawny z większymi uprawnieniami

  Radca prawny z większymi uprawnieniami

  10:15 29.07.2015

  1 lipca 2015 roku nastąpiła wielka zmiana w polskiej procedurze karnej. Odtąd uprawnienia radców prawnych zostały zrównane z uprawnieniami procesowymi adwokatów. Oznacza to, że adwokaci utracili dotychczasowy monopol na występowanie przed sądami w charakterze obrońcy. W ustawie o radcach prawnych wprowadzono art. 6 ust. 1, który stanowi, że ... WIĘCEJ

  Tematy: radca prawny, prawo karne, postępowanie sądowe, postępowanie karne
 • Postępowanie karne i karno-skarbowe: ochrona pokrzywdzonego i świadka

  Postępowanie karne i karno-skarbowe: ochrona pokrzywdzonego i świadka

  13:14 17.04.2015

  ... . Należy wobec tego mieć nadzieję, że regulacje przyjęte nową ustawą okażą się skuteczne i zapewnią prawidłową realizację jednego z celów przepisów kształtujących postępowanie karne, jakim jest uwzględnienie prawnie chronionych interesów pokrzywdzonego.WIĘCEJ

  Tematy: ustawa o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka, ochrona świadka, ochrona świadków, ochrona pokrzywdzonego

 

1 2 3

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: