eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › podział majątku
 • Spór o nieruchomość, wspólna własność i umowa dożywocia

  Spór o nieruchomość, wspólna własność i umowa dożywocia PORADA

  Witam, mam problem, chodzi o nieruchomość. Dwie siostry postawiły wspólny dom na niepodzielonej działce. Teściowa umownie zajęła stronę lewą pod, którą znajduje się garaż i komórka. Z pomocą mego męża, a swego syna odbudowała tzw. mały domek (fragment starego domu). W 2016 r. ... WIĘCEJ

  Tematy: spór o nieruchomość, działka, budowa domu, współwłasność nieruchomości
 • PIT-39 i rozdzielność majątkowa

  PIT-39 i rozdzielność majątkowa PORADA

  Mam kłopot z rozliczeniem PIT-39. 9 października 2012 z deweloperem podpisałam umowę deweloperska na zakup mieszkania wraz z mężem za kwotę 349 tys. zł.  Następnie wzięliśmy wspólnie w banku kredyt na mieszkanie (429 tys. zł - zakup i wykończenie), a 26.02.2013 podpisaliśmy z ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-39, kupno mieszkania, rozdzielność majątkowa, podział majątku
 • Nabycie spadku, dział spadku, sprzedaż nieruchomości a podatek?

  Nabycie spadku, dział spadku, sprzedaż nieruchomości a podatek? PORADA

  Witam, w 2005 roku zmarł mój ojciec, w tym samym roku zostało wydane postanowienie o nabyciu spadku po ojcu po 1/3 części dla mnie, mamy i brata, chodziło o połowę mieszkania należącego do rodziców. Nabycie spadku zostało zgłoszone do US w 2005. W 2017 roku zostało wydane ... WIĘCEJ

  Tematy: śmierć ojca, dział spadku, nabycie spadku, podział majątku
 • Podatek od sprzedaży nieruchomości: nieistotna data podziału majątku

  Podatek od sprzedaży nieruchomości: nieistotna data podziału majątku

  ... małżonków do majątku wspólnego na zasadzie współwłasności w częściach ułamkowych, które z reguły jest stanem przejściowym i prowadzi do podziału majątku. Stosownie do art. 1037 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380, z poźn. zm.) w związku z art. 46 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego podział majątku wspólnego ... WIĘCEJ

  Tematy: sprzedaż nieruchomości, podatek od sprzedaży nieruchomości, podatek od sprzedaży mieszkań i domów, sprzedaż gruntu
 • Jak przeprowadzić sprawę o spadek po tacie?

  Jak przeprowadzić sprawę o spadek po tacie? PORADA

  Witam, osiem lat temu zmarł mój tata, który razem z moją mamą był właścicielem domu (mama nadal w nim mieszka). Do tej pory nie było żadnej sprawy spadkowej. Dziś natomiast dowiedziałam się, że mama chce założyć sprawę by cały dom był jej właśnością. Podobno potrzebuje ... WIĘCEJ

  Tematy: spadek, podział majątku, śmierć ojca, współmałżonek
 • Wspólnota małżeńska: zniesienie współwłasności w podatku PCC

  Wspólnota małżeńska: zniesienie współwłasności w podatku PCC

  ... cywilnego. Przechodząc na grunt niniejszej sprawy należy zauważyć, że w następstwie ustania wspólności majątkowej małżeńskiej dopuszczalnym jest podział majątku małżeńskiego objętego dotychczas ww. wspólnością. Podział majątku małżeńskiego jest instytucją prawa rodzinnego, a nabycie w ramach jego rzeczy i praw majątkowych nie zostało wymienione ... WIĘCEJ

  Tematy: podział majątku, rozdzielność majątkowa, wspólność majątkowa, majątek wspólny małżonków
 • Podział majątku po śmierci żony

  Podział majątku po śmierci żony PORADA

  Witam, po śmierci żony ponownie się ożeniłem. Mieliśmy z żoną domek jednorodzinny. Mam dwie dorosłe córki. Jak będzie wyglądał podział majątku po mojej śmierci? WIĘCEJ

  Tematy: podział majątku, śmierć współmałżonka, druga żona
 • Sprzedaż mieszkania z kredytem po podziale majątku. Jak obliczyć podatek?

  Sprzedaż mieszkania z kredytem po podziale majątku. Jak obliczyć podatek? PORADA

  Mieszkanie w stanie deweloperskim kupiłem w 2011 roku, za 275 000 zł, koszt wykończenia ok. 50 000 zł do wspólności majątkowej małżeńskiej. Na całość tj. ok. 335 000 zł był zaciągnięty kredyt. W 2016 roku przy podziale majątku sąd przyznał mi drugą połowę mieszkania (50% ... WIĘCEJ

  Tematy: sprzedaż mieszkania, sprzedaż mieszkania z kredytem, podział majątku, PIT-39
 • Sprawy majątkowe po śmierci ojca

  Sprawy majątkowe po śmierci ojca PORADA

  Mamy mieszkanie własnościowe zapisane na mamę i tatę, ale tata nie żyje od 17 lat i nic w tej sprawie nie było robione. Mama by chciała teraz sprzedać lub zapisać mieszkanie na mnie. Jak wyglądają teraz sprawy? Co musimy zrobić i jak z częścią taty, bo mam jeszzcze troje rodzeństwa. WIĘCEJ

  Tematy: mieszkanie własnościowe, sprzedaż mieszkania, darowizna, śmierć ojca
 • Co ze spadkiem po zmarłym ojcu?

  Co ze spadkiem po zmarłym ojcu? PORADA

  Witam, mam pytanie odnośnie spadków. Ojciec nie żyje od 10 lat, matka żyje. Jestem jedynaczką. Czy spadek po ojcu przeszedł na mnie automatycznie? Czy trzeba złożyć jakieś dokumenty żeby to prawnie uregulować? Nie było spisanego testamentu, jednak nie wiem czy mama takiego nie ... WIĘCEJ

  Tematy: spadek, śmierć ojca, podział spadku, prawo do spadku
 • Polubowne załatwienie sprawy majątkowej

  Polubowne załatwienie sprawy majątkowej PORADA

  Witam, w jakiej formie napisać list do siostry o ugodowe załatwienie sprawy majątkowej z propozycją zamiany udziału w jednym budynku na większy udział i innym? WIĘCEJ

  Tematy: sprawa majątkowa, podział majątku, podział spadku, rodzeństwo
 • Podwójne opodatkowanie

  Podwójne opodatkowanie PORADA

  Dzień dobry, zwracam się z uprzejmą prośbą o poinformowanie mnie, czy jestem zobowiązana do opłaty podatku w następującej sprawie: Do roku 2009 mieszkałam w Bułgarii, po rozwodzie z moim bułgarskim mężem wróciłam do Polski, ponieważ mój były mąż twierdził iż nasze ... WIĘCEJ

  Tematy: Bułgaria, miejsce zamieszkania, rozwód, podział majątku
 • Unieważnienie podziału majątku wspólnego byłych małżonków – skarga pauliańska

  Unieważnienie podziału majątku wspólnego byłych małżonków – skarga pauliańska

  ... wierzyciela uznania każdego podziału majątku za bezskuteczny. Wyroki SN nie mają charakteru rewolucyjnego i strony będące w trakcie postępowań o podział majątku, te które postępowanie zakończyły lub przygotowują się do jego zainicjowania, nie mają się czego obawiać. Sam podział majątku nie powoduje uszczuplenia majątku tylko z tej przyczyny, że ... WIĘCEJ

  Tematy: podział majątku wspólnego, podział majątku, majątek wspólny, majątek wspólny małżonków
 • Rozdzielność majątkowa i sprzedaż nieruchomości a podatek PIT

  Rozdzielność majątkowa i sprzedaż nieruchomości a podatek PIT

  ... wynika, że podział majątku nie obejmował innych rzeczy czy praw. Powyższa okoliczność jednoznacznie przesądza o braku ekwiwalentnego podziału majątku dorobkowego małżonków. Sposób podziału wskazuje również, że Wnioskodawca otrzymał majątek, który przekracza jego udział w majątku wspólnym, gdyż wartość otrzymanych przez niego składników majątku jest ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od sprzedaży mieszkań i domów, podatek od sprzedaży mieszkania lub domu, zwolnienia z PIT, sprzedaż mieszkania
 • Intercyza – co zrobić, by nie zostać z niczym?

  Intercyza – co zrobić, by nie zostać z niczym?

  Podpisanie intercyzy nie zawsze leży w interesie obojga małżonków. Zdarza się, że tylko jedno z nich pracuje, podczas gdy drugie zajmuje się domem – taka sytuacja może powodować stres i prowokować pytania odnośnie możliwych rozwiązań, gdy zarabiający małżonek postanowi się rozwieść. No właśnie – czy istnieje sposób, aby po podpisaniu intercyzy nie ... WIĘCEJ

  Tematy: intercyza, podział majątku, rozwód, majątek wspólny małżonków
 • Rozwód a polisa ubezpieczeniowa

  Rozwód a polisa ubezpieczeniowa

  ... dzieci czy rodzinę można to zrobić w każdym momencie trwania polisy i jest to bezpłatne. Co ważne, polisa nie wchodzi w skład podziału majątku. Oznacza to, że nie ma możliwości podzielenia ubezpieczenia pomiędzy współmałżonków w trakcie rozwodu, bowiem należy ona do jego posiadacza. Niezależnie od ... WIĘCEJ

  Tematy: polisa ubezpieczeniowa, ubezpieczenie na życie, polisa ubezpieczeniowa, ubezpieczenia
 • Konkubinat w Polsce a podział majątku

  Konkubinat w Polsce a podział majątku

  ... uregulować kwestii podziału majątku na wypadek rozstania. Istnieją jednak rozwiązania pozwalające na rozstrzygnięcie kwestii finansowych miedzy konkubentami – ... takim wypadku wykazali wolę nabycia ich na zasadach współwłasności, nawet jeśli fizyczny zakup majątku przeprowadzany jest przez jednego z partnerów. Nie ma więc ogólnej formy ochrony praw ... WIĘCEJ

  Tematy: konkubinat w Polsce, konkubinat, podział majątku, konkubinat podział majątku
 • Wspólność majątkowa małżeńska

  Wspólność majątkowa małżeńska

  ... ustać, pomimo dalszego trwania małżeństwa, jeśli zaistnieją zdarzenia określone w ustawie. Podział majątku wspólnego może zatem nastąpić po ustaniu małżeństwa, ale także w jego trakcie, lecz po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej. Dla dokonania podziału majątku niezbędne jest dokonanie wzajemnych rozliczeń pomiędzy małżonkami. Kodeks rodzinny ... WIĘCEJ

  Tematy: wspólność majątkowa, małżeńska wspólność majątkowa, podział majątku, odpowiedzialność za długi współmałżonka
 • Podział majątku wspólnego

  Podział majątku wspólnego

  ... postępowaniu nieprocesowym o podział majątku wspólnego. Celem takiego postępowania jest kompleksowe rozstrzygnięcie kwestii spornych dotyczących majątku wspólnego. Zgodnie z art. 684 k.p.c. "Skład i wartość spadku ulegającego podziałowi ustala sąd". Oznacza to, że sąd ma obowiązek dokładnego zbadania, co wchodzi w skład majątku wspólnego i jaka ... WIĘCEJ

  Tematy: podział majątku, wspólność majątkowa, małżeńska wspólność majątkowa, umowa działowa
 • Konkubinat w Polsce: podział majątku i dziedziczenie

  Konkubinat w Polsce: podział majątku i dziedziczenie

  ... konkubinat jest to "związek mężczyzny i kobiety", którego cechami są "trwałość (…), pożycie jak w małżeństwie, brak zdarzenia prawnego regulującego ten związek". Podział majątku w przypadku konkubinatu/umowa konkubencka Na gruncie prawa polskiego brak obecnie procedur, wedle których należałoby rozliczać majątek nabyty przez partnerów w trakcie ... WIĘCEJ

  Tematy: podział majątku, majątek wspólny, umowa konkubencka, umowa partnerska

 

1 2 ... 4

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

REKLAMA

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.