eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › podatnik VAT UE
 • Wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług w podatku VAT

  Wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług w podatku VAT

  ... VAT UE. ... podatnik z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej - faktura w polu danych sprzedawcy i nabywcy powinna zawierać ich numery VAT-UE. W przypadku, gdy usługa podlega opodatkowaniu w kraju nabywcy, sprzedawca nie musi odprowadzać VAT w Polsce. Faktura wówczas nie musi być opatrzona w informacje dotyczące stawki czy wartości podatku VAT ... WIĘCEJ

  Tematy: rejestracja VAT, rejestracja VAT UE, podatnik VAT, podatnik VAT UE
 • Działalność gospodarcza a usługa za granicą

  Działalność gospodarcza a usługa za granicą PORADA

  Witam, prowadzę działalność gospodarczą w budownictwie i płacę ryczałt w Polsce 5,5%, ale świadczę usługi za granicą (VAT UE) jako podwykonawca. Podatek VAT opłaca odbiorca tej usługi, ale zdarza mi się świadczyć usługi osobom prywatnym i naliczam VAT, który muszę wpłacić ... WIĘCEJ

  Tematy: działalność gospodarcza, polskie firmy za granicą, usługi budowlane, działalność usługowa
 • Informacje SCAC: przewlekłe kontrole i postępowania podatkowe w VAT

  Informacje SCAC: przewlekłe kontrole i postępowania podatkowe w VAT

  ... VAT, dokumenty potwierdzające zapłatę za towar czy międzynarodowe listy przewozowe CMR. W Polsce natomiast obowiązuje Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U. z 2017 r. poz. 648), która implementuje do polskiego porządku prawnego dyrektywy Rady UE ... termin zwrotu podatku VAT podlegającego weryfikacji ... WIĘCEJ

  Tematy: zwrot VAT, termin zwrotu VAT, zasady dokonywania zwrotu nadwyżki VAT, VAT naliczony
 • Usługi na nieruchomościach w podatku VAT

  Usługi na nieruchomościach w podatku VAT

  ... budowlanego, jest miejsce położenia nieruchomości. art. 28e ustawy o VAT Tyle mówi polska ustawa o VAT o zasadach określania miejsca opodatkowania usług związanych z nieruchomościami. ... . Czym jest nieruchomość? Unijny prawodawca w art. 13b Rozporządzenia Wykonawczego Rady (UE) NR 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze ... WIĘCEJ

  Tematy: podatnik VAT, podatnik VAT UE, obowiązki podatnika, miejsce świadczenia usług
 • WDT i stawka VAT na fakturze

  WDT i stawka VAT na fakturze PORADA

  Jestem zarejestrowanym podatnikiem VAT UE, kupuję towar od polskiego kontrahenta, płacąc 23% VAT, następnie sprzedaję go firmie niemieckiej (która również jest podatnikiem VAT UE). Przedsiębiorcy niemieckiemu wystawiam fakturę z 0% VAT. Towar wysyłam kurierem, mam więc dowody na to, że ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek VAT, podatnik VAT UE, WDT, transakcje wewnątrzwspólnotowe
 • Wynajem nieruchomości poza granicami Polski w podatku VAT

  Wynajem nieruchomości poza granicami Polski w podatku VAT

  ... mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT. Ten przepis wskazuje, że podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające usługi, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: a) usługodawcą jest podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca ... WIĘCEJ

  Tematy: podatnik VAT, podatnik VAT UE, obowiązki podatnika, miejsce świadczenia usług
 • Podatki i formalności przy sprowadzeniu auta ze Szwajcarii na działalność gospodarczą

  Podatki i formalności przy sprowadzeniu auta ze Szwajcarii na działalność gospodarczą PORADA

  Witam, prowadzę jednoosobowa działalność gospodarczą i chciałbym na moją działalność sprowadzić ze Szwajcarii używany około 5-letni samochód osobowy o pojemności silnika 2500 cm 3 . Cena samochodu to 15 tys. CHF. Samochód będzie używany głównie do celów służbowych, ale ... WIĘCEJ

  Tematy: jednoosobowa działalność gospodarcza, Szwajcaria, samochód używany, samochód z zagranicy
 • Współpraca z firmą z zagranicy

  Współpraca z firmą z zagranicy PORADA

  Witam serdecznie, prawdobodobnie będę miał firmę - klienta na moje usługi (graficzne) w Anglii. Mam pytanie ponieważ mój klient nie jest VAT-owcem angielskim. Ja mogę rozliczać VAT UE, czy bez problemu będę wysyłał fakturę, otrzymywał kwotę brutto i odprowadzał naliczony VAT? WIĘCEJ

  Tematy: działalność gospodarcza, usługi graficzne, polskie firmy za granicą, Anglia
 • Podatek VAT: jak szeroko rozumieć usługi na nieruchomości?

  Podatek VAT: jak szeroko rozumieć usługi na nieruchomości?

  ... przepisów wynika, że miejscem świadczenia usług na rzecz podatnika działającego w takim charakterze jest miejsce, w którym podatnik ten posiada siedzibę swojej działalności gospodarczej. Jeżeli ... i udokumentowane fakturami wystawionymi przez polskie podmioty z polskim podatkiem VAT. Spółka odliczała VAT od faktur kosztowych (np. 50% od paliwa, 100% ... WIĘCEJ

  Tematy: podatnik VAT, podatnik VAT UE, obowiązki podatnika, miejsce świadczenia usług
 • Sprzedaż towarów w UE bez naliczania VAT

  Sprzedaż towarów w UE bez naliczania VAT PORADA

  Witam, będę wdzęczna za wyjaśnienie, bo jestem laikiem w księgowości. Sprzedaję towary w sklepie internetowym - małe AGD. Kupuję dzbanek u hurtowni za 50 zł netto, płacę dostawcy 61,50 zł a sprzedaję za 70 zł klientowi finalnemu. Mam zamówienie na towar od firmy z UE z prośbą ... WIĘCEJ

  Tematy: ewidencja księgowa, VAT w UE, podatnik VAT UE, rozliczenie VAT
 • WDT u nie VAT-owca

  WDT u nie VAT-owca PORADA

  Witam, nie jestem VAT-owcem, ale jestem zarejestrowana jako podatnik unijny. Chcę sprzedać towar holenderskiej firmie, podatnikowi VAT UE. Jak powinna wyglądać faktura? Czy muszę ta sprzedaż wykazać na informacji dodatkowej? WIĘCEJ

  Tematy: transakcje wewnątrzwspólnotowe, wewnątrzwspólnotowa dostawa towaru, podatnik VAT UE, Holandia
 • Magazynowanie towarów: miejsce opodatkowania usług w podatku VAT

  Magazynowanie towarów: miejsce opodatkowania usług w podatku VAT

  ... podatnik świadczący usługi magazynowania towarów na rzecz kontrahentów zagranicznych jest zobowiązany do zapłaty podatku VAT w kraju? Odpowiedź na to ... być miejsce, w którym siedzibę działalności gospodarczej posiada usługobiorca. W związku z tym zdaniem organu, polski podatnik nie był zobowiązany do zapłaty podatku w kraju. Nadmienić należy, że ... WIĘCEJ

  Tematy: podatnik VAT, podatnik VAT UE, obowiązki podatnika, miejsce świadczenia usług
 • Sprzedaż winiet drogowych = usługi opodatkowane VAT za granicą?

  Sprzedaż winiet drogowych = usługi opodatkowane VAT za granicą?

  ... czy po przekroczeniu limitu 150 000 zł będzie musiał rejestrować się jako podatnik VAT czynny oraz naliczać 23% podatek. Nadto wnioskodawca zadał pytanie, czy ... rejestrującej wskazać należy, iż w przypadku, gdy miejscem ich świadczenia będzie terytorium UE lub kraju trzeciego, Wnioskodawca nie będzie obowiązany ewidencjonować tej sprzedaży za ... WIĘCEJ

  Tematy: podatnik VAT, podatnik VAT UE, obowiązki podatnika, miejsce świadczenia usług
 • Usługi na nieruchomości: miejsce opodatkowania VAT na zasadach ogólnych?

  Usługi na nieruchomości: miejsce opodatkowania VAT na zasadach ogólnych?

  ... – innych przedsiębiorców). Dla określania miejsca świadczenia usług prawodawca wprowadził odrębną definicję podatnika. Na potrzeby stosowania tych przepisów (art. 28a ustawy o VAT): ilekroć jest mowa o podatniku - rozumie się przez to: a) podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2, lub ... WIĘCEJ

  Tematy: podatnik VAT, podatnik VAT UE, obowiązki podatnika, miejsce świadczenia usług
 • Sprzedaż towarów do Unii Europejskiej: brak NIP z fakturą korygującą

  Sprzedaż towarów do Unii Europejskiej: brak NIP z fakturą korygującą

  ... na terytorium innego niż Polska kraju UE, sprzedający przedsiębiorca w momencie składania deklaracji VAT, w której wykazuje WDT jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE. Niekiedy zdarza się, że przy pierwszej transakcji wewnątrzwspólnotowej przedsiębiorca nie jest jeszcze zarejestrowany jako podatnik VAT UE. Mimo to, dostarcza towary na rzecz ... WIĘCEJ

  Tematy: rejestracja VAT, rejestracja VAT UE, podatnik VAT, podatnik VAT UE
 • VAT na usługi budowlane w Niemczech

  VAT na usługi budowlane w Niemczech PORADA

  Jestem czynnym podatnikiem Vat UE zarejestrowanym w Polsce. Na zlecenie innego czynnego podatnika VAT UE zarejestrowanego w Polsce będę wykonywał usługę na terenie Niemiec polegającą na rewitalizacji terenów zielonych na zlecenie niemieckiego kontrahenta. Z jaką stawką podatku VAT mam ... WIĘCEJ

  Tematy: podatnik VAT UE, podatek VAT, polskie firmy za granicą, usługi budowlane
 • Zwolnienie z VAT a usługi opodatkowane za granicą

  Zwolnienie z VAT a usługi opodatkowane za granicą

  ... podatnik VAT. Trzeba jednak pamiętać, że winien on się zarejestrować jako podatnik unijny. Obowiązek taki nakłada na niego art. 97 ust. 1 w zw. z ust. 3 ustawy o VAT. Będzie on także obowiązany do wykazania wartości tak świadczonych usług w informacji podsumowującej VAT UE ... WIĘCEJ

  Tematy: miejsce świadczenia usług, zwolnienie z VAT, zwolnienie podmiotowe VAT, rejestracja VAT
 • Firma w Polsce, zlecenie wykonywane tylko za granicą

  Firma w Polsce, zlecenie wykonywane tylko za granicą PORADA

  Mam firmę zarejestrowana w Polsce, jestem na ryczałcie ale jestem zgłoszony także jako płatnik VAT UE. Rozliczam się z podatków w Polsce, tutaj mam miejsce zameldowania. Ostatnio kupiłem mieszkanie w Polsce i w Polsce mam zamiar mieszkać na stałe. Problem jednak w tym, że mam zlecenia ... WIĘCEJ

  Tematy: działalność gospodarcza, własna firma, ryczałt ewidencjonowany, polskie firmy za granicą
 • WNT a rozliczenie VAT

  WNT a rozliczenie VAT PORADA

  Witam, jestem płatnikiem VAT, posiadam VAT UE, nabyłem towar (sklep APPLE) u dostawcy posługującym się irlandzkim adresem i polskim NIP-em. Otrzymałem fakturę VAT z NIP wyliczoną w PLN oraz 2 faktury VAT z korektą. Z mojego konta została ściągnieta kwota brutto, natomiast 2 dni ... WIĘCEJ

  Tematy: WNT, wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru, rozliczenie VAT, podatek VAT
 • WDT a odwrotne obciążenie

  WDT a odwrotne obciążenie PORADA

  Witam, jestem czynnym podatnikiem VAT-UE. Sprzedaję towar do UE - podatnik VAT aktywny. Wystawiam fakturę ze stawką 0% - posiadam potwierdzenie dostarczenia towaru potwierdzone przez odbiorcę/nabywcę. Kontrahent przesła mi informację, że na mojej fakturze brakuje informacji "obowiązek ... WIĘCEJ

  Tematy: WDT, odwrotne obciążenie, opodatkowanie VAT, podatek VAT

 

1 2 3

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

REKLAMA

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.