eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › podatnik VAT UE
 • Podatki i formalności przy sprowadzeniu auta ze Szwajcarii na działalność gospodarczą

  Podatki i formalności przy sprowadzeniu auta ze Szwajcarii na działalność gospodarczą PORADA

  Witam, prowadzę jednoosobowa działalność gospodarczą i chciałbym na moją działalność sprowadzić ze Szwajcarii używany około 5-letni samochód osobowy o pojemności silnika 2500 cm 3 . Cena samochodu to 15 tys. CHF. Samochód będzie używany głównie do celów służbowych, ale ... WIĘCEJ

  Tematy: jednoosobowa działalność gospodarcza, Szwajcaria, samochód używany, samochód z zagranicy
 • Współpraca z firmą z zagranicy

  Współpraca z firmą z zagranicy PORADA

  Witam serdecznie, prawdobodobnie będę miał firmę - klienta na moje usługi (graficzne) w Anglii. Mam pytanie ponieważ mój klient nie jest VAT-owcem angielskim. Ja mogę rozliczać VAT UE, czy bez problemu będę wysyłał fakturę, otrzymywał kwotę brutto i odprowadzał naliczony VAT? WIĘCEJ

  Tematy: działalność gospodarcza, usługi graficzne, polskie firmy za granicą, Anglia
 • Podatek VAT: jak szeroko rozumieć usługi na nieruchomości?

  Podatek VAT: jak szeroko rozumieć usługi na nieruchomości?

  ... przepisów wynika, że miejscem świadczenia usług na rzecz podatnika działającego w takim charakterze jest miejsce, w którym podatnik ten posiada siedzibę swojej działalności gospodarczej. Jeżeli ... i udokumentowane fakturami wystawionymi przez polskie podmioty z polskim podatkiem VAT. Spółka odliczała VAT od faktur kosztowych (np. 50% od paliwa, 100% ... WIĘCEJ

  Tematy: podatnik VAT, podatnik VAT UE, obowiązki podatnika, miejsce świadczenia usług
 • Sprzedaż towarów w UE bez naliczania VAT

  Sprzedaż towarów w UE bez naliczania VAT PORADA

  Witam, będę wdzęczna za wyjaśnienie, bo jestem laikiem w księgowości. Sprzedaję towary w sklepie internetowym - małe AGD. Kupuję dzbanek u hurtowni za 50 zł netto, płacę dostawcy 61,50 zł a sprzedaję za 70 zł klientowi finalnemu. Mam zamówienie na towar od firmy z UE z prośbą ... WIĘCEJ

  Tematy: ewidencja księgowa, VAT w UE, podatnik VAT UE, rozliczenie VAT
 • WDT u nie VAT-owca

  WDT u nie VAT-owca PORADA

  Witam, nie jestem VAT-owcem, ale jestem zarejestrowana jako podatnik unijny. Chcę sprzedać towar holenderskiej firmie, podatnikowi VAT UE. Jak powinna wyglądać faktura? Czy muszę ta sprzedaż wykazać na informacji dodatkowej? WIĘCEJ

  Tematy: transakcje wewnątrzwspólnotowe, wewnątrzwspólnotowa dostawa towaru, podatnik VAT UE, Holandia
 • Magazynowanie towarów: miejsce opodatkowania usług w podatku VAT

  Magazynowanie towarów: miejsce opodatkowania usług w podatku VAT

  ... podatnik świadczący usługi magazynowania towarów na rzecz kontrahentów zagranicznych jest zobowiązany do zapłaty podatku VAT w kraju? Odpowiedź na to ... być miejsce, w którym siedzibę działalności gospodarczej posiada usługobiorca. W związku z tym zdaniem organu, polski podatnik nie był zobowiązany do zapłaty podatku w kraju. Nadmienić należy, że ... WIĘCEJ

  Tematy: podatnik VAT, podatnik VAT UE, obowiązki podatnika, miejsce świadczenia usług
 • Sprzedaż winiet drogowych = usługi opodatkowane VAT za granicą?

  Sprzedaż winiet drogowych = usługi opodatkowane VAT za granicą?

  ... czy po przekroczeniu limitu 150 000 zł będzie musiał rejestrować się jako podatnik VAT czynny oraz naliczać 23% podatek. Nadto wnioskodawca zadał pytanie, czy ... rejestrującej wskazać należy, iż w przypadku, gdy miejscem ich świadczenia będzie terytorium UE lub kraju trzeciego, Wnioskodawca nie będzie obowiązany ewidencjonować tej sprzedaży za ... WIĘCEJ

  Tematy: podatnik VAT, podatnik VAT UE, obowiązki podatnika, miejsce świadczenia usług
 • Usługi na nieruchomości: miejsce opodatkowania VAT na zasadach ogólnych?

  Usługi na nieruchomości: miejsce opodatkowania VAT na zasadach ogólnych?

  ... – innych przedsiębiorców). Dla określania miejsca świadczenia usług prawodawca wprowadził odrębną definicję podatnika. Na potrzeby stosowania tych przepisów (art. 28a ustawy o VAT): ilekroć jest mowa o podatniku - rozumie się przez to: a) podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2, lub ... WIĘCEJ

  Tematy: podatnik VAT, podatnik VAT UE, obowiązki podatnika, miejsce świadczenia usług
 • Sprzedaż towarów do Unii Europejskiej: brak NIP z fakturą korygującą

  Sprzedaż towarów do Unii Europejskiej: brak NIP z fakturą korygującą

  ... na terytorium innego niż Polska kraju UE, sprzedający przedsiębiorca w momencie składania deklaracji VAT, w której wykazuje WDT jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE. Niekiedy zdarza się, że przy pierwszej transakcji wewnątrzwspólnotowej przedsiębiorca nie jest jeszcze zarejestrowany jako podatnik VAT UE. Mimo to, dostarcza towary na rzecz ... WIĘCEJ

  Tematy: rejestracja VAT, rejestracja VAT UE, podatnik VAT, podatnik VAT UE
 • VAT na usługi budowlane w Niemczech

  VAT na usługi budowlane w Niemczech PORADA

  Jestem czynnym podatnikiem Vat UE zarejestrowanym w Polsce. Na zlecenie innego czynnego podatnika VAT UE zarejestrowanego w Polsce będę wykonywał usługę na terenie Niemiec polegającą na rewitalizacji terenów zielonych na zlecenie niemieckiego kontrahenta. Z jaką stawką podatku VAT mam ... WIĘCEJ

  Tematy: podatnik VAT UE, podatek VAT, polskie firmy za granicą, usługi budowlane
 • Zwolnienie z VAT a usługi opodatkowane za granicą

  Zwolnienie z VAT a usługi opodatkowane za granicą

  ... podatnik VAT. Trzeba jednak pamiętać, że winien on się zarejestrować jako podatnik unijny. Obowiązek taki nakłada na niego art. 97 ust. 1 w zw. z ust. 3 ustawy o VAT. Będzie on także obowiązany do wykazania wartości tak świadczonych usług w informacji podsumowującej VAT UE ... WIĘCEJ

  Tematy: miejsce świadczenia usług, zwolnienie z VAT, zwolnienie podmiotowe VAT, rejestracja VAT
 • Transakcje wewnątrzwspólnotowe = rejestracja w podatku VAT?

  Transakcje wewnątrzwspólnotowe = rejestracja w podatku VAT?

  ... to każdy podatnik VAT. I tak bezwzględnemu obowiązkowi rejestracyjnemu podlegają czynni podatnicy VAT planujący dokonywanie dostaw lub nabyć, importu usług a także świadczenia usług, dla których podatnikiem będzie usługobiorca (chodzi tutaj oczywiście o transakcje zawierane z kontrahentami unijnymi, a nie tymi spoza obszaru UE). Rejestracji takiej ... WIĘCEJ

  Tematy: rejestracja VAT, rejestracja VAT UE, podatnik VAT, podatnik VAT UE
 • Firma w Polsce, zlecenie wykonywane tylko za granicą

  Firma w Polsce, zlecenie wykonywane tylko za granicą PORADA

  Mam firmę zarejestrowana w Polsce, jestem na ryczałcie ale jestem zgłoszony także jako płatnik VAT UE. Rozliczam się z podatków w Polsce, tutaj mam miejsce zameldowania. Ostatnio kupiłem mieszkanie w Polsce i w Polsce mam zamiar mieszkać na stałe. Problem jednak w tym, że mam zlecenia ... WIĘCEJ

  Tematy: działalność gospodarcza, własna firma, ryczałt ewidencjonowany, polskie firmy za granicą
 • Montaż elektrowni wiatrowej: miejsce opodatkowania VAT

  Montaż elektrowni wiatrowej: miejsce opodatkowania VAT

  ... świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e; ... w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347, str. 1 z późn. zm.), w art. 45 przewiduje, że: „Miejscem świadczenia ... WIĘCEJ

  Tematy: podatnik VAT, podatnik VAT UE, obowiązki podatnika, miejsce świadczenia usług
 • Podatek VAT: odwierty to usługi budowlane na nieruchomości

  Podatek VAT: odwierty to usługi budowlane na nieruchomości

  ... 01.2014 r. nr IPTPP2/443-933/13-2/AW. Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy? Wnioskodawczyni (polski podatnik VAT) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie robót budowlanych. Wykonywała ... 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), w art. 45 przewiduje, że ... WIĘCEJ

  Tematy: podatnik VAT, podatnik VAT UE, obowiązki podatnika, miejsce świadczenia usług
 • WNT a rozliczenie VAT

  WNT a rozliczenie VAT PORADA

  Witam, jestem płatnikiem VAT, posiadam VAT UE, nabyłem towar (sklep APPLE) u dostawcy posługującym się irlandzkim adresem i polskim NIP-em. Otrzymałem fakturę VAT z NIP wyliczoną w PLN oraz 2 faktury VAT z korektą. Z mojego konta została ściągnieta kwota brutto, natomiast 2 dni ... WIĘCEJ

  Tematy: WNT, wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru, rozliczenie VAT, podatek VAT
 • WDT a odwrotne obciążenie

  WDT a odwrotne obciążenie PORADA

  Witam, jestem czynnym podatnikiem VAT-UE. Sprzedaję towar do UE - podatnik VAT aktywny. Wystawiam fakturę ze stawką 0% - posiadam potwierdzenie dostarczenia towaru potwierdzone przez odbiorcę/nabywcę. Kontrahent przesła mi informację, że na mojej fakturze brakuje informacji "obowiązek ... WIĘCEJ

  Tematy: WDT, odwrotne obciążenie, opodatkowanie VAT, podatek VAT
 • WDT. Jaka dokumentacja jest potrzebna do zwolnienia z podatku?

  WDT. Jaka dokumentacja jest potrzebna do zwolnienia z podatku? PORADA

  Witam, proszę o wyjaśnienie: jaka dokumentacja jest niezbędna, gdy obywatel z kraju UE kupi sprzęt AGD i odbierze ten sprzęt swoim transportem? Jak mam to udokumentować i odliczyć odpis od podatku? Kontakt orllen@wp.pl. Pozdrawiam, Bożena WIĘCEJ

  Tematy: WDT, transakcje wewnątrzwspólnotowe, zwolnienia podatkowe, podatnik VAT UE
 • Rozliczenie VAT gdy budowa elektrowni wiatrowej w Danii

  Rozliczenie VAT gdy budowa elektrowni wiatrowej w Danii

  ... podatku jest ostateczny odbiorca usługi oraz wykazując jej wartość w deklaracji VAT w poz. 21. Zadał pytanie, czy powyższe postępowanie jest prawidłowe? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy ... i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy; 4. numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany dla podatku, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 11 lit. a; ... WIĘCEJ

  Tematy: podatnik VAT, podatnik VAT UE, obowiązki podatnika, miejsce świadczenia usług
 • Firma zarejestrowana w Polsce a praca w Wielkiej Brytanii

  Firma zarejestrowana w Polsce a praca w Wielkiej Brytanii PORADA

  Witam serdecznie, Mam zarejestrowaną działalność w Polsce, jestem podatnikiem VAT, posiadam NIP UE. Chcę podjąć pracę w Wielkiej Brytanii - usługi ogólnobudowlane. Z tego co wiem, obowiązek rozliczenia podatku VAT leży po stronie usługobiorcy, czyli w tym przypadku firmy ... WIĘCEJ

  Tematy: podatnik VAT, VAT w UE, NIP UE, podatnik VAT UE

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

REKLAMA

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.