eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › podatek od wynagrodzenia
 • Podatek od umowy zlecenia obcokrajowca gdy certyfikat rezydencji

  Podatek od umowy zlecenia obcokrajowca gdy certyfikat rezydencji

  ... podatkowych miejsce zamieszkania na terytorium Ukrainy, płatnik nie pobiera od wypłacanego wynagrodzenia podatku w Polsce nawet wówczas, gdy pobyt takiej osoby w RP ... art. 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stosownie do art. 29 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, podatek dochodowy od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek zryczałtowany, podatek z tytułu umowy zlecenie, obliczenie podatku, wysokość podatku
 • Umowa zlecenie z Ukraińcem w podatku dochodowym

  Umowa zlecenie z Ukraińcem w podatku dochodowym

  ... w Polsce 183 dni w roku podatkowym, płatnik obowiązany jest do pobrania od wypłacanego wynagrodzenia 20% zryczałtowany podatek i sporządzenia informacji IFT-1/IFT-1R oraz deklaracji PIT-8AR zaś po przekroczeniu 183 dni płatnik powinien pobierać zaliczkę na podatek dochodowy na zasadach ogólnych, zaś po zakończeniu roku sporządzić PIT-11 oraz ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa o pracę, stawka podatkowa, stawki podatku, stawka podatku
 • Składki ZUS i zaliczka na podatek od ekwiwalentu za urlop

  Składki ZUS i zaliczka na podatek od ekwiwalentu za urlop

  ... w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od ... pobrania oraz odprowadzenia do urzędu skarbowego zaliczki na podatek tak jak od „zwykłej” pensji pracownika. Składki ZUS Podstawę wymiaru składek na ... WIĘCEJ

  Tematy: ekwiwalent za urlop, obowiązek podatkowy, rozliczenia z urzędem skarbowym, rozliczenia podatkowe
 • Pracownik z Ukrainy: zaliczka na podatek dochodowy

  Pracownik z Ukrainy: zaliczka na podatek dochodowy

  ... na konto fiskusa zaliczki na podatek od wynagrodzeń wypłacanych na podstawie łączącego strony stosunku pracy. Reguły są tutaj zatem takie same jak w stosunku do polskich rezydentów. Takie same są także obowiązki informacyjne. Od wypłaconego pracownikowi - będącego rezydentem Ukrainy - wynagrodzenia, z tytułu zawartej umowy o pracę, polski ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa o pracę, stawka podatkowa, stawki podatku, stawka podatku
 • Wynagrodzenie prokurenta bez zaliczki na podatek

  Wynagrodzenie prokurenta bez zaliczki na podatek

  ... nie będzie zobowiązany do poboru miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wypłacanego prokurentowi wynagrodzenia w związku z pełnieniem tej funkcji w Spółce. Natomiast na Wnioskodawcy na podstawie art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będzie ciążył obowiązek sporządzenia informacji o wysokości ... WIĘCEJ

  Tematy: zaliczka na podatek dochodowy, zaliczka na podatek, podatek od wynagrodzenia, źródła przychodów podatkowych
 • Jak wypełnić listę płac pracowników w 2016 r.?

  Jak wypełnić listę płac pracowników w 2016 r.?

  ... podatek. W naszym przypadku kwoty tej nie stosuje się jedynie w do wynagrodzenia Damiana Pietrzak. Po tej operacji arkusz dokona automatycznego wyliczenia należnej zaliczki na podatek dochodowy wg obowiązującej skali podatkowej. To, jakie zmiany powoduje zastosowanie kwoty zmniejszającej podatek ... oprócz Anny Kowalskiej. Od jej wynagrodzenia ... WIĘCEJ

  Tematy: lista płac, wynagrodzenia, płace, ustalanie wynagrodzenia za pracę
 • Podatek o premii pieniężnej wypłaconej członkowi zarządu spółki

  Podatek o premii pieniężnej wypłaconej członkowi zarządu spółki

  ... zaliczka na podatek Wynagrodzenia (premia) wypłacona członkowi zarządu stanowi przychód z działalności wykonywanej osobiście, o którym mowa w art. 13 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Spółka jako płatnik dokonujący świadczenia na rzecz osoby należącej do składu zarządu zobowiązana jest do pobrania zaliczki na podatek, stosując ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa o pracę, stawka podatkowa, stawki podatku, stawka podatku
 • Wynagrodzenie członka zarządu spółki z podatkiem i bez składek ZUS

  Wynagrodzenie członka zarządu spółki z podatkiem i bez składek ZUS

  ... zaliczka na podatek Wynagrodzenia (premia) wypłacona członkowi zarządu stanowi przychód z działalności wykonywanej osobiście, o którym mowa w art. 13 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Spółka jako płatnik dokonujący świadczenia na rzecz osoby należącej do składu zarządu zobowiązana jest do pobrania zaliczki na podatek, stosując ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa o pracę, stawka podatkowa, stawki podatku, stawka podatku
 • Zwolnienie (się) z pracy: wynagrodzenie a koszty podatkowe

  Zwolnienie (się) z pracy: wynagrodzenie a koszty podatkowe

  ... poboru zaliczki na podatek kwoty zmniejszającej. Otóż zgodnie z art. 32 ust. 3 updof, obliczoną zaliczkę na podatek od wynagrodzenia pracownika zmniejsza się o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale obowiązującej skali podatkowej, jeżeli pracownik przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym ... WIĘCEJ

  Tematy: obliczenie podatku, wysokość podatku, podstawa opodatkowania, wynagrodzenia
 • Pracownik jako członek zarządu: zaliczka na podatek

  Pracownik jako członek zarządu: zaliczka na podatek

  ... ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ... od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych. Natomiast odnośnie wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji członka Zarządu, należy stosować zasady wynikające z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od ... WIĘCEJ

  Tematy: wynagrodzenia, wynagrodzenie pracownika, zaliczka na podatek dochodowy, zaliczka na podatek

 

1 2 3

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

REKLAMA

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.