eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › podatek od nieruchomości
 • Ulga mieszkaniowa w PIT - umowa przedwstępna się nie liczy

  Ulga mieszkaniowa w PIT - umowa przedwstępna się nie liczy

  ... nieruchomości przed pięcioma laty od jej nabycia, wiąże się z obowiązkiem rozliczenia z tego tytułu podatku dochodowego. Podatek jednak nie zawsze trzeba płacić. ... lokalu nastąpiło w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży jego poprzedniego mieszkania (poprzedniej nieruchomości). Konkludując w terminie dwóch lat liczonych od końca roku, w którym została ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od nieruchomości, podatek od sprzedaży mieszkania lub domu, podatek od sprzedaży nieruchomości, podatek od sprzedaży mieszkań i domów
 • Wdowa sprzeda mieszkanie bez podatku

  Wdowa sprzeda mieszkanie bez podatku

  ... nieruchomość nabyto w spadku - datą nabycia jest data śmierci spadkodawcy. Podatek dochodowy od sprzedaży nieruchomości wynosi 19% od uzyskanego dochodu, czyli przychodu pomniejszonego o koszty jego uzyskania Koszty te stanowią istotną pozycję w przypadku sprzedaży nieruchomości kupionej bądź wybudowanej (pod warunkiem, że gromadzone były rachunki ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od nieruchomości, podatek od sprzedaży mieszkania lub domu, podatek od sprzedaży nieruchomości, podatek od sprzedaży mieszkań i domów
 • Podatek od nieruchomości 2016: niższe stawki ale wyższe wpływy

  Podatek od nieruchomości 2016: niższe stawki ale wyższe wpływy

  ... od nieruchomości wynoszą odpowiednio: od gruntów: 0,89 zł od 1 m2 powierzchni – od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 4,58 zł od 1 ha powierzchni – od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 0,47 zł od 1 m2 powierzchni – od gruntów pozostałych od ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od nieruchomości, podatki i opłaty lokalne, ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, opodatkowanie podatkiem od nieruchomości
 • Sprzedaż nieruchomości firmowej otrzymanej w spadku

  Sprzedaż nieruchomości firmowej otrzymanej w spadku

  ... , o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. (...) W myśl art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Stosownie do ust ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od nieruchomości, podatek od sprzedaży mieszkania lub domu, podatek od sprzedaży nieruchomości, podatek od sprzedaży mieszkań i domów
 • Przedsiębiorcy zapłacą wyższy podatek od nieruchomości?

  Przedsiębiorcy zapłacą wyższy podatek od nieruchomości?

  ... strony wyjaśnił kwestię, która była przedmiotem licznych sporów, z drugiej jednak, zdaje się, wystawił firmom za tę zmianę rachunek. Chodzi tutaj o podatek od nieruchomości. od budynków będących w złym stanie technicznym. Otóż do końca 2015 r. (art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych) grunty, budynki i budowle ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od nieruchomości, podatki i opłaty lokalne, ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, opodatkowanie podatkiem od nieruchomości
 • Jaki podatek od nieruchomości za biuro prowadzone w domu?

  Jaki podatek od nieruchomości za biuro prowadzone w domu?

  ... gospodarczej. Informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania. Jeśli gmina tak zdecyduje, podwyższy podatek od nieruchomości poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaczęliśmy prowadzić działalność ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od nieruchomości, podatki i opłaty lokalne, ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, opodatkowanie podatkiem od nieruchomości
 • Ulga mieszkaniowa na zakup mieszkania przed sprzedażą starego?

  Ulga mieszkaniowa na zakup mieszkania przed sprzedażą starego?

  ... że przychody ze sprzedaży nieruchomości nie podlegają opodatkowaniu, jeśli od czasu zakupu tej nieruchomości minęło ponad 5 lat. ... od dnia sprzedaży lokalu mieszkalnego”. A ponieważ podatnik najpierw kupił dom, następnie zaś sprzedał mieszkanie, wiec ze zwolnienia nie może skorzystać. Przydatne narzędzia: Kalkulator podatku od sprzedaż nieruchomości ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od nieruchomości, podatek od sprzedaży mieszkania lub domu, podatek od sprzedaży nieruchomości, podatek od sprzedaży mieszkań i domów
 • Kiedy parking (przy budynku) z podatkiem od nieruchomości?

  Kiedy parking (przy budynku) z podatkiem od nieruchomości?

  ... od ich powierzchni, a wartości (określanej w różny sposób w zależności od tego, czy jej wartość jest znana na potrzeby podatku dochodowego czy też nie). Stawka podatku wynosi tutaj do 2% wartości takiej budowli. Należy w tym miejscu jednakże wyraźnie podkreślić, że podatek od nieruchomości ... WIĘCEJ

  Tematy: Środki trwałe, amortyzacja nieruchomości, amortyzacja budowli, podatek od nieruchomości
 • Działalność gospodarcza: jak określić podatek od nieruchomości

  Działalność gospodarcza: jak określić podatek od nieruchomości

  ... Jaki podatek i jakie obowiązki w podatku od nieruchomości musi wypełniać podmiot prowadzący działalność? Jeśli przedsiębiorca przeznaczy grunt, budynek lub jego część, czy też budowlę lub jej część na swoją działalność, musi wiedzieć, że wśród licznych zobowiązań podatkowych pojawia się wówczas obowiązek zapłaty podatek od nieruchomości. Określenie ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od nieruchomości, podatki i opłaty lokalne, ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, opodatkowanie podatkiem od nieruchomości
 • Ograniczenia w stosowaniu ulgi mieszkaniowej w podatku dochodowym

  Ograniczenia w stosowaniu ulgi mieszkaniowej w podatku dochodowym

  Aby uniknąć podatku od sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat od jej nabycia trzeba wydatkować zarobione pieniądze na własne cele mieszkaniowe, czyli np. zakup gruntu pod budowę, samą budowę domu, remont posiadanej nieruchomości mieszkalnej czy jej rozbudowę bądź adaptację części niemieszkalnej na mieszkalną. Wszystko wydaje ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od nieruchomości, podatek od sprzedaży mieszkania lub domu, podatek od sprzedaży nieruchomości, podatek od sprzedaży mieszkań i domów
 • Podatek od nieruchomości

  Podatek od nieruchomości PORADA

  Jestem p.o. kierownika zakładu usług komunalnych. Zakład ten został powołany przez radę gminy, jest to więc zakład gminny. Gmina nalicza zakładowi podatek od nieruchomości - budowli w wysokości 2% wartości. Wartość to ok. 16 000 000 zł, tak więc naliczyli 32 0000 zł podatku. W ... WIĘCEJ

  Tematy: obliczenie podatku, podatek od nieruchomości, amortyzacja, odpisy amortyzacyjne
 • Podatek od nieruchomości

  Podatek od nieruchomości PORADA

  Czy zawieszając działalność gospodarczą na okres 2 lat muszę płacić podatek od nieruchomości, na której wykonywana była działalność? A może jest szansa zmniejszenia podatku ze względu na fakt iż nie będę tam przez okres zawieszenia wykonywać działalności gospodarczej? WIĘCEJ

  Tematy: działalność gospodarcza, zawieszenie działalności gospodarczej, podatek od nieruchomości, obowiązek podatkowy
 • Jaki zapłacę podatek za budynki użytkowane rolniczo, które mieszczą się na gruncie leśnym?

  Jaki zapłacę podatek za budynki użytkowane rolniczo, które mieszczą się na gruncie leśnym? PORADA

  Jaki należy płacić podatek za budynek gospodarczy użytkowany rolniczo znajdujący się na gruncie oznaczonym w ewidencji jako las? Dodaję, że jestem rolnikiem, posiadam 2 ha własnej ziemi oraz 6 ha dzierżawy. Budynek, o który pytam najmuję od nadleśnictwa. W budynku tym hoduję kury ... WIĘCEJ

  Tematy: obowiązek podatkowy, działalność rolnicza, rolnik, grunty rolne
 • Co lepsze: sprzedaż czy darowizna?

  Co lepsze: sprzedaż czy darowizna? PORADA

  Jestem właścicielem siedliska na wsi. Otrzymałem je w drodze darowizny i spadku (swoje części przekazali na mnie brat, siostra i mama w zamian za inne części spadku po ojcu). Akt darowizny podpisaliśmy w sierpniu 2008 roku. Niestety, nie jestem właścicielem ziemi i podatek od tej ... WIĘCEJ

  Tematy: sprzedaż nieruchomości, darowizna, podatek od nieruchomości, darowizna nieruchomości
 • Podatek od nieruchomości a rozliczenie kosztów

  Podatek od nieruchomości a rozliczenie kosztów PORADA

  Witam, mam pytanie związane z koniecznością zgłoszenia prowadzenia działalności gospodarczej w mieszkaniu prywatnym. Rodzaj działalności gospodarczej to "usługi informatyczne"/"doradztwo informatyczne" - praca zdalna z domu. Mieszkanie nie wymaga żadnej "adaptacji" związanej z ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od nieruchomości, podatek od firmy, koszty uzyskania przychodu, KUP
 • Podatek od nieruchomości

  Podatek od nieruchomości PORADA

  W 2004 roku zakupiłam grunty, na których były budynki magazynowe. W tym też roku wystąpiłam do urzędu gminy o pozwolenie na przystosowanie budynków do prowadzenia mojej działalności, ale sąsiad pomimo wszystkich wymaganych pozwoleń i wymaganych pozwoleń przez inne organy (inspekcja ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od nieruchomości, podatki i opłaty lokalne, wysokość podatku od nieruchomości, gmina
 • Jak w PKPiR w 2013 księgować podatek od nieruchomości?

  Jak w PKPiR w 2013 księgować podatek od nieruchomości? PORADA

  Jak w 2013 r. księgować w PKPiR podatek od nieruchomości płatny w 4 ratach? Pytam w związku ze zmianami w podatku dochodowym dotyczącymi ujmowania w kosztach danego miesiąca płatności terminowo opłaconych, a wyłączania z nich tych, które są niezapłacone w ciągu 30 dni od ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od nieruchomości, podatki i opłaty lokalne, PKPiR, zapisy w PKPiR
 • Podatek od garażu

  Podatek od garażu PORADA

  Witam Mam prośbę i proszę o pomoc. W 2011 r. zgłosiłem do opodatkowania budynek garażowy, który dobudowałem do istniejącego garażu, który został wybudowany w raz z domem jednorodzinnym i jest opodatkowany jako budynki mieszkalne. Organ podatkowy zaliczył mi dobudowany garaż do ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek za garaż, garaż, budynek mieszkaniowy, podatek od nieruchomości
 • Sprzedaż działki przed upływem 5 lat, która dawniej należała do gospodarstwa rolnego

  Sprzedaż działki przed upływem 5 lat, która dawniej należała do gospodarstwa rolnego PORADA

  Dzień dobry, Chciałbym w imieniu mamy prosić o poradę. Zaczynając od początku...W 2003 r. moja babcia (ze strony mamy, dziadek już nie żył wówczas), posiadała gospodarstwo rolne wraz z ziemią uprawną. Zdecydowała się na podzielenie działki na mniejsze części: a) działka nr 1 ... WIĘCEJ

  Tematy: spadek, spadek po rodzicach, gospodarstwo rolne, ziemia rolna

poprzednia  

1 ... 5 6 7 ... 20 ... 30 ... 35

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

REKLAMA

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.