eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › podatek od nieruchomości
 • NIK: podatki lokalne z niejasnymi ulgami

  NIK: podatki lokalne z niejasnymi ulgami

  ... 16 gminach miejsko-wiejskich na terenie sześciu województw. Gminy czerpią dochody m.in. z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, z opłat oraz mają udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy i od osób prawnych posiadających siedzibę na obszarze gminy. Jak podkreśla NIK ... WIĘCEJ

  Tematy: NIK, podatki lokalne, samorządy, gminy
 • Długi spadkowe bez wpływu na podatek od sprzedaży nieruchomości

  Długi spadkowe bez wpływu na podatek od sprzedaży nieruchomości

  ... ust. 1 pkt 8 lit. a) ww. ustawy podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. W myśl art. 30e ust ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od nieruchomości, podatek od sprzedaży mieszkania lub domu, podatek od sprzedaży nieruchomości, podatek od sprzedaży mieszkań i domów
 • Ulgi i zwolnienia podatkowe w podatku rolnym

  Ulgi i zwolnienia podatkowe w podatku rolnym

  ... deklaracji na podatek rolny odliczają, określoną w decyzji w sprawie ulgi inwestycyjnej, kwotę przyznanej ulgi od należnego podatku rolnego. Bartosz Antos z portalu www.grunttozysk.pl zaznacza, że podatnik traci prawo do odliczenia od podatku rolnego nie wykorzystanej kwoty ulgi inwestycyjnej w przypadku sprzedaży obiektów i urządzeń, od których ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek rolny, podstawa opodatkowania stawy, zbiorniki wodne, podatek od nieruchomości
 • Tylko spłata kredytu bankowego jest celem mieszkaniowym w PIT

  Tylko spłata kredytu bankowego jest celem mieszkaniowym w PIT

  ... do uzyskanych dochodów (poniesionej straty) od 1 stycznia 2009 r. W myśl art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r. – od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od nieruchomości, podatek od sprzedaży mieszkania lub domu, podatek od sprzedaży nieruchomości, podatek od sprzedaży mieszkań i domów
 • Jaka wysokość podatku rolnego?

  Jaka wysokość podatku rolnego?

  ... ustalonego wzoru, informacji o gruntach. Muszą także poinformować o zaistnieniu zmian opisanych powyżej. Podatek rolny na rok podatkowy od osób fizycznych, w drodze decyzji, ustala organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego (w terminach do ... WIĘCEJ

  Tematy: stawy, zbiorniki wodne, podatek od nieruchomości, podatek rolny
 • Podatek rolny: kogo obowiązuje, co jest podstawą opodatkowania

  Podatek rolny: kogo obowiązuje, co jest podstawą opodatkowania

  ... reguluje kwestie: podstawy opodatkowania podatkiem rolnym, jego wysokości i wymierzenia wraz z obejmowanym przez niego zakresem przedmiotowym i podmiotowym. Od jakich terenów należy odprowadzić podatek rolny? Zgodnie ze wspomnianą ustawą opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek rolny, podstawa opodatkowania stawy, zbiorniki wodne, podatek od nieruchomości
 • Skomplikowany podatek od nieruchomości za garaż

  Skomplikowany podatek od nieruchomości za garaż

  ... gospodarczą, a jeszcze inną gdy mamy do czynienia z wielostanowiskowym garażem wielokondygnacyjnym. Skąd taka rozbieżność? Podatek od nieruchomości to podatek typu majątkowego, równocześnie jednak ustawodawca przyznał pewnym grupom nieruchomości niższe stawki. Zgodnie bowiem z treścią art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od nieruchomości, podatki i opłaty lokalne, ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, opodatkowanie podatkiem od nieruchomości
 • Części wspólne w podatku od nieruchomości: będą niekorzystne zmiany

  Części wspólne w podatku od nieruchomości: będą niekorzystne zmiany

  ... do nich przynależnymi. Nietrudno zatem zauważyć, że podatek od nieruchomości od części wspólnej budynku obliczony według nowych zasad będzie wyższy. Dwie spółki będące współwłaścicielami centrum handlowego, które wyodrębniłyby dwa lokale o równej powierzchni, musiałyby zapłacić również podatek od połowy powierzchni wspólnej. Zatem przeprowadzanie ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od nieruchomości, podatki i opłaty lokalne, ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, opodatkowanie podatkiem od nieruchomości
 • Gmina zwolni z podatku od nieruchomości i środków transportu

  Gmina zwolni z podatku od nieruchomości i środków transportu

  ... ulg w postaci zwolnień z podatków od środków transportu oraz od nieruchomości. Taką ulgę mogą otrzymać inwestujący w grunty, aktywa trwałe (w tym budynki i budowle) oraz w wartości niematerialne i prawne. Przydatne narzędzia: - Maksymalne stawki podatku od środków transportowych - Maksymalne stawki podatku od nieruchomości Aby przedsiębiorca mógł ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od nieruchomości, podatki i opłaty lokalne, ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, opodatkowanie podatkiem od nieruchomości
 • Nadpłata podatku od nieruchomości przy gruntach rolnych

  Nadpłata podatku od nieruchomości przy gruntach rolnych

  ... zwrotu nadpłaconej należności podatkowej z tytułu podatku od nieruchomości za pięć poprzednich lat podatkowych. Wyjaśnienie spraw z podatkiem od nieruchomości powinno także wiązać się ze złożeniem i zapłatą odpowiednio podatku rolnego lub leśnego, którego wymiar jest znacznie niższy niż podatek od nieruchomości. Wnioski, jakie można wyciągać ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od nieruchomości, opodatkowanie podatkiem od nieruchomości, podatki i opłaty lokalne, działalność gospodarcza

poprzednia  

1 ... 5 6 7 ... 20 ... 30 ... 33

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

REKLAMA

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.