eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › podatek od nieruchomości
 • Podatek od nieruchomości przy umowie najmu lub dzierżawy

  Podatek od nieruchomości przy umowie najmu lub dzierżawy

  Podatek od nieruchomości płaci jej właściciel. Jego wysokość jest różna w zależności od tego, z jaką nieruchomością mamy do czynienia i w jaki sposób jest ona wykorzystywana. Zmianę stawki podatku może spowodować np. jej wynajęcie czy dzierżawa. Nie zmienia się w takim przypadku podatnik podatku od nieruchomości. Organ podatkowy dopuścił jednak ... WIĘCEJ

  Tematy: przychód, ryczałt ewidencjonowany, umowa najmu, podatek od nieruchomości
 • Zakup mieszkania od męża z ulgą mieszkaniową

  Zakup mieszkania od męża z ulgą mieszkaniową

  ... od dochodu ze sprzedaży nieruchomości można uniknąć, przeznaczając uzyskane środki na realizację własnych potrzeb mieszkaniowych. W grę wchodzi remont oraz zakup nieruchomości lub udziału w nieruchomości. Czy w ramach ulgi można kupić nieruchomość lub udział w niej od małżonka? Wystarczy odczekać 5 lat podatkowych od chwili nabycia nieruchomości ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od nieruchomości, podatek od sprzedaży mieszkania lub domu, podatek od sprzedaży nieruchomości, podatek od sprzedaży mieszkań i domów
 • Jak sprzedać mieszkanie bez podatku przed 5-cioma laty nie kupując innego?

  Jak sprzedać mieszkanie bez podatku przed 5-cioma laty nie kupując innego?

  ... do zapłaty 19% podatku od wartości transakcji. Nie są to ... podatek. Jednakże istnieją możliwości prawne takiego uregulowania transakcji, który pozwoli, na zatrzymanie przez sprzedającego całej otrzymanej ze sprzedaży kwoty. Pierwszą możliwość daje nam tzw. umowa warunkowa sprzedaży nieruchomości, która sama w sobie nie przenosi własności nieruchomości ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od nieruchomości, podatek od sprzedaży mieszkania lub domu, podatek od sprzedaży nieruchomości, podatek od sprzedaży mieszkań i domów
 • Zamiana gruntów rolnych w świetle podatku dochodowego od osób fizycznych

  Zamiana gruntów rolnych w świetle podatku dochodowego od osób fizycznych

  ... nieruchomości lub praw majątkowych, a także innych rzeczy, u każdej ze stron umowy przenoszącej własność jest wartość nieruchomości, rzeczy lub praw zbywanego w drodze zamiany. Konkludując sama umowa zamiany na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych podlega opodatkowaniu. W dalszej kolejności warto rozważyć kwestię zamiany nieruchomości ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od nieruchomości, podatek od sprzedaży nieruchomości, zamiana nieruchomości, podatek od zamiany nieruchomości
 • Rozliczenie podatku od sprzedaży mieszkania po rozwodzie

  Rozliczenie podatku od sprzedaży mieszkania po rozwodzie

  ... w mieszkaniu od byłego męża. A ponieważ sprzedaż lokalu nastąpiła w okresie krótszym niż 5 lat od nabycia tego udziału, więc od jego sprzedaży podatniczka będzie musiała podatek zapłacić. Oczywiście, od sprzedaży posiadanych wcześniej 50% udziałów w mieszkaniu, podatku nie będzie. Zobacz także: Poradnik PIT-39: podatek od sprzedaży nieruchomości ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od nieruchomości, podatek od sprzedaży mieszkania lub domu, podatek od sprzedaży nieruchomości, podatek od sprzedaży mieszkań i domów
 • Poradnik PIT-39: podatek od sprzedaży nieruchomości w e-Deklaracji

  Poradnik PIT-39: podatek od sprzedaży nieruchomości w e-Deklaracji

  ... 4 000 zł oraz zapłacił podatek od czynności cywilnoprawnych w ... Podatek dochodowy: ulga mieszkaniowa w 2013 r. czy artykule: Wydatki na własne cele mieszkaniowe w podatku dochodowym Jednym z takich celów mieszkaniowych jest spłata kredytu mieszkaniowego wraz z odsetkami zaciągniętego przed sprzedażą nieruchomości czy zakup innej nieruchomości ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od nieruchomości, podatek od sprzedaży mieszkania lub domu, podatek od sprzedaży nieruchomości, podatek od sprzedaży mieszkań i domów
 • Podatek od nieruchomości: sam transformator nie jest budowlą!

  Podatek od nieruchomości: sam transformator nie jest budowlą!

  ... maszyny i urządzenia". Tym samym tylko one wypełniają definicję budowli zawartej w art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego. W konsekwencji to one podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Badając relację art. 3 pkt 3, art. 3 pkt 1 lit. b Prawa budowlanego do art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy dochodzimy do wniosku, że transformatory ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od nieruchomości, podatki i opłaty lokalne, ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, opodatkowanie podatkiem od nieruchomości
 • Data działu spadku istotna w podatku dochodowym

  Data działu spadku istotna w podatku dochodowym

  ... od sprzedaży nieruchomości A wiec w obu przypadkach – uznali urzędnicy – mamy do czynienia z nabyciem, tyle że 1/3 lokalu podatnik nabył w okresie dłuższym niż 5 lat przed sprzedażą, zaś w przypadku pozostałych 2/3 nastąpiło to przed upływem tego okresu. W tej więc sytuacji, podatnik będzie musiał obliczać podatek tylko od ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od nieruchomości, podatek od sprzedaży mieszkania lub domu, podatek od sprzedaży nieruchomości, podatek od sprzedaży mieszkań i domów
 • Spłata kredytu hipotecznego nie jest celem mieszkaniowym

  Spłata kredytu hipotecznego nie jest celem mieszkaniowym

  ... od sprzedaży nieruchomości Taki pogląd organu wydającego interpretację poparł także WSA, na co skarżący złożyli kasację do NSA. Ten jednakże uznał ją za niezasadną. Sąd podkreślił, że przy ustalaniu dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości do kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć m.in. cenę nabycia nieruchomości ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od nieruchomości, podatek od sprzedaży mieszkania lub domu, podatek od sprzedaży nieruchomości, podatek od sprzedaży mieszkań i domów
 • Rozliczenie podatku od nieruchomości na różnych deklaracjach

  Rozliczenie podatku od nieruchomości na różnych deklaracjach

  ... każdego roku określa w obwieszczeniu Ministerstwo Finansów. Przy rozliczeniu tego podatku korzystać trzeba ze wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości (formularz DN-1). „Wzór deklaracji DN-1 może różnić się w zależności od gminy. Sytuacja wygląda bowiem tak, że każda gmina sama w drodze uchwały decyduje, jaką konkretnie formę ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od nieruchomości, podatki i opłaty lokalne, ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, opodatkowanie podatkiem od nieruchomości
 • Kupno domu a w rozliczeniu działka

  Kupno domu a w rozliczeniu działka PORADA

  Witam, Planuję kupić dom na działce od dewelopera. Dom na chwilę obecną jest w budowie. Jako formę rozliczenia, chcemy część wartości zakupu, pokryć dając inną działkę w rozliczeniu. Kto ponosi koszty przepisania własności mojej działki, która trafia w rozliczenie? Czy US ... WIĘCEJ

  Tematy: akt notarialny, zakup nieruchomości, kupno domu, zakup działki
 • Podatek od działalności a gospodarstwo rolne

  Podatek od działalności a gospodarstwo rolne PORADA

  Witam, Mam pytanie dotyczące działalności gospodarczej. Prowadzę gospodarstwo rolne oraz przedsiębiorstwo pod innym adresem niż gospodarstwo. Czy posiadając w PKD: sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt, a także sprzedaż detaliczna płodów rolnych, to jest ... WIĘCEJ

  Tematy: działalność gospodarcza, gospodarstwo rolne, działalność rolnicza, PKD
 • Podatek od nieruchomości

  Podatek od nieruchomości PORADA

  Jestem p.o. kierownika zakładu usług komunalnych. Zakład ten został powołany przez radę gminy, jest to więc zakład gminny. Gmina nalicza zakładowi podatek od nieruchomości - budowli w wysokości 2% wartości. Wartość to ok. 16 000 000 zł, tak więc naliczyli 32 0000 zł podatku. W ... WIĘCEJ

  Tematy: obliczenie podatku, podatek od nieruchomości, amortyzacja, odpisy amortyzacyjne
 • Podatek od nieruchomości

  Podatek od nieruchomości PORADA

  Czy zawieszając działalność gospodarczą na okres 2 lat muszę płacić podatek od nieruchomości, na której wykonywana była działalność? A może jest szansa zmniejszenia podatku ze względu na fakt iż nie będę tam przez okres zawieszenia wykonywać działalności gospodarczej? WIĘCEJ

  Tematy: działalność gospodarcza, zawieszenie działalności gospodarczej, podatek od nieruchomości, obowiązek podatkowy
 • Jaki zapłacę podatek za budynki użytkowane rolniczo, które mieszczą się na gruncie leśnym?

  Jaki zapłacę podatek za budynki użytkowane rolniczo, które mieszczą się na gruncie leśnym? PORADA

  Jaki należy płacić podatek za budynek gospodarczy użytkowany rolniczo znajdujący się na gruncie oznaczonym w ewidencji jako las? Dodaję, że jestem rolnikiem, posiadam 2 ha własnej ziemi oraz 6 ha dzierżawy. Budynek, o który pytam najmuję od nadleśnictwa. W budynku tym hoduję kury ... WIĘCEJ

  Tematy: obowiązek podatkowy, działalność rolnicza, rolnik, grunty rolne
 • Co lepsze: sprzedaż czy darowizna?

  Co lepsze: sprzedaż czy darowizna? PORADA

  Jestem właścicielem siedliska na wsi. Otrzymałem je w drodze darowizny i spadku (swoje części przekazali na mnie brat, siostra i mama w zamian za inne części spadku po ojcu). Akt darowizny podpisaliśmy w sierpniu 2008 roku. Niestety, nie jestem właścicielem ziemi i podatek od tej ... WIĘCEJ

  Tematy: sprzedaż nieruchomości, darowizna, podatek od nieruchomości, darowizna nieruchomości
 • Podatek od nieruchomości a rozliczenie kosztów

  Podatek od nieruchomości a rozliczenie kosztów PORADA

  Witam, mam pytanie związane z koniecznością zgłoszenia prowadzenia działalności gospodarczej w mieszkaniu prywatnym. Rodzaj działalności gospodarczej to "usługi informatyczne"/"doradztwo informatyczne" - praca zdalna z domu. Mieszkanie nie wymaga żadnej "adaptacji" związanej z ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od nieruchomości, podatek od firmy, koszty uzyskania przychodu, KUP
 • Podatek od nieruchomości

  Podatek od nieruchomości PORADA

  W 2004 roku zakupiłam grunty, na których były budynki magazynowe. W tym też roku wystąpiłam do urzędu gminy o pozwolenie na przystosowanie budynków do prowadzenia mojej działalności, ale sąsiad pomimo wszystkich wymaganych pozwoleń i wymaganych pozwoleń przez inne organy (inspekcja ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od nieruchomości, podatki i opłaty lokalne, wysokość podatku od nieruchomości, gmina
 • Jak w PKPiR w 2013 księgować podatek od nieruchomości?

  Jak w PKPiR w 2013 księgować podatek od nieruchomości? PORADA

  Jak w 2013 r. księgować w PKPiR podatek od nieruchomości płatny w 4 ratach? Pytam w związku ze zmianami w podatku dochodowym dotyczącymi ujmowania w kosztach danego miesiąca płatności terminowo opłaconych, a wyłączania z nich tych, które są niezapłacone w ciągu 30 dni od ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od nieruchomości, podatki i opłaty lokalne, PKPiR, zapisy w PKPiR
 • Podatek od garażu

  Podatek od garażu PORADA

  Witam Mam prośbę i proszę o pomoc. W 2011 r. zgłosiłem do opodatkowania budynek garażowy, który dobudowałem do istniejącego garażu, który został wybudowany w raz z domem jednorodzinnym i jest opodatkowany jako budynki mieszkalne. Organ podatkowy zaliczył mi dobudowany garaż do ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek za garaż, garaż, budynek mieszkaniowy, podatek od nieruchomości

poprzednia  

1 ... 5 6 7 ... 20 ... 30 ... 36

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

REKLAMA

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.