eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › opodatkowanie wspólników
 • Przekazanie wspólnikowi spółki jawnej udziałów w spółce z o.o.

  Przekazanie wspólnikowi spółki jawnej udziałów w spółce z o.o.

  13:56 23.07.2018

  ... korzyść majątkową. W przypadku wycofania składników majątkowych w postaci wszystkich ww. udziałów w spółce z o.o. ze spółki jawnej i nieodpłatnym przekazaniu ich na cele osobiste wspólników, mamy niewątpliwie do czynienia ze zbyciem ww. składnika majątku. W wyniku bowiem tej czynności dojdzie do przeniesienia prawa własności składników majątkowych ... WIĘCEJ

  Tematy: opodatkowanie wspólników, przychody podatkowe, podatek dochodowy od osób fizycznych, wspólnicy spółki
 • Podatek dochodowy: wystąpienie wspólnika ze spółki komandytowej

  Podatek dochodowy: wystąpienie wspólnika ze spółki komandytowej

  13:28 31.10.2017

  ... do spółki wkłady, a także procentową część nadwyżki majątkowej ponad wniesione przez wspólników wkłady. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o PDOF, przychody z udziału w spółce ... 28 ustawy o PDOF, jej przychody i odpowiadające im koszty powinny być rozliczane u wspólników spółki proporcjonalnie do posiadanego przez nich prawa do udziału w zysku. Ad 1) ... WIĘCEJ

  Tematy: opodatkowanie wspólników, przychody podatkowe, podatek dochodowy od osób fizycznych, wspólnicy spółki
 • Zmniejszenie udziału w spółce osobowej z podatkiem dochodowym

  Zmniejszenie udziału w spółce osobowej z podatkiem dochodowym

  13:05 06.10.2016

  ... udziału kapitałowego w spółce osobowej będzie opodatkowanie podatkiem dochodowym? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko: „(...) Zgodnie ... kapitałowego wymaga zgody pozostałych wspólników. Powyższe oznacza, że przepisy k.s.h. dopuszczają możliwość zmniejszenia udziału kapitałowego, czyli zmniejszenie wkładów wspólników ... WIĘCEJ

  Tematy: opodatkowanie wspólników, przychody podatkowe, podatek dochodowy od osób fizycznych, wspólnicy spółki
 • Wystąpienie ze spółki jawnej: przychód za pozostawiony majątek

  Wystąpienie ze spółki jawnej: przychód za pozostawiony majątek

  12:32 16.09.2016

  ... fizycznych. Nie można więc podzielić poglądu Wnioskodawcy, że w przypadku nieodpłatnego wystąpienia przez wspólnika (spółkę komandytową) ze spółki jawnej, po stronie wspólników pozostających w tej spółce, w tym Wnioskodawcy, nie dojdzie do powstania rzeczywistego przysporzenia majątkowego, wobec czego nie można mówić o powstaniu przychodu do ... WIĘCEJ

  Tematy: opodatkowanie wspólników, przychody podatkowe, podatek dochodowy od osób fizycznych, wspólnicy spółki
 • Wystąpienie ze spółki osobowej: spłata w gotówce a podatek dochodowy

  Wystąpienie ze spółki osobowej: spłata w gotówce a podatek dochodowy

  12:43 04.05.2016

  ... zwraca się w naturze. Udział wypłacany wspólnikowi powinien uwzględniać wniesione do spółki wkłady, a także procentową część nadwyżki majątkowej ponad wniesione przez wspólników wkłady. Spółka komandytowa nie posiada osobowości prawnej; nie jest samodzielnym podatnikiem podatku dochodowego, a dochody tej spółki nie stanowią odrębnego przedmiotu ... WIĘCEJ

  Tematy: opodatkowanie wspólników, przychody podatkowe, podatek dochodowy od osób fizycznych, wspólnicy spółki
 • Wystąpienie wspólnika ze spółki osobowej w podatku dochodowym

  Wystąpienie wspólnika ze spółki osobowej w podatku dochodowym

  13:06 01.03.2016

  ... w stosunku do jego udziału w zysku. Udział wspólnika - występującego ze spółki - w zysku odpowiada wartości majątku wspólnego po odliczeniu wartości wkładów wszystkich wspólników, przy uwzględnieniu proporcji, w jakiej wspólnik występujący ze spółki uczestniczył w zyskach spółki. Zgodnie z art. 14 ust. 1 Ustawy PIT, za przychód z działalności ... WIĘCEJ

  Tematy: opodatkowanie wspólników, przychody podatkowe, podatek dochodowy od osób fizycznych, wspólnicy spółki
 • Wystąpienie ze spółki jawnej: otrzymany majątek bez podatku

  Wystąpienie ze spółki jawnej: otrzymany majątek bez podatku

  12:56 09.02.2016

  ... na pokrycie zobowiązań niewymagalnych lub spornych. Pozostały majątek dzieli się między wspólników stosownie do postanowień umowy spółki. W przypadku braku stosownych postanowień umowy spłaca się wspólnikom udziały. Nadwyżkę dzieli się między wspólników w takim stosunku, w jakim uczestniczą oni w zysku. Rzeczy wniesione przez wspólnika do ... WIĘCEJ

  Tematy: opodatkowanie wspólników, przychody podatkowe, podatek dochodowy od osób fizycznych, wspólnicy spółki
 • Śmierć wspólnika spółki osobowej: proporcja nie wchodzi w grę

  Śmierć wspólnika spółki osobowej: proporcja nie wchodzi w grę

  13:39 09.07.2015

  ... zawiera w tym względzie szczególnych postanowień, wówczas do wykonywania tych praw spadkobiercy powinni wskazać spółce jedną osobę. Czynności dokonane przez pozostałych wspólników przed takim wskazaniem wiążą spadkobierców wspólnika (art. 60 § 1 k.s.h.). Jak wynika z cytowanych przepisów, jeżeli umowa spółki tak stanowi, pomimo śmierci wspólnika ... WIĘCEJ

  Tematy: opodatkowanie wspólników, przychody podatkowe, podatek dochodowy od osób fizycznych, wspólnicy spółki
 • Podatek dochodowy gdy zmiana proporcji udziałów w spółce komandytowej

  Podatek dochodowy gdy zmiana proporcji udziałów w spółce komandytowej

  13:20 04.03.2015

  ... przy tym skutkować zmianą proporcji udziału w zyskach przypadającej na pozostałych wspólników, wskutek której udział wnioskodawcy ulegnie zwiększeniu. I tak za I, II i III kwartał ... a więc z momentem zmiany umowy Spółki, dotyczącej wystąpienia z niej jednego ze wspólników i związanej z tym zmiany proporcji udziału w jej zyskach. Mając powyższe na ... WIĘCEJ

  Tematy: opodatkowanie wspólników, przychody podatkowe, podatek dochodowy od osób fizycznych, wspólnicy spółki
 • Przekształcenie spółki z o.o. w osobową: likwidacja z podatkiem dochodowym

  Przekształcenie spółki z o.o. w osobową: likwidacja z podatkiem dochodowym

  08:03 15.02.2015

  ... podlegają opodatkowaniu sukcesywnie w trakcie uczestnictwa w spółce osobowej. Zasada neutralności podatkowej powinna zatem dotyczyć w ocenie organów jedynie tych wspólników likwidowanych spółek osobowych, którzy wypracowali środki pieniężne prowadząc działalność gospodarczą w formie spółki osobowej. Uregulowanie dotyczące neutralnej podatkowo ... WIĘCEJ

  Tematy: opodatkowanie wspólników, przychody podatkowe, podatek dochodowy od osób fizycznych, wspólnicy spółki

 

1 2 3

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.