eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › odpowiedzialność członka zarządu
 • Ograniczenie odpowiedzialności członka zarządu za zobowiązania spółki z o.o.

  Ograniczenie odpowiedzialności członka zarządu za zobowiązania spółki z o.o.

  08:59 31.12.2018

  ... ukształtowanym stanowiskiem orzecznictwa i doktryny, odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ma charakter posiłkowy względem spółki i odszkodowawczy (wyrok SN z dnia 12 kwietnia 2012 roku, sygn. II CSK 390/11), zaś uniknięcie przez członka zarządu odpowiedzialności za zobowiązania spółki w przypadku ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność członka zarządu, odpowiedzialność zarządu spółki, spółka z o.o.
 • Jak wyłączyć odpowiedzialność członka zarządu spółki z o.o.?

  Jak wyłączyć odpowiedzialność członka zarządu spółki z o.o.?

  16:43 31.07.2018

  ... biegłego sądowego z zakresu rachunkowości. Ciężar udowodnienia, że nastąpiła aktualizacja którejś z przesłanek wyłączających odpowiedzialność obciąża członka zarządu, wobec którego kierowane jest roszczenie. Zatem to członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością musi wykazać się jak najwyższą zapobiegliwością w celu udowodnienia jednej ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka z o.o., odpowiedzialność członka zarządu
 • Członek zarządu spółki akcyjnej też ponosi odpowiedzialność wobec wierzycieli

  Członek zarządu spółki akcyjnej też ponosi odpowiedzialność wobec wierzycieli

  00:41 11.12.2017

  ... członka zarządu o sumę, której nie uzyskał od spółki, a to do zadania członka zarządu ... WIĘCEJ

  Tematy: członek zarządu, spółka akcyjna, odpowiedzialność członków zarządu, odpowiedzialność członka zarządu
 • Windykacja należności z majątku członka zarządu

  Windykacja należności z majątku członka zarządu

  12:50 17.11.2016

  ... tytułu wykonawczego. A co z majątkiem małżeńskim? Jako że odpowiedzialność członków zarządu ma źródło nie w czynności prawnej, lecz w czynie niedozwolonym – stwierdzić należy, że ograniczone są także możliwości wierzyciela do prowadzenia egzekucji z majątku członka zarządu objętego wspólnością majątkową małżeńską. Zgodnie bowiem z przepisem art ... WIĘCEJ

  Tematy: windykacja należności, członek zarządu, odpowiedzialność członków zarządu, odpowiedzialność członka zarządu
 • Nowy zarząd spółki z o.o. musi wiedzieć, na co się porywa

  Nowy zarząd spółki z o.o. musi wiedzieć, na co się porywa

  09:27 26.02.2016

  ... to zapoznanie się z rzeczywistą sytuacją finansową oraz prawną firmy. Odpowiedzialność członka zarządu jest niezależna od tego, czy do aktualnego stanu finansowego spółki przyczyniły się osoby pełniące poprzednio funkcję w zarządzie. Zasiadanie w fotelu członka zarządu sp. z o.o. wiąże się nie tylko z prestiżem, kolejnym szczeblem kariery ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka z o.o., zarząd spółki, zmiana zarządu, due diligence
 • Odpowiedzialność członka zarządu wobec wierzycieli spółki

  Odpowiedzialność członka zarządu wobec wierzycieli spółki

  00:30 07.04.2015

  ... , którego realizacji dochodzi wierzyciel powstało w czasie pełnienia funkcji członka zarządu przez osobę, od której domaga się zapłaty. Brak którejkolwiek z tych przesłanek spowoduje oddalenie powództwa. Natomiast względem przesłanek pozwalających uniknąć odpowiedzialności członka zarządu, przesłanek negatywnych, nie ma takiego wymogu. Udowodnienie ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność członka zarządu, odpowiedzialność członków zarządu, członek zarządu, odpowiedzialność zarządu
 • Odpowiedzialność pracowników – członków zarządu

  Odpowiedzialność pracowników – członków zarządu

  00:32 02.04.2015

  ... Odpowiedzialność takiej osoby ma również różne podstawy prawne. Powierzenie danej osobie pełnienia funkcji członka zarządu, zgodnie z art. 201 § 4 Kodeksu spółek handlowych (ksh), następuje na mocy uchwały wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Natomiast ustalenie zasad i warunków wykonywania obowiązków przez powołanego członka zarządu ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność członków zarządu, członkowie zarządu, odpowiedzialność członka zarządu, odpowiedzialność pracowników
 • Wyłączenie odpowiedzialności członka zarządu spółki z o.o.

  Wyłączenie odpowiedzialności członka zarządu spółki z o.o.

  13:43 26.02.2013

  ... . To w gestii członka zarządu leży wskazanie, że istnieje majątek, z którego wierzyciel może się zaspokoić, a tym samym podważyć twierdzenia wierzyciela, że egzekucja przeciwko spółce jest bezskuteczna. Należy jednak pamiętać, że mimo wykazania bezskuteczności egzekucji przeciwko spółce odpowiedzialność członka zarządu może zostać uchylona ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność członków zarządu, spółka z o.o., zarząd spółki, odpowiedzialność zarządu spółki
 • Członek zarządu a zaległości podatkowe spółki

  Członek zarządu a zaległości podatkowe spółki

  13:08 19.07.2012

  ... członka zarządu Do orzeczenia o odpowiedzialności członka zarządu spółki kapitałowej organ podatkowy jest zobowiązany wskazać jedynie okoliczność pełnienia obowiązków członka zarządu ... WIĘCEJ

  Tematy: członek zarządu, odpowiedzialność członka zarządu, spółka z o.o., zarząd spółki
 • Zaległości podatkowe: odpowiedzialność członka zarządu

  Zaległości podatkowe: odpowiedzialność członka zarządu

  12:56 13.07.2012

  Osoby pełniące funkcje członka zarządu ponoszą odpowiedzialność za zaległości spółki, jeśli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 116 Ordynacji podatkowej. Odpowiedzialność za zaległości może ponieść tylko osoba, która faktycznie pełniła funkcję członka zarządu. Jeżeli osoba zrezygnowała z członkostwa w zarządzie, nie będzie mogła ponieść ... WIĘCEJ

  Tematy: członek zarządu, odpowiedzialność członka zarządu, spółka z o.o., zarząd spółki

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: