eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › nieważność uchwały
 • Nieważna uchwała walnego zgromadzenia działa wstecz

  Nieważna uchwała walnego zgromadzenia działa wstecz

  00:36 19.03.2019

  ... zgromadzenia. Zdaniem PGE pozwana nie opóźniła się w wypłacie dywidend pominiętym akcjonariuszom. Sąd Najwyższy oddalił kasację, wskazując że „raz stwierdzona nieważność uchwały wywołuje skutki, które powodują powstanie roszczenia pieniężnego”. Jednocześnie Sąd Najwyższy wskazał że w tym wypadku ochrona przysługuje akcjonariuszom pominiętym przez ... WIĘCEJ

  Tematy: uchwała zgromadzenia wspólników, walne zgromadzenie, uchwała wspólników, nieważność uchwały
 • Ważność uchwał rady nadzorczej a zawiadomienie jej członków o posiedzeniu

  Ważność uchwał rady nadzorczej a zawiadomienie jej członków o posiedzeniu

  00:44 29.12.2018

  ... 2017 r. (sygn. akt I PK 287/16) wskazał, że ważność uchwał rady nadzorczej spółki akcyjnej wymaga zawiadomienia o terminie posiedzenia oraz o treści podejmowanej uchwały wszystkich jej członków, a uchwała niepodpisana przez wszystkich członków rady nadzorczej podjęta jest z oczywistym naruszeniem trybu określonego w art. 388 § 1 ksh. W analizowanym ... WIĘCEJ

  Tematy: uchwała rady nadzorczej, rada nadzorcza, rada nadzorcza spółki, nieważność uchwały
 • Nieważna uchwała rady nadzorczej w niepełnym składzie

  Nieważna uchwała rady nadzorczej w niepełnym składzie

  13:05 25.06.2018

  ... oraz odpowiednie zapisy aktów wewnętrznych i podejmują uchwały w trybie pisemnym. Zdarza się też tak, że uchwały takie podejmowane są w niepełnym składzie ... członków zarządu oraz sprawy różne. Na posiedzeniu podjęte zostały dwie uchwały: pierwsza dotyczyła ustalenia warunków zatrudnienia prezesa zarządu a druga upoważniała przewodniczącego ... WIĘCEJ

  Tematy: uchwała rady nadzorczej, rada nadzorcza, rada nadzorcza spółki, nieważność uchwały
 • Czy możliwe jest zaskarżenie uchwały rady nadzorczej?

  Czy możliwe jest zaskarżenie uchwały rady nadzorczej?

  00:20 19.06.2012

  ... nadzorczej spółki akcyjnej. Instrument prawny ukształtowany na bazie przepisu art. 189 kodeksu postępowania cywilnego stwarzając sądowi możliwość do orzeczenia nieważności uchwały rady nadzorczej, jak wskazuje się w literaturze, jest ponadto często jedyną sposobnością na wyeliminowanie z obrotu wadliwych rozstrzygnięć organów spółki, innych niż ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka akcyjna, statut spółki, akcjonariusz, prawa akcjonariuszy
 • Zaskarżanie uchwał a dobre obyczaje

  Zaskarżanie uchwał a dobre obyczaje

  00:26 11.05.2012

  ... czynności prawnej. Na gruncie zaskarżania uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych przesłanka sprzeczności z dobrymi obyczajami występuje m.in. jako jeden z czterech warunków uchylenia uchwały w oparciu o art. 249 § 1 lub art. 422 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Wobec braku ustawowej definicji dobrych obyczajów - zarówno na gruncie prawa cywilnego ... WIĘCEJ

  Tematy: zaskarżanie uchwał, prawo cywilne, nieważność uchwały, corporate governance
 • Nieważność uchwały wspólników

  Nieważność uchwały wspólników

  13:56 20.09.2011

  ... uchwały zarzutów nieważności i to zarówno przez podmioty, które były uprawnione do wniesienia samego powództwa, jak i przez osoby trzecie. W praktyce może to oznaczać taką sytuację, w której mimo że nieważność danej uchwały ... WIĘCEJ

  Tematy: nieważność uchwały, uchwała wspólników, uchwała wspólników spółki z o.o., wspólnicy spółki


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: