eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › metody rozliczania podatków
 • Dochód dziecka z tytułu udzielenia licencji na grę komputerową

  Dochód dziecka z tytułu udzielenia licencji na grę komputerową

  13:57 30.09.2019

  Dochody małoletniego z tytułu autorstwa gry komputerowej mieszczą się w pojęciu dochodów z pracy małoletnich dzieci, a więc nie podlegają doliczeniu do dochodu rodziców. Należy je traktować jako przychody z praw majątkowych (przy uwzględnieniu 50% kosztów ich uzyskania) - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z ... WIĘCEJ

  Tematy: optymalizacja podatkowa, podatek dochodowy, podatki, metody rozliczania podatków
 • Spółka cywilna w ustawie PIT i VAT

  Spółka cywilna w ustawie PIT i VAT

  13:27 06.08.2019

  ... podatkowym. Istotną jej cechą jest fakt, że na gruncie podatków dochodowych podatnikami są wyłącznie wspólnicy, natomiast podatnikiem VAT będzie już sama ... stawka opodatkowania ryczałtem przy jednoczesnej rezygnacji z rozliczania kosztów podatkowych może być dla przedsiębiorcy mniej korzystna od rozliczania dochodów według skali podatkowej lub liniowo ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka cywilna, spółka, spółki, podatek liniowy
 • Podatek od przychodów z budynków oddanych częściowo w najem

  Podatek od przychodów z budynków oddanych częściowo w najem

  13:36 13.06.2019

  Jednym z warunków kwalifikujących budynek do objęcia podatkiem od nieruchomości komercyjnych jest jego oddanie w całości albo w części do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze. Gdy w najem/dzierżawę oddano tylko jego część, przychód w podatku od przychodów z budynków powinien być w pierwszej kolejności ... WIĘCEJ

  Tematy: optymalizacja podatkowa, podatek od firmy, podatek dochodowy, podatki
 • Zmiana formy opodatkowania po otwarciu firmy

  Zmiana formy opodatkowania po otwarciu firmy

  13:25 15.05.2019

  Przedsiębiorca rozpoczynający prowadzenie firmy, wybierając dla niej opodatkowanie podatkiem liniowym, może zmienić ten wybór do dnia uzyskania pierwszego przychodu, ale tylko do końca pierwszego roku działalności - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 13.05.2019 r. nr 0115-KDIT3.4011.74.2019.1.PSZ. ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek liniowy, skala podatkowa, podatek od firmy, formy opodatkowania
 • Spółka osobowa: zmiana udziału w zysku a rozliczenie roczne

  Spółka osobowa: zmiana udziału w zysku a rozliczenie roczne

  13:57 14.05.2019

  ... niebędącej osobą prawną u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku. Zasadę tę stosuje się również do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów oraz strat (art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy). Powyższy przepis wyraża zasadę transparentności spółek ... WIĘCEJ

  Tematy: opodatkowanie wspólników, przychody podatkowe, podatek dochodowy od osób fizycznych, wspólnicy spółki
 • Podatek dochodowy od budynków: limit wyłączenia z opodatkowania

  Podatek dochodowy od budynków: limit wyłączenia z opodatkowania

  13:32 14.03.2019

  Fakt, że spółka nie posiada udziałów w kapitale innych podmiotów z Grupy, które byłyby zobowiązane do płacenia podatku dochodowego od nieruchomości, nie oznacza braku obowiązku odpowiedniego stosowania przepisów art. 24b ust. 10 ustawy o CIT nakazujące stosowanie proporcji obliczeń wartości kwoty wolnej – uznał Dyrektor Krajowej Informacji ... WIĘCEJ

  Tematy: optymalizacja podatkowa, podatek od firmy, podatek dochodowy, podatki
 • Opodatkowanie nieruchomości komercyjnych w 2019

  Opodatkowanie nieruchomości komercyjnych w 2019

  14:00 13.03.2019

  ... w nowym kształcie nie ma jednak nic wspólnego z przychodami z najmu czy dzierżawy, lecz dotyczy wartości posiadanych i wynajmowanych budynków. Ma zatem cechy podatków majątkowych. Od 1 stycznia 2019 r. zrezygnowano z ustalania kwoty progu w odniesieniu do każdego pojedynczego budynku. Podstawą opodatkowania jest obecnie suma wartości początkowej ... WIĘCEJ

  Tematy: optymalizacja podatkowa, podatek od firmy, podatek dochodowy, podatki
 • Danina solidarnościowa w 2019 r.

  Danina solidarnościowa w 2019 r.

  13:29 14.12.2018

  W 2019 r. najbogatsi zapłacą dodatkowy podatek. Nazywa się on daniną solidarnościową i trafił do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Obejmie on osoby, których roczne dochody będą przekraczać 1 mln zł. Z początkiem 2019 r. do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych trafi nowy rozdział 6a (art. 30h-30l) poświęcony właśnie daninie ... WIĘCEJ

  Tematy: optymalizacja podatkowa, podatek dochodowy, podatki, metody rozliczania podatków
 • Sprzedaż praw do własnych utworów nie jest zyskiem kapitałowym

  Sprzedaż praw do własnych utworów nie jest zyskiem kapitałowym

  13:32 29.11.2018

  Przenosząc na klienta autorskie prawa majątkowe do utworów będących wynikiem współpracy pracowników i kontraktorów, spółka nie uzyskuje przychodu z zysków kapitałowych, o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 6 ustawy o CIT – potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 28.11.2018 r. nr 0111-KDIB1-2.4010.493. ... WIĘCEJ

  Tematy: optymalizacja podatkowa, podatek od firmy, podatek dochodowy, podatki
 • Dofinansowanie wynagrodzenia uczniów jest opodatkowane

  Dofinansowanie wynagrodzenia uczniów jest opodatkowane

  13:56 20.11.2018

  ... z art. 126 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od firmy, metody rozliczania podatków, formy opodatkowania, podatek zryczałtowany

 

1 2 ... 10 ... 16

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: