eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › likwidacja stanowiska pracy
 • Jak udowodnić w sądzie likwidację stanowiska?

  Jak udowodnić w sądzie likwidację stanowiska? PORADA

  W jaki sposób udowodnić pracodawcy w sądzie, że stanowisko zostało zlikwidowane? Upiera się, że nadal kogoś szuka, chcąc uniknąć wypłaty odprawy. Nie zatrudnił nikogo przez pół roku, nie przeprowadził rekrutacji, zorganizował spotkanie z pracownikami i poinformował o nowej ... WIĘCEJ

  Tematy: likwidacja stanowiska pracy, pozew do sądu pracy, odprawa, odprawa dla pracownika
 • Okres wypowiedzenia, a urlop wypoczynkowy

  Okres wypowiedzenia, a urlop wypoczynkowy PORADA

  Witam, jestem w okresie wypowiedzenia pracy (3-miesięcznym). W dniu w którym otrzymałam wypowiedzenie zostałam zwolniona ze świadczenia pracy ze względu na likwidację mojego stanowiska. Kilka dni po otrzymaniu wypowiedzenia zapytałam pracodawcę, czy zaległy urlop zostanie mi ... WIĘCEJ

  Tematy: okres wypowiedzenia, wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę, likwidacja stanowiska pracy, zaległy urlop wypoczynkowy
 • Rozwiązanie umowy w związku z likwidacją stanowiska pracy

  Rozwiązanie umowy w związku z likwidacją stanowiska pracy PORADA

  Witam, jestem kierownikiem sklepu, posiadam umowę o pracę na czas nieokreślony. Najprawdopodobniej kończy się umowa najmu mojego sklepu. Równo 3 miesiące przed zamknięciem, swój przyjazd zapowiedział mój przełożony, domyślam się, że będzie chciał wręczyć mi wypowiedzenie umowy, ... WIĘCEJ

  Tematy: kierownik sklepu, umowa na czas nieokreślony, umowa najmu, wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę
 • Ekwiwalent za niewykorzystany urlop a zwolnienie

  Ekwiwalent za niewykorzystany urlop a zwolnienie PORADA

  Jestem zatrudniona od 01.11.2014 r. na umowę o pracę. To nowa praca, którą zaczęłam zawieszając działalność. Jestem uprawniona do 26 dni urlopu. 18 czerwca 2015 r. urodziłam dziecko, wniosłam o roczny urlop macierzyński. Moje stanowisko likwidują i chcą rozwiązać umowę za ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa o pracę, zawieszenie działalności gospodarczej, urodzenie dziecka, urlop macierzyński
 • Zmiana stanowiska po powrocie z macierzyńskiego

  Zmiana stanowiska po powrocie z macierzyńskiego PORADA

  Witam, po powrocie z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego dowiedziałam się, że moje stanowisko zostało zlikwidowane. Formalnie moje obowiązki przez czas mojej nieobecności i obecnie wykonuje w firmie osoba, która została przed moim odejściem wytypowana i przeszkolona przeze mnie ... WIĘCEJ

  Tematy: powrót do pracy po urlopie macierzyńskim, likwidacja stanowiska pracy, zakres obowiązków pracownika, stanowisko pracy
 • Nowa praca i ciąża

  Nowa praca i ciąża PORADA

  Mam problem a mianowicie do 30.01 byłam zatrudniona w pewnej firmie na umowę zlecenie. Na początku stycznia zostałam poinformowana że firma się zamyka i mam szukać czegoś innego. Znalazłam pracę i od 01.02 jestem zatrudniona na okres próbny do 01.04. Umowę podpisałem 6.02, ale na ... WIĘCEJ

  Tematy: likwidacja firmy, umowa zlecenie, zmiana pracy, umowa na okres próbny
 • Odszkodowanie dla zwolnionego pracownika

  Odszkodowanie dla zwolnionego pracownika PORADA

  Zwolniłem pracownika w trybie "ustne porozumienie stron" co do terminu, przyczyna po stronie pracodawcy - likwidacja stanowiska pracy (faktyczne zaprzestanie dzialalności). Pracownik przyjął i poświadczył odbiór świadectwa pracy. Po 2 tygodniach zgłosił roszczenie o odszkodowanie, nie ... WIĘCEJ

  Tematy: odszkodowanie dla pracownika, likwidacja stanowiska pracy, porozumienie stron, likwidacja firmy
 • Czy jak zlikwidują moje stanowisko pracy, to dostanę zasiłek dla bezrobotnych?

  Czy jak zlikwidują moje stanowisko pracy, to dostanę zasiłek dla bezrobotnych? PORADA

  Mam 59 lat, pracuję na pół etatu za 1400 brutto. Czy w razie likwidacji mojego miejsca pracy będę mogła liczyć na zasiłek dla bezrobotnych? Czy muszę osiągać to najniższe wynagrodzenie czy wystarczy, że mam ponad 55 lat i FP nie jest odprowadzany? WIĘCEJ

  Tematy: praca na pół etatu, praca na niepełny etat, likwidacja stanowiska pracy, zasiłek dla bezrobotnych
 • Świadczenia emerytalne z art. 30. § 1. pkt 2

  Świadczenia emerytalne z art. 30. § 1. pkt 2 PORADA

  Witam, mam pytanie w sprawie mojego taty. Chodzi oczywiście o świadczenia emerytalne. Ojciec z dniem 31.01.2016 dostał wypowiedzenie z art. 30. § 1. pkt 2 likwidacja stanowiska pracy z opisem - pożar zakładu oraz z 3-miesięcznym wypowiedzeniem. Tata dopiero w lipcu skończy 60 lat i ma ... WIĘCEJ

  Tematy: świadczenie przedemerytalne, wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę, art. 30 kodeksu pracy, likwidacja stanowiska pracy
 • Grupowe zwolnienia a macierzyński i odprawa

  Grupowe zwolnienia a macierzyński i odprawa PORADA

  Witam, jestem zatrudniona na umowę na czas nieokreślony i przebywam na urlopie macierzyńskim, który kończy się na koniec marca. W lutym zamykają 80% placówek mojego pracodawcy, w tym moją, więc cała masa ludzi do zwolnienia...i tu pytanie. Jak wiadomo do końca marca, tak czy siak mam ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa na czas nieokreślony, urlop macierzyński, zaległy urlop wypoczynkowy, wczasy pod gruszą
 • Ciąża w okresie wypowiedzenia a rozwiązanie umowy

  Ciąża w okresie wypowiedzenia a rozwiązanie umowy

  ... pod ochroną. Oznacza to, że do końca urlopu wychowawczego nie można jej zwolnić, chyba że: zostanie ogłoszona likwidacja lub upadłość całego zakładu pracy (a nie tylko likwidacja stanowiska pracy), pracownica zaproponuje rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron bądź przystanie na taką propozycję pracodawcy, zachodzą przyczyny uzasadniające ... WIĘCEJ

  Tematy: rozwiązanie umowy o pracę, likwidacja stanowiska pracy, wypowiedzenie umowy o pracę, ciąża
 • Powrót z urlopu wychowawczego a likwidacja stanowiska

  Powrót z urlopu wychowawczego a likwidacja stanowiska

  ... do pracy na takim samym lub równorzędnym stanowisku, jakie zajmował przed pójściem na urlop. Jeżeli takiego stanowiska nie ma, pracownika należy zwolnić z obowiązku świadczenia pracy. Pracownik musi wrócić do pracy Zgodnie z obowiązującymi przepisami po zakończeniu urlopu wychowawczego pracodawca ma obowiązek dopuścić pracownika do pracy na ... WIĘCEJ

  Tematy: urlop wychowawczy, powrót do pracy z urlopu wychowawczego, likwidacja stanowiska pracy, wypowiedzenie umowy o pracę
 • Wypowiedzenie zmieniające a urlop wychowawczy

  Wypowiedzenie zmieniające a urlop wychowawczy

  ... pracy. Po przyjęciu wypowiedzenia zmieniającego złożyła wniosek o urlop wychowawczy do 30 września 2010 r. Pracodawca udzielił urlopu wychowawczego. Czy po zgłoszeniu się do pracy 1 października 2010 r. zachowuje moc prawną wcześniej otrzymane wypowiedzenie zmieniające stanowisko pracy? Jeżeli pracownica odmówi przyjęcia nowego stanowiska pracy ... WIĘCEJ

  Tematy: wypowiedzenie zmieniające, wypowiedzenie warunków pracy i płacy, urlop wychowawczy, wniosek o urlop wychowawczy
 • Upadłość firmy a prawa pracownika

  Upadłość firmy a prawa pracownika

  ... on zobowiązany do kontynuacji zatrudnienia. Przypadek, kiedy rozwiązanie umowy podczas ciąży bądź urlopu macierzyńskiego jest uzasadnione określa Art. 177. § 4. Kodeksu Pracy, który stanowi: "Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego może nastąpić tylko w razie ogłoszenia upadłości ... WIĘCEJ

  Tematy: likwidacja stanowiska pracy, upadłość firmy, wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę
 • Likwidacja stanowiska pracy a koniec urlopu macierzyńskiego

  Likwidacja stanowiska pracy a koniec urlopu macierzyńskiego

  ... jej stanowiska pracy, to pracodawca ma obowiązek dopuścić pracownicę do pracy na innym stanowisku - równorzędnym lub innym odpowiadającym jej kwalifikacjom. Dopiero w sytuacji, gdyby pracodawca nie dysponował takim stanowiskiem, mógłby rozwiązać z pracownicą umowę o pracę na ogólnych zasadach, wobec ustania szczególnej ochrony stosunku pracy ... WIĘCEJ

  Tematy: likwidacja stanowiska pracy, praca na część etatu, urlop wychowawczy, urlop macierzyński
 • Likwidacja jednostek budżetowych a rozwiązanie umowy o pracę

  Likwidacja jednostek budżetowych a rozwiązanie umowy o pracę

  ... oczywiście w pełni wolno sięgnąć po pozostałe tryby rozwiązania stosunku pracy (zwolnienie bez wypowiedzenia zarówno zawinione jak i niezawinione przez pracownika, porozumienie stron). Powodem wypowiedzeń będzie w omawianej sytuacji likwidacja zakładu pracy. Skutkuje to zniesieniem szczególnej ochrony przed wypowiedzeniem oraz umożliwia ... WIĘCEJ

  Tematy: jednostki budżetowe, likwidacja przedsiębiorstwa, likwidacja stanowiska pracy, odprawa przy zwolnieniu pracownika
 • Likwidacja stanowiska pracy a odprawa emerytalna

  Likwidacja stanowiska pracy a odprawa emerytalna

  ... powodu likwidacji stanowiska pracy. Po trzech miesiącach pracownik przesłał do nas pismo z żądaniem zapłaty odprawy emerytalnej. Załączył decyzję ZUS o przyznaniu mu prawa do emerytury z dniem 20 marca 2010 r. Umowa z pracownikiem nie została rozwiązana w związku z przejściem na emeryturę, lecz z powodu likwidacji stanowiska pracy. Czy rzeczywiście ... WIĘCEJ

  Tematy: wypłata odprawy, odprawa emerytalna, odprawa przy zwolnieniu, odprawa pieniężna
 • Wypowiedzenie umowy a wypłata odprawy

  Wypowiedzenie umowy a wypłata odprawy

  ... była wyłączną przyczyną zwolnienia. 2. Likwidacja stanowiska pracy to przyczyna niedotycząca pracownika Przyczyną niedotyczącą pracownika jest m.in. likwidacja stanowiska pracy zajmowanego dotychczas przez pracownika. Ustawa o zwolnieniach grupowych nie wymaga przy tym, aby likwidacja stanowiska pracy następowała z przyczyn ekonomicznych. Ustawa ... WIĘCEJ

  Tematy: wypowiedzenie umowy o pracę, wypłata odprawy, odprawa pieniężna, odprawa przy zwolnieniu z pracy
 • Zwolnienia grupowe: procedury

  Zwolnienia grupowe: procedury

  ... sankcji karnych za nieprzestrzeganie przepisanych prawem procedur, jednak w takim przypadku zastosowanie znajdą przepisy kodeksu pracy. Chodzi o przepisy przewidujące sankcję za rozwiązanie z pracownikiem stosunku pracy naruszające w sposób rażący przepisy prawa pracy. Pracodawca może więc zostać ukarany grzywną w wysokości od 1.000 PLN do 30.000 ... WIĘCEJ

  Tematy: zwolnienia grupowe, rozwiązanie umowy o pracę, likwidacja stanowiska pracy, redukcja zatrudnienia
 • Wcześniejsza emerytura nie chroni przed zwolnieniem

  Wcześniejsza emerytura nie chroni przed zwolnieniem

  ... czerwca 2008 r., I BP 51/07) 2. Likwidacja stanowiska pracy nie wyłącza ochrony przedemerytalnej Ochrona pracowników w wieku przedemerytalnym nie przysługuje w przypadku likwidacji lub upadłości zakładu pracy oraz w sytuacji rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Ważne! Upadłość i likwidacja uzasadnia wypowiedzenie W wyniku ... WIĘCEJ

  Tematy: wcześniejsza emerytura, likwidacja stanowiska pracy, rozwiązanie umowy o pracę, ochrona przedemerytalna

poprzednia  

1 2 3 ... 10 ... 20 ... 29

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

REKLAMA

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.