eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › likwidacja spółki
 • Likwidacja spółki, pracownica na urlopie macierzyńskim a zaległe urlopy

  Likwidacja spółki, pracownica na urlopie macierzyńskim a zaległe urlopy

  19:35 28.09.2018 PORADA

  Od marca 2016 jestetem na L4, urodziła w sierpniu 2016 i przebywałam na urlopie macierzyńskimm (w tym czasie zaszłam w drugą ciąże). Z końcen urlpu macierzyńskiego przedłożyłam L4. Urodziłam w  styczniu 2018. We wrzesniu 2018 otrzymałam wypowiedzenie z art. 274 $ 1 k.s.h. z ... WIĘCEJ

  Tematy: urodzenie dziecka, urlop macierzyński, z macierzyńskiego na L4, L4 w ciąży
 • Podatek dochodowy: niespłacone zobowiązania przy likwidacji spółki

  Podatek dochodowy: niespłacone zobowiązania przy likwidacji spółki

  13:15 04.09.2018

  ... zobowiązanie wygasa. Powyższe pozwala założyć, iż likwidacja spółki nie jest zdarzeniem tożsamym z umorzeniem zobowiązania powodującego na gruncie art. 12 ust. 1 pkt. 3 lit. a ustawy o PDOP powstanie przychodu. Brakuje bowiem realnego przysporzenia majątkowego po stronie likwidowanej spółki. Wraz z wykreśleniem z Krajowego Rejestru Sądowego, spółka ... WIĘCEJ

  Tematy: likwidacja spółki, likwidacja spółki z o.o., spółka z o.o., spółki prawa handlowego
 • Zakończenie działalności spółki kapitałowej bez jej likwidacji?

  Zakończenie działalności spółki kapitałowej bez jej likwidacji?

  10:40 20.08.2018

  ... aktywów niepieniężnych na rzecz udziałowców – Fiskus pozostaje nieprzekonany i konsekwentnie zobowiązuje spółki do regulowania podatku CIT. Różnorodność stanowisk poszczególnych organów podatkowych, jak i sądów administracyjnych powoduje, że każda likwidacja spółki prawa handlowego wymaga indywidualnego podejścia i oceny pod kątem jej skutków ... WIĘCEJ

  Tematy: zakończenie działalności, rozwiązanie spółki, spółka kapitałowa, spółka osobowa
 • Likwidacja spółki jawnej: spłata wspólników z podatkiem dochodowym

  Likwidacja spółki jawnej: spłata wspólników z podatkiem dochodowym

  13:10 17.08.2018

  ... otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki – jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja: prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej, prowadzonych samodzielnie działów specjalnych produkcji rolnej, spółki niebędącej osobą prawną ... WIĘCEJ

  Tematy: wystąpienie wspólnika, wystąpienie wspólnika ze spółki jawnej, przychody podatkowe, podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Czy będę otrzymywała zasiłek macierzyński w przypadku zatrudniona w dwóch firmach?

  Czy będę otrzymywała zasiłek macierzyński w przypadku zatrudniona w dwóch firmach?

  22:53 16.06.2018 PORADA

  Szanowni Państwo, jestem zatrudniona w dwóch firmach A i B. W firmie A mam umowę o pracę na czas określony do dnia 30.09.2018, natomiast w firmie B mam umowę na czas nieokreślony, ale ze względu na likwidację firmy (sp. z o.o.) otrzymałam wypowiedzenie w trakcie przebywania na zwolnieniu ... WIĘCEJ

  Tematy: urlop macierzyński, zasiłek macierzyński, prawo do zasiłku macierzyńskiego, dwie umowy o pracę
 • Zwyczajne zgromadzenie wspólników

  Zwyczajne zgromadzenie wspólników

  12:37 07.06.2018 PORADA

  Spółka z o.o. jest w likwidacji od 2004 r. Na nieruchomościach spółki prowadzona była egzekucja. W przeprowadzonych licytacjach sprzedano część majątku - uzyskana kwota pokryła w niewielkiej części zobowiązania wobec hipoteczników. Na pozostałą część majątku nie znaleziono ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka z o.o., likwidacja spółki, egzekucja komornicza, komornik sądowy
 • Anonimizacja przedsiębiorstwa: przeniesienie spółki za granicę

  Anonimizacja przedsiębiorstwa: przeniesienie spółki za granicę

  13:26 24.05.2018

  ... od podatku. Przykładowo w Wielkiej Brytanii kształtuje się ona na poziomie 45 tys. zł. Między innymi dlatego prowadzenie działalności w formie spółki w Wielkiej Brytanii, zwłaszcza spółki typu limited liability partnership, cieszy się dużą popularnością wśród przedsiębiorców. Niewykluczone, że w obliczu brexitu i uzyskania przez Wielką Brytanię ... WIĘCEJ

  Tematy: opodatkowanie podatkiem dochodowym, wyłączenia z opodatkowania, opodatkowanie CIT, przychody podatkowe
 • TSUE: kodeks spółek handlowych nie może ograniczać europejskiej zasady swobody przedsiębiorczości

  TSUE: kodeks spółek handlowych nie może ograniczać europejskiej zasady swobody przedsiębiorczości

  10:29 29.03.2018

  ... spółki albo o przeniesieniu siedziby spółki za granicę, stwierdzona protokołem sporządzonym przez notariusza”, stanowi przesłankę rozwiązania spółki. Powyższe ustawodawca uszczegółowił w art. 272 k.s.h., wskazując, że do rozwiązania spółki niezbędne jest przeprowadzenie jej likwidacji, której zakończenie skutkować będzie wykreśleniem spółki ... WIĘCEJ

  Tematy: kodeks spółek handlowych, TSUE, swoboda przedsiębiorczości, swoboda działalności gospodarczej
 • Zamknięcie spółki z o.o.

  Zamknięcie spółki z o.o.

  12:07 08.02.2018 PORADA

  Witam, Jestem prezesem spółki z o.o., ktorą chcę zamknąć. Już zaprzestała działalności. Nie ma zaległości pomimo 32 000 zł pożycznych przeze mnie. W tej chwili zotało 3000 zł na koncie, które sobie przeleję jako zwrot pożyczki i zostanie 0 zł na koncie. Chciałem wiedzieć co ... WIĘCEJ

  Tematy: zamknięcie spółki, spółka z o.o., prezes spółki, pożyczka
 • TSUE: przeniesienie siedziby spółki poza Polskę bez zapłaty podatku

  TSUE: przeniesienie siedziby spółki poza Polskę bez zapłaty podatku

  13:26 25.01.2018

  ... nie miałoby na celu jedynie uchylenia się od obowiązku podatkowego w kraju dotychczasowej siedziby spółki. Zgodnie zatem z prawem europejskim przekształcenie transgraniczne spółki, które ma na celu kontynuowanie dotychczasowej działalności spółki na terenie innego kraju członkowskiego UE, nie oznacza potrzeby upłynnienia majątku, ani rozdzielenia ... WIĘCEJ

  Tematy: opodatkowanie podatkiem dochodowym, wyłączenia z opodatkowania, opodatkowanie CIT, przychody podatkowe
 • Likwidacja spółki z o.o. krok po kroku

  Likwidacja spółki z o.o. krok po kroku

  12:08 07.12.2017

  ... zlikwidowany, to nie ma podmiotu, który mógłby rozwiązać stosunki pracy z pracownikami. Likwidacja pracodawcy w rozumieniu przepisu art. 411 § 1 ww. ustawy polega na podjęciu działań formalno-prawnych zmierzających do wykreślenia spółki z rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy, którym musi towarzyszyć całkowite faktyczne ... WIĘCEJ

  Tematy: likwidacja spółki, likwidacja spółki z o.o., spółka z o.o., spółki prawa handlowego
 • Podatek dochodowy: wystąpienie wspólnika ze spółki komandytowej

  Podatek dochodowy: wystąpienie wspólnika ze spółki komandytowej

  13:28 31.10.2017

  ... gospodarczej są m.in. środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki (art. 14 ust. 2 pkt 16 ustawy o PDOF). Zgodnie natomiast ... Z uwagi na to, że Wnioskodawca stanie się wspólnikiem Spółki Komandytowej w wyniku przekształcenia Spółki Kapitałowej, w której udziały zostaną kupione przez ... WIĘCEJ

  Tematy: opodatkowanie wspólników, przychody podatkowe, podatek dochodowy od osób fizycznych, wspólnicy spółki
 • Zasiłek chorobowy i macierzyński, a likwidacja zakładu pracy

  Zasiłek chorobowy i macierzyński, a likwidacja zakładu pracy

  10:10 25.05.2017 PORADA

  Witam, jestem zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony a także jestem w ciąży. W przeciągu następnych 2-3 miesięcy pracodawca planuje likwidację spółki. Proszę o informację w jakiej wysokości po likwidacji spółki będzie naliczany zasiłek chorobowy, a później ... WIĘCEJ

  Tematy: ciąża, umowa na czas nieokreślony, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński
 • Wycofanie wkładu rzeczowego wniesionego do spółki cywilnej

  Wycofanie wkładu rzeczowego wniesionego do spółki cywilnej

  20:22 21.05.2017 PORADA

  Witam! Zakładając z siostrą dwuosobową spółkę cywilną (detaliczny handel art. odzieżowymi), wprowadziłem do spółki wkład rzeczowy (towar handlowy), wspólniczka wniosła swoją pracę. Udziały w spółce ustaliliśmy w umowie na 40:60. Z przyczyn rodzinnych zdecydowaliśmy ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka cywilna, rodzeństwo, likwidacja firmy, likwidacja spółki
 • Rozwiązanie spółki jawnej bez likwidacyjnego spisu z natury w VAT?

  Rozwiązanie spółki jawnej bez likwidacyjnego spisu z natury w VAT?

  13:46 16.12.2016

  ... w cyt. wyżej przepisach Kodeksu spółek handlowych. Zauważyć należy, że po doprowadzeniu do końca określonego we wniosku sposobu rozwiązania spółki, wspólnicy powinni złożyć wniosek o wykreślenie spółki z Krajowego Rejestru Sądowego. (...) W świetle powołanych wyżej regulacji prawnych oraz odnosząc się do opisu zdarzenia przyszłego należy stwierdzić ... WIĘCEJ

  Tematy: likwidacja działalności, remanent likwidacyjny, podatek od firmy, rozliczenie VAT
 • Ciąża a likwidacja spółki a zwolnienie macierzyńskie

  Ciąża a likwidacja spółki a zwolnienie macierzyńskie

  21:30 17.09.2016 PORADA

  Witam, mam umowę na czas nieokreślony, jestem w 5. tygodniu ciąży. Dowiedziałam się, że firma jest niewypłacalna i będzie chciała ogłosić upadłość spółki. Dodam, że pracodawca nie zapłacił mi jeszcze wynagrodzenia, tj. ma 10 dni zwłoki i to nie pierwszy raz. Mają w planach ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa na czas nieokreślony, ciąża, zasiłek macierzyński, upadłość spółki
 • Wystąpienie ze spółki jawnej: przychód za pozostawiony majątek

  Wystąpienie ze spółki jawnej: przychód za pozostawiony majątek

  12:32 16.09.2016

  ... spółki na sześć miesięcy przed końcem roku obrotowego. Wystąpienie wspólnika ze spółki jawnej jest sposobem zakończenia łączącego go z pozostałymi wspólnikami stosunku prawnego wynikającego z umowy spółki. Z dniem wystąpienia wspólnika ze spółki jawnej prawo własności wszystkich składników majątkowych wykorzystywanych w prowadzonej w formie spółki ... WIĘCEJ

  Tematy: opodatkowanie wspólników, przychody podatkowe, podatek dochodowy od osób fizycznych, wspólnicy spółki
 • Likwidacja spółki a wykup środków trwałych

  Likwidacja spółki a wykup środków trwałych

  11:39 09.09.2016 PORADA

  Spółka cywilna (dwóch wspólników), zamyka się na dzień 31.09.2016. W spółce pozostają środki trwałe do podziału. Wspólnicy postanawiają, że wykupią środki trwałe ze spółki na rzecz własnych działalności gospodarczych. Czy wartość wykupowanych środków trwałych jest taka ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka cywilna, wspólnicy spółki, likwidacja spółki, środki trwałe
 • Odwołanie zarządcy tymczasowego w spółce z o.o.

  Odwołanie zarządcy tymczasowego w spółce z o.o.

  16:41 30.05.2016 PORADA

  Czy odwołanie zarządcy tymczasowego, który został powołany postanowieniem sądu podczas procesu likwidacyjnego spółki z o.o. musi nastąpić również w drodze postanowienia sądu, czy jego funkcja wygasa automatycznie w momencie uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu postępowanie ... WIĘCEJ

  Tematy: zarządca tymczasowy, spółka z o.o., likwidacja spółki, postanowienie sądu
 • Czy pracodawca będzie mnie mógł zwolnić?

  Czy pracodawca będzie mnie mógł zwolnić?

  20:22 13.11.2015 PORADA

  Mam 59 lat i pracuję w spółce na stanowisku kierownika administracji i obsługi klienta. Spółka przenosi część dotyczącą obsługi klienta wraz z 10 pracownikami do innej spółki, mnie natomiast pomija i zamierza pozostawić w "starej" spółce, uzasadniając fakt, że zajmuję się ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka, kierownik, ochrona przedemerytalna, likwidacja spółki

 

1 2 ... 5

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.