eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › likwidacja spółki
 • Likwidacja spółki z o.o. krok po kroku

  Likwidacja spółki z o.o. krok po kroku

  ... zlikwidowany, to nie ma podmiotu, który mógłby rozwiązać stosunki pracy z pracownikami. Likwidacja pracodawcy w rozumieniu przepisu art. 411 § 1 ww. ustawy polega na podjęciu działań formalno-prawnych zmierzających do wykreślenia spółki z rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy, którym musi towarzyszyć całkowite faktyczne ... WIĘCEJ

  Tematy: likwidacja spółki, likwidacja spółki z o.o., spółka z o.o., spółki prawa handlowego
 • Podatek dochodowy: wystąpienie wspólnika ze spółki komandytowej

  Podatek dochodowy: wystąpienie wspólnika ze spółki komandytowej

  ... gospodarczej są m.in. środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki (art. 14 ust. 2 pkt 16 ustawy o PDOF). Zgodnie natomiast ... Z uwagi na to, że Wnioskodawca stanie się wspólnikiem Spółki Komandytowej w wyniku przekształcenia Spółki Kapitałowej, w której udziały zostaną kupione przez ... WIĘCEJ

  Tematy: opodatkowanie wspólników, przychody podatkowe, podatek dochodowy od osób fizycznych, wspólnicy spółki
 • Zasiłek chorobowy i macierzyński, a likwidacja zakładu pracy

  Zasiłek chorobowy i macierzyński, a likwidacja zakładu pracy PORADA

  Witam, jestem zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony a także jestem w ciąży. W przeciągu następnych 2-3 miesięcy pracodawca planuje likwidację spółki. Proszę o informację w jakiej wysokości po likwidacji spółki będzie naliczany zasiłek chorobowy, a później ... WIĘCEJ

  Tematy: ciąża, umowa na czas nieokreślony, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński
 • Wycofanie wkładu rzeczowego wniesionego do spółki cywilnej

  Wycofanie wkładu rzeczowego wniesionego do spółki cywilnej PORADA

  Witam! Zakładając z siostrą dwuosobową spółkę cywilną (detaliczny handel art. odzieżowymi), wprowadziłem do spółki wkład rzeczowy (towar handlowy), wspólniczka wniosła swoją pracę. Udziały w spółce ustaliliśmy w umowie na 40:60. Z przyczyn rodzinnych zdecydowaliśmy ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka cywilna, rodzeństwo, likwidacja firmy, likwidacja spółki
 • Rozwiązanie spółki jawnej bez likwidacyjnego spisu z natury w VAT?

  Rozwiązanie spółki jawnej bez likwidacyjnego spisu z natury w VAT?

  ... w cyt. wyżej przepisach Kodeksu spółek handlowych. Zauważyć należy, że po doprowadzeniu do końca określonego we wniosku sposobu rozwiązania spółki, wspólnicy powinni złożyć wniosek o wykreślenie spółki z Krajowego Rejestru Sądowego. (...) W świetle powołanych wyżej regulacji prawnych oraz odnosząc się do opisu zdarzenia przyszłego należy stwierdzić ... WIĘCEJ

  Tematy: likwidacja działalności, remanent likwidacyjny, podatek od firmy, rozliczenie VAT
 • Ciąża a likwidacja spółki a zwolnienie macierzyńskie

  Ciąża a likwidacja spółki a zwolnienie macierzyńskie PORADA

  Witam, mam umowę na czas nieokreślony, jestem w 5. tygodniu ciąży. Dowiedziałam się, że firma jest niewypłacalna i będzie chciała ogłosić upadłość spółki. Dodam, że pracodawca nie zapłacił mi jeszcze wynagrodzenia, tj. ma 10 dni zwłoki i to nie pierwszy raz. Mają w planach ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa na czas nieokreślony, ciąża, zasiłek macierzyński, upadłość spółki
 • Wystąpienie ze spółki jawnej: przychód za pozostawiony majątek

  Wystąpienie ze spółki jawnej: przychód za pozostawiony majątek

  ... spółki na sześć miesięcy przed końcem roku obrotowego. Wystąpienie wspólnika ze spółki jawnej jest sposobem zakończenia łączącego go z pozostałymi wspólnikami stosunku prawnego wynikającego z umowy spółki. Z dniem wystąpienia wspólnika ze spółki jawnej prawo własności wszystkich składników majątkowych wykorzystywanych w prowadzonej w formie spółki ... WIĘCEJ

  Tematy: opodatkowanie wspólników, przychody podatkowe, podatek dochodowy od osób fizycznych, wspólnicy spółki
 • Likwidacja spółki a wykup środków trwałych

  Likwidacja spółki a wykup środków trwałych PORADA

  Spółka cywilna (dwóch wspólników), zamyka się na dzień 31.09.2016. W spółce pozostają środki trwałe do podziału. Wspólnicy postanawiają, że wykupią środki trwałe ze spółki na rzecz własnych działalności gospodarczych. Czy wartość wykupowanych środków trwałych jest taka ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka cywilna, wspólnicy spółki, likwidacja spółki, środki trwałe
 • Podział majątku likwidacyjnego spółki z o.o. z podatkiem dochodowym

  Podział majątku likwidacyjnego spółki z o.o. z podatkiem dochodowym

  ... spółki z rejestru. Zadano pytanie, czy w związku z wydaniem majątku likwidacyjnego wspólnikom spółki ... WIĘCEJ

  Tematy: opodatkowanie podatkiem dochodowym, wyłączenia z opodatkowania, opodatkowanie CIT, przychody podatkowe
 • Majątek likwidacyjny spółki kapitałowej z podatkiem dochodowym

  Majątek likwidacyjny spółki kapitałowej z podatkiem dochodowym

  ... KSH, rozwiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością następuje po przeprowadzeniu likwidacji, z chwilą wykreślenia spółki z rejestru. Natomiast, w myśl art. 282 § 1 ww. ustawy, likwidatorzy powinni zakończyć interesy bieżące spółki, ściągnąć wierzytelności, wypełnić zobowiązania i upłynnić majątek spółki (czynności likwidacyjne) (…). Stosownie ... WIĘCEJ

  Tematy: opodatkowanie podatkiem dochodowym, wyłączenia z opodatkowania, opodatkowanie CIT, przychody podatkowe
 • Odwołanie zarządcy tymczasowego w spółce z o.o.

  Odwołanie zarządcy tymczasowego w spółce z o.o. PORADA

  Czy odwołanie zarządcy tymczasowego, który został powołany postanowieniem sądu podczas procesu likwidacyjnego spółki z o.o. musi nastąpić również w drodze postanowienia sądu, czy jego funkcja wygasa automatycznie w momencie uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu postępowanie ... WIĘCEJ

  Tematy: zarządca tymczasowy, spółka z o.o., likwidacja spółki, postanowienie sądu
 • Wystąpienie ze spółki osobowej: spłata w gotówce a podatek dochodowy

  Wystąpienie ze spółki osobowej: spłata w gotówce a podatek dochodowy

  ... pkt 11 ww. ustawy do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zalicza się środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki, w części odpowiadającej uzyskanej przed wystąpieniem przez wspólnika nadwyżce przychodów nad kosztami ich uzyskania, o których mowa w art. 8, pomniejszonej ... WIĘCEJ

  Tematy: opodatkowanie wspólników, przychody podatkowe, podatek dochodowy od osób fizycznych, wspólnicy spółki
 • Wystąpienie wspólnika ze spółki osobowej w podatku dochodowym

  Wystąpienie wspólnika ze spółki osobowej w podatku dochodowym

  ... w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki - jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie, likwidacja spółki niebędącej osobą prawną lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia ich ... WIĘCEJ

  Tematy: opodatkowanie wspólników, przychody podatkowe, podatek dochodowy od osób fizycznych, wspólnicy spółki
 • Wystąpienie ze spółki jawnej: otrzymany majątek bez podatku

  Wystąpienie ze spółki jawnej: otrzymany majątek bez podatku

  ... otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki - jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja: prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej, prowadzonych samodzielnie działów specjalnych produkcji rolnej, spółki niebędącej osobą prawną ... WIĘCEJ

  Tematy: opodatkowanie wspólników, przychody podatkowe, podatek dochodowy od osób fizycznych, wspólnicy spółki
 • Zawieszenie działalności czy likwidacja rosyjskiej spółki-córki

  Zawieszenie działalności czy likwidacja rosyjskiej spółki-córki

  ... zakończeniu kryzysu), aniżeli ostateczną utratę pracy w razie likwidacji pracodawcy. Likwidacja spółki – kiedy podjąć decyzję o likwidacji spółki zależnej W prawie rosyjskim przewidziane są trzy rodzaje likwidacji: dobrowolna, jako skutek upadłości likwidacyjnej i likwidacja z urzędu. Przed podjęciem decyzji o likwidacji dobrowolnej należy zawsze ... WIĘCEJ

  Tematy: zawieszenie działalności, zawieszenie działalności gospodarczej, likwidacja spółki, Rosja
 • Czy pracodawca będzie mnie mógł zwolnić?

  Czy pracodawca będzie mnie mógł zwolnić? PORADA

  Mam 59 lat i pracuję w spółce na stanowisku kierownika administracji i obsługi klienta. Spółka przenosi część dotyczącą obsługi klienta wraz z 10 pracownikami do innej spółki, mnie natomiast pomija i zamierza pozostawić w "starej" spółce, uzasadniając fakt, że zajmuję się ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka, kierownik, ochrona przedemerytalna, likwidacja spółki
 • Likwidacja spółki a macierzyński

  Likwidacja spółki a macierzyński PORADA

  Witam, obecnie jestem w 9. miesiącu ciąży (na chorobowym od 4 miesięcy) . Dowiedziałam się, że spółka, w której jestem zatrudniona (na czas nieokreślony) połączyła się z inną a mój zakład pracy rozwiązał ze wszystkimi pracownikami umowę (na pewno nie mają wpisanej likwidacji ... WIĘCEJ

  Tematy: urlop macierzyński, likwidacja spółki, L4 w ciąży, umowa na czas nieokreślony
 • Zamkniecie firmy a świadczenia na urlopie macierzyńskim

  Zamkniecie firmy a świadczenia na urlopie macierzyńskim PORADA

  Witam, dowiedziałam się, że firma w której pracuję (umowa o pracę na czas nieokreślony) może w najbliższym roku przestać istnieć. Ja niebawem przechodzę na L4 "ciążowe" a następnie na urlop macierzyński. Podejrzewam zatem, że zamknięcie działalności tej firmy może nastąpić w ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa na czas nieokreślony, ciąża, urlop macierzyński, prawo do zasiłku macierzyńskiego
 • Kto podpisuje świadectwo pracy?

  Kto podpisuje świadectwo pracy? PORADA

  Kto podpisuje świadectwo pracy likwidatorowi spółki z o.o., który był jej jedynym pracownikiem jako prezes zarządu a obecnie jako likwidator? WIĘCEJ

  Tematy: świadectwo pracy, staż pracy, likwidacja firmy, spółka z o.o.
 • Urlop macierzyński a kolejna działalność

  Urlop macierzyński a kolejna działalność PORADA

  Witam, moja żona jako właścicielka spółki po urodzeniu dziecka  poszła na urlop macierzyński. Teraz po 3 miesiącach chce założyć nową działalność i być może wystąpić z wcześniejszej spółki (jest taka szansa). Oto 2 pytania: 1. Czy będąc na urlopie macierzyńskim, na ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka, urodzenie dziecka, urlop macierzyński, zakładanie działalności gospodarczej

 

1 2 ... 4

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

REKLAMA

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.