eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › likwidacja inwestycji
 • Podatek od nieruchomości gdy częściowa likwidacja

  Podatek od nieruchomości gdy częściowa likwidacja

  05:22 26.02.2013

  ... tych funkcji, jeżeli nie ma poszycia. W konsekwencji budynek traci byt jako przedmiot podatku od nieruchomości.” Częściowa likwidacja prowadzi do zmniejszenia wysokości podatku W sytuacji, w której częściowa likwidacja nie doprowadziła do utraty przez budynek lub też budowlę cech obiektu budowlanego, konsekwencją związaną z częściową likwidacją ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od nieruchomości, podatki i opłaty lokalne, ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, opodatkowanie podatkiem od nieruchomości
 • Zaniechane inwestycje jako koszty podatkowe firmy

  Zaniechane inwestycje jako koszty podatkowe firmy

  13:43 24.01.2013

  ... , tj. nabytych składników majątku wraz z kosztami ich montażu i innymi materialnymi kosztami zakupu lub wytworzenia - zlikwidowanie inwestycji należy traktować dosłownie, tzn. tylko fizyczna likwidacja inwestycji (np. jej rozbiórka, złomowanie, zniszczenie) umożliwi uznanie poniesionych przez podatnika wydatków za koszt uzyskania przychodów ... WIĘCEJ

  Tematy: likwidacja inwestycji, środki trwałe, koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu
 • Likwidacja budowli: podatek dochodowy i od nieruchomości

  Likwidacja budowli: podatek dochodowy i od nieruchomości

  13:34 18.01.2013

  ... 22 ust. 5e updof mówi, że koszty zaniechanych inwestycji są potrącalne w dacie zbycia inwestycji lub ich likwidacji. Przez inwestycje należy tutaj natomiast rozumieć (art. ... tejże ustawy). Tym samym wskazana we wstępie budowla niewątpliwie jest zaliczana do inwestycji. Jeżeli zatem przedsiębiorca dokona jej fizycznej likwidacji, w dacie dokonania ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od nieruchomości, podatki i opłaty lokalne, ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, opodatkowanie podatkiem od nieruchomości
 • Zaniechanie inwestycji a koszty podatkowe

  Zaniechanie inwestycji a koszty podatkowe

  13:04 27.06.2011

  ... mają formę intelektualną i niematerialną nie jest racjonalna ich fizyczna likwidacja, bowiem zniszczenie nośników tych wartości pozbawiłoby podatnika możliwości udowodnienia rzeczywistego poniesienia kosztu w celu osiągnięcia przychodów. Koszt zaniechanej inwestycji winien być bowiem udokumentowany w sposób bezsporny i kompletny, a przede wszystkim ... WIĘCEJ

  Tematy: likwidacja inwestycji, środki trwałe, koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu
 • Likwidacja inwestycji a koszty uzyskania przychodów

  Likwidacja inwestycji a koszty uzyskania przychodów

  07:35 27.07.2009

  ... mogą być kosztami uzyskania przychodów w dwóch sytuacjach: * sprzedaży niedokończonej inwestycji, * zlikwidowania zaniechanej inwestycji (co ma miejsce w przedstawionym stanie faktycznym), przy czym zlikwidowanie inwestycji należy traktować dosłownie, tzn. tylko fizyczna likwidacja inwestycji umożliwi uznanie poniesionych na nią wydatków za koszty ... WIĘCEJ

  Tematy: likwidacja inwestycji, środki trwałe, koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: