eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › koszty dojazdu do pracy
 • Dofinansowanie dojazdów do pracy dla niepełnosprawnego pracownika

  Dofinansowanie dojazdów do pracy dla niepełnosprawnego pracownika PORADA

  Jestem osobą niepełnosprawną zatrudnioną na podstawie umowy o pracę i dowiedziałem się, że należy mi się zwrot kosztów dojazdu do i z pracy. Dowiedziałem się o tym fakcie nie od pracodawcy, który otrzymuje na mnie pieniądze z PFRON a z innego źródła. Do pracy dojeżdżam ... WIĘCEJ

  Tematy: dojazd do pracy, pracownik niepełnosprawny, koszty dojazdu do pracy, dofinansowanie z PFRON
 • Koszty uzyskania przychodu, bilet miesięczny a PIT

  Koszty uzyskania przychodu, bilet miesięczny a PIT PORADA

  Hej, czy mogę w PIT-37 odliczyć koszt biletów miesiecznych? Pozdrawiam WIĘCEJ

  Tematy: koszty uzyskania przychodu, KUP, odliczenia podatkowe, bilet miesięczny
 • Czy mogę rozliczyć się z dojazdów do pracy w PIT?

  Czy mogę rozliczyć się z dojazdów do pracy w PIT? PORADA

  Witam, chciałam zapytać, czy rozliczając PIT mam możliwość rozliczenia się z dojazdów do pracy? W styczniu nie pracowałam, od lutego mam 5 biletów miesięcznych imiennych na PKP za kwotę 114,75 zł i 3 bilety za 101,49 zł. Posiadam też bilet w kwocie 101,49 zł, natomiast jest on od ... WIĘCEJ

  Tematy: dojazd do pracy, koszty dojazdu do pracy, bilet PKP, bilet miesięczny
 • Powyżej ilu km trzeba robić dziennie w dwie strony aby uzyskać zwrot za dojazd do pracy?

  Powyżej ilu km trzeba robić dziennie w dwie strony aby uzyskać zwrot za dojazd do pracy? PORADA

  Powyżej ilu km trzeba robić dziennie w dwie strony aby uzyskać zwrot za dojazd do pracy? Czy wszyscy pracodawcy maja obowiązek go zwracać w postaci co miesięcznego dodatku do pracy czy na koniec roku? Co w przypadku gdy pracodawca naliczył sobie w PIT nasz dojazd do pracy, więc ja już nie ... WIĘCEJ

  Tematy: dojazd do pracy, umiarkowany stopień niepełnosprawności, koszty dojazdu do pracy, odliczenia podatkowe
 • Wycieczka do teatru bez przychodu i podatku pracownika

  Wycieczka do teatru bez przychodu i podatku pracownika

  ... są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju ... WIĘCEJ

  Tematy: przychody podatkowe, przychód pracownika, podatek dochodowy od osób fizycznych, koszty dojazdu do pracy
 • Przeniesienie firmy do innego miasta

  Przeniesienie firmy do innego miasta PORADA

  Witam, mam pilne pytanie. Otóż od miesiąca zostałem oddelegowany do przeniesionej firmy o 45 km. Umowę mam na adres miejscowości, w której mieszkam. Pracodawca poinformował mnie za pośrednictwem kierownika, że od nowego miesiąca siedziba firmy zmienia się na adres miejscowości ... WIĘCEJ

  Tematy: przeniesienie firmy, siedziba firmy, zmiana miejsca pracy, dojazd do pracy
 • Koszty dojazdu w rozliczeniu przy umowie zlecenia

  Koszty dojazdu w rozliczeniu przy umowie zlecenia PORADA

  Witam, mój problem dotyczy kosztów dojazdu w rozliczeniu. Pracuję na umowie zlecenie, minimum wynagrodzenia to najniższa krajowa wraz z odprowadzanymi składkami zdrowotnymi i społecznymi. Do pracy dojeżdżam pociągiem poza miejscem zamieszkania, posiadam wszystkie bilety miesięczne ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa zlecenia, rozliczenie umowy zlecenia, dojazd do pracy, koszty dojazdu do pracy
 • Jakie będzie wynagrodzenie w pierwszym roku pracy na pół etatu?

  Jakie będzie wynagrodzenie w pierwszym roku pracy na pół etatu? PORADA

  Witam, niedawno podjęłam moją pierwszą pracę na umowę o pracę, ale na pół etatu. Z tego co czytałam to w pierwszym roku obowiązuje mnie 80% wynagrodzenia, a na umowie mam 790 zł brutto. Mam takie pytanie: jeżeli pracuję na pół etatu, to ten rok zamieni się na 2 lata 80% ... WIĘCEJ

  Tematy: wynagrodzenie dla pracownika, praca na pół etatu, wysokość wynagrodzenia, wynagrodzenie za pracę
 • Czy mogę odliczyć koszty dojazdu do pracy na umowie zlecenie w rozliczeniu rocznym?

  Czy mogę odliczyć koszty dojazdu do pracy na umowie zlecenie w rozliczeniu rocznym? PORADA

  Dostałam umowę zlecenie na dwa miesiące tj. czerwiec i lipiec 2014 r. Wynagrodzenie minimum krajowe ze składkami społecznymi i zdrowotnymi. Praca jest w innym mieście niż mieszkam - 28 km w obie strony. Jeden miesiąc jeżdżę R-busem i chcę wykupić bilet miesięczny, natomiast drugi ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa zlecenia, najniższa krajowa, koszty dojazdu do pracy, dojazd do pracy
 • Koszty uzyskania przychodu w PIT-11

  Koszty uzyskania przychodu w PIT-11 PORADA

  Witam, proszę o pomoc. Jeżeli pracowałam na umowę o pracę przez 9 miesięcy w ciągu 2013 roku, to czy mogę w PIT-37 wpisać koszty uzyskania przychodu kwotę roczną, czyli 1668,72 zł (dojeżdzałam z innej miejscowości), czy tylko za przepracowane miesiące, czyli 9/12 tej kwoty tyle ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa o pracę, koszty uzyskania przychodu, PIT-37, dojazd do pracy
 • Rozliczenie kosztów dojazdu do pracy

  Rozliczenie kosztów dojazdu do pracy PORADA

  Witam, w 2013 pracowałam u jednego pracodawcy - z tym, że do 03.02 miałam umowę zlecenie do końca roku już umowa o pracę w PIT-11 w poz. 26 wpisano 1223,75 a poz. 46 405,29. Pracowałam poza miejscem zamieszkania (45 km) pracodawca zaznaczył w PIT-11 poz 1 (z jednego stosunku pracy) ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty dojazdu do pracy, dojazd do pracy, umowa zlecenia, PIT-11
 • Bilet miesięczny dla pracownika to przychód w podatku dochodowym

  Bilet miesięczny dla pracownika to przychód w podatku dochodowym

  Pracodawca może sfinansować swoim pracownikom zakup biletów miesięcznych w celu dojazdu do pracy. Musi jednak pamiętać, że czynność ta, jako nieodpłatne świadczenie w podatku dochodowym, będzie dla pracowników stanowić przychód podlegający opodatkowaniu. Zgodnie z art. 9 ... WIĘCEJ

  Tematy: przychody podatkowe, przychód pracownika, podatek dochodowy od osób fizycznych, koszty dojazdu do pracy
 • Bilety na dojazdy do i z pracy a obowiązki podatkowe

  Bilety na dojazdy do i z pracy a obowiązki podatkowe

  ... podatek. Czy wykup takich ulg należy zaliczyć do wynagrodzenia osobowego pracownika? Wykup ulg dla pracowników powoduje powstanie u nich przychodu do opodatkowania pochodzącego ze stosunku pracy. Przychodami ze stosunku pracy są wszelkie świadczenia pracodawcy wypłacone lub postawione do dyspozycji pracownika, niezależnie od źródła ich finansowania ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty dojazdu do pracy, koszty dojazdu pracownika, dojazd do pracy, koszty przejazdu
 • Przewóz pracowników to ich przychód podatkowy?

  Przewóz pracowników to ich przychód podatkowy?

  ... ponoszenia tych kosztów przez zakład pracy wynika wprost z przepisów innych ustaw (art. 21 ust. 1 pkt 112 ustawy o PIT). Najczęściej zwolnienie to dotyczy pracowników służb mundurowych, odrębne ustawy regulujące ich pracę przewidują bowiem zwrot przez zakład kosztów dojazdu do pracy. Miesięcznik Koszty w Firmie. W jednej publikacji znajdziesz ... WIĘCEJ

  Tematy: przychody podatkowe, przychód pracownika, podatek dochodowy od osób fizycznych, koszty dojazdu do pracy
 • Przychód a nieodpłatne świadczenia dla pracowników

  Przychód a nieodpłatne świadczenia dla pracowników

  ... z dnia 04.04.2012 r. nr ILPB2/415-598/09/12-S/AJ. Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy? Wnioskodawca zapewnia swoim pracownikom nieodpłatny dowóz do i z pracy. Trasy przewozów wynoszą od 2 do 50 km. Wnioskodawca płaci przewoźnikowi ryczałtem za liczbę przejechanych kilometrów. Nie jest prowadzona przy tym żadna ewidencja i ustalenie ... WIĘCEJ

  Tematy: przychody podatkowe, przychód pracownika, podatek dochodowy od osób fizycznych, koszty dojazdu do pracy
 • Przewóz pracowników a podatek dochodowy

  Przewóz pracowników a podatek dochodowy

  ... .03.2012 r. nr ILPB2/415-617/09/11-S/TR. Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy? Spółka zapewnia sowim pracownikom nieodpłatny dowóz do i z pracy. Trasy przewozów mieszczą się w granicach od 3 do 25 kilometrów. Rozliczenie z przewoźnikiem następuje ryczałtowo wg przejechanych kilometrów. Nie jest prowadzona żadna dodatkowa ewidencja, w związku ... WIĘCEJ

  Tematy: przychody podatkowe, przychód pracownika, podatek dochodowy od osób fizycznych, koszty dojazdu do pracy
 • Dojazdy do pracy na koszt pracodawcy

  Dojazdy do pracy na koszt pracodawcy

  ... przez pracodawcę koszty dojazdów do pracy. Jak się okazuje, fiskus chciałby je każdorazowo traktować jako przychód pracownika i opodatkowywać niezależnie od formy finansowania oraz bez względu na to, czy pracownik faktycznie skorzystał z takiego świadczenia. Gdzie tkwi problem? Gdy świadczenie w postaci finansowania dojazdów do pracy przyjmie formę ... WIĘCEJ

  Tematy: przychody podatkowe, przychód pracownika, podatek dochodowy od osób fizycznych, koszty dojazdu do pracy
 • Przewóz pracowników = świadczenia pracownicze?

  Przewóz pracowników = świadczenia pracownicze?

  ... traktować na równi z otrzymanym świadczeniem. Prawo podatkowe zakłada, iż dla opodatkowania nieodpłatnych świadczeń konieczne jest ich otrzymanie. Możliwość skorzystania z dojazdu do pracy środkiem transportu opłaconym przez pracodawcę, wcale nie oznacza, że pracownik musi z niej skorzystać. Wartość świadczeń powinna być spersonalizowana Podatnik ... WIĘCEJ

  Tematy: przychody podatkowe, przychód pracownika, podatek dochodowy od osób fizycznych, koszty dojazdu do pracy
 • Przewóz pracowników a przychody podatkowe

  Przewóz pracowników a przychody podatkowe

  ... do pracy jak i z pracy do miejsca zamieszkania na koszt pracodawcy.(…) Korzystanie przez pracowników z transportu wewnętrznego i w sposób opisany we wniosku nie skutkuje powstaniem po ich stronie przychodu ze stosunku pracy. W świetle art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody ze stosunku pracy ... WIĘCEJ

  Tematy: przychody podatkowe, przychód pracownika, podatek dochodowy od osób fizycznych, koszty dojazdu do pracy
 • Bezpłatny przewóz pracowników a ich przychód podatkowy

  Bezpłatny przewóz pracowników a ich przychód podatkowy

  ... Odpowiedź Decydując się na zapewnienie swoim pracownikom dowozu do miejsca wykonywania pracy, należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe ustalenie ewentualnych przychodów pracowników z tytułu finansowania im kosztów dojazdu z domu do zakładu pracy i z powrotem. Za przychody ze stosunku pracy uważa się bowiem wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne ... WIĘCEJ

  Tematy: przychody podatkowe, przychód pracownika, podatek dochodowy od osób fizycznych, koszty dojazdu do pracy

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

REKLAMA

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.