eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › korekta faktury
 • Rozliczanie kosztów pośrednich w CIT

  Rozliczanie kosztów pośrednich w CIT

  ... w rozpatrywanym przypadku dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura VAT, korekta faktury, koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu
 • Od kiedy stosować nowe przepisy o korekcie kosztów i przychodów?

  Od kiedy stosować nowe przepisy o korekcie kosztów i przychodów?

  ... "Jeżeli korekta kosztu uzyskania przychodów, w tym odpisu amortyzacyjnego, nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie kosztów uzyskania przychodów poniesionych w okresie rozliczeniowym, w którym została otrzymana faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura VAT, korekta faktury, błąd w fakturze, faktura korygująca
 • Korekta przychodów i kosztów w podatku dochodowym

  Korekta przychodów i kosztów w podatku dochodowym

  ... Faktury korygujące ujmuje się co do zasady tak samo, jak faktury korygowane. Jeżeli zatem faktura dotyczyła kosztów, jej korekta również powinna skorygować koszty. Gdy faktura jest sprzedażowa, również korekta ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura VAT, korekta faktury, błąd w fakturze, faktura korygująca
 • Kurs waluty przy fakturach korygujących przychody

  Kurs waluty przy fakturach korygujących przychody

  ... o CIT, zgodnie z którą jeżeli korekta przychodu nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie przychodów osiągniętych w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca lub w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty ... WIĘCEJ

  Tematy: przychody wyrażone w walutach obcych, faktury w walutach obcych, podatek CIT, podatek PIT
 • Odwrócony VAT

  Odwrócony VAT PORADA

  Witam, mam takie pytanie. W marcu firma wykonywała dla nas usługę hydrauliczną - dla naszego klienta. Z tego co przeczytałam w tym wypadku wystąpi odwrócony VAT, niestety firma przesłała mi fakturę z podatkiem i tak ją zaksięgowałam. Dopiero teraz zauważyłam ten błąd, kwota ... WIĘCEJ

  Tematy: odwrócony VAT, opodatkowanie VAT, odwrotne obciążenie, obowiązek podatkowy VAT
 • Korekta przychodów z tytułu rozliczeń ryczałtowych

  Korekta przychodów z tytułu rozliczeń ryczałtowych

  ... faktura błędnie dokumentowała stan faktyczny, a więc korekta jest wynikiem błędu (zawierała pomyłki np. w ilości, cenie lub kwocie podatku VAT), wówczas korekta powinna być przyporządkowana wstecznie do okresu, którego dotyczy, czyli do daty wystąpienia przychodu należnego, wynikającego z faktury pierwotnej. Natomiast w przypadku, gdy faktura ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura VAT, korekta faktury, błąd w fakturze, faktura korygująca
 • Odwrotne obciążenie na usługi budowlane a status inwestora i budynku

  Odwrotne obciążenie na usługi budowlane a status inwestora i budynku

  ... usług, czy protokół odbioru robót nie jest jednak dowodem wystarczającym. (...)” Dokumentacja taka jest niezbędna głównemu wykonawcy nie tylko przy wystawieniu faktury inwestorowi za wykonane usługi, ale także do rozliczenia nabytych w tym celu usług budowlanych od podwykonawców w ramach odwrotnego obciążenia, które opodatkuje ... WIĘCEJ

  Tematy: rozliczenie VAT, opodatkowanie VAT, obowiązek podatkowy VAT, deklaracje VAT
 • Data korekty faktury

  Data korekty faktury PORADA

  Witam, mam taką sprawę. 14 stycznia wystawiłam dokument WZZ (zwrot). Z jaką datą powinna być wystawiona korekta faktury? WIĘCEJ

  Tematy: korekta faktury, ewidencja księgowa, wystawienie faktury, zasady wystawiania faktur
 • Korekta VAT od sprzedaży: stawka 23% zamiast odwrotnego obciążenia

  Korekta VAT od sprzedaży: stawka 23% zamiast odwrotnego obciążenia

  ... pomyłki, należy dokonywać „wstecz", czyli korekta podatku należnego od takich transakcji powinien zostać rozliczony w miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy dla dostawy towaru czy świadczenia usługi. Nie ma tutaj wymogu posiadania przez sprzedawcę potwierdzenia otrzymania przez nabywcę faktury korygujące. (por. Dyrektor Izby Skarbowej ... WIĘCEJ

  Tematy: sprzedaż złomu, rozliczenie VAT, opodatkowanie VAT, obowiązek podatkowy VAT
 • Odwrotne obciążenie na usługi budowlane: odliczenie VAT naliczonego

  Odwrotne obciążenie na usługi budowlane: odliczenie VAT naliczonego

  ... złożyć w urzędzie skarbowym deklarację VAT-27, w której informuje na czyją rzecz i w jakiej wartości usługi takie świadczył. VAT należny i naliczony Z tak otrzymanej faktury następnie to nabywca usług rozlicza podatek należny (czyli ten od sprzedaży). Obliczony podatek, jeżeli tylko nabyte usługi służyły działalności opodatkowanej ... WIĘCEJ

  Tematy: rozliczenie VAT, opodatkowanie VAT, obowiązek podatkowy VAT, deklaracje VAT
 • Jak zaksięgować korektę w PKPiR na przełomie roku?

  Jak zaksięgować korektę w PKPiR na przełomie roku? PORADA

  Witam, faktura korekta - zwrot sprzedawcy zakupionych towarów handlowych - wystawiona  28 grudzień 2016 , data wpływu do nas 2 lutego 2017 . VAT-7 rozliczany miesięcznie, zaliczka PIT-36 miesięcznie. Z jaką datą zaksięgować w KPIR? Czy potrzebne korekty deklaracji? Bardzo ... WIĘCEJ

  Tematy: korekta faktury, PKPiR, zapisy w PKPiR, ewidencja księgowa
 • Korekta nabywcy na fakturze

  Korekta nabywcy na fakturze PORADA

  Witam, prowadzę działalność gospodarczą i kupiłem przedmiot, który jest mi potrzebny do wykonania usługi klientowi, jednak robiąc zakupy przez pomyłkę wpisałem dane prywatne. Czy jest jakaś możliwość zmiany tych danych na fakturze? Sprzedający twierdzi, że nie ma możliwości ... WIĘCEJ

  Tematy: działalność gospodarcza, treść faktury, korekta faktury, ewidencja księgowa
 • Dane na fakturze VAT dokumentującej odwrotne obciążenie

  Dane na fakturze VAT dokumentującej odwrotne obciążenie

  ... . W szczególnych przypadkach mogą one zostać istotnie ograniczone, zaś w innych - należy podać informacje dodatkowe. Jednym z takich szczególnych przypadków są faktury dokumentujące sprzedaż w ramach odwrotnego obciążenia. Warto wiedzieć Z początkiem 2017 r. zmienił się katalog towarów objętych mechanizmem odwróconego VAT-u. Dodatkowo ustawodawca ... WIĘCEJ

  Tematy: sprzedaż złomu, rozliczenie VAT, opodatkowanie VAT, obowiązek podatkowy VAT
 • Otrzymany rabat a podatek dochodowy i księgi (rachunkowe)

  Otrzymany rabat a podatek dochodowy i księgi (rachunkowe)

  ... . Aktualnie gdy korekta kosztu uzyskania przychodów, w tym odpisu amortyzacyjnego, nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, nabywca dokonuje korekty poprzez zwiększenie kosztów uzyskania przychodów poniesionych w okresie rozliczeniowym, w którym została otrzymana faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura VAT, korekta faktury, błąd w fakturze, faktura korygująca
 • Dwie faktury - oryginał i kopia o tym samym numerze, ale innych kwotach. Jak rozwiązać ten problem?

  Dwie faktury - oryginał i kopia o tym samym numerze, ale innych kwotach. Jak rozwiązać ten problem? PORADA

  Wystawiłam fakturę na większą ilość towaru. Po sprawdzeniu stanu w magazynie okazało się, że muszę tę fakturę skorygować do mniejszej ilości. Problem polega na tym, że klient dostał omyłkowo oryginał faktury z większą ilością, zapłacił za nią i nie chce słyszeć o żadnej ... WIĘCEJ

  Tematy: wystawienie faktury, zasady wystawania faktur, korekta faktury, ewidencja księgowa
 • Dotyczy innej kwoty do zapłaty na oryginale faktury i na kopii

  Dotyczy innej kwoty do zapłaty na oryginale faktury i na kopii PORADA

  Szanowni Państwo, bardzo proszę o pomoc w rozwiązaniu nie lada dla mnie problemu. Zafakturowałam towar w ilości 30 sztuk. Po czym okazało się, że w magazynie nie ma takiej ilości, więc poprzez funkcję w programie - "operacje" zmieniłam ilość na mniejszą, zgodną ze stanem magazynu ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura, błąd w fakturze, korekta faktury, wystawienie faktury
 • Faktura w EUR - korekta

  Faktura w EUR - korekta PORADA

  W dniu 20 maja 2016 błędnie wystawiliśmy fakturę sprzedaży w EUR (kontrahent wyraźnie określił, że ma być w PLN). 8 sierpnia wystawiono korektę do tej faktury (wyzerowano należności) i wystawiono fakturę w PLN z kolejnym numerem faktury wg numeracji dla sierpnia 2016. Proszę o ... WIĘCEJ

  Tematy: wystawienie faktury, zasady wystawiania faktur, korekta faktury, ewidencja księgowa
 • Korekta faktury zbiorczej za usługi transportowe

  Korekta faktury zbiorczej za usługi transportowe PORADA

  Witam, w lipcu wystawiłam fakturę za dwie usługi transportowe. Teraz okazało się, że kontrahent chce korektę żeby każda usługa była osobno, bo mają osobną księgowość w oddziałach i nie może być to na jednej (wcześnie się obudzili :/). Tylko jak mam to zrobić? Wystawić ... WIĘCEJ

  Tematy: usługi transportowe, wystawienie faktury, zasady wystawiania faktur, korekta faktury
 • Odstąpienie od umowy, zwrot towaru. Firma nie chce mi oddać pieniędzy dopóki nie oddam korekty

  Odstąpienie od umowy, zwrot towaru. Firma nie chce mi oddać pieniędzy dopóki nie oddam korekty PORADA

  Witam, kupiłam na allegro rzecz dla dziecka, okazało się produktem z Chin i bałam się, że zaraz się rozleci. Zreszta na takie wyglądało. Wysłałam odstąpienie od umowy wraz z kopią faktury, ponieważ o takową poprosiłam wraz z rzeczą, którą kupiłam. Wcześniej wysłałam mailem ... WIĘCEJ

  Tematy: allegro, zakupy przez internet, sprzedaż na allegro, odstąpienie od umowy
 • Zaokrąglenia VAT przy fakturze walutowej krajowej - przeliczenie EUR na PLN

  Zaokrąglenia VAT przy fakturze walutowej krajowej - przeliczenie EUR na PLN PORADA

  Witam, dla części odbiorców krajowych wystawiamy faktury sprzedaży w walucie EURO. Przy wyliczaniu wartości pozycji na fakturze oraz naliczeniu VAT, użytkowany przez nas system magazynowo-księgowy, wykorzystuje liczby bez zaokrąglenia (kilka miejsc po przecinku), zakrąglając je do ... WIĘCEJ

  Tematy: obliczenie VAT, wystawienie faktury, faktura sprzedaży, faktura VAT

 

1 2 ... 10 ... 15

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

REKLAMA

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.