eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › kary umowne
 • Kary umowne: fiskus nieprawnie pozbawia kosztów podatkowych

  Kary umowne: fiskus nieprawnie pozbawia kosztów podatkowych

  13:38 25.11.2019

  ... uzyskania przychodów wydatków na kary umowne z tytułu nieterminowego wykonania usług/dostawy towarów, nie ma znaczenia przyczyna niedochowania przez podatnika terminu świadczenia. Przepis art. 16 ust. 1 pkt 22 in fine ustawy o PDOP stanowi bowiem, że kosztów uzyskania przychodów nie mogą stanowić kary umowne z tytułu zwłoki w dostarczeniu ... WIĘCEJ

  Tematy: kary umowne, kara umowna, wezwanie do zapłaty kary umownej, dłużnik
 • Odstąpienie od umowy najmu poza kosztami podatkowymi

  Odstąpienie od umowy najmu poza kosztami podatkowymi

  13:39 17.10.2019

  ... podpisania umowy najmu nieruchomości ma na celu zabezpieczenie/zachowanie źródła przychodów. Spornej kary umownej nie można bowiem powiązać z żadnym ze źródeł przychodów poza ogólną ... planów inwestycyjnych nie uprawnia Spółki do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu kary umownej z tytułu odstąpienia od zawarcia umowy najmu. Wydatek ten nie ma ... WIĘCEJ

  Tematy: kary umowne, kara umowna, wezwanie do zapłaty kary umownej, dłużnik
 • Odstąpienie od umowy najmu niekiedy poza kosztami podatkowymi

  Odstąpienie od umowy najmu niekiedy poza kosztami podatkowymi

  13:25 04.10.2019

  ... podpisania umowy najmu nieruchomości ma na celu zabezpieczenie/zachowanie źródła przychodów. Spornej kary umownej nie można bowiem powiązać z żadnym ze źródeł przychodów poza ogólną ... planów inwestycyjnych nie uprawnia Spółki do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu kary umownej z tytułu odstąpienia od zawarcia umowy najmu. Wydatek ten nie ma ... WIĘCEJ

  Tematy: kary umowne, kara umowna, wezwanie do zapłaty kary umownej, dłużnik
 • Kara umowna za zerwanie umowy najmu jako koszt uzyskania przychodu

  Kara umowna za zerwanie umowy najmu jako koszt uzyskania przychodu

  13:38 04.07.2019

  ... rodzaju kary umowne i odszkodowania nie stanowią kosztu uzyskania przychodu. Z kosztów podatkowych należy wyłączyć kary umowne i odszkodowania z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad albo zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług. Kary umowne i odszkodowania ... WIĘCEJ

  Tematy: kary umowne, kara umowna, wezwanie do zapłaty kary umownej, dłużnik
 • Kara umowna za niedotrzymany termin nie jest kosztem podatkowym

  Kara umowna za niedotrzymany termin nie jest kosztem podatkowym

  13:37 18.06.2019

  ... kary umownej bądź odszkodowania na rzecz kontrahenta jest efektem istnienia takiej odpowiedzialności. Pogląd, zgodnie z którym przepis art. 23 ust. 1 pkt 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nakazuje wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów tylko te kary umowne ... WIĘCEJ

  Tematy: kary umowne, kara umowna, wezwanie do zapłaty kary umownej, dłużnik
 • Zasady zaliczania kar umownych do kosztów uzyskania przychodu

  Zasady zaliczania kar umownych do kosztów uzyskania przychodu

  13:07 29.04.2019

  ... , zgodnie z którą, dla zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków obejmujących kary umowne, konieczne pozostaje wykazanie braku zawinienia po stronie podmiotu zobowiązanego do zapłaty kary. Mowa tutaj o sytuacjach, w których obowiązek uregulowania kary umownej nie jest następstwem niewłaściwych działań podatnika czy też niedochowania przez ... WIĘCEJ

  Tematy: kary umowne, kara umowna, wezwanie do zapłaty kary umownej, dłużnik
 • Przedterminowe rozwiązanie umowy: odstępne w kosztach podatkowych

  Przedterminowe rozwiązanie umowy: odstępne w kosztach podatkowych

  13:41 17.12.2018

  W wyroku z 4 października 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że wydatek firmy poniesiony na odstępne, stanowiące rekompensatę za wcześniejsze – zgodne z ugodą – przedterminowe rozwiązanie umowy, stanowi koszt uzyskania przychodu. Jak wskazał w uzasadnieniu: „Interpretując przepis art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p., należy kierować się ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, kary umowne
 • Wydatki z tytułu rękojmi stanowią koszty uzyskania przychodu

  Wydatki z tytułu rękojmi stanowią koszty uzyskania przychodu

  11:07 22.11.2018

  ... nie znajdował się również w grupie wyłączonych z zakresu kosztów uzyskania przychodów wymienionych w art. 16 ust. 1. Nie spełniał on zwłaszcza definicji „odszkodowania” i „kary umownej” ujętych w tym katalogu. Obciążenie finansowe poniesione przez spółkę w ramach zgłoszonych reklamacji celem prawidłowego wykonania umowy realizuje za to przesłanki ... WIĘCEJ

  Tematy: kary umowne, kara umowna, wezwanie do zapłaty kary umownej, dłużnik
 • Wynajem lokalu w galerii, czyli wysokość czynszu to nie wszystko

  Wynajem lokalu w galerii, czyli wysokość czynszu to nie wszystko

  07:48 02.08.2018

  ... uzyskać zapisy w umowie, które w przyszłości pozwolą na spore oszczędności, a nawet dodatkowy zysk. Kary umowne Kary umowne są rodzajem finansowego odszkodowania za niedotrzymanie zapisów umowy. W przypadku najmu powierzchni handlowej, kary najczęściej dotyczą najemcy i są konsekwencją np. zwłoki w otwarciu sklepu, nie przestrzegania godzin pracy ... WIĘCEJ

  Tematy: lokal użytkowy, wynajem lokalu, czynsz najmu, umowa najmu
 • Wysokość kary umownej podlega kontroli sądu

  Wysokość kary umownej podlega kontroli sądu

  16:07 31.07.2018

  ... się zgodnie z treścią zobowiązania, a rezultatem tego było odniesienie przez wierzyciela korzyści czyniących zadość jego interesowi. Istotne więc z punktu podstaw miarkowania kary umownej w oparciu pierwszą przesłankę jest więc to , czy wierzyciel odniósł korzyść z częściowego wykonania zobowiązania. Jeżeli jednak częściowe, choćby nawet i znaczne ... WIĘCEJ

  Tematy: kara umowna, kary umowne, umowa, wysokość kary umownej

 

1 2 ... 8

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: