eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › kary umowne
 • Zasady zaliczania kar umownych do kosztów uzyskania przychodu

  Zasady zaliczania kar umownych do kosztów uzyskania przychodu

  13:07 29.04.2019

  ... , zgodnie z którą, dla zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków obejmujących kary umowne, konieczne pozostaje wykazanie braku zawinienia po stronie podmiotu zobowiązanego do zapłaty kary. Mowa tutaj o sytuacjach, w których obowiązek uregulowania kary umownej nie jest następstwem niewłaściwych działań podatnika czy też niedochowania przez ... WIĘCEJ

  Tematy: kary umowne, kara umowna, wezwanie do zapłaty kary umownej, dłużnik
 • Przedterminowe rozwiązanie umowy: odstępne w kosztach podatkowych

  Przedterminowe rozwiązanie umowy: odstępne w kosztach podatkowych

  13:41 17.12.2018

  W wyroku z 4 października 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że wydatek firmy poniesiony na odstępne, stanowiące rekompensatę za wcześniejsze – zgodne z ugodą – przedterminowe rozwiązanie umowy, stanowi koszt uzyskania przychodu. Jak wskazał w uzasadnieniu: „Interpretując przepis art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p., należy kierować się ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, kary umowne
 • Wydatki z tytułu rękojmi stanowią koszty uzyskania przychodu

  Wydatki z tytułu rękojmi stanowią koszty uzyskania przychodu

  11:07 22.11.2018

  ... nie znajdował się również w grupie wyłączonych z zakresu kosztów uzyskania przychodów wymienionych w art. 16 ust. 1. Nie spełniał on zwłaszcza definicji „odszkodowania” i „kary umownej” ujętych w tym katalogu. Obciążenie finansowe poniesione przez spółkę w ramach zgłoszonych reklamacji celem prawidłowego wykonania umowy realizuje za to przesłanki ... WIĘCEJ

  Tematy: kary umowne, kara umowna, wezwanie do zapłaty kary umownej, dłużnik
 • Wynajem lokalu w galerii, czyli wysokość czynszu to nie wszystko

  Wynajem lokalu w galerii, czyli wysokość czynszu to nie wszystko

  07:48 02.08.2018

  ... uzyskać zapisy w umowie, które w przyszłości pozwolą na spore oszczędności, a nawet dodatkowy zysk. Kary umowne Kary umowne są rodzajem finansowego odszkodowania za niedotrzymanie zapisów umowy. W przypadku najmu powierzchni handlowej, kary najczęściej dotyczą najemcy i są konsekwencją np. zwłoki w otwarciu sklepu, nie przestrzegania godzin pracy ... WIĘCEJ

  Tematy: lokal użytkowy, wynajem lokalu, czynsz najmu, umowa najmu
 • Wysokość kary umownej podlega kontroli sądu

  Wysokość kary umownej podlega kontroli sądu

  16:07 31.07.2018

  ... się zgodnie z treścią zobowiązania, a rezultatem tego było odniesienie przez wierzyciela korzyści czyniących zadość jego interesowi. Istotne więc z punktu podstaw miarkowania kary umownej w oparciu pierwszą przesłankę jest więc to , czy wierzyciel odniósł korzyść z częściowego wykonania zobowiązania. Jeżeli jednak częściowe, choćby nawet i znaczne ... WIĘCEJ

  Tematy: kara umowna, kary umowne, umowa, wysokość kary umownej
 • Prace budowlane: opóźnienie to nie zwłoka

  Prace budowlane: opóźnienie to nie zwłoka

  10:32 30.05.2018

  ... podnosić zarzutu, że opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy powstało na skutek okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, skoro roszczenie o zapłatę kary umownej powstaje w tym przypadku na sam fakt opóźnienia bez względu na przyczynę” – dodaje Jacek Kosiński. Inwestor konstruując umowę z wykonawcą musi ... WIĘCEJ

  Tematy: prace budowlane, opóźnienie w wykonaniu świadczenia, zwłoka, kary umowne
 • Kara umowna za zwłokę w dostarczeniu towaru w kosztach podatkowych

  Kara umowna za zwłokę w dostarczeniu towaru w kosztach podatkowych

  12:26 13.03.2018

  ... usług. W konsekwencji przepis ten wyklucza z kosztów uzyskania przychodów kary umowne i odszkodowania wyłącznie z tytułów w nim wymienionych. Jest to katalog zamknięty. Wymienione w przepisie kary umowne i odszkodowania wiążą się z nienależytym wykonaniem zobowiązań. Instytucja kary umownej jako sposób zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy ma ... WIĘCEJ

  Tematy: kary umowne, kara umowna, wezwanie do zapłaty kary umownej, dłużnik
 • Kara za (niezawinione) zerwanie umowy nie jest kosztem podatkowym

  Kara za (niezawinione) zerwanie umowy nie jest kosztem podatkowym

  13:32 27.11.2017

  ... przychodów na tej podstawie nie będą mogły zatem zostać zaliczone kary umowne i odszkodowania z tytułu: 1. wad dostarczonych towarów, wykonanych robot i usług, 2. zwłoki w ... ust. 1 pkt 22 updop. Przepis ten wyłącza bowiem z kosztów uzyskania przychodów kary umowne i odszkodowania z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, kary umowne
 • Kary umowne w kosztach i przychodach podatkowych

  Kary umowne w kosztach i przychodach podatkowych

  13:43 01.09.2017

  ... tutaj pytanie, czy samo zastrzeżenie kary umownej w zawartej umowie oznacza dla jej potencjalnego odbiorcy przychód podatkowy? Art. 14 ust. 2 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mówi, że przychodem z działalności gospodarczej są m.in. otrzymane kary umowne. Oczywiście chodzi tutaj o kary umowne otrzymywane w związku z prowadzoną ... WIĘCEJ

  Tematy: kary umowne, kara umowna, wezwanie do zapłaty kary umownej, dłużnik
 • Skutki zatrzymania/zapłaty zadatku w podatku dochodowym

  Skutki zatrzymania/zapłaty zadatku w podatku dochodowym

  13:30 12.05.2017

  Zadatek, zgodnie z definicją słownikową, to część należności wypłacana z góry jako gwarancja dotrzymania umowy. Regulują go przepisy Kodeksu cywilnego, zaś wpływ ma on m.in. na rozliczenie podatkowe obu stron transakcji. Art. 394 Kodeksu cywilnego wskazuje, że w braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo zwyczaju zadatek dany przy zawarciu umowy ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od firmy, przychody podatkowe, koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu

 

1 2 ... 7

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: