eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › kara umowna
 • Kara umowna za zerwanie umowy najmu jako koszt uzyskania przychodu

  Kara umowna za zerwanie umowy najmu jako koszt uzyskania przychodu

  13:38 04.07.2019

  ... zakresie często sięgają po pomoc doświadczonych doradców podatkowych. Kara umowna – koszty „niepodatkowe” W ustawie o podatku dochodowym zostało wprost wskazane, jakiego ... ciągu zdarzeń determinujących określone i konkretne działania podatnika. Jeżeli więc kara umowna czy odszkodowanie nie jest wyłączone explicite z kosztów uzyskania przychodu, ... WIĘCEJ

  Tematy: kary umowne, kara umowna, wezwanie do zapłaty kary umownej, dłużnik
 • Kara umowna za niedotrzymany termin nie jest kosztem podatkowym

  Kara umowna za niedotrzymany termin nie jest kosztem podatkowym

  13:37 18.06.2019

  ... nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Dłużnik nie może bez zgody wierzyciela zwolnić się z zobowiązania przez zapłatę kary umownej (art. 483 § 2 Kodeksu cywilnego). Stosownie do art. 484 § 1 Kodeksu cywilnego: w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ... WIĘCEJ

  Tematy: kary umowne, kara umowna, wezwanie do zapłaty kary umownej, dłużnik
 • Zasady zaliczania kar umownych do kosztów uzyskania przychodu

  Zasady zaliczania kar umownych do kosztów uzyskania przychodu

  13:07 29.04.2019

  ... został w znacznej mierze wypracowany na poziomie praktyki stosowania prawa. Próbując w pewien sposób usystematyzować dokonane powyżej ustalenia, należy wskazać, że aby kara umowna została uznana za koszt uzyskania przychodu, konieczne jest wystąpienie następujących przesłanek: spełnienie ogólnych wymogów z art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP, podstawą ... WIĘCEJ

  Tematy: kary umowne, kara umowna, wezwanie do zapłaty kary umownej, dłużnik
 • Kara umowna za niezdany sprzęt, bo został skradziony. Czy mogę to jakoś ominąć?

  Kara umowna za niezdany sprzęt, bo został skradziony. Czy mogę to jakoś ominąć?

  00:11 05.02.2019 PORADA

  Witam, może będzie ktoś potrafił mi pomóc. Miałam włamanie pomiędzy skradzionymi przedmiotami - został skradziony dekoder z kartą i pilotem NC. Nie miałam wpływu na zaistniałą sytuację. Złodziej został zatrzymany, odsiaduje wyrok, lecz sprzęt od NC nie został odzyskany. Mam ... WIĘCEJ

  Tematy: kradzież, kara umowna, prawo konsumenta, prawo cywilne
 • Wydatki z tytułu rękojmi stanowią koszty uzyskania przychodu

  Wydatki z tytułu rękojmi stanowią koszty uzyskania przychodu

  11:07 22.11.2018

  ... 10.04.2018 r.). Rękojmia za wady to nie to samo, co odszkodowanie i kara umowna Spółka wystąpiła do organu o potwierdzenie, czy przekazana w tym charakterze przez ... poniesionych w tym celu nakładów za koszty uzyskania przychodu, skoro ta kara finansowa jest następstwem nienależytego wykonania umowy. Modyfikacja stanu faktycznego na własne potrzeby ... WIĘCEJ

  Tematy: kary umowne, kara umowna, wezwanie do zapłaty kary umownej, dłużnik
 • Wysokość kary umownej podlega kontroli sądu

  Wysokość kary umownej podlega kontroli sądu

  16:07 31.07.2018

  ... . akt V ACa 492/16, w którym wskazano, iż miarkowanie kary polegające na jej zmniejszeniu do wartości symbolicznej godzi bezpośrednio w cel, dla którego kara została ustanowiona na podstawie zgodnej woli stron. Zwrócić należy również uwagę na istotną kwestię ewoluowania stanowiska Sądu Najwyższego w kwestii terminu ... WIĘCEJ

  Tematy: kara umowna, kary umowne, umowa, wysokość kary umownej
 • Kara umowna za zwłokę w dostarczeniu towaru w kosztach podatkowych

  Kara umowna za zwłokę w dostarczeniu towaru w kosztach podatkowych

  12:26 13.03.2018

  ... niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy. Innymi słowy, kara umowna jest rodzajem sankcji cywilnoprawnej zastrzeżonej na wypadek szkód powstałych w wyniku niewłaściwego wykonania umowy. (...) Mając powyższe na względzie, w pierwszej kolejności stwierdzić należy, że kara umowna, o której mowa w opisanym stanie faktycznym nie mieści się ... WIĘCEJ

  Tematy: kary umowne, kara umowna, wezwanie do zapłaty kary umownej, dłużnik
 • Kary umowne w kosztach i przychodach podatkowych

  Kary umowne w kosztach i przychodach podatkowych

  13:43 01.09.2017

  ... postanowiły. Jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej; to samo dotyczy wypadku, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana. Kara umowna jako przychód z działalności gospodarczej Powstaje tutaj pytanie, czy samo zastrzeżenie kary umownej w zawartej umowie oznacza dla jej potencjalnego odbiorcy ... WIĘCEJ

  Tematy: kary umowne, kara umowna, wezwanie do zapłaty kary umownej, dłużnik
 • Roboty budowlane: kary umowne nie zawsze w kosztach uzyskania przychodu

  Roboty budowlane: kary umowne nie zawsze w kosztach uzyskania przychodu

  07:30 11.02.2017

  Spółka świadcząca profesjonalne usługi budowlane była zobowiązana w ramach umowy z inwestorem do zainstalowania w ramach infrastruktury obiektu szyny prądowej. Szyna wraz z całym mechanizmem została zakupiona przez wykonawcę od jej producenta. Inwestor po pewnym czasie użytkowania urządzenia wskazał jednak, że nie działa ono prawidłowo i w związku ... WIĘCEJ

  Tematy: kary umowne, kara umowna, wezwanie do zapłaty kary umownej, dłużnik
 • Tylko niezawinione kary umowne są kosztami podatkowymi

  Tylko niezawinione kary umowne są kosztami podatkowymi

  13:57 31.01.2017

  ... umowy, nie stanowi przesłanki wystarczającej do uznania zasadności zaliczenia określonego wydatku do kosztów podatkowych, jeżeli kara umowna jest wynikiem nienależytego (nieprawidłowego) wykonania usługi. Jeżeli jednak kara umowna przysługuje wierzycielowi z innego tytułu niż ww. wymienione, może ona stanowić u płacącego koszt uzyskania przychodów ... WIĘCEJ

  Tematy: kary umowne, kara umowna, wezwanie do zapłaty kary umownej, dłużnik
 • Podpisana umowa, a kara

  Podpisana umowa, a kara

  21:06 20.11.2016 PORADA

  Witam, proszę o poradę. Mąż podpisał umowę na wykonanie prac brukarskich 2.11-31.12. Miał kilku pracowników. Roboty miał zacząć od 2.11, ale niestety pracodawca ciągle przestawiał terminy - ok dwa tygodnie. Po czym zadzwonił do męża, że można zacząć pracę. Przez te dwa ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa o dzieło, kara umowna, nieuczciwy pracodawca
 • Kara za nielegalne odprowadzanie ścieków poza kosztami firmy

  Kara za nielegalne odprowadzanie ścieków poza kosztami firmy

  09:02 14.08.2016

  Zapłacone odszkodowanie za nielegalne odprowadzanie nie przyczynia się do powstania po stronie wnoszącego to odszkodowanie przychodu czy zabezpieczenia lub zachowania źródła przychodu. Ponadto jest to wydatek o charakterze sankcyjnym. Dlatego właśnie odszkodowanie za nielegalne odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacji miejskiej nie może stanowić ... WIĘCEJ

  Tematy: kary umowne, kara umowna, wezwanie do zapłaty kary umownej, dłużnik
 • DG: czy mogę wnieść o rozwiązanie umowy o dzieło ze względu na L4?

  DG: czy mogę wnieść o rozwiązanie umowy o dzieło ze względu na L4?

  22:30 31.05.2016 PORADA

  Witam,  Od kilku lat prowadzę jednoosobową DG. To tej pory świadczyłam usługi dla klienta, co było regulowane umową o dzieło, która obowiązuje do końca tego roku. Okazało się, że jestem w ciąży wysokiego ryzyka i muszę przejść na zwolnienie. Czy Zleceniodawca może robić mi ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa o dzieło, wypowiedzenie umowy o dzieło, rozwiązanie umowy o dzieło, czas wykonania dzieła
 • Kara umowna za opóźnienie realizacji przedmiotu umowy

  Kara umowna za opóźnienie realizacji przedmiotu umowy

  15:56 18.08.2015 PORADA

  Witam, w umowie, której przedmiotem jest wykonanie strony internetowej, zawarty został zapis o karze umownej w wysokości 0,5% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki w jego wykonaniu. Data, od kiedy liczone jest opóźnienie, jest precyzyjnie określona i potwierdzona aneksem ... WIĘCEJ

  Tematy: kara umowna, strona internetowa, wykonanie strony internetowej
 • Jak rozwiązać umowę, która rujnuje firmę?

  Jak rozwiązać umowę, która rujnuje firmę?

  19:45 09.01.2015 PORADA

  Firma męża podpisała umowę ze spedycją na świadczenie usług przewozowych. Umowa może być rozwiązana z 6-miesięcznym wypowiedzeniem lub karą umowną. Problem jest taki, że ta spedycja daje tak mało zleceń. Firma przez ten 6-miesięczny okres wypowiedzenia doprowadzi się do ... WIĘCEJ

  Tematy: działalność gospodarcza, rozwiązanie umowy, kara umowna, okres wypowiedzenia
 • Wyznaczenie kary umownej w umowie

  Wyznaczenie kary umownej w umowie

  10:31 17.06.2013 PORADA

  W jaki sposób możemy wyznaczyć karę umowną w umowie? WIĘCEJ

  Tematy: kara umowna, zawieranie umowy
 • Podatek od kary umownej z tytułu niedochowania terminu przekazania własności przedmiotu umowy

  Podatek od kary umownej z tytułu niedochowania terminu przekazania własności przedmiotu umowy

  13:13 28.04.2013 PORADA

  Deweloper z tytułu opóźnienia podpisania aktu notarialnego wypłacił karę umowną w wysokosci 5000 zł, ktora została uwidoczniona na PIT-8C. Kara ta nie pokryła kosztów dodatkowego ubezpieczenia z tytułu zaciagnietego kredytu na nabycie nieruchomosci. Czy kwote 5000 zł trzeba ... WIĘCEJ

  Tematy: akt notarialny, podatek dochodowy, kara umowna, kredyt
 • Czy firma ma prawo obciążyć mnie za szkodę samochodową po ustaniu stosunku pracy?

  Czy firma ma prawo obciążyć mnie za szkodę samochodową po ustaniu stosunku pracy?

  18:50 15.02.2013 PORADA

  Witam, Pracowałem w firmie, gdzie miałem przekazany samochód służbowy na podstawie regulaminu, który mówił, że za szkodę z mojej winy - mogę zostać obciążony karą umowną w wysokości 1000 zł. W kwietniu zlikwidowałem szkodę za pośrednictwem ubezpieczyciela i do końca lipca ... WIĘCEJ

  Tematy: ustanie stosunku pracy, wezwanie do zapłaty, odpowiedzialność materialna pracownika, kara umowna
 • Kiedy następuje przedawnienie roszczenia kar umownych z tytułu gwarancji w umowie o dzieło?

  Kiedy następuje przedawnienie roszczenia kar umownych z tytułu gwarancji w umowie o dzieło?

  14:09 17.12.2012 PORADA

  Dzień dobry, mam pytanie o czas przedawnienia roszczenia kar umownych z tytułu gwarancji, w umowie o dzieło: Firma X (działalność na os. fizyczną) zawiera 1 lipca 2010 umowę z Kowalskim o wykonanie dzieła, którym jest program informatyczny. Dzieło ma być oddane 1 września 2010 ... WIĘCEJ

  Tematy: kara umowna, umowa o dzieło, gwarancja, przedawnienie roszczeń
 • Wypowiedzenie umowy o dzieło

  Wypowiedzenie umowy o dzieło

  13:13 11.08.2012 PORADA

  Witam, mam pytanie dot wypowiedzenia umowy o dzieło jak w tytule. Jakiś czas temu podpisałam umowę o dzieło na okres 4 miesięcy. Jednak udało mi się dostać pracę na lepszych warunkach i chciałabym wypowiedzieć tą umowę. W samej umowie jest zawarte, że strony przewidują ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa o dzieło, wypowiedzenie umowy o dzieło, rozwiązanie umowy o dzieło, kara umowna

 

1 2 ... 4

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: