eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › kapitał zakładowy
 • Rozliczenie kosztów na usługi doradcze przy pozyskaniu inwestora

  Rozliczenie kosztów na usługi doradcze przy pozyskaniu inwestora

  13:32 18.12.2017

  ... z 6.11.2015 r. znak: ITPB3/4510-436/15/MKo). Wydatki poniesione na usługi doradcze mogą stanowić koszty uzyskania przychodów również w sytuacji, gdy pozyskany od inwestora kapitał zostanie przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego spółki. Taką tezę podzielił NSA w wyroku z 13.02.2015 r., (sygn. akt II FSK 3210/12 ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek CIT, koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, CIT
 • Podwyższenie kapitału spółki nie chroni przed cienką kapitalizacją?

  Podwyższenie kapitału spółki nie chroni przed cienką kapitalizacją?

  11:59 13.10.2017

  ... wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna), • udziały (akcje) własne (wielkość ujemna), • kapitał (fundusz) zapasowy, • kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, • pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, • zysk (strata) z lat ubiegłych, • zysk (strata) netto, • odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna). Kapitał zakładowy ... WIĘCEJ

  Tematy: udziały na potrzeby cienkiej kapitalizacji, ilość udziałów, udziały, cienka kapitalizacja
 • Stosowanie przepisów o niedostatecznej kapitalizacji

  Stosowanie przepisów o niedostatecznej kapitalizacji

  13:21 07.08.2017

  Zmian w umowie pożyczki udzielonej firmie przed 1 stycznia 2015 r. przez podmiot powiązany, w zakresie daty jej spłaty, nie należy traktować jak zawarcia nowej umowy pożyczki i ponownego przekazania kwoty pożyczki. W efekcie na potrzeby cienkiej kapitalizacji przy rozliczaniu odsetek od tej pożyczki w kosztach należy uwzględniać regulacje prawne ... WIĘCEJ

  Tematy: udziały na potrzeby cienkiej kapitalizacji, ilość udziałów, udziały, cienka kapitalizacja
 • Podwyższenie kapitału zapasowego z wypracowanego zysku w PCC

  Podwyższenie kapitału zapasowego z wypracowanego zysku w PCC

  12:33 22.11.2016

  ... lub podwyższeniu wkładów do spółki osobowej albo podwyższeniu kapitału zakładowego – wartość wkładów powiększających majątek spółki osobowej albo wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy, c. przy dopłatach – kwota dopłat, d. przy pożyczce udzielonej spółce przez wspólnika – kwota lub wartość pożyczki, e. przy oddaniu spółce rzeczy lub praw ... WIĘCEJ

  Tematy: PCC, zwolnienia w PCC, podatek PCC, kapitał zakładowy
 • Przekazanie zysku na kapitał zakładowy w SKA bez podatku dochodowego

  Przekazanie zysku na kapitał zakładowy w SKA bez podatku dochodowego

  08:36 20.11.2016

  ... ją podejmie – dotyczyć będzie przekazania środków zgromadzonych na kapitale zapasowym na kapitał zakładowy. Na ten cel zostaną przekazane zgromadzone przez SKA zyski, w tym ... ją podejmie – dotyczyć będzie przekazania środków zgromadzonych na kapitale zapasowym na kapitał zakładowy. Na ten cel zostaną przekazane zgromadzone przez SKA zyski, w tym ... WIĘCEJ

  Tematy: Przekazanie zysku, zysk na kapitale zakładowym, kapitał zakładowy, podatek dochodowy podwyższenie kapitału zakładowego
 • Kapitał własny na potrzeby cienkiej kapitalizacji

  Kapitał własny na potrzeby cienkiej kapitalizacji

  13:39 18.10.2016

  ... wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna), • udziały (akcje) własne (wielkość ujemna), • kapitał (fundusz) zapasowy, • kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, • pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, • zysk (strata) z lat ubiegłych, • zysk (strata) netto, • odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna). Kapitał zakładowy ... WIĘCEJ

  Tematy: udziały na potrzeby cienkiej kapitalizacji, ilość udziałów, udziały, cienka kapitalizacja
 • Podatek PCC od zysku na kapitale zapasowym w spółce osobowej

  Podatek PCC od zysku na kapitale zapasowym w spółce osobowej

  11:56 16.08.2016

  ... na podstawie wniosku spółki jawnej, w której to wystąpił w 2015 r. zysk w części przeznaczony do podziału pomiędzy wspólników, zaś w części przeznaczony na kapitał zapasowy na podstawie jednomyślnej uchwały wspólników. Konkludując przytoczone interpretację zdają się wskazywać na jednolitą linię interpretacyjną organów podatkowych w zakresie braku ... WIĘCEJ

  Tematy: PCC, zwolnienia w PCC, podatek PCC, kapitał zakładowy
 • Podatek PCC od zysku na kapitale zapasowym w spółce komandytowej?

  Podatek PCC od zysku na kapitale zapasowym w spółce komandytowej?

  13:31 01.08.2016

  ... lub podwyższeniu wkładów do spółki osobowej albo podwyższeniu kapitału zakładowego – wartość wkładów powiększających majątek spółki osobowej albo wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy (lit. b), • przy dopłatach – kwota dopłat (lit. c), • przy pożyczce udzielonej spółce przez wspólnika – kwota lub wartość pożyczki (lit. d), • przy oddaniu ... WIĘCEJ

  Tematy: PCC, zwolnienia w PCC, podatek PCC, kapitał zakładowy
 • Kapitał zapasowy z zysku spółki jawnej bez podatku PCC

  Kapitał zapasowy z zysku spółki jawnej bez podatku PCC

  13:27 11.07.2016

  ... podwyższeniu wkładów do spółki osobowej albo podwyższeniu kapitału zakładowego – wartość wkładów powiększających majątek spółki osobowej albo wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy – lit. b), • przy dopłatach – kwota dopłat – lit. c), • przy pożyczce udzielonej spółce przez wspólnika – kwota lub wartość pożyczki – lit. d), • przy oddaniu ... WIĘCEJ

  Tematy: PCC, zwolnienia w PCC, podatek PCC, kapitał zakładowy
 • Towary za umorzenie udziałów w spółce z o.o. z podatkiem VAT

  Towary za umorzenie udziałów w spółce z o.o. z podatkiem VAT

  11:53 15.02.2016

  Opodatkowaniu, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podlega m.in. odpłatna dostawa towarów, rozumiana jako przekazanie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel. Ustawodawca przyjął szerokie rozumienie pojęcia dostawy, która obejmuje nie tylko sprzedaż w rozumieniu cywilistycznym. ... WIĘCEJ

  Tematy: umorzenie udziałów, kapitał zakładowy, udziały w spółce z o.o., spółka z o.o.
 • Kapitał własny a spółka akcyjna

  Kapitał własny a spółka akcyjna

  20:30 24.10.2014 PORADA

  Założenie: w spółce akcyjnej „Gamma” wystąpiły następujące składniki kapitału własnego: - kapitał zakładowy 750 000, - kapitał zapasowy 130 000, - odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego 4 000, - akcje własne 10 000, - kapitał rezerwowy 37 000, - należne ... WIĘCEJ

  Tematy: zamknięcie konta, wkład własny, spółka akcyjna, kapitał zakładowy
 • Umorzenie udziałów w sp. z o.o. a PIT

  Umorzenie udziałów w sp. z o.o. a PIT

  22:53 09.06.2014 PORADA

  Witam, chciałbym uzyskać opinię podatkową w następującej kwestii: w 2007 roku utworzyliśmy ze wspólnikiem spółkę z o.o. z kapitałem 50 000 zł, który został wpłacony gotówką do spółki. Każdy ze wspólników objął udziały o wartości 25 000 zł. W 2008 roku został ... WIĘCEJ

  Tematy: rozliczenia podatkowe, podatek dochodowy, spółka z o.o., kapitał spółki
 • Zarejestrowanie w KRS podwyższenia kapitału zakładowego

  Zarejestrowanie w KRS podwyższenia kapitału zakładowego

  14:21 12.08.2013 PORADA

  Wspólnicy podjęli uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego na podstawie dotychczasowych postanowień umowy spółki. W jakim terminie powinniśmy jako spółka z o.o. zgłosić ten fakt do KRS? WIĘCEJ

  Tematy: spółka z o.o., wspólnicy spółki, umowa spółki, wpis do KRS

 

1 2 ... 4

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: