eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › inwestycja w obcych środkach trwałych
 • Wynajem za 1 zł i amortyzacja środka trwałego

  Wynajem za 1 zł i amortyzacja środka trwałego

  ... być przychód uzyskany w przyszłości. Z kolei zgodnie z treścią art. 15 ust. 6 ustawy o CIT, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a - 16m, z uwzględnieniem art. 16 . Na podstawie art. 16a ... WIĘCEJ

  Tematy: Amortyzacja, amortyzacja środków trwałych, Środki trwałe, amortyzacja nieruchomości
 • Likwidacja inwestycji w obcym środku trwałym

  Likwidacja inwestycji w obcym środku trwałym

  ... , niezależnie od przewidywanego okresu używania, przyjęte do używania inwestycje w obcych środkach trwałych, zwane dalej „inwestycjami w obcych środkach trwałych”. Art. 16 ust. 1 pkt 5 updop stanowi, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów strat w środkach trwałych oraz wartościach niematerialnych i prawnych w części pokrytej sumą odpisów ... WIĘCEJ

  Tematy: amortyzacja, amortyzacja środków trwałych, wartość początkowa środków trwałych, likwidacja środków trwałych
 • Amortyzacja oddanej do używania części środka trwałego

  Amortyzacja oddanej do używania części środka trwałego

  ... pozwolenia na użytkowanie, z wyłączeniem pomieszczeń piwnicznych. Odmienny pogląd miał tutaj jednak Minister Finansów wskazując, że wprowadzenie budynku do ewidencji środków trwałych oraz rozpoczęcie jego amortyzacji możliwe jest dopiero po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obejmującego całość budynku, a więc razem z pomieszczeniami piwnicznymi ... WIĘCEJ

  Tematy: Amortyzacja, amortyzacja środków trwałych, Środki trwałe, amortyzacja nieruchomości
 • Amortyzacja budynku na cudzym gruncie

  Amortyzacja budynku na cudzym gruncie

  ... ich używania. Środkiem trwałym podlegającym amortyzacji jest również przyjęta do używania inwestycja w obce środki trwałe, i to także niezależnie od zakładanego okresu używania. ... poniesionych na jego budowę. Kluczowe spełnienie kryteriów zaliczenia do środków trwałych Sąd wskazał, że warunkami pozwalającymi zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu ... WIĘCEJ

  Tematy: Amortyzacja, amortyzacja środków trwałych, Środki trwałe, amortyzacja nieruchomości
 • Koszty firmy: nakłady inwestycyjne na obce środki trwałe

  Koszty firmy: nakłady inwestycyjne na obce środki trwałe

  ... jako inwestycje w obcych środkach trwałych. Specyficzne składniki majątku… Przyjęło się, że na te specyficzne składniki majątku składają się nakłady (wydatki) ponoszone na ulepszenie środków dzierżawionych, wynajmowanych, leasingowanych lub używanych na potrzeby działalności gospodarczej na podstawie innej umowy. Inwestycja w obcym środku ... WIĘCEJ

  Tematy: amortyzacja, amortyzacja środków trwałych, wartość początkowa środków trwałych, likwidacja środków trwałych
 • Amortyzacja nabytego ulepszonego środka trwałego

  Amortyzacja nabytego ulepszonego środka trwałego

  ... nie jest on już „obcy”. W takim przypadku warto pamiętać, że inwestycja w obcym środku trwałym jest odrębnym środkiem trwałym podlegającym amortyzacji. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się na „zasadach ogólnych”, tj. dotyczących innych środków trwałych, czyli począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten ... WIĘCEJ

  Tematy: Amortyzacja, amortyzacja środków trwałych, odpisy amortyzacyjne, inwestycja w obcych środkach trwałych
 • Likwidacja środka trwałego w koszty firmy?

  Likwidacja środka trwałego w koszty firmy?

  ... ustawy). Do środków trwałych na podstawie art. 16a ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zaliczane są ponadto przyjęte do używania inwestycje w obcych środkach trwałych. Zgodnie z art. 15 ust. 6 tejże ustawy, kosztami uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ... WIĘCEJ

  Tematy: amortyzacja, amortyzacja środków trwałych, wartość początkowa środków trwałych, likwidacja środków trwałych
 • Nakłady na obcy środek trwały: remont a inwestycja

  Nakłady na obcy środek trwały: remont a inwestycja

  ... updof, amortyzacji podlegają również niezależnie od przewidywanego okresu używania, przyjęte do używania inwestycje w obcych środkach trwałych. Jednak z powołanych przepisów nie wynika wprost, jakie nakłady ... wymienione wydatki (w tym o charakterze remontowym) były niezbędne, aby inwestycja w obcym środku trwałym była kompletna i zdatna do użytku, ... WIĘCEJ

  Tematy: Amortyzacja, amortyzacja środków trwałych, koszty podatkowe, odpisy amortyzacyjne
 • Rozwiązanie umowy najmu: nakłady w koszty firmy?

  Rozwiązanie umowy najmu: nakłady w koszty firmy?

  ... specyficzną kategorię środków trwałych podlegających amortyzacji stanowią inwestycje w obcych środkach trwałych (art. 16a ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT). Przepisy ogólne CIT dotyczące dokonywania odpisów amortyzacyjnych (art. 15 ust. 6 ustawy o CIT) wskazują, że kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości ... WIĘCEJ

  Tematy: amortyzacja, amortyzacja środków trwałych, wartość początkowa środków trwałych, likwidacja środków trwałych
 • Amortyzacja gdy nieużywany środek trwały

  Amortyzacja gdy nieużywany środek trwały

  Przedsiębiorca prowadzi działalność produkcyjną i wykorzystuje do tego maszynę X. W listopadzie 2011r., część sterująca do maszyny została skradziona i od tego czasu maszyna przestała być użytkowana. Niemniej, podatnik kontynuuje działalność produkcyjną, korzystając z innej maszyny. Planuje również zakup części sterującej do maszyny X w następnym ... WIĘCEJ

  Tematy: Amortyzacja, amortyzacja środków trwałych, Środki trwałe, amortyzacja nieruchomości

 

1 2 ... 4

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

REKLAMA

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.