eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › egzekucja administracyjna
 • Postępowanie egzekucyjne w administracji

  Postępowanie egzekucyjne w administracji

  00:40 13.03.2019

  Minister Finansów przygotował dość obszerny projekt nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten został opublikowany w dniu 25 lutego 2019 roku, obecnie trwają uzgodnienia międzyresortowe, konsultacje publiczne oraz opiniowanie tegoż projektu. Głównym celem proponowanych zmian ma być ... WIĘCEJ

  Tematy: postępowanie egzekucyjne, egzekucja administracyjna, administracja, egzekucja
 • Niedopłata podatku grozi zajęciem konta bankowego i nie tylko

  Niedopłata podatku grozi zajęciem konta bankowego i nie tylko

  12:55 28.07.2015

  O zaległość podatkową fiskus będzie się upominać - przez telefon, mail lub śląc wezwania na piśmie. Do zaległości podatkowych należy też kwota nieuregulowanego rocznego PIT-a za 2014 r. Dłużnym podatnikom od maja liczy się odsetki. Najbardziej upartym w niereagowaniu na wezwania do zapłaty grozi wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Jeśli ... WIĘCEJ

  Tematy: egzekucja administracyjna, postępowanie egzekucyjne, obowiązki podatnika, zapłata podatku
 • Egzekucja administracyjna mieszkania z kredytem hipotecznym we frankach

  Egzekucja administracyjna mieszkania z kredytem hipotecznym we frankach

  11:07 12.11.2014 PORADA

  Witam,  posiadam mieszkanie zakupione na kredyt hipoteczny we frankach. Wartość rynkowa mieszkania to ok. 150 000 zł, natomiast kredyt do spłaty na dzień dzisiejszy wynosi ok. 320 000 zł. Kredyt będę spłacała jeszcze ponad 20 lat. Czy takie mieszkanie może być poddane egzekucji ... WIĘCEJ

  Tematy: kredyt hipoteczny, kredyt walutowy, kredyt we frankach, egzekucja administracyjna
 • Egzekucja zaległości podatkowej z wynagrodzenia za pracę

  Egzekucja zaległości podatkowej z wynagrodzenia za pracę

  09:14 31.05.2014

  ... pracodawcy. Zajęcie wynagrodzenia może nastąpić już po siedmiu dniach od doręczenia upomnienia. Fiskus nie może jednak ruszyć połowy pensji dłużnika. Egzekucja podatku z wynagrodzenia może spotkać zalegającego z jego zapłatą podatnika, o ile otrzymuje on wynagrodzenie ze stosunku pracy. Dotyczy to także innych świadczeń ... WIĘCEJ

  Tematy: egzekucja administracyjna, postępowanie egzekucyjne, obowiązki podatnika, zapłata podatku
 • Zaległości podatkowe: upomnienie i egzekucja komornicza

  Zaległości podatkowe: upomnienie i egzekucja komornicza

  09:52 03.10.2013

  ... rozliczeniowej albo w informacji o opłacie paliwowej lub w informacji o dopłatach zostało zamieszczone pouczenie, że stanowią one podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Egzekucja po upomnieniu Do wyegzekwowania należnych środków potrzebne jest upomnienie. Fiskus, po upływie terminu do wykonania przez zalegającego podatnika obowiązku ... WIĘCEJ

  Tematy: egzekucja administracyjna, postępowanie egzekucyjne, obowiązki podatnika, zapłata podatku
 • Postępowanie egzekucyjne a środki z dotacji unijnej

  Postępowanie egzekucyjne a środki z dotacji unijnej

  13:35 25.09.2013

  ... w sprawach podatkowych, może dojść do zajęcia znacznej części majątku zalegającego podatnika. Do wszczęcia postępowania wystarczy niekiedy otrzymane wcześniej upomnienie. Egzekucja nie dotyka jednak wszystkich części majątku. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego w administracji przez sąd pierwszej instancji, komornika czy urząd skarbowy ma na ... WIĘCEJ

  Tematy: egzekucja administracyjna, postępowanie egzekucyjne, obowiązki podatnika, zapłata podatku
 • Zaległość podatkowa z wynagrodzenia za pracę?

  Zaległość podatkowa z wynagrodzenia za pracę?

  11:10 30.03.2013

  ... dla dłużnika jednak tylko do pewnej wysokości. Wobec podatnika niepłacącego w terminie należnego podatku w całości lub w części może zostać wszczęta egzekucja administracyjna. Jeśli podatnik osiąga dochody z tytułu zatrudnienia, urząd skarbowy będzie mógł zająć jego wynagrodzenie. O potrącenie z pensji wysokości zaległego podatku wystąpi ... WIĘCEJ

  Tematy: egzekucja administracyjna, postępowanie egzekucyjne, obowiązki podatnika, zapłata podatku
 • Postępowanie egzekucyjne i wykroczenie skarbowe

  Postępowanie egzekucyjne i wykroczenie skarbowe

  10:20 26.03.2013

  ... Odrębny proces Warto rozróżnić egzekucję administracyjną od postępowania karnego skarbowego. Przedmiotem postępowania egzekucyjnego w administracji są m.in. podatki. Egzekucja może nastąpić m.in. z rachunków bankowych, z wynagrodzenia o pracę, z ruchomości i nieruchomości, z praw majątkowych i praw pokrewnych oraz z własności przemysłowej, a także ... WIĘCEJ

  Tematy: egzekucja administracyjna, postępowanie egzekucyjne, obowiązki podatnika, zapłata podatku
 • Egzekucja administracyjna z firmowego komputera?

  Egzekucja administracyjna z firmowego komputera?

  13:09 13.06.2012

  ... składnik majątku należący do niego podlega czynnościom egzekucyjnym. I tak fiskus zostawić musi np. komputer, który służy do pracy wykonywanej osobiście. Egzekucja z majątku podatnika to jeden ze środków przymusu, pozwalający na wyegzekwowanie długów podatkowych, w sytuacji, gdy wszystkie inne próby skłonienia niezdyscyplinowanego podatnika ... WIĘCEJ

  Tematy: egzekucja komornicza, egzekucja administracyjna, postępowanie egzekucyjne
 • Zaległość podatkowa = postępowanie egzekucyjne?

  Zaległość podatkowa = postępowanie egzekucyjne?

  11:44 22.05.2012

  ... udzielenia ulgi ma postać decyzji, od której – w razie, gdyby była niekorzystna dla podatnika – przysługuje odwołanie. WARUNKI WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO Egzekucja administracyjna może być wszczęta, jeżeli wierzyciel, po upływie terminu do wykonania przez zobowiązanego obowiązku, przesłał mu pisemne upomnienie, zawierające wezwanie do ... WIĘCEJ

  Tematy: zaległości podatkowe, zaległe podatki, umorzenie zaległości podatkowych, Ordynacja podatkowa
 • Brak zapłaty podatku = postępowanie egzekucyjne?

  Brak zapłaty podatku = postępowanie egzekucyjne?

  06:57 12.05.2012

  ... może wstrzymać czynności egzekucyjne do czasu rozpatrzenia zażalenia. Ponowna egzekucja Działania podejmowane przez pracowników działu egzekucyjnego urzędu skarbowego w ... automatycznie umorzenia nieściągniętego długu. Po pewnym czasie może być wszczęta ponowna egzekucja. Jest to dopuszczalne, gdy zmieni się sytuacja finansowa i majątkowa podatnika ... WIĘCEJ

  Tematy: egzekucja administracyjna, postępowanie egzekucyjne, obowiązki podatnika, zapłata podatku

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: