eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › dział spadku
 • Sprzedaż mieszkania po dziadkach a podatek

  Sprzedaż mieszkania po dziadkach a podatek PORADA

  Witam, potrzebuje porady. Będę bardzo wdzięczna za odpowiedź. W grudniu 2015 roku sprzedaliśmy mieszkanie po dziadkach, które odziedziczyliśmy w 2013 roku, czyli przed upływem 5 lat. Moja część to 1/3 mieszkania. Po sprzedaży otrzymałam 30 tys. zł po odjęciu kosztów biura ... WIĘCEJ

  Tematy: sprzedaż spadku, sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat, dział spadku, spadek
 • Spłata nieruchomości

  Spłata nieruchomości PORADA

  Witam, mieszkam z mężem na działce, która należy do jego mamy i jej brata. Mąż mieszka już tutaj ok. 15 lat, zajmował się babcią na stare lata, włożył sporo kasy w remonty. Brat mamy ma córkę. Czy po śmierci mamy i wujka większe prawa do nieruchomości są męża czy córki ... WIĘCEJ

  Tematy: spadek, prawo do spadku, dziedziczenie, postępowanie sądowe
 • Sprzedaż nieruchomości, kiedy jeden z współwłaścicieli nie chcę się zgodzić na sprzedaż

  Sprzedaż nieruchomości, kiedy jeden z współwłaścicieli nie chcę się zgodzić na sprzedaż PORADA

  Sytuacja wygląda następująco. Moja mama zmarła 3 lata temu i nie zostawiła żadnego testamentu. Spadek (nieruchomość i działka) został podzielony notarialnie, czyli połowa jest ojca, a druga połowa mamy dzieli się na ojca i 3 synów, czyli ojcu przysługuje 62,5% i każdemu z trzech ... WIĘCEJ

  Tematy: śmierć matki, podział spadku, spadek, dział spadku
 • Jak sprzedać dom w spadku bez podatku dochodowego?

  Jak sprzedać dom w spadku bez podatku dochodowego?

  ... lub dokonania działu spadku, spadkobiercy są współwłaścicielami rzeczy i praw wchodzących w skład spadku. Zgodnie z art. 1037 § 1 Kodeksu cywilnego – dział spadku może nastąpić bądź na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców. Sądowy dział spadku – zgodnie z art. 1038 ... WIĘCEJ

  Tematy: spadek, sprzedaż mieszkania, mieszkanie w spadku, podatek od spadku
 • Otrzymanie spłaty spadku nie jest przychodem w podatku dochodowym

  Otrzymanie spłaty spadku nie jest przychodem w podatku dochodowym

  ... cywilny – jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego oraz do działu spadku stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych. Stosownie do art. 1037 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego – dział spadku może nastąpić bądź na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami, bądź na mocy orzeczenia sądu ... WIĘCEJ

  Tematy: przychody podatkowe, źródła przychodów podatkowych, spadek, dział spadku
 • Podatek od sprzedaży mieszkania i kupno kolejnego

  Podatek od sprzedaży mieszkania i kupno kolejnego PORADA

  Odziedziczyłam po zmarłym tacie 1/4 część mieszkania. Mama chce sprzedać mieszkanie (przed upływem 5 lat) i całość kwoty przeznaczyć na zakup domu. Ja nie chcę od mamy spłaty tej części (jestem jedynym spadkobiercą po jej śmierci, poza tym nie starczyłoby jej na zakup domu skoro ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od sprzedaży nieruchomości, dział spadku, śmierć ojca, współwłasność nieruchomości
 • Sprawy majątkowe po śmierci ojca

  Sprawy majątkowe po śmierci ojca PORADA

  Mamy mieszkanie własnościowe zapisane na mamę i tatę, ale tata nie żyje od 17 lat i nic w tej sprawie nie było robione. Mama by chciała teraz sprzedać lub zapisać mieszkanie na mnie. Jak wyglądają teraz sprawy? Co musimy zrobić i jak z częścią taty, bo mam jeszzcze troje rodzeństwa. WIĘCEJ

  Tematy: mieszkanie własnościowe, sprzedaż mieszkania, darowizna, śmierć ojca
 • Sprzedaż 1/4 udziału mieszkania

  Sprzedaż 1/4 udziału mieszkania PORADA

  Ojciec zapisał mi jako darowiznę 1/4 udziału mieszkania w 2011 r. W 2015 zmarł. W mieszkaniu mieszka matka, z którą nie mam kontaktu. Moja siostra ma 3/4 udziału: 2/4 matki i 1/4 ojca. W darowiźnie była adnotacja, że matka może mieszkać w nim do końca życia. Czy mogę swój udział ... WIĘCEJ

  Tematy: darowizna, darowizny od najbliższych, śmierć ojca, rodzeństwo
 • Polubowne załatwienie sprawy majątkowej

  Polubowne załatwienie sprawy majątkowej PORADA

  Witam, w jakiej formie napisać list do siostry o ugodowe załatwienie sprawy majątkowej z propozycją zamiany udziału w jednym budynku na większy udział i innym? WIĘCEJ

  Tematy: sprawa majątkowa, podział majątku, podział spadku, rodzeństwo
 • Ile wynosi podatek od wzbogacenia (darowizny)?

  Ile wynosi podatek od wzbogacenia (darowizny)?

  ... zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego (czyli mówiąc potocznie - otrzymania spadku); darowizny, polecenia darczyńcy; zasiedzenia; nieodpłatnego zniesienia współwłasności ... czynności znajduje się w Polsce, gdy czynność dotyczy nabycia w drodze spadku, zapisu windykacyjnego lub darowizny praw autorskich i praw pokrewnych, praw do ... WIĘCEJ

  Tematy: dziedziczenie, spadek, nabycie spadku, dział spadku
 • Otrzymana spłata bez podatku od spadków i darowizn

  Otrzymana spłata bez podatku od spadków i darowizn

  ... tytułu podatku od spadków i darowizn. W niniejszej sprawie nie ma znaczenia, że spłata w wyniku działu spadku nie przekroczyła wartości przysługującego Wnioskodawcy udziału spadkowego. Otrzymana bowiem w wyniku działu spadku kwota w ogóle nie podlega podatkowi od spadków i darowizn. Skoro Wnioskodawca nie jest zobowiązany do odprowadzenia ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od spadków i darowizn, przekazanie darowizny, zniesienie współwłasności, podatek od darowizny
 • Podatek od spadku. Czy będzie zwolnienie?

  Podatek od spadku. Czy będzie zwolnienie? PORADA

  W listopadzie 2016 roku nabyłem wraz z siostrą spadek po 1/2 udziału po zmarłej mamie. Ojciec zmarł w 2010 r. Siostra od 30 lat jest obywatelką Niemiec i posiada obywatelstwo niemieckie, mieszka na terenie Niemiec. Czy tak jak ja jest zobowiązana złożyć w ciągu 6 miesięcy zgłoszenie ... WIĘCEJ

  Tematy: spadek, podatek od spadku, podatek od spadków i darowizn, udziały w spadku
 • Sprzedaż działki. Czy trzeba czekać 5 lat?

  Sprzedaż działki. Czy trzeba czekać 5 lat? PORADA

  Nabyłam spadek po zmarłej mamie 1/6 majątku, siostra taką samą część. Chcemy sprzedać działkę. Czy możemy to zrobić bez konieczności płacenia podatku? Tato żyje i chciałby sprzedać to jako on. Czy nasz udział jest przeszkodą i musimy czekać 5 lat? WIĘCEJ

  Tematy: spadek, nabycie spadku, śmierć matki, dział spadku
 • Nabycie spadku: terminy zgłoszeń w podatku od spadków i darowizn

  Nabycie spadku: terminy zgłoszeń w podatku od spadków i darowizn

  ... lub praw majątkowych tutaj wykonywanym tytułem dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego. Mało tego - jeżeli w chwili otwarcia spadku nabywca był obywatelem polskim lub tylko miał miejsce stałego pobytu w Polsce, opodatkowaniu podatkiem podlega także nabycie rzeczy znajdujących się za ... WIĘCEJ

  Tematy: dziedziczenie, spadek, nabycie spadku, dział spadku
 • Spadek a darowizna od rodziców

  Spadek a darowizna od rodziców PORADA

  Witam, czy należy mi się spłata? Otrzymałem 1/8 domu po ojcu, matka żyje oraz mam brata i siostrę, którzy mieszkają w tamtym domu. Matka przepisała już na brata swoją 1/2. Ja dostałem działkę od rodziców, 20 lat temu była warta 10 tys. zł Dom teraz jest wart 250 tys. zł. Płacę ... WIĘCEJ

  Tematy: spłata rodzeństwa, spadek, prawo do spadku, darowizna
 • Spłata spadku z podatkiem od czynności cywilnoprawnych

  Spłata spadku z podatkiem od czynności cywilnoprawnych

  ... 5 ustawy podstawę opodatkowania przy umowie o zniesienie współwłasności lub o dział spadku stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego nabytego ponad wartość udziału we współwłasności lub spadku. Przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych opodatkowują dział spadku, jeżeli wiąże się z obowiązkiem spłat lub dopłat. Spłata stanowi ... WIĘCEJ

  Tematy: spadek, dział spadku, podatek PCC, PCC
 • Odpłatny dział spadku to nie sprzedaż w podatku dochodowym

  Odpłatny dział spadku to nie sprzedaż w podatku dochodowym

  ... fizycznych kwoty spłaty otrzymanej w wyniku działu spadku. Wobec powyższego stwierdzić należy, że skoro – jak wskazano w treści wniosku – dział spadku odbędzie się z obowiązkiem spłaty na rzecz Wnioskodawczyni, a wartość spłaty odpowiadać będzie wartości udziału jaki przysługiwał Wnioskodawczyni w spadku, to jej otrzymanie nie spowoduje powstania ... WIĘCEJ

  Tematy: przychody podatkowe, źródła przychodów podatkowych, spadek, dział spadku
 • Dział spadku (ze spłatą) bez podatku od spadków i darowizn

  Dział spadku (ze spłatą) bez podatku od spadków i darowizn

  ... skład spadku. Na podstawie art. 1038 § 1 Kodeksu cywilnego sądowy dział spadku powinien obejmować cały spadek. Jednakże z ważnych powodów może być ograniczony do części spadku. § 2 wskazuje, iż umowny dział spadku może objąć cały spadek lub być ograniczony do części spadku. Dział spadku jest zatem instytucją odrębną od dziedziczenia (nabycia spadku ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od spadków i darowizn, przekazanie darowizny, zniesienie współwłasności, podatek od darowizny
 • Dział spadku jako nowy termin nabycia nieruchomości

  Dział spadku jako nowy termin nabycia nieruchomości

  ... dochodu ze sprzedaży nieruchomości podatniczka powinna zapłacić podatek. Dział spadku może być nabyciem Wszystko dlatego, że pomiędzy odziedziczeniem 1/32 majątku po ojcu a sprzedażą nieruchomości doszło do działu spadku. Został on przeprowadzony w 2008 r. I właśnie w wyniku działu spadku podatniczka zamieniła ułamkową część prawa do majątku na ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od spadków i darowizn, przekazanie darowizny, zniesienie współwłasności, podatek od darowizny
 • Nieodpłatny dział spadku i sprzedaż nieruchomości z podatkiem

  Nieodpłatny dział spadku i sprzedaż nieruchomości z podatkiem

  ... . Jeżeli do spadku należy nieruchomość, umowa o dział powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. W wyniku działu spadku prawa majątkowe objęte spadkiem przyznane poszczególnym spadkobiercom, przechodzą na nich, ustaje więc wspólność majątku spadkowego. Umowa o dział spadku lub prawomocne orzeczenie sądowe o dziale spadku stanowią tytuł ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od spadków i darowizn, przekazanie darowizny, zniesienie współwłasności, podatek od darowizny

 

1 2 ... 5

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

REKLAMA

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.