eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › dowody podatkowe
 • Rodzaje dowodów na gruncie przepisów Ordynacji podatkowej

  Rodzaje dowodów na gruncie przepisów Ordynacji podatkowej

  16:15 15.09.2019

  ... podatkowe Pierwszym rodzajem dowodów na gruncie przepisów Ordynacji podatkowej będą zatem księgi podatkowe. Jeżeli są one prowadzone rzetelnie i niewadliwie, stanowią dowód tego, co wynika z ich zapisów. Księgi podatkowe ... sprawy. Zasada czynnego udziału strony w postępowaniu Zebrane w sprawie dowody pozwolą na wydanie określonego rozstrzygnięcia. ... WIĘCEJ

  Tematy: ordynacja podatkowa, obowiązki organów podatkowych, postępowanie podatkowe, decyzja podatkowa
 • Szacowanie wartości początkowej mieszkania na potrzeby amortyzacji

  Szacowanie wartości początkowej mieszkania na potrzeby amortyzacji

  13:47 27.08.2019

  Ustalenie wartości początkowej środka trwałego w drodze wyceny dokonywanej przez podatnika ma charakter wyjątku wtedy, gdy ustalenie rzeczywistej wysokości wydatków na podstawie posiadanej dokumentacji nie jest możliwe z przyczyn obiektywnych, czyli gdy sam zainteresowany nie posiada (bo nie musiał posiadać) dokumentów stwierdzających wydatki ... WIĘCEJ

  Tematy: Amortyzacja, amortyzacja środków trwałych, koszty podatkowe, odpisy amortyzacyjne
 • Ograniczenie kosztów: nie jest ważna nazwa usługi a faktyczne czynności

  Ograniczenie kosztów: nie jest ważna nazwa usługi a faktyczne czynności

  14:54 14.07.2019

  ... 5% EBITDA podatkowego powiększonego o 3 mln zł. Bazując na literalnej wykładni przepisów, organy podatkowe w każdej sytuacji, w której pojawiało się jedno ze wskazanych ... z ich opisu wynika co innego. Wykładnia dokonywana przez organy podatkowe Organy podatkowe otrzymały już ponad tysiąc wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji w związku z ... WIĘCEJ

  Tematy: dowody księgowe, dowody podatkowe, dokumentacja podatkowa, usługi niematerialne
 • Usługi niematerialne od podmiotów powiązanych zdaniem fiskusa

  Usługi niematerialne od podmiotów powiązanych zdaniem fiskusa

  13:46 12.06.2019

  ... we wniosku i nie przeanalizował wnikliwie stanu faktycznego”. Z kolei WSA w Krakowie w wyroku z 14 listopada 2018 r. (sygn. I SA/Kr 1006/18) wskazał, że organy podatkowe w nieprawidłowy sposób starały się przypisać usługę pośrednictwa świadczoną przez agentów sprzedaży do kategorii świadczeń o podobnym charakterze, uznając, że usługa ta ... WIĘCEJ

  Tematy: dowody księgowe, dowody podatkowe, dokumentacja podatkowa, usługi niematerialne
 • Usługi IT a limity kosztów w podatku CIT

  Usługi IT a limity kosztów w podatku CIT

  13:55 15.04.2019

  ... interpretacji podatkowej. Doświadczenie uczy jednak, że przed złożeniem wniosku warto wcześniej wystąpić do Głównego Urzędu Statystycznego o klasyfikację usług. Organy podatkowe próbują, pomimo opisania usług we wniosku oraz wskazania kodu klasyfikacji PKWiU, same dokonywać oceny ekonomicznego sensu świadczenia, wychodząc często w swojej ... WIĘCEJ

  Tematy: dowody księgowe, dowody podatkowe, dokumentacja podatkowa, usługi niematerialne
 • Postępowanie dowodowe w sprawach podatkowych

  Postępowanie dowodowe w sprawach podatkowych

  16:50 17.03.2019

  ... „księgi podatkowe, deklaracje złożone przez stronę, zeznania świadków, opinie biegłych, materiały i informacje zebrane w wyniku oględzin, informacje podatkowe oraz inne dokumenty ... informacje są niekorzystne dla podatnika, dla ich zrównoważenia można wskazać na własne dowody. Warto jednak pamiętać o tym, że organ podatkowy może odmówić uwzględnienia ... WIĘCEJ

  Tematy: ordynacja podatkowa, obowiązki organów podatkowych, postępowanie podatkowe, decyzja podatkowa
 • Szacowanie podstawy opodatkowania (dochodu) przez organy podatkowe

  Szacowanie podstawy opodatkowania (dochodu) przez organy podatkowe

  13:52 05.03.2019

  ... odstąpi od metody szacowania, jeśli – pomimo braku ksiąg podatkowych – dowody uzyskane w toku postępowania pozwalają na określenie podstawy opodatkowania oraz gdy dane ... ustawodawcę celem zezwolenia na dokonywanie oszacowania podstawy opodatkowania przez organy podatkowe było ustalenie jej w wysokości zbliżonej do rzeczywistej. „Jednak wiadomo, ... WIĘCEJ

  Tematy: ewidencja księgowa, rzetelne księgi podatkowe, niewadliwe księgi podatkowe, ordynacja podatkowa
 • Podmioty powiązane: które usługi niematerialne nie są limitowane?

  Podmioty powiązane: które usługi niematerialne nie są limitowane?

  12:54 29.01.2019

  ... prowadzenia działalności produkcyjnej lub handlowej przez podatnika, a także czy wartość nabytego świadczenia wpływa bezpośrednio na koszt wytwarzanego produktu. Organy podatkowe nie dostrzegają możliwości zastosowania wyłączenia w odniesieniu do nabycia usług mających charakter pomocniczy do prowadzonej działalności operacyjnej podatnika. Za tego ... WIĘCEJ

  Tematy: dowody księgowe, dowody podatkowe, dokumentacja podatkowa, usługi niematerialne
 • Ulepszenie środków trwałych do 10 tys. zł w kosztach firmy

  Ulepszenie środków trwałych do 10 tys. zł w kosztach firmy

  13:56 23.01.2019

  Z początkiem 2018 r. w ustawach o podatku dochodowym został podniesiony limit wartościowy składników majątku, po przekroczeniu którego te obowiązkowo należało zaliczać do środków trwałych czy wartości niematerialnych i prawnych. Limit zwiększył się również w stosunku do nakładów na ulepszenia posiadanych środków trwałych. Problem jednak w tym, że ... WIĘCEJ

  Tematy: Amortyzacja, amortyzacja środków trwałych, koszty podatkowe, odpisy amortyzacyjne
 • Wyłączenie z kosztów uzyskania przychodu usług podmiotów powiązanych

  Wyłączenie z kosztów uzyskania przychodu usług podmiotów powiązanych

  13:31 13.11.2018

  Od stycznia 2018 r. obowiązują dodatkowe ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów świadczonych usług. Zmiany uderzyły wprost w podatników, przede wszystkim przedsiębiorców, pozbawiając ich możliwości zmniejszenia ciężarów fiskalnych. Nowe przepisy to kolejny przykład na to, że nie trzeba podwyższać stawek, by podwyższać podatki. ... WIĘCEJ

  Tematy: dowody księgowe, dowody podatkowe, dokumentacja podatkowa, usługi niematerialne

 

1 2 ... 6

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: