eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › dokumenty SAD
 • Eksport towarów: dokumenty celne i nie tylko a 0% stawka VAT

  Eksport towarów: dokumenty celne i nie tylko a 0% stawka VAT

  13:22 16.05.2019

  ... teleinformatycznym służącym do obsługi zgłoszeń wywozowych albo jego kopia potwierdzona przez właściwy organ celny. W przypadku eksportu pośredniego podatnicy mogą wykorzystać dokumenty, o których mowa powyżej, z tym że musi z nich wynikać tożsamość towaru będącego przedmiotem dostawy i wywozu. Zasygnalizować należy, że niezależnie od rodzaju ... WIĘCEJ

  Tematy: eksport, opodatkowanie VAT, dokumenty SAD, system kontroli eksportu
 • Automatyczny System Eksportu ma problemy z komunikatem IE 599

  Automatyczny System Eksportu ma problemy z komunikatem IE 599

  12:32 24.04.2018

  ... wystawiały komunikat. Dowodami alternatywnymi były w szczególności kserokopie faktur VAT, specyfikacje wysyłkowe, listy przewozowe CMR, komunikaty IE 529, konosamenty morskie. Dokumenty te po utworzeniu KAS okazują się jednak niewystarczające, coraz częściej urzędy celne wymagają przedkładania dokumentów, do których przedsiębiorcy mają ograniczony ... WIĘCEJ

  Tematy: eksport, opodatkowanie VAT, dokumenty SAD, system kontroli eksportu
 • Eksport towarów: data obowiązku podatkowego w VAT

  Eksport towarów: data obowiązku podatkowego w VAT

  13:20 19.01.2016

  Ustawa o VAT jasno definiuje pojęcie eksportu. Musi tutaj dojść do wywozu towaru z terytorium Polski poza terytorium UE. Sprzedaż taka korzysta z preferencyjnej stawki podatku. Sam moment rozpoznania obowiązku podatkowego ustala się natomiast zgodnie z regułą ogólną zawartą w ustawie o VAT. Ważne jest zatem, kiedy na nabywcę przechodzi prawo do ... WIĘCEJ

  Tematy: eksport, opodatkowanie VAT, dokumenty SAD, system kontroli eksportu
 • Sprzedaż dla osób prywatnych ze stawką VAT 0%?

  Sprzedaż dla osób prywatnych ze stawką VAT 0%?

  14:30 26.08.2015

  ... gdy kupujący nie prowadzi firmy. Ważne jednak, aby sprzedawca posiadał odpowiednie dokumenty. Eksportem towarów jest potwierdzona przez urząd celny dostawa towarów wysyłanych lub ... transakcji w deklaracji, a wykazuje ją w miesiącu następnym. Jeżeli i do tego czasu dokumenty do niego nie dotrą, obowiązany jest zastosować do transakcji właściwą stawkę ... WIĘCEJ

  Tematy: eksport, opodatkowanie VAT, dokumenty SAD, system kontroli eksportu
 • Eksport towarów: korekta podatku VAT należnego

  Eksport towarów: korekta podatku VAT należnego

  12:32 13.01.2015

  ... i wykazać w niej eksport towarów opodatkowany stawką 0%? Nie. Korekta podatku należnego winna zostać dokonana w deklaracji podatkowej składanej za miesiąc, w którym dokumenty celne otrzymano. Zatem Spółka w deklaracji za miesiąc sierpień 2014 r. powinna wykazać eksport towarów korzystający z preferencyjnej 0 % stawki podatku oraz skorygować dostawę ... WIĘCEJ

  Tematy: eksport, opodatkowanie VAT, dokumenty SAD, system kontroli eksportu
 • Podatek VAT i eksport towaru: kopia SAD e-mailem?

  Podatek VAT i eksport towaru: kopia SAD e-mailem?

  13:04 05.02.2014

  Aby zastosować 0% stawkę podatku VAT do eksportowanych towarów, przedsiębiorca musi posiadać określone dokumenty potwierdzające wywóz tych towarów poza terytorium Unii Europejskiej. W stanie prawnym obowiązującym przed kwietniem 2013 r. w przypadku eksportu pośredniego ustawodawca wymagał posiadania ... WIĘCEJ

  Tematy: eksport, opodatkowanie VAT, dokumenty SAD, system kontroli eksportu
 • Dokument SAD. Czy naliczony VAT mogę wpisać w koszty do KPiR?

  Dokument SAD. Czy naliczony VAT mogę wpisać w koszty do KPiR?

  17:47 21.05.2013 PORADA

  Witam, Prowadzę działalność gospodarczą na zasadach ogólnych, jestem czynnym VAT-owcem. Dostałem dokument SAD, w którym mam wyliczony VAT i cło z faktury od importera. Teraz wiem, że cło mogę wrzucić do kosztów KPiR, ale czy VAT z tego dokumentu mogę wrzucić w koszty do KPiR? WIĘCEJ

  Tematy: dokumenty SAD, zapisy w PKPiR, dokument SAD, podatek VAT
 • Eksport pośredni w VAT: potrzebne dokumenty

  Eksport pośredni w VAT: potrzebne dokumenty

  12:41 11.10.2011

  ... wywóz. Użyty zatem w powołanym przepisie termin "kopia" odnosi się nie tylko do dokumentów sporządzanych do tej pory tradycyjnie w formie pisemnej (dokumenty SAD), ale również dokumentów w postaci zapisu elektronicznego. Zdaniem sądu, to elektroniczny komunikat IE-599 przesłany eksporterowi przez urząd celny wywozu jest dokumentem ... WIĘCEJ

  Tematy: eksport, opodatkowanie VAT, dokumenty SAD, system kontroli eksportu
 • Eksport pośredni: elektroniczny dokument IE-599

  Eksport pośredni: elektroniczny dokument IE-599

  10:21 05.11.2010

  Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego eksporter pośredni ma prawo do zastosowania stawki 0% podatku VAT w eksporcie jeśli dysponuje elektroniczną wersją komunikatu IE - 599, będącego kopią dokumentu sporządzonego i wysłanego przez urząd celny (wyrok z dnia 25 maja 2010 r., sygn. akt I FSK 953/09). Pytanie do eksperta:Czy posiadanie przez ... WIĘCEJ

  Tematy: eksport, opodatkowanie VAT, dokumenty SAD, system kontroli eksportu
 • Eksport towarów: konieczne właściwe dokumenty

  Eksport towarów: konieczne właściwe dokumenty

  07:36 02.10.2008

  ... terytorium Wspólnoty, a zgłoszenie wywozowe została sporządzone na podstawie dokumentu SAD. Z uwagi na nieposiadanie dokumentu potwierdzającego wywóz towarów poza ... przepisów prawa celnego. Podatnik winien więc posiadać stosowne dokumenty spełniające warunki określone w przepisach celnych, które będą jednoznacznie potwierdzać wywóz towarów poza ... WIĘCEJ

  Tematy: eksport, eksport towarów, dokumenty SAD, dokumentowanie eksportu
 • System kontroli eksportu (ECS): ryzyko sprzedawcy

  System kontroli eksportu (ECS): ryzyko sprzedawcy

  13:18 19.08.2008

  ... przez eksportera lub zgłaszającego w formie elektronicznej (xml) zabezpieczonej podpisem elektronicznym. System ten funkcjonuje równolegle ze zgłoszeniami w formie papierowej (SAD), jednak od 1 lipca 2009 r. wszystkie zgłoszenia będą dokonywane w formie elektronicznej. Potwierdzenie wywozu towaru jest podstawą do stosowania stawki podatku ... WIĘCEJ

  Tematy: eksport, opodatkowanie VAT, dokumenty SAD, system kontroli eksportu

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: