eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › dodatek stażowy
 • Wewnętrzny regulamin wynagrodzeń

  Wewnętrzny regulamin wynagrodzeń

  11:48 10.01.2019 PORADA

  Czy wewnętrzny regulamin wynagrodzeń może przewidywać wynagrodzenie za pracę niższe niż ustalone minimalne wynagrodzenie w danym roku? Np. czy mogę otrzymywać na podstawie regulaminu wynagrodzenie 1400 zł brutto plus dodatek stażowy i funkcyjny, pracyjąc na 3/4 etatu? WIĘCEJ

  Tematy: wynagrodzenie minimalne, regulamin wynagradzania, wynagrodzenie dla pracownika, wynagrodzenie za pracę
 • Dodatek stażowy

  Dodatek stażowy

  11:11 15.10.2018 PORADA

  Dzień dobry, jestem nauczycielem. W trakcie podpisywania umowy o pracę nie przedłożyłem pracodowcy zaświadczeń o okresach zarejestrowania w urzędach pracy jako bezrobotny. Złożyłem tylko świadectwa pracy z poprzednich zakładów pracy. Czy mam prawo do otrzymania wyrównania ... WIĘCEJ

  Tematy: dodatek stażowy, nauczyciel, okresy zatrudnienia, świadectwo pracy
 • Ciąża - umowa o pracę 3/4 etatu i umowa zlecenie na kwotę 1000 zł

  Ciąża - umowa o pracę 3/4 etatu i umowa zlecenie na kwotę 1000 zł

  12:17 01.09.2018 PORADA

  Witam serdecznie, obecnie pracuję na 3/4 etatu - umowa o pracę, wynagrodzenie zasadnicze 1313 zł, a do tego doliczana jest premia procentowa 105,04 zł, premia uznaniowa 157,56 zł, dodatek stażowy 131,3 zł, dopłata 10% druga zmiana. Nie wiem, co to znaczy stawka minimalna? Mam podpisać ... WIĘCEJ

  Tematy: 3/4 etatu, umowa zlecenia, zasiłek chorobowy, wynagrodzenie zasadnicze
 • Najniższa krajowa pensja a dodatek stażowy

  Najniższa krajowa pensja a dodatek stażowy

  21:28 12.02.2018 PORADA

  Witam! Pracodawca poinformował nas, że nie dostatniemy podwyżki z tytułu najniższej krajowej pensji wynoszącej w 2018 roku 2100 złotych, bo dostajemy dodatek stażowy ponad 100 zł. Dodam że jesteśmy firmą państwową. Czy pracodawca ma takie prawo? WIĘCEJ

  Tematy: podwyżka pensji, wysokość wynagrodzenia, wynagrodzenie dla pracownika, dodatek stażowy
 • Czy obowiązuje podwyżka?

  Czy obowiązuje podwyżka?

  09:11 04.12.2017 PORADA

  Chciałabym zapytać czy nowe rozporządzenie wynagradzania pracowników samorządowych z dnia 7 sierpnia 2017 r. niesie ze sobą podwyżkę dla sekretarki w szkole, jeśli obecnie łączne wynagrodzenie wynosi 2 275,50 zł (w tym: zasadnicze 1850 zł, premia 277,50 zł, dodatek stażowy 148 zł)? WIĘCEJ

  Tematy: podwyżka pensji, wysokość wynagrodzenia, wynagrodzenie dla pracownika, regulamin wynagradzania
 • Zmiana stanowiska po macierzyńskim a wynagrodzenie

  Zmiana stanowiska po macierzyńskim a wynagrodzenie

  13:39 12.02.2017 PORADA

  Przed urlopem macierzyńskim byłam kierownikiem i moje wynagrodzenie składało się z wynagrodzenia zasadniczego, stażowego i dodatku funkcyjnego. Po powrocie z macierzyńskiego pracodawca zaproponował mi zmianę stanowiska na niższe, które z założenia nie przewiduje dodatku funkcyjnego ... WIĘCEJ

  Tematy: wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, wynagrodzenie dla pracownika, wysokość wynagrodzenia
 • Czy pracodawca może mnie pozbawić dodatku stażowego?

  Czy pracodawca może mnie pozbawić dodatku stażowego?

  06:15 09.06.2016 PORADA

  Witam! Mam pytanie dotyczące dodatku stażowego tzw. wysługi lat. Od 12 lat jestem pracownikiem samorządowym. Moje wynagrodzenie to dodatek połowa najniższej krajowej (1/2 etatu) oraz przysługujący mi dodatek za wysługę lat, czyli 12% mojej pensji. Do tego roku myślałam, że dodatek ... WIĘCEJ

  Tematy: dodatek stażowy, wysługa lat, praca w gminie, praca na pół etatu
 • Zaległe godziny nadliczbowe

  Zaległe godziny nadliczbowe

  23:11 16.05.2016 PORADA

  Dobry wieczór, w 2016 r. styczniu stwierdziłem złe naliczanie godzin nadliczbowych od 2012 r. do 2016 r. stawka godzinowa wynosiła tyle samo dokładnie 7,42 zł. Proszę o odpowiedź, czy należy mi się wyrównanie za niedopłacone godziny i za jaki okres czasu pracy. Zaznaczam, że jestem ... WIĘCEJ

  Tematy: godziny nadliczbowe, nadgodziny, stawka godzinowa, wynagrodzenie dla pracownika
 • Czy zasiłek macierzyński po samozatrudnieniu wlicza się do stażu pracy?

  Czy zasiłek macierzyński po samozatrudnieniu wlicza się do stażu pracy?

  17:04 27.04.2016 PORADA

  Dzień dobry, moja córka jest zatrudniona w muzeum w księgowości. Do dodatku stażowego nie zaliczono jej zasiłku macierzyńskiego, który otrzymywała prowadząc własną działalność w Wielkiej Brytanii. Czy słusznie? Dziękuję z góry za odpowiedź. W. WIĘCEJ

  Tematy: dodatek stażowy, zasiłek macierzyński, działalność gospodarcza, polskie firmy za granicą
 • Dodatek stażowy

  Dodatek stażowy

  09:51 01.04.2016 PORADA

  Witam! Mam pytanie dotyczące dodatku stażowego tzw. wysługi lat. Od 12 lat jestem pracownikiem samorzadowym. Moje wynagrodzenie to połowa najniższej krajowej (1/2 etatu) oraz przysługujacy mi dodatek za wysługę lat czyli 12% mojej pensji. Do tego roku myslałam, że dodatek ten mam ... WIĘCEJ

  Tematy: dodatek stażowy, wysługa lat, praca na pół etatu, podwyżka pensji
 • Dodatek stażowy a praca na emeryturze

  Dodatek stażowy a praca na emeryturze

  00:23 08.06.2015

  ... emerita nie różni się od sytuacji pracownika, który emerytury nie pobiera. Dodatek stażowy liczony jest wszystkim pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, w wysokości ... tę kwestię korzystniej dla pracownika (np. możliwa jest sytuacja, w której dodatek stażowy wyniesie 30, 40 a nawet 50% podstawowej pensji). Podstawę jego naliczania ... WIĘCEJ

  Tematy: dodatek stażowy dla emeryta, dodatek stażowy, dodatek za wysługę lat, emerytura
 • Dodatek stażowy a podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego

  Dodatek stażowy a podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego

  10:00 10.08.2012

  ... wliczać ten dodatek do podstawy zasiłku macierzyńskiego, czy też należy wypłacać go odrębnie? Odpowiedź: We wskazanym przypadku, dodatek stażowy ... dodatek za wieloletnią pracę nie wchodzi do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, gdyż jest wypłacany również w okresie niezdolności do pracy z powodu choroby. Z powyższego zapisu wynika, że dodatek stażowy ... WIĘCEJ

  Tematy: dodatek stażowy, wymiar zasiłku macierzyńskiego, zasiłek macierzyński, dodatek za staż pracy
 • Składki ZUS - ograniczone wyłączenie dodatku stażowego

  Składki ZUS - ograniczone wyłączenie dodatku stażowego

  00:20 11.05.2012

  ... do pracy, a nie całej przysługującej mu sumy za dany miesiąc. Pytanie: Wypłacamy pracownikom dodatek stażowy, który przysługuje także za okres niezdolności do pracy z powodu choroby. W miesiącach, w których pracownik chorował, dodatek wyłączaliśmy z podstawy wymiaru składek. Takie postępowanie zakwestionował ZUS. Dlaczego, skoro wyłączenie takie ... WIĘCEJ

  Tematy: dodatek stażowy, wymiar składek, składki ZUS, podstawa wymiaru składek
 • Dodatek stażowy pracownika samorządowego

  Dodatek stażowy pracownika samorządowego

  13:55 11.04.2012

  Dodatek za wieloletnią pracę przysługuje pracownikowi samorządowemu m.in. za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby. Pytanie: Czy dodatek stażowy powinien być uwzględniany w podstawie wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego pracownika samorządowego? Odpowiedź: Dodatek za wieloletnią pracę przysługuje pracownikowi ... WIĘCEJ

  Tematy: dodatek stażowy, pracownik samorządowy, pracownicy samorządowi
 • Dodatek stażowy a regulamin wynagradzania

  Dodatek stażowy a regulamin wynagradzania

  13:27 07.11.2011

  ... od minimalnej płacy w kraju? Odpowiedź: W opisanym przypadku nie ma podstaw, aby dodatek stażowy naliczać na podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę. 1. Przepisy wewnętrzne mogą przyznawać prawo do dodatkowych świadczeń… Dodatek stażowy stanowi dodatkowy składnik wynagrodzenia za pracę. Wysokość i zasady obliczania dodatku stażowego regulują ... WIĘCEJ

  Tematy: dodatek stażowy, wynagrodzenie za pracę, regulamin pracy, regulamin wynagradzania
 • Umowa na zastępstwo a dodatek stażowy

  Umowa na zastępstwo a dodatek stażowy

  11:58 10.10.2011

  ... dodatek stażowy? Odpowiedź: Tak. Zatrudnienie na zastępstwo uprawnia pracownika do dodatku za wieloletnia pracę, jeśli spełnia on warunek odpowiedniego stażu pracy. Pracownikowi samorządowemu przysługuje dodatek za wieloletnią pracę (dodatek stażowy) po 5 latach pracy w wysokości wynoszącej 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa na zastępstwo, dodatek stażowy, zatrudnienie na zastępstwo, dodatek za staż pracy
 • Dodatek stażowy w podstawie wymiaru składek

  Dodatek stażowy w podstawie wymiaru składek

  13:47 13.12.2010

  ... . Dodatek za okres zasiłku chorobowego wyłączony z podstawy wymiaru składek – warunki W sytuacji gdy na podstawie regulaminu wynagradzania pracownik otrzymuje dodatek stażowy, który jest wypłacany zarówno w okresie wykonywania pracy i otrzymywania wynagrodzenia, jak i w okresie niezdolności do pracy i pobierania zasiłku chorobowego, dodatek stażowy ... WIĘCEJ

  Tematy: dodatek stażowy, wymiar składek, podstawa wymiaru składek, zasiłek chorobowy
 • Dodatek stażowy a wymiar zasiłku macierzyńskiego

  Dodatek stażowy a wymiar zasiłku macierzyńskiego

  11:15 01.09.2010

  Dodatek za staż pracy, wypłacany przez pracodawcę w całości obok pobieranego przez ... dodatku za staż pracy, który pracodawca wypłacał w całości. Czy dodatek ten należy uwzględnić w podstawie zasiłku macierzyńskiego? Z przedstawionej sytuacji wynika, że pracodawca wypłacał w całości dodatek za staż pracy. Skoro ten składnik wynagrodzenia wypłacany był ... WIĘCEJ

  Tematy: dodatek stażowy, wymiar zasiłku chorobowego, dodatek za staż pracy, zasiłek macierzyński
 • Dodatek stażowy - jak udokumentować?

  Dodatek stażowy - jak udokumentować?

  00:57 14.03.2010

  ... świadczeń (Dz.U. nr 10, poz. 49 ze zm.). Przyjrzyjmy się następującej sytuacji: Zatrudniam emeryta. Na jakiej podstawie mogę przyznać mu dodatek stażowy (nagrodę jubileuszową), skoro ma on tylko ksera świadectw pracy. Oryginały oddał do ZUS, więc nie mam do nich wglądu. Nasz ... WIĘCEJ

  Tematy: dodatek stażowy, świadectwo pracy, dokumentacja pracownicza, treść świadectwa pracy

 

1 2 3

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: