eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › dłużnik
 • Śmierć rodziców, dziedziczenie długów a ubezpieczenie na życie. Jak wyznaczyć beneficjenta?

  Śmierć rodziców, dziedziczenie długów a ubezpieczenie na życie. Jak wyznaczyć beneficjenta?

  11:06 10.09.2018 PORADA

  Witam, mam pytanie w sprawie dodatkowego ubezpieczenia na życie. Czy osoba, która ma długi np. za niepłacenie alimentów na małoletnie dzieci, wykupiła dodatkowe ubezpieczenie na życie, umrze nagle i przed śmiercią ustanowi swoje dorosłe dzieci beneficjentami, czy wtedy te dorosłe ... WIĘCEJ

  Tematy: ubezpieczenie na życie, długi, dłużnik, alimenty
 • Zawiadomienie o zajęciu innej wierzytelności pieniężnej

  Zawiadomienie o zajęciu innej wierzytelności pieniężnej

  20:46 08.06.2018 PORADA

  Witam, proszę o pomoc w następującej sprawie. Nasza spółka dostała "zawiadomienie o zajęciu innej wierzytelności pieniężnej" od US. Dłużnikiem jest nasz dostawca towarów. Muszę odpowiedzieć na pismo w ciągu 7 dni, ale nie wiem jak, ponieważ ostatnią i jedyną fakturę od ... WIĘCEJ

  Tematy: zajęcie wierzytelności, egzekucja długu, spółka, dłużnik
 • Kara umowna za zwłokę w dostarczeniu towaru w kosztach podatkowych

  Kara umowna za zwłokę w dostarczeniu towaru w kosztach podatkowych

  12:26 13.03.2018

  Płacone kary umowne, powstałe na skutek opóźnienia w dostawie czy niedostarczeniu towarów, ale z winy przewoźnika a nie spółki, na które nie miała ona wpływu, stanowią u niej koszty uzyskania przychodów - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 06.02.2018 r. nr 0111-KDIB2-1.4010.340.2017.2.BJ. Jakie ... WIĘCEJ

  Tematy: kary umowne, kara umowna, wezwanie do zapłaty kary umownej, dłużnik
 • Śmierć dłużnika a postępowanie upadłościowe

  Śmierć dłużnika a postępowanie upadłościowe

  00:30 07.12.2017

  ... by postępowanie o ogłoszenie upadłości zostało wszczęte za życia dłużnika. Możność wszczęcia postępowania upadłościowego po śmierci dłużnika dotyczy także sytuacji, kiedy dłużnik za życia zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej. Jednakże aby skutecznie złożyć wniosek o ogłoszenie jego upadłości w tym przypadku, koniecznym jest, by wniosek ... WIĘCEJ

  Tematy: postępowanie upadłościowe, ogłoszenie upadłości, egzekucja wierzytelności, dłużnik
 • Wyrok sądowy umarzający sprawę i firma windykacyjna żądająca spłaty

  Wyrok sądowy umarzający sprawę i firma windykacyjna żądająca spłaty

  12:51 01.12.2017 PORADA

  Otrzymałam wyrok sądowy, w którym sprawa została przez sąd umorzona, ponieważ powód nie przedstawił żądanych dokumentów... Mimo wszystko firma windykacyjna w imieniu powoda żąda ode mnie zapłaty i podała mnie do KRD. Co z tym mogę zrobić? WIĘCEJ

  Tematy: dług, firma windykacyjna, egzekucja długu, postępowanie sądowe
 • Umowa cesji wierzytelności na samochód zastępczy bez podatku PCC

  Umowa cesji wierzytelności na samochód zastępczy bez podatku PCC

  13:09 09.11.2017

  Czynność przekazania spółce w drodze umowy, w której spółka wynajmie samochód zastępczy poszkodowanemu w wypadku komunikacyjnym bez obowiązku zapłaty za usługę, prawa do dochodzenia zwrotu kosztów od ubezpieczyciela, nie jest opodatkowana PCC - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 08.11.2017 r. nr ... WIĘCEJ

  Tematy: cesja wierzytelności, umowa cesja wierzytelności, wierzyciel, dłużnik
 • 4 najgorsze konsekwencje, do których prowadzą niespłacone długi

  4 najgorsze konsekwencje, do których prowadzą niespłacone długi

  10:11 18.10.2017

  Niefrasobliwy stosunek do finansów może nas zaprowadzić wprost na manowce. Wielu Polaków ciągle nie zdaje sobie sprawy z jak poważnymi konsekwencjami wiążą się niespłacone długi. Tymczasem zaległe zobowiązania to rosnące odsetki, powiększający się dług, zrujnowana historia kredytowa, niemożność zaciągnięcia nawet najmniejszej pożyczki i w końcu - ... WIĘCEJ

  Tematy: długi, zadłużenie, dłużnik, egzekucja komornicza
 • Wypłacone wynagrodzenie za umowę o dzieło a komornik

  Wypłacone wynagrodzenie za umowę o dzieło a komornik

  14:28 18.09.2017 PORADA

  Jestem przedsiębiorcą, w sierpniu podpisałam umowę o dzieło pewnym facetem. Sprawa zamknęła się w sierpniu - dzieło wykonane, wynagrodzenie wypłacone 31 sierpnia. Dzisiaj dostałam list od komornika, w którym jest napisane, że ten facet jest dłużnikiem (o czym nie wiedziałam), jest ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa o dzieło, podpisanie umowy, dłużnik, zajęcie wynagrodzenia przez komornika
 • Kary umowne w kosztach i przychodach podatkowych

  Kary umowne w kosztach i przychodach podatkowych

  13:43 01.09.2017

  ... . Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary nie jest dopuszczalne, chyba że strony inaczej postanowiły. Jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej; to samo dotyczy wypadku, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana. Kara umowna jako przychód z działalności ... WIĘCEJ

  Tematy: kary umowne, kara umowna, wezwanie do zapłaty kary umownej, dłużnik
 • Jak rozliczyć stratę z nieodzyskanej pożyczki?

  Jak rozliczyć stratę z nieodzyskanej pożyczki?

  11:17 28.06.2017 PORADA

  W 2016 r. udzieliłem prywatnie pożyczki pieniężnej. Dłużnik w terminie nie zwrócił pożyczonej kwoty, sprawa trafiła do sądu. Uzyskałem prawomocne orzeczenie zasądzające całą pożyczoną kwotę. Wszcząłem egzekucję i po jakimś czasie uzyskałem postanowienie o umorzeniu z uwagi ... WIĘCEJ

  Tematy: zeznanie roczne, rozliczenie straty, rozliczenia podatkowe, rozliczenia z urzędem skarbowym
 • Roboty budowlane: kary umowne nie zawsze w kosztach uzyskania przychodu

  Roboty budowlane: kary umowne nie zawsze w kosztach uzyskania przychodu

  07:30 11.02.2017

  Spółka świadcząca profesjonalne usługi budowlane była zobowiązana w ramach umowy z inwestorem do zainstalowania w ramach infrastruktury obiektu szyny prądowej. Szyna wraz z całym mechanizmem została zakupiona przez wykonawcę od jej producenta. Inwestor po pewnym czasie użytkowania urządzenia wskazał jednak, że nie działa ono prawidłowo i w związku ... WIĘCEJ

  Tematy: kary umowne, kara umowna, wezwanie do zapłaty kary umownej, dłużnik
 • Tylko niezawinione kary umowne są kosztami podatkowymi

  Tylko niezawinione kary umowne są kosztami podatkowymi

  13:57 31.01.2017

  Ponoszone wydatki z tytułu kar umownych z tytułu opóźnienia w dostawach towarów mogą stanowić koszt podatkowy. Warunkiem takiego postępowania jest jednakże dochowanie należytej staranności przez firmę przy wypełnianiu warunków zawartej umowy - uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 30.01.2017 r. nr ... WIĘCEJ

  Tematy: kary umowne, kara umowna, wezwanie do zapłaty kary umownej, dłużnik
 • Dłużnik. Jak odzyskać pieniądze?

  Dłużnik. Jak odzyskać pieniądze?

  11:26 21.12.2016 PORADA

  Mam problem z dłużnikiem, nie mogę odzyskać od niego pieniędzy. Słyszałam o tym, że biuro Business Intelligence Agency skutecznie pomaga w odzyskaniu należności. Chciałbym się zapytać czy w razie odzyskania należności mogę poczynić jakieś kroki prawne za to, że należność nie ... WIĘCEJ

  Tematy: dłużnik, egzekucja długu, spłata długu, wezwanie do zapłaty
 • Kara za nielegalne odprowadzanie ścieków poza kosztami firmy

  Kara za nielegalne odprowadzanie ścieków poza kosztami firmy

  09:02 14.08.2016

  Zapłacone odszkodowanie za nielegalne odprowadzanie nie przyczynia się do powstania po stronie wnoszącego to odszkodowanie przychodu czy zabezpieczenia lub zachowania źródła przychodu. Ponadto jest to wydatek o charakterze sankcyjnym. Dlatego właśnie odszkodowanie za nielegalne odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacji miejskiej nie może stanowić ... WIĘCEJ

  Tematy: kary umowne, kara umowna, wezwanie do zapłaty kary umownej, dłużnik
 • 4 mln kara umowna nie jest kosztem uzyskania przychodu

  4 mln kara umowna nie jest kosztem uzyskania przychodu

  10:30 09.07.2016

  W wielu umowach zapisuje się kary umowne na wypadek ich niedotrzymania. Zdarzają się i takie kary, które dotyczą odstąpienia od umowy przed rozpoczęciem jej realizacji. Kary bywaj wysokie, toteż wielu przedsiębiorców liczy, że można je wpisać do kosztów uzyskania przychodów. Czy mają rację? Do kosztów uzyskania przychodów – jak wynika z ustaw ... WIĘCEJ

  Tematy: kary umowne, kara umowna, wezwanie do zapłaty kary umownej, dłużnik
 • Podatek PCC od „sprzedaży” wierzytelności za towary

  Podatek PCC od „sprzedaży” wierzytelności za towary

  12:55 18.04.2016

  Polskie firmy coraz śmielej wychodzą za granicę i prowadzą interesy w krajach, gdzie obowiązują inne zasady prawne, np. szariat w Arabii Saudyjskiej. Aby ominąć niektóre reguły, polscy przedsiębiorcy muszą się nieco pogimnastykować. I – czasem – zapłacić dodatkowy podatek. W Polsce firma, która po dostawie towarów czy usług do kontrahenta, nie ... WIĘCEJ

  Tematy: cesja wierzytelności, umowa cesja wierzytelności, wierzyciel, dłużnik
 • Czy pracodawca musi podać konto komornikowi?

  Czy pracodawca musi podać konto komornikowi?

  19:35 16.03.2016 PORADA

  Czy komornik jest uprawniony do tego aby otrzymać numer rachunku bankowego dłużnika od jego pracodawcy? WIĘCEJ

  Tematy: komornik sądowy, rachunek bankowy, konto bankowe, dłużnik
 • Spłata zadłużenia. Według jakiej kolejności powinna się odbywać?

  Spłata zadłużenia. Według jakiej kolejności powinna się odbywać?

  17:17 15.02.2016 PORADA

  Właściciel mieszkania zalega z opłatami kilka miesięcy. Oprócz zadłużenia podstawowego (głównego) ma naliczone odsetki. Obecnie rozpoczął spłatę tego długu, ale tylko zadłużenia podstawowego, twierdzi, że odsetek nie będzie płacił. Jaka jest kolejność spłaty? Czy z jego ... WIĘCEJ

  Tematy: zaległy czynsz, długi, odsetki, spłata długu
 • Ściąganie długu z odsetkami

  Ściąganie długu z odsetkami

  19:05 29.12.2015 PORADA

  Witam, proszę o informację, jak przedstawia się sprawa spłaty naliczonych odsetek od długu? Czy w momencie rozpoczęcia spłaty długu w co miesięcznych ratach, a sądząc po wielkości tych rat spłata będzie się ciągnąć ok. 2,5 do 3 lat, to czy odsetki nadal rosną aż do momentu ... WIĘCEJ

  Tematy: odsetki, dług, spłata długu, komornik sądowy
 • Ile razy mogę wysłać wezwanie do zapłaty?

  Ile razy mogę wysłać wezwanie do zapłaty?

  16:21 09.11.2015 PORADA

  Czy ktoś mi podpowie, ile razy mogę wysłać wezwanie do zapłaty do dłużnika i co potem należy zrobić? WIĘCEJ

  Tematy: wezwanie do zapłaty, dłużnik, egzekucja długu

 

1 2 ... 5

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.