eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › dłużnik
 • Zasady zaliczania kar umownych do kosztów uzyskania przychodu

  Zasady zaliczania kar umownych do kosztów uzyskania przychodu

  13:07 29.04.2019

  W celu zabezpieczenia swoich interesów, podmioty będące uczestnikami obrotu gospodarczego niejednokrotnie zamieszczają w zawieranych umowach klauzule stanowiące o obowiązku zapłaty – w razie wystąpienia określonych okoliczności – kar umownych. Praktyka ta jest powszechna, jednakże wśród podatników w dalszym ciągu pojawiają się wątpliwości co do ... WIĘCEJ

  Tematy: kary umowne, kara umowna, wezwanie do zapłaty kary umownej, dłużnik
 • Upadłość konsumencka: lekkomyślność dłużnika przesłanką oddalenia wniosku

  Upadłość konsumencka: lekkomyślność dłużnika przesłanką oddalenia wniosku

  00:22 20.04.2019

  ... 2003 r. – Prawo upadłościowe (dalej: p.u.) stanowi: „Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień ... niedołożeniu należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach (...) Zaciągając zobowiązanie dłużnik znała swoją sytuację finansową i powinna sobie zdawać ... WIĘCEJ

  Tematy: upadłość konsumencka, wniosek o ogłoszenie upadłości, ogłoszenie upadłości, dłużnik
 • Wydatki z tytułu rękojmi stanowią koszty uzyskania przychodu

  Wydatki z tytułu rękojmi stanowią koszty uzyskania przychodu

  11:07 22.11.2018

  Wydatki poniesione przez firmę w celu zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów stanowią koszt ich uzyskania. Są ciężarem, jaki zmuszony jest ponieść przedsiębiorca celem wypracowania dochodu, dlatego ich niewliczenie w koszty prowadzenia działalności gospodarczej zakłamałoby wysokość rzeczywistego zysku, jaki wypracował. Skutkowałoby to ... WIĘCEJ

  Tematy: kary umowne, kara umowna, wezwanie do zapłaty kary umownej, dłużnik
 • Skup wierzytelnościami w podatku dochodowym

  Skup wierzytelnościami w podatku dochodowym

  13:31 05.11.2018

  Firmy, które mają trudności z wyegzekwowaniem swoich wierzytelności od dłużników, często są zainteresowane ich sprzedażą. Oczywiście transakcja taka następuje na ogół po cenie niższej od wartości nominalnej wierzytelności. Zakup wierzytelności i jej późniejsze wyegzekwowanie wymaga rozliczenia w podatku dochodowym. Art. 509-518 Kodeksu cywilnego ... WIĘCEJ

  Tematy: cesja wierzytelności, umowa cesja wierzytelności, wierzyciel, dłużnik
 • Śmierć rodziców, dziedziczenie długów a ubezpieczenie na życie. Jak wyznaczyć beneficjenta?

  Śmierć rodziców, dziedziczenie długów a ubezpieczenie na życie. Jak wyznaczyć beneficjenta?

  11:06 10.09.2018 PORADA

  Witam, mam pytanie w sprawie dodatkowego ubezpieczenia na życie. Czy osoba, która ma długi np. za niepłacenie alimentów na małoletnie dzieci, wykupiła dodatkowe ubezpieczenie na życie, umrze nagle i przed śmiercią ustanowi swoje dorosłe dzieci beneficjentami, czy wtedy te dorosłe ... WIĘCEJ

  Tematy: ubezpieczenie na życie, długi, dłużnik, alimenty
 • Zawiadomienie o zajęciu innej wierzytelności pieniężnej

  Zawiadomienie o zajęciu innej wierzytelności pieniężnej

  20:46 08.06.2018 PORADA

  Witam, proszę o pomoc w następującej sprawie. Nasza spółka dostała "zawiadomienie o zajęciu innej wierzytelności pieniężnej" od US. Dłużnikiem jest nasz dostawca towarów. Muszę odpowiedzieć na pismo w ciągu 7 dni, ale nie wiem jak, ponieważ ostatnią i jedyną fakturę od ... WIĘCEJ

  Tematy: zajęcie wierzytelności, egzekucja długu, spółka, dłużnik
 • Kara umowna za zwłokę w dostarczeniu towaru w kosztach podatkowych

  Kara umowna za zwłokę w dostarczeniu towaru w kosztach podatkowych

  12:26 13.03.2018

  Płacone kary umowne, powstałe na skutek opóźnienia w dostawie czy niedostarczeniu towarów, ale z winy przewoźnika a nie spółki, na które nie miała ona wpływu, stanowią u niej koszty uzyskania przychodów - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 06.02.2018 r. nr 0111-KDIB2-1.4010.340.2017.2.BJ. Jakie ... WIĘCEJ

  Tematy: kary umowne, kara umowna, wezwanie do zapłaty kary umownej, dłużnik
 • Śmierć dłużnika a postępowanie upadłościowe

  Śmierć dłużnika a postępowanie upadłościowe

  00:30 07.12.2017

  ... by postępowanie o ogłoszenie upadłości zostało wszczęte za życia dłużnika. Możność wszczęcia postępowania upadłościowego po śmierci dłużnika dotyczy także sytuacji, kiedy dłużnik za życia zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej. Jednakże aby skutecznie złożyć wniosek o ogłoszenie jego upadłości w tym przypadku, koniecznym jest, by wniosek ... WIĘCEJ

  Tematy: postępowanie upadłościowe, ogłoszenie upadłości, egzekucja wierzytelności, dłużnik
 • Wyrok sądowy umarzający sprawę i firma windykacyjna żądająca spłaty

  Wyrok sądowy umarzający sprawę i firma windykacyjna żądająca spłaty

  12:51 01.12.2017 PORADA

  Otrzymałam wyrok sądowy, w którym sprawa została przez sąd umorzona, ponieważ powód nie przedstawił żądanych dokumentów... Mimo wszystko firma windykacyjna w imieniu powoda żąda ode mnie zapłaty i podała mnie do KRD. Co z tym mogę zrobić? WIĘCEJ

  Tematy: dług, firma windykacyjna, egzekucja długu, postępowanie sądowe
 • Umowa cesji wierzytelności na samochód zastępczy bez podatku PCC

  Umowa cesji wierzytelności na samochód zastępczy bez podatku PCC

  13:09 09.11.2017

  Czynność przekazania spółce w drodze umowy, w której spółka wynajmie samochód zastępczy poszkodowanemu w wypadku komunikacyjnym bez obowiązku zapłaty za usługę, prawa do dochodzenia zwrotu kosztów od ubezpieczyciela, nie jest opodatkowana PCC - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 08.11.2017 r. nr ... WIĘCEJ

  Tematy: cesja wierzytelności, umowa cesja wierzytelności, wierzyciel, dłużnik
 • 4 najgorsze konsekwencje, do których prowadzą niespłacone długi

  4 najgorsze konsekwencje, do których prowadzą niespłacone długi

  10:11 18.10.2017

  Niefrasobliwy stosunek do finansów może nas zaprowadzić wprost na manowce. Wielu Polaków ciągle nie zdaje sobie sprawy z jak poważnymi konsekwencjami wiążą się niespłacone długi. Tymczasem zaległe zobowiązania to rosnące odsetki, powiększający się dług, zrujnowana historia kredytowa, niemożność zaciągnięcia nawet najmniejszej pożyczki i w końcu - ... WIĘCEJ

  Tematy: długi, zadłużenie, dłużnik, egzekucja komornicza
 • Wypłacone wynagrodzenie za umowę o dzieło a komornik

  Wypłacone wynagrodzenie za umowę o dzieło a komornik

  14:28 18.09.2017 PORADA

  Jestem przedsiębiorcą, w sierpniu podpisałam umowę o dzieło pewnym facetem. Sprawa zamknęła się w sierpniu - dzieło wykonane, wynagrodzenie wypłacone 31 sierpnia. Dzisiaj dostałam list od komornika, w którym jest napisane, że ten facet jest dłużnikiem (o czym nie wiedziałam), jest ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa o dzieło, podpisanie umowy, dłużnik, zajęcie wynagrodzenia przez komornika
 • Kary umowne w kosztach i przychodach podatkowych

  Kary umowne w kosztach i przychodach podatkowych

  13:43 01.09.2017

  ... . Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary nie jest dopuszczalne, chyba że strony inaczej postanowiły. Jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej; to samo dotyczy wypadku, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana. Kara umowna jako przychód z działalności ... WIĘCEJ

  Tematy: kary umowne, kara umowna, wezwanie do zapłaty kary umownej, dłużnik
 • Jak rozliczyć stratę z nieodzyskanej pożyczki?

  Jak rozliczyć stratę z nieodzyskanej pożyczki?

  11:17 28.06.2017 PORADA

  W 2016 r. udzieliłem prywatnie pożyczki pieniężnej. Dłużnik w terminie nie zwrócił pożyczonej kwoty, sprawa trafiła do sądu. Uzyskałem prawomocne orzeczenie zasądzające całą pożyczoną kwotę. Wszcząłem egzekucję i po jakimś czasie uzyskałem postanowienie o umorzeniu z uwagi ... WIĘCEJ

  Tematy: zeznanie roczne, rozliczenie straty, rozliczenia podatkowe, rozliczenia z urzędem skarbowym
 • Roboty budowlane: kary umowne nie zawsze w kosztach uzyskania przychodu

  Roboty budowlane: kary umowne nie zawsze w kosztach uzyskania przychodu

  07:30 11.02.2017

  Spółka świadcząca profesjonalne usługi budowlane była zobowiązana w ramach umowy z inwestorem do zainstalowania w ramach infrastruktury obiektu szyny prądowej. Szyna wraz z całym mechanizmem została zakupiona przez wykonawcę od jej producenta. Inwestor po pewnym czasie użytkowania urządzenia wskazał jednak, że nie działa ono prawidłowo i w związku ... WIĘCEJ

  Tematy: kary umowne, kara umowna, wezwanie do zapłaty kary umownej, dłużnik
 • Dłużnik. Jak odzyskać pieniądze?

  Dłużnik. Jak odzyskać pieniądze?

  11:26 21.12.2016 PORADA

  Mam problem z dłużnikiem, nie mogę odzyskać od niego pieniędzy. Słyszałam o tym, że biuro Business Intelligence Agency skutecznie pomaga w odzyskaniu należności. Chciałbym się zapytać czy w razie odzyskania należności mogę poczynić jakieś kroki prawne za to, że należność nie ... WIĘCEJ

  Tematy: dłużnik, egzekucja długu, spłata długu, wezwanie do zapłaty
 • Czy pracodawca musi podać konto komornikowi?

  Czy pracodawca musi podać konto komornikowi?

  19:35 16.03.2016 PORADA

  Czy komornik jest uprawniony do tego aby otrzymać numer rachunku bankowego dłużnika od jego pracodawcy? WIĘCEJ

  Tematy: komornik sądowy, rachunek bankowy, konto bankowe, dłużnik
 • Spłata zadłużenia. Według jakiej kolejności powinna się odbywać?

  Spłata zadłużenia. Według jakiej kolejności powinna się odbywać?

  17:17 15.02.2016 PORADA

  Właściciel mieszkania zalega z opłatami kilka miesięcy. Oprócz zadłużenia podstawowego (głównego) ma naliczone odsetki. Obecnie rozpoczął spłatę tego długu, ale tylko zadłużenia podstawowego, twierdzi, że odsetek nie będzie płacił. Jaka jest kolejność spłaty? Czy z jego ... WIĘCEJ

  Tematy: zaległy czynsz, długi, odsetki, spłata długu
 • Ściąganie długu z odsetkami

  Ściąganie długu z odsetkami

  19:05 29.12.2015 PORADA

  Witam, proszę o informację, jak przedstawia się sprawa spłaty naliczonych odsetek od długu? Czy w momencie rozpoczęcia spłaty długu w co miesięcznych ratach, a sądząc po wielkości tych rat spłata będzie się ciągnąć ok. 2,5 do 3 lat, to czy odsetki nadal rosną aż do momentu ... WIĘCEJ

  Tematy: odsetki, dług, spłata długu, komornik sądowy
 • Ile razy mogę wysłać wezwanie do zapłaty?

  Ile razy mogę wysłać wezwanie do zapłaty?

  16:21 09.11.2015 PORADA

  Czy ktoś mi podpowie, ile razy mogę wysłać wezwanie do zapłaty do dłużnika i co potem należy zrobić? WIĘCEJ

  Tematy: wezwanie do zapłaty, dłużnik, egzekucja długu

 

1 2 ... 5

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: